mozok.click » Українська література » Народні балади
Інформація про новину
  • Переглядів: 13297
  • Автор: admin
  • Дата: 26-08-2017, 15:53
26-08-2017, 15:53

Народні балади

Категорія: Українська література

ЖАНРОВІ ТА ХУДОЖНІ ОСОБЛИВОСТІ НАРОДНОЇ БАЛАДИ

Слово балада походить від грецького слова ballo — рухатись. У давнину баладою називали любовну пісню, що супроводжувала танець. Пізніше вона стала самостійним жанром. Найбільш сприятливим періодом для розвитку української балади були XV—XVII століття. На сьогодні відомо близько трьохсот сюжетів українських народних балад.

За емоційним наповненням балада подібна до ліричної пісні, однак вона має сюжет, розповідає про події та вчинки героїв і їхні стосунки з іншими людьми. У баладному сюжеті майже завжди наявне щось незвичайне, небуденне. При цьому героями балад виступають переважно прості люди, які опиняються в незвичайних життєвих ситуаціях.

Однією з ознак баладного сюжету є трагізм: найчастіше зображувані події не мають щасливого завершення. Не випадково відомий фольклорист Олексій Дей назвав баладу «епосом нещасливих людських доль». Із трагізмом пов'язана ще одна важлива риса баладного твору — драматизм, тобто напруженість дії. Ця ознака виявляється в динамічному розвитку подій, в емоційних діалогах і монологах. Така художня організація допомагає краще зобразити глибокі переживання, емоційні потрясіння героїв.

Цікаво, що балада прямо або опосередковано передає якесь повчання, моральну оцінку зображуваних подій. Іноді вона містить окремо подані повчальні узагальнення (частіше кінцівки, рідше зачини).

У баладних творах широко представлені народна символіка, давні міфологічні мотиви (найчастіше метаморфоза — чарівне перетворення людини на рослину або птаха). Для балади характерний прийом гіперболи. Як правило, вона використовується для зображення душевних страждань, іноді — коли виникає потреба підкреслити незвичайні властивості героїв, посилити драматизм дії.

Фольклорна балада — це ліро-епічний пісенний твір із напруженим сюжетом, який розповідає про надзвичайні або навіть фантастичні події в особистому, родинному чи громадському житті.

За багатьма художніми ознаками балада близька до ліричної пісні. Вона містить традиційні порівняння, постійні епітети, нерідко в ній уживаються слова в зменшено-пестливих формах. Як і лірична пісня, балада спрямована на те, щоб зворушити слухачів, викликати емоційний відгук, співпереживання.

Опрацьовуємо прочитане

1. Які жанрові ознаки балади? Коли виникла більшість українських балад?

2. Хто найчастіше виступає героями баладних творів?

3. Які художні образи та прийоми зустрічаються в баладах?

4. Чи виникло у вас бажання прочитати твори цього жанру? Чому?РОЗМАЇТТЯ НАРОДНИХ БАЛАД

Балади можуть бути присвячені різноманітним явищам людського життя, тому їх дуже складно класифікувати. Основну частину українських балад складають легендарні, історичні, сімейні та любовні.

До легендарних належать балади, що відобразили найдавніші міфологічні уявлення українців. Для них характерне зображення фантастичних подій. Герої в ситуації складного морального вибору або через фатальну безвихідь зазнають чарівної метаморфози — скажімо, дівчина перетворюється на рослину або птаха. Прикладом легендарної балади є «Ой чиє ж то жито, чиї то покоси»: доведена лихою свекрухою до відчаю, героїня перетворюється на тополю.

Історичні балади за тематикою дещо нагадують історичні пісні, однак вони не мають на меті докладно зобразити саму історичну подію. Увага зосереджується на вираженні емоцій, викликаних цією подією. Наприклад, до історичних балад належить твір «Ой на горі вогонь горить».

Сімейні балади розкривають тему стосунків між чоловіком і дружиною, батьками і дітьми, братами й сестрами («Віддав брат сестроньку в чужу сторононьку»).

У любовних баладах основними мотивами є кохання, ревнощі, розлука, зрада. Приклад любовної балади — відома пісня «Ой не ходи, Грицю», авторство якої приписують легендарній Марусі Чурай.

Опрацьовуємо прочитане

1. Про які види народних балад ви дізналися?

2. Що таке метаморфоза? У яких баладах використовується цей мотив?

3. Чим історичні балади відрізняються від історичних пісень?

4. У чому особливості сімейних і любовних балад?

5. Який вид балад вас найбільше зацікавив? Чому?


ТРАГЕДІЯ ВТРАТИ В БАЛАДІ «ОЙ ЛЕТІЛА СТРІЛА»

Твір має виразний трагедійний характер. В експозиційній частині наявна згадка про загибель «вдовиного сина». При цьому відсутня будь-яка історична конкретика в розкритті причини трагедії, що якраз і є характерним для історичної балади. Зрозуміло лише, що фатальну стрілу випустив ворог, бо «стріла з-за синього моря». Самого ворога теж ніяк не означено.

Основний зміст балади складає образне втілення жіночих страждань, спричинених смертю близької людини. Важливо врахувати, що «вдовиний син» був єдиним чоловіком у родині, він залишався опорою й захисником одразу для трьох жінок — матері, коханої й сестри.

Глибина трагедії передається за допомогою символічних образів трьох зозуль, які оплакують загиблого. Не випадково зозуля в народі найчастіше символізує горе, смуток, нещастя й смерть. Зозуля, що сіла «в головах» — мати загиблого, «край серденька» — «то його миленька», у ногах — сестра. Троїста символіка допомагає увиразнити рівень скорботи: сльози матері — немов «Дунай розлився», біля сестри — «слізок криниця», але біля коханої «земля сухенька». Скорбота визначає й рівень пам'яті: матінка оплакуватиме сина, «поки жити буде», сестриця — «поки не забуде», а «миленька плаче, поки його бачить».

У баладі важливе не лише трагедійне переживання. У ній відбилося також характерне народне уявлення про міру спорідненості в сімейному житті. Важливим є й морально-філософський погляд на те, який слід у серцях близьких залишає по собі людина.

Ой летіла стріла

Ой летіла стріла З-за синього моря.

Ой де ж вона впала?

— На вдовинім полі.

Кого ж вона вбила?

— Вдовиного сина.

Немає нікого Плакати по ньому.

Летять три зозуленьки,

І всі три рябенькі:

Одна прилетіла,

В головоньках сіла;

Друга прилетіла,

Край серденька сіла;

Третя прилетіла Та в ніженьках сіла.

Що в головках сіла —

То матінка рідна;

Сіла край серденька — То його миленька;

А в ніженьках сіла — То його сестриця.

Де матінка плаче,

Там Дунай розлився; Де плаче сестриця,

Там слізок криниця; Де плаче миленька — Там земля сухенька. Ой матінка плаче, Поки жити буде;

А сестриця плаче, Поки не забуде;

А миленька плаче, Поки його бачить...

Аналізуємо художній твір

1. Хто оплакує загиблого в баладі? Хто з героїнь викликає у вас найбільше співчуття?

2. Яким символічним образом позначено плакальниць?

3. Визначте реалістичні й фантастичні елементи в баладі. Запис у робочий зошит зробіть у зручній для вас формі (тексту, плану, таблиці, схеми).

4. До якої тематичної групи можна віднести цю баладу? Обґрунтуйте свою думку.

Досліджуємо самостійно..

5. Зозуля — поширений символічний образ в українському фольклорі. У світовій міфології символіка цього птаха суперечлива: у грецьких повір'ях зозуля віщує загибель, в Індії та Японії це символ кохання. В українській народній творчості зозуля також нерідко виступає як провісниця лихих подій, зокрема смерті. Водночас вона може своїм куванням віщувати довге життя, попереджати героя про небезпеку. Часто в образі зозулі змальовується жінка, що тужить за померлим, або ж узагалі нещасливі жінки (у баладах родинно-побутової тематики). Яке символічне значення має образ зозулі в баладі «Ой летіла стріла»? Які народні погляди на родинні стосунки відобразились у творі?

Виявляємо творчі здібності...

6. Роздивіться репродукцію картини Т. Пати «Зозуля на калині». Поміркуйте, якого символічного значення набуває образ зозулі на картині художниці.

7. Уявіть себе ілюстратором книжки народних балад. Які ілюстрації до балади «Ой летіла стріла» намалювали б ви? Які кольори переважали б на вашій ілюстрації? Свої міркування обґрунтуйте.


ОБРАЗ НАРОДНОГО ЗАХИСНИКА В БАЛАДІ «ОЙ НА ГОРІ ВОГОНЬ ГОРИТЬ»

Для кращого сприйняття твору «Ой на горі вогонь горить» треба звернутися до історичного контексту, а саме до подій козацької доби. У ті неспокійні часи важливу роль відігравала сторожова прикордонна служба, яка мала вчасно попереджати основні козацькі сили про наближення ворога. Сигнали про небезпеку подавали за допомогою вогнища, яке розпалювали на пагорбі.

Можна було здалеку побачити тривожне повідомлення й підготуватися до оборони.

Розповідь про трагічну загибель сторожового козака в баладі «Ой на горі вогонь горить» цілком відповідає історичній реальності.

Козак не уникнув нерівного бою з ворогом. Можливо, він міг би врятуватися втечею, однак залишився, щоб розпалити вогонь і попередити побратимів про ворожу навалу. Він загинув як герой, захищаючи рідний край від страшної загрози. Очі його накриті китайкою, поряд із загиблим його вірний кінь, у головах ворон — вісник смерті. Сама смерть символічно порівнюється з весіллям

(козак був неодруженим, парубком), тільки нареченою постає «в чистім полі земляночка», тобто земля, у якій поховано козака.

Переживання трагедії, непоправної втрати висувається наперед. У нашій уяві постає панорамний простір, який дозволяє краще зрозуміти, заради чого загинув козак. Гора, на якій палає вогнище, під нею «порубаний, постріляний» вартовий, нарешті, степова дорога, що веде до батьківської оселі. У тій оселі — мати і сестра, мирне життя та спокій яких охороняв полеглий.

Твір насичений символічними образами: ворон — птах, пов'язаний зі світом мертвих, кінь — відданий помічник козака, який передає рідним трагічну звістку. А батьківська домівка сприймається як символ усієї батьківщини, заради якої й віддав життя її вірний син і захисник.

Ой на горі вогонь горить

Ой на горі вогонь горить,

А в долині козак лежить,

Порубаний, постріляний,

Китайкою 1 покриваний.

Накрив очі осокою,

А ніженьки китайкою.

А ніженьки китайкою,

А рученьки нагайкою.

Що в головах ворон кряче,

А в ніженьках коник плаче.

«Ой коню мій вороненький,

Товаришу мій вірненький!

Не плач, коню, надо мною.

Не бий землі під собою.

Біжи, коню, дорогою, Степовою широкою.

Та прибіжиш під батьків двір, Та вдаришся об частокіл.

Як прибіжиш під ворота, Стукни-грюкни коло плота.

Вийде сестра — розгнуздає. Вийде мати — розпитає:

— Ой коню мій вороненький, А де ж мій син молоденький?

— Не плач, мати, не журися.

Та вже ж твій син оженився.

Та взяв собі паняночку,

В чистім полі земляночку».

Аналізуємо художній твір

1. Яке враження справив на вас цей твір? Які емоції викликав?

2. Чи можна визначити, у яку історичну добу відбуваються події твору? Обґрунтуйте свої міркування.

3. Протиставленням яких художніх образів починається твір? Якого значення набуває це протиставлення?

4. Знайдіть у тексті опис козака. На яких деталях опису зосереджено увагу слухачів балади? Які асоціації викликають у вас ці деталі?

1 Китайка — спочатку — густа, переважно синя шовкова тканина, яку завозили з Китаю, потім —

бавовняна тканина.

5. Знайдіть у тексті повтори, слова у зменшувально-пестливій формі. Поміркуйте, з якою метою вони вжиті.

6. Які символічні образи є у творі? Визначте їхнє значення. Запис у робочий зошит зробіть у формі таблиці або схеми.

7. Визначте художні особливості балади. Запис у робочий зошит зробіть у зручній для вас формі (тексту, плану, таблиці, схеми).

Досліджуємо самостійно

8. Поміркуйте, чому твір «Ой на горі вогонь горить» дослідники вважають баладою. Які ознаки ліро-епічного твору йому властиві?

9. Чи наявні у творі фантастичні елементи? Доведіть свою думку.

Виявляємо творчі здібності..

10. Уявіть себе художником, якому замовили ілюстрації до балади «Ой на горі вогонь горить». Опишіть ілюстрації, які б ви хотіли намалювати.

 

ВПЛИВ НАРОДНИХ БАЛАД НА ЛІТЕРАТУРУ

Українські балади присвячені не лише історичній тематиці. Вони розкривають народні погляди на всі важливі моменти людського життя. Не дивно, що балади справили значний вплив на художню літературу. Письменники не лише запозичували образи, теми та сюжети народних балад. Твори цього жанру, які містять чимало цінної інформації про своєрідність національного характеру українців, приваблювали митців слова неабияким духовним і моральним потенціалом.

Фольклорна балада стала головним джерелом балади літературної. Її творцями були поети-романтики Петро Гулак-Артемовський, Левко Боровиковський, Амвросій Метлинський, Микола Костомаров. Яскраві зразки баладного жанру запропонував своїм читачам геніальний Тарас Шевченко.

Баладні сюжети з успіхом використовували автори прозових і драматичних творів. Зокрема, оповідання Марка Вовчка «Дев'ять братів і десята сестриця Галя» має саме баладний сюжет. На основі балади «Пісня про шандаря» Іван Франко написав п'єсу «Украдене щастя». Сюжет балади «Ой не ходи, Грицю» набув особливої популярності. Ольга Кобилянська взяла його за основу своєї повісті «У неділю рано зілля копала...», і в назві цього твору — рядок із балади. Ще одна відома літературна обробка цього сюжету — роман у віршах «Маруся Чурай» — належить видатній поетесі Ліні Костенко.

Досліджуємо самостійно.

Порівняйте особливості народної балади й ліричної пісні, заповнивши таблицю. Зробіть висновок: що спільного і відмінного між цими жанрами?

ПОВТОРЮЄМО ТА УЗАГАЛЬНЮЄМО.

1. Що об'єднує фольклор і літературу?

2. Наведіть приклади постійних епітетів в народних ліричних піснях.

3. Чим балада відрізняється від історичної пісні? Від народної лірики?

4. Якими є основні теми народних балад?

5. Як народна балада вплинула на розвиток літератури?

6. Назвіть українських письменників, які використали художній досвід народних балад.

7. Установіть відповідність між назвами художніх засобів і їх прикладами.

1 гіпербола  А синє море, кінь вороненький

2 порівняння  Б темні, як нічка, ясні, як день

3 алітерація В там слізок криниця

Г очі, очі, очі дівочі

8. Установіть відповідність між назвами й основними мотивами творів.

1 «Цвіте терен,  А розлука, марне сподівання на повернення

цвіте терен...» коханого, розчарування

2 «Ой летіла стріла»  Б побачення між закоханими,

3 «Сонце низенько, щасливе кохання

вечір близенько.» В нещасливий шлюб

Г туга близьких людей за загиблим

9. Щоб перевірити свої знання за розділом «Усна народна творчість», пройдіть тест на сайті interactive.ranok.com.ua.

Готуємо проект

10. Проведіть опитування серед однокласників на тему «Мої враження від народних ліричних пісень і балад», подайте його результати у вигляді мультимедійної презентації.

Ви опрацювали першу із запропонованих у підручнику тем. Пригадайте, які завдання ви ставили перед собою. Чи вдалося вам їх вирішити? Чи задоволені ви результатом свого навчання? Які з отриманих знань і вмінь стануть вам у пригоді в майбутньому? У яких ситуаціях?

 

Це матеріал з підручника Українська література 9 клас Борзенко

 


^