mozok.click » Основи здоров'я » Безпека як потреба людини. Види й рівні загроз. Заходи безпеки
Інформація про новину
  • Переглядів: 8051
  • Автор: admin
  • Дата: 31-08-2017, 18:44
31-08-2017, 18:44

Безпека як потреба людини. Види й рівні загроз. Заходи безпеки

Категорія: Основи здоров'я

Обміркуйте й обговоріть ситуацію. Олена прийшла додому зі школи й побачила, що батьки чимось збентежені. Мама пояснила їй, що батька звільнили з роботи, тому найближчим часом можливі матеріальні труднощі. Чим небезпечна для родини така ситуація?

Безпека як потреба людини

Потреба в безпеці — це одна з базових, фундаментальних потреб людини, в ієрархії потреб людини вона посідає високе місце. Кожен із нас хоче жити в таких умовах, коли небезпека нашого фізичного, психічного, соціального, економічного існування зведена до мінімуму. І окремі люди, і групи людей намагаються убезпечити себе від чинників, що можуть їм зашкодити. Вони захищають своє життя, свою сім’ю, свою власність, свою честь і гідність. Але на відміну від багатьох інших потреб, потребу в безпеці неможливо повністю задовольнити, оскільки загрози завжди є в нашому житті. Не випадково відомий датський філософ Серен К’єркегор ще в XIX столітті писав: «Безпечних часів немає». Тому в будь-якому суспільстві завжди високо цінують можливість жити без ризиків і небезпек. Безпека є абсолютною цінністю, вона має універсальний характер і визнається фундаментальною всім людством. Особливо це відчувається в періоди соціальних потрясінь, епідемій, воєн, терористичних актів.

Знайдіть необхідну інформацію та розв'яжіть проблему. Сьогодні дедалі частіше з'являються повідомлення про те, що підлітки гинуть, роблячи екстремальні селфі на дахах, залізничних мостах чи інших спорудах. Чому це відбувається, адже потреба в безпеці — це одна з базових, основних потреб людини?У попередженні небезпеки важливою є роль самої людини, особливостей її світогляду, моралі. Чим глибше людина розуміє навко-лишній світ, людей, закони, що діють у соціумі, тим безпечнішою є її позиція. Досвід допомагає людині передбачати наслідки розвитку різних ситуацій і пов’язані із цим небезпеки. Слід ураховувати те, що стан особистої безпеки послаблюється, якщо людина не оцінює й не передбачає наслідків своїх дій.

Важливим засобом забезпечення особистої безпеки є знання психологічних закономірностей, що зумовлюють поведінку людей. Ці знання дозволяють приймати правильні рішення й уникати небезпеки.

Знайдіть необхідну інформацію й дайте відповідь на запитання. Стародавня мудрість стверджує: «Ніщо не може торкнутися людини, причиною чого не була б вона сама». Як ви розумієте цей вислів?

Про засоби індивідуального психологічного захисту від небезпек ви можете прочитати в додатковому матеріалі до параграфа на сайті.

Види й рівні загроз

Загрози можуть стосуватися конкретної людини (громадянина), суспільства й держави. У зв’язку із цим виділяють три рівні загроз:


Розрізняють види загроз за такими критеріями:

• за місцем знаходження джерела небезпеки: зовнішні або внутрішні загрози;

• за походженням: природні, антропогенні, соціальні загрози;

• за сферами життєдіяльності: воєнні, політичні, економічні, продовольчі, інформаційні, екологічні;

• за ймовірністю реалізації: потенційні, реальні, безпосередні.

Під джерелами загроз розуміють умови та чинники, що потенційно містять деструктивні, шкідливі якості і які за певних умов реально виявляються ворожі національним інтересам наміри. Реагування на загрози має бути адекватним їх виду та масштабам, бути своєчасним (випереджаючим).

Заходи безпеки

Для забезпечення захисту від загроз за сферами життєдіяльності суспільство передбачає створення систем, що допомагають вижити в критичних ситуаціях і забезпечують гідне життя людей.

Заходи економічної безпеки спрямовані на забезпеченість громадян доходом, достатнім для задоволення нагальних потреб. Заходи продовольчої безпеки мають зробити доступними основні продукти харчування для всіх верств суспільства. Заходи екологічної безпеки передбачають захист населення від екологічних катастроф та екологічного забруднення, наявність чистого повітря й води. Заходи безпеки для здоров’я мають на меті зробити медичне обслуговування максимально доступним і ефективним. Заходи особистої безпеки спрямовані на збереження свободи й захист людини від загроз насильства. Заходи політичної безпеки мають на меті забезпечити дотримання основних прав людини. Заходи суспільної й культурної безпеки передбачають захист культурного різноманіття й суспільного розвитку від руйнівних тенденцій.


Опорні точки. Потреба в безпеці посідає в ієрархії потреб високе місце і визнається фундаментальною всім людством.

Існують різні рівні загроз: індивідуальні, суспільні й державні загрози. Розрізняють також інші види загроз: зовнішні й внутрішні; природні, антропогенні й соціальні; економічні, продовольчі, екологічні, особисті, суспільні. Для забезпечення захисту від загроз суспільство передбачає створення політичних, соціальних, природоохоронних, економічних і культурних систем, що ґрунтуються на принципах безпеки.

Запитання для повторення й обговорення

I рівень

1. Про які заходи безпеки ви знаєте?

2. Які заходи передбачає екологічна безпека?

II рівень

3. Які засоби психологічного захисту від небезпечних ситуацій ви знаєте?

4. Які існують рівні й види загроз? Наведіть відповідні приклади.

III рівень

5. Як окремі люди й групи людей намагаються убезпечити себе від чинників, що можуть їм нашкодити?

6. Чому потребу в безпеці неможливо повністю задовольнити?

IV рівень

7. Доведіть, що потреба в безпеці є однією з базових потреб людини.

8. Чому стан особистої безпеки послаблюється, якщо людина не оцінює й не передбачає наслідків своїх дій?

 

Це матеріал з підручника Основи здоров'я 9 клас О. В. Тагліна

 


^