mozok.click » Основи здоров'я » Саморелізація в підлітковому та юнацькому віці. Складові самореалізації
Інформація про новину
  • Переглядів: 9650
  • Автор: admin
  • Дата: 31-08-2017, 18:16
31-08-2017, 18:16

Саморелізація в підлітковому та юнацькому віці. Складові самореалізації

Категорія: Основи здоров'я

Обміркуйте й обговоріть ситуацію. Дев'ятикласнику Миколі подобається малювати, він може створити на папері неймовірно цікаві сюжети. Але його друзі вважають це заняття несерйозним, а батьки кажуть, що треба думати про справжню професію, наприклад займатися комп'ютерним програмуванням. Як ви вважаєте, хто відповідає за вибір професії підлітком? Що б ви порадили Миколі?

Самореалізація в підлітковому та юнацькому віці

Особистість — це сукупність соціальних властивостей людини, що формується та видозмінюється внаслідок взаємодії внутрішніх та зовнішніх чинників. Особистість визначається психологічними характеристиками, що виявляються у відносинах з навколишнім світом та іншими людьми і визначають поведінку людини.

Формування особистості здійснюється впродовж усього життя людини. Але в підлітковому та юнацькому віці таке формування відбувається дуже активно.

Для формування особистості надзвичайно важливою є самоорганізація. Вона передбачає вміння здійснювати саморозвиток і самоконтроль, самореалізовуватися, пізнавати самого себе, самостверджувати-ся. Частина «само» в цих термінах підкреслює, що внутрішні спонукання людини відіграють таку саму важливу роль у її житті, як і зовнішні стимули. Інколи ми говоримо, що від нас нічого не залежить, настільки потужними є впливи зовнішніх соціальних чинників, а втім, це не так. Природа надала людині колосальні внутрішні можливості, про них слід знати й навчитися ними користуватися.

Знайдіть необхідну інформацію і дайте відповідь на запитання. Китайський філософ Конфуцій писав: «Мудрець шукає все в самому собі, нерозумна людина — в іншому».

Як ви вважаєте, що мав на увазі Конфуцій?

Чи є ця думка стародавнього філософа актуальною щодо вашого життя?Самореалізуватися — це означає відобразити свій внутрішній світ, показати його іншим людям. Самореалізація виявляється в діяльності, оскільки людина реалізує себе в об’єктивному (реальному) світі. Головне, що ми запитуємо про людину,— це що вона зробила, наскільки її діяльність корисна для суспільства, наскільки вона неповторна й індивідуальна.

Знайдіть необхідну інформацію і дайте відповідь на запитання. Святослав Вакарчук — український рок-музикант, поет, автор пісень, лідер гурту «Океан Ельзи», кандидат фізико-матема-тичних наук, політичний діяч. Як він самореалізується? Що він робить для того, щоб розкривати свою внутрішню сутність і свої таланти світові?

Складові самореалізації

Як може самореалізовуватися людина? Наприклад, у процесі свого звичайного побутового існування за принципом «живу собі й живу, мої потреби повністю реалізовуються, усе добре». Це — пасивний варіант самореалізації. А можна реалізовуватися в соціальних між-особистісних стосунках, відкривати для себе різноманіття світу, розкривати свої ще невідомі таланти, долучатися до процесів зміни світу на краще. Це активний варіант самореалізації.


Отже, самореалізація відбувається в таких сферах: у побутовому житті, у соціальних взаємозв’язках і стосунках, у процесі саморозвитку. Складовими самореалізації і життєвого самовизначення є:

• професійна самореалізація;

• соціальна самореалізація;

• творча самореалізація.

Знайдіть необхідну інформацію і дайте відповідь на запитання. Давньоримський філософ Сенека писав:

«Найсильнішим є той, хто має владу над самим собою».

Як ви вважаєте, що мав на увазі Сенека? Чи має його думка стосунок до вашого життя?

Опорні точки. Самореалізація — це максимальне розкриття своїх творчих здібностей і талантів, відчуття повноти й осмисленості життя. Самореалізація — це виявлення й розвиток своїх здібностей в усіх сферах діяльності.


Запитання для повторення й обговорення

I рівень

1. Що таке самореалізація, у чому вона виявляється?

2. Які існують складові самореалізації?

3. Яка самореалізація є активною?

II рівень

4. Схарактеризуйте пасивний варіант самореалізації.

5. У яких сферах ви самореалізовуєтеся?

6. Як відбувається самореалізація в підлітковому віці?

III рівень

7. Як стати творцем самого себе? Наведіть приклади.

8. Чи готові ви підпорядкувати свою поведінку добровільно обраним принципам? Чому?

9. Як ви уявляєте процес своєї самоосвіти й саморозвитку?

IV рівень

10. Чому свобода й незалежність мають поєднуватися із самодисципліною й відповідальністю? Що станеться в іншому випадку?

11. Доведіть, що внутрішні сили відіграють не менш важливу роль у житті людини порівняно із зовнішніми силами.

 

Це матеріал з підручника Основи здоров'я 9 клас О. В. Тагліна

 


^