mozok.click » Основи здоров'я » Самопізнання і формування особистості. Формування самооцінки
Інформація про новину
  • Переглядів: 11561
  • Автор: admin
  • Дата: 31-08-2017, 18:17
31-08-2017, 18:17

Самопізнання і формування особистості. Формування самооцінки

Категорія: Основи здоров'я

Обміркуйте й обговоріть ситуацію. Відомий педагог В. О. Сухомлинський писав: «Я не один рік міркував: у чому результат виховання виявляється найяскравіше? Життя довело: перший і найпомітніший результат виховання виявляється в тому, що людина починає думати про себе. Задумується над питанням: що в мені є доброго і що є поганого?».

Про який важливий процес говорить Сухомлинський?

Самопізнання і формування особистості

Особистість людини формується шляхом самопізнання, самовизначення, самовиховання, самоконтролю, самооцінки. Саме ці процеси дозволяють людині набути таких якостей, як відповідальність, гідність, індивідуальність, громадська активність, твердість поглядів і переконань, уміння керувати власною поведінкою й діями, обмірковувати свої вчинки й відповідати за них.

Який я? Яким би я хотів стати? Що треба робити для того, аби бути таким, як я хочу? Самопізнання дасть відповідь на перше запитання, самовизначення — на друге, а самовиховання — на третє. Самоконтроль допоможе не відхилятися від обраного шляху, а самооцінка дасть відповідь на запитання «Чи досяг я поставленої мети?».

Самопізнання — це засіб набуття власного досвіду, початковий етап самовиховання особистості, вивчення своїх властивостей, системи цінностей, життєвих намірів, характеру. Воно дозволяє повною мірою використовувати свої можливості в навчанні, праці, у спілкуванні з іншими людьми, у занятті якою-небудь справою.

Самопізнання — це важливе й складне завдання для людини. Як не дивно, але виявляється, що зовсім не легко пізнавати самого себе, спостерігати за собою, оцінювати самого себе. Це постійна внутрішня робота, яку ми маємо здійснювати самостійно.Формування самооцінки

Самооцінка — це оцінка людиною власних можливостей, якостей, переваг і недоліків. Поступово на підґрунті набутого досвіду в людини формується образ власного «я». Цей образ є результатом спілкування з іншими людьми. Самооцінка є важливою рисою особистості й регулятором поведінки. Оскільки людина по-різному сприймає власну поведінку та її наслідки, її самооцінка може бути завищеною, адекватною або заниженою. Від рівня самооцінки залежать стосунки людини з іншими людьми, ставлення до своїх успіхів та невдач.


Які чинники впливають на самооцінку людини?

По-перше, на самооцінку людини впливає рівень її домагань. Чим вищий рівень домагань, тим більше зусиль потрібно для того, щоб задовольнити їх, відповідати їм. Зіставлення рівня своїх домагань з реальними результатами своєї діяльності може впливати на самооцінку.

Наприклад, підліток уважав, що все знає, але не зміг відповісти на просте запитання; думав,

що він сміливий, але виявилося, що не зміг дати опір навіть тому, хто слабший за нього. У цьому випадку в підлітка був високий рівень домагань, а він отримав менше, ніж очікував.

Утім, буває так, що людина, яка має високий рівень знань, не впевнена в них; красуня вважає себе непривабливою; підліток, який багато працює, уважає себе ледачим, бо багато справ ще не зроблено. Це занижена самооцінка, за якої людина очікує менше, ніж те, на що вона заслуговує.

Наші успіхи й невдачі, поразки й перемоги впливають на самооцінку.

Невдачі зазвичай знижують рівень домагань, а успіхи — підвищують.

По-друге, на самооцінку людини впливає порівняння себе з іншими людьми за тими чи іншими критеріями. Наприклад, за рівнем знань, умінь, навичок, успіхом у тій чи іншій діяльності, за матеріальним благополуччям, творчими здібностями й успіхами.


По-третє, на загальну самооцінку особистості впливають думки інших людей щодо неї.

Існує таке поняття, як референтна група. Референтна група — це люди, думка яких для нас важлива і є основою для самооцінки або для формування власних стандартів поведінки, думок.

Люди, чиїй інформації ми довіряємо, стають для нас інформаційною референтною групою. При цьому неважливо, впадаємо ми в оману чи близькі до істини, відповідає ця інформація дійсності чи ні. Головне те, що ми довіряємо тій інформації, яку пропонує ця група.

Самоідентифікація — це стійке ототожнення себе з будь-якою соціальною групою, прийняття її цілей, інтересів, цінностей і норм спілкування, усвідомлення себе її частиною. Група прямо чи опосередковано змушує нас дотримуватися певних правил життя.

Також на загальну самооцінку особистості впливають її власні індивідуальні особливості й цінності.

Оскільки чинники впливу на самооцінку діють безперервно, то самооцінка може змінюватися із часом залежно від обставин життя людини, особливостей її навчання й розвитку.

Більше про самопізнання та формування самооцінки ви можете прочитати в додатковому матеріалі до параграфа на сайті.

Опорні точки. Самопізнання є необхідною умовою формування особистості, воно є засобом набуття власного досвіду, дозволяє повною мірою використовувати свої можливості. Самопізнання — це постійна внутрішня робота, що її має здійснювати кожна людина.

Самооцінка є важливою рисою особистості й регулятором поведінки. До чинників, що впливають на самооцінку людини, належать рівень її домагань, порівняння себе з іншими людьми за тими чи іншими критеріями, думки інших людей щодо неї, її власні індивідуальні особливості й цінності. Самооцінка може змінюватися протягом життя людини.

Запитання для повторення й обговорення

I рівень

1. Що таке самооцінка?

2. Що ви знаєте про референтні групи?

3. Які процеси дозволяють людині набути таких якостей, як відповідальність, громадська активність, уміння керувати власною поведінкою й діями?

II рівень

4. Як відбувається формування особистості людини?

5. Чому іноді люди схильні звинувачувати у своїх невдачах інших?

6. Що відбувається, коли людина постійно боїться почути негативну думку про себе й дуже невпевнена в собі?

III рівень

7. Як наші успіхи й невдачі, поразки й перемоги впливають на нашу самооцінку?

8. Чому самооцінка людини змінюється протягом життя?

9. Як рівень самооцінки впливає на стосунки людини з іншими людьми, ставлення до своїх успіхів та невдач?

IV рівень

10. Чому самопізнання є необхідною умовою саморозвитку особистості? Наведіть приклади.

11. Доведіть, що самооцінка є важливим компонентом особистості й регулятором поведінки людини.

12. Наведіть приклади позитивного й негативного впливу на людину думок інших людей.

 

Це матеріал з підручника Основи здоров'я 9 клас О. В. Тагліна

 


^