mozok.click » Основи здоров'я » Моральний розвиток особистості. Самовиховання характеру
Інформація про новину
  • Переглядів: 8246
  • Автор: admin
  • Дата: 31-08-2017, 18:32
31-08-2017, 18:32

Моральний розвиток особистості. Самовиховання характеру

Категорія: Основи здоров'я

Обміркуйте й обговоріть ситуацію. Олена зібралася сходити з подругами в кіно, але вона знала, що батькам це не сподобається. Тому дівчина сказала, що вона піде до однокласниці, яка допоможе їй виконати домашнє завдання. Батьки дозволили. Олена чудово провела час, до уроків вона так і не підготувалася, але про це не сказала. Які моральні норми й правила порушила Олена? Чи є така ситуація небезпечною? Чому?

Моральний розвиток особистості

Слово «мораль» запропонував давньоримський політичний діяч Марк Тулій Цицерон. У перекладі з латини воно означає «загальноприйняті норми», «неписані правила». Сьогодні, вживаючи слово «мораль», ми маємо на увазі прийняті в нашому суспільстві уявлення про добро і зло, хороше й погане, правильне й неправильне. Мораль — це сукупність норм поведінки, що ґрунтуються на цих уявленнях.

У процесі формування особистості відбувається одночасно й процес засвоєння загальноприйнятих моральних норм і правил поведінки. Це дуже важливо, оскільки моральна самосвідомість дає змогу людині оцінювати власні та чужі вчинки, регулює стосунки між людьми. Моральний розвиток — це рівень засвоєння уявлень про моральні норми, сформованість моральних почуттів і поведінки.

Знайдіть необхідну інформацію і дайте відповідь на запитання. Видатний давньогрецький філософ Арістотель писав: «Хто рухається вперед у науках, але відстає в моральності, той більше йде назад, ніж уперед». Чи згодні ви з ним? Чому Арістотель уважав мораль важливішою за науку?

Знайдіть необхідну інформацію і дайте відповідь на запитання. Кирило допоміг батькові полагодити велосипед, а потім прибрати в гаражі. Увечері Кирило попросив батька розв'язати за нього задачу з фізики, а коли той відмовився, дуже образився, оскільки думав, що заслужив це. На якому етапі морального розвитку перебуває Кирило? Як би вчинив на його місці підліток з іншим рівнем морального розвитку?Психологи виділяють окремі етапи морального розвитку.

Перший етап морального розвитку особистості характеризується тим, що людина, яка порушила моральні норми й правила, прагне уникнути покарання, а якщо людина їх додержується, вона бажає отримати негайне заохочення за правильну поведінку.

На другому етапі людина, яка порушила моральні правила, прагне уникнути осуду інших людей, тобто в неї виникає почуття сорому. Якщо людина додержується правил, то вона бажає отримати схвалення своїх дій соціумом і домагається поваги до себе за свої правильні дії.

Третій етап морального розвитку характеризується стурбованістю людини щодо збереження цінностей суспільства. Така людина прагне зберегти почуття власної гідності, вона не здійснює поганих учинків, оскільки вважає їх негідними себе. У такої людини моральні вимоги є власною потребою, вона поводиться відповідно саме тому, що сама так вирішила, а не тому, що її хтось спонукає до цього.

Знайдіть необхідну інформацію і дайте відповідь на запитання. Німецький філософ Іммануїл Кант писав:

«Дві речі сповнюють душу завжди новим і зростаючим захопленням та благоговінням, що частіше й що довше я думаю про них,— зоряне небо наді мною і моральний закон у мені». Зрозуміло, чому Канта вражає зоряне небо. Але чому Канта також вражає моральний закон у нас самих? Чи варто порівнювати зоряне небо з мораллю людини?

Більше про моральний розвиток особистості ви можете прочитати в додатковому матеріалі до параграфа на сайті.


Самовиховання характеру

Формування моральних цінностей і моральний розвиток особистості мають велике значення для самовиховання характеру.

Самовиховання характеру — це свідома діяльність, спрямована на формування позитивних рис свого характеру. Воно передбачає розуміння особливостей чинників, від яких залежить характер людини. Самовиховання характеру відбувається протягом усього життя й здійснюється поетапно.

План удосконалення характеру

1. Провести аналіз своїх дій і вчинків за допомогою самоспостереження, тобто здійснити самооцінку характеру, порівнявши з тим, що є для вас бажаним

2. Визначити ті якості характеру, які ви хотіли б розвивати або вдосконалювати, та прийняти рішення про початок роботи над відповідними рисами свого характеру

3. Поставити мету й розробити програму дій, тобто визначити: що, коли і як вам належить робити для розвитку певних рис характеру

Для виконання цього плану потрібні вольові зусилля, саморегуляція, самоконтроль, самоаналіз, самооцінка. Крім того, знадобиться корекція (уточнення) цілей та завдань і пошук оптимальних засобів самовиховання характеру.

Психологи виділяють такі ознаки самовиховання характеру:

• адекватна самооцінка рис характеру, вимогливість до себе, незадоволеність собою, прагнення поліпшити свій характер, розвивати його позитивні риси;

• уміння самостійно ставити перед собою певну мету щодо вдосконалення свого характеру;

• наявність життєвих та моральних цінностей, що позитивно впливають на розвиток характеру;

• наявність покрокового плану роботи, спрямованого на поліпшення відповідних рис свого характеру для досягнення мети;

• систематична й результативна робота із самовиховання.

Для вдосконалення характеру необхідні також такі життєві навички, як уміння приймати власні рішення, критично мислити, ефективно спілкуватися, адекватно здійснювати самооцінку, чинити опір тиску, долати емоції та стрес, співчувати людям, радіти їхнім успіхам, керувати своїм життям.

Опорні точки. Моральний розвиток — це необхідний компонент розвитку особистості. Моральна людина — це така людина, для якої норми й правила є її власними внутрішніми переконаннями. Моральна людина не механічно їх виконує, це є її внутрішнім станом; учиняючи згідно з моральними нормами, така людина отримує задоволення. Моральні цінності мають велике значення для самовиховання характеру.


Запитання для повторення й обговорення

I рівень

1. Що означає термін «мораль»?

2. Яку людину називають моральною?

3. Що таке самовиховання?

II рівень

4. Що ви знаєте про самооцінку характеру?

5. Які ознаки самовиховання ви знаєте?

6. Які навички необхідні для вдосконалення характеру?

III рівень

7. Як відбувається моральний розвиток особистості?

8. Чи є мораль вашим внутрішнім переконанням? Чому?

9. Як відбувається процес засвоєння загальноприйнятих моральних норм і правил поведінки?

IV рівень

10. Доведіть важливість процесу самовиховання характеру.

11. Чому моральний розвиток є важливою умовою розвитку особистості?

12. Доведіть на прикладах, що самовиховання характеру відбувається протягом усього життя.

Практичне завдання № 8

Самооцінка характеру. Проект самовиховання

I. Самооцінка характеру

Мета: формувати вміння здійснювати самооцінку характеру й адекватно оцінювати позитивні та негативні риси свого характеру.

Порядок виконання роботи

1. Уважно прочитайте слова, що характеризують окремі якості особистості (риси характеру).

Доброта, жадібність, заздрість, щедрість, злість, милосердя, пихатість, порядність, егоїзм, оптимізм, жорстокість, акуратність, байдужість, ввічливість, безвідповідальність, витримка, боягузтво, уміння прощати, брехливість, уміння слухати, грубість, життєрадісність, лицемірство, мудрість, лінь, почуття гумору, нахабство, творчість, працьовитість, неохайність, гостинність, нерішучість, кмітливість, неорганізованість, сміливість.

2. Із рис характеру, які ви прочитали, оберіть 15, що відповідають вашому ідеалу людини. Запишіть їх у зошиті.

3. Із рис характеру, які ви прочитали, оберіть 15, яких не має бути у вашого ідеалу людини. Запишіть їх у зошиті.

4. Із рис характеру, які ви прочитали, оберіть 15, що, на вашу думку, вам властиві. При цьому вибір треба робити за системою «так — ні»: є ця риса у вас чи ні, незалежно від ступеня її вияву. Запишіть їх у зошиті.

5. Обробка результатів.

Число позитивних рис, які, на вашу думку, вам притаманні, поділіть на число позитивних рис вашого ідеалу. Якщо результат близький до одиниці, то ви, швидше за все, себе переоцінюєте, а результат, близький до нуля, свідчить про недооцінку й підвищену самокритичність. Результат, близький до 0,5, свідчить про адекватну самооцінку.

Число негативних рис, які, на вашу думку, вам притаманні, поділіть на число негативних рис, яких не має бути у вашого ідеалу людини. Результат, близький до нуля, свідчить про вашу завищену самооцінку, результат, близький до одиниці,— про занижену самооцінку, результат, близький до 0,5, свідчить про адекватну самооцінку.

6. Зробіть висновки.

II. Проект самовиховання

Мета: навчитися складати план самовиховання й здійснювати його.

Обладнання й матеріали: щоденник, у якому записаний поетапний план самовиховання й результати його здійснення.

Порядок виконання роботи

1. Оберіть девіз свого проекту самовиховання. Наприклад: «Самовиховання потребує дуже важливого, могутнього стимулу — почуття власної гідності, поваги до себе, бажання стати сьогодні кращим, ніж був учора» (В. О. Сухомлинський).

2. Дайте відповіді на запитання:

— Що спонукає мене займатися самовихованням?

— Яких головних цілей я прагну досягти за допомогою самовиховання?

— Які прийоми самовиховання я знаю й можу використовувати в роботі над собою?

— Які труднощі я відчуваю під час самовиховання і як я їх долаю?

— Чи потребую я допомоги в процесі самовиховання?

3. Визначте:

— якого ідеалу ви будете прагнути;

— які риси маєте сформувати для його досягнення;

— яких недоліків маєте позбутися для його досягнення.

4. Сформулюйте мету й розробіть проект діяльності щодо самовиховання. Визначте: що, коли і як належить зробити, щоб удосконалювати одні якості й позбутися інших, досягти намічених цілей.

5. Визначте, як ви будете здійснювати саморегуляцію цієї діяльності, самоконтроль, самоаналіз, самооцінку, корекцію цілей та завдань, пошук оптимальних засобів і способів самовиховання.

6. Почніть систематично працювати над проектом.

Перевірте свої знання за Розділом 3 «Психічна й духовна складові здоров'я», виконавши тестові завдання на сайті.

 

Це матеріал з підручника Основи здоров'я 9 клас О. В. Тагліна

 


^