mozok.click » Основи здоров'я » Сучасне уявлення про здоров'я. Дотримання здорового способу життя
Інформація про новину
  • Переглядів: 30460
  • Автор: admin
  • Дата: 31-08-2017, 18:01
31-08-2017, 18:01

Сучасне уявлення про здоров'я. Дотримання здорового способу життя

Категорія: Основи здоров'я

Обміркуйте й обговоріть ситуацію. Зустрічаючи людину, зазвичай ми говоримо їй: «Доброго здоров'я!». Який особливий зміст ви вкладаєте в таке вітання? Чого ви бажаєте людині, з якою вітаєтеся? Чи часто ви говорите ці слова несвідомо, машинально?

Сучасне уявлення про здоров'я

Розуміння того, що таке здоров’я, було неоднаковим у різні часи в різних народів. Кожна людина по-своєму розуміє здоров’я й по-різному до нього ставиться в дитинстві, юнацтві, у зрілі роки та в старості.

Багатьом людям здається, що поняття «здоров’я» є простим і зрозумілим: нічого не болить — здоровий, щось заболіло — хворий. Що тут складного? Але такі міркування далекі від сучасного уявлення про здоров’я людини.

Тож чим відзначається сучасне уявлення про здоров’я?

Поняття «здоров’я» спочатку пов’язували лише з фізичним станом людини. Розвиток суспільства й успіхи багатьох наук зумовили те, що поняття «здоров’я» набуло нового змісту. До поняття «здоров’я» додали моральну, інтелектуальну, емоційну, соціальну та інші складові, що разом утворюють єдиний комплекс здоров’я людини.

Сучасне уявлення про здоров’я спирається на знання, що з’являються завдяки розвитку таких наук, як біологія, фізіологія, імунологія, психологія, хімія, фізика тощо.Знайдіть необхідну інформацію і дайте відповідь на запитання. Видатний український філософ Григорій Савич Сковорода писав: «Надмірність породжує пересиченість, пересиченість — нудьгу, нудьга ж — душевний смуток, а хто хворіє на це, того не можна назвати здоровим». Що мав на увазі Григорій Сковорода? Чи згодні ви з ним?

Чому людину, яка нудьгує, не можна назвати здоровою?

Здоров’я посідає найвищу позицію в ієрархії людських потреб і цінностей. Саме здоров’я дає людині можливість реалізувати свій інтелектуальний, моральний, духовний і фізичний потенціал.

Здоров’я є однією з найголовніших цінностей людського життя. Його не можна сприймати просто як відсутність хвороб або звільнення від хворобливих відчуттів. Здоров’я людини потрібно розуміти як сукупність її можливостей. Завдаючи шкоди своєму здоров’ю, ми відмовляємося від певних життєвих перспектив.

Культура здоров’я є складовою загальної культури. Вона поєднує досягнення людства в різних сферах життя — в освіті, вихованні, побуті, науці тощо. Культуру здоров’я потрібно формувати з дитинства. Разом зі ставленням людини до здоров’я вибудовується загальна система цінностей, без якої людське існування втрачає сенс.

Знайдіть необхідну інформацію і дайте відповідь на запитання. Атрибут — це необхідна, істотна, невід'ємна властивість предмета або явища. Чому здоров'я називають атрибутом людського життя й універсальною людською цінністю?

Ознаками здоров’я людини є стійкість до дії негативних зовнішніх чинників, висока працездатність, нормальні фізіологічні показники, наявність моральних принципів і цілей у житті. Ознаки захворювання — це негативні фізіологічні показники (головний біль, підвищення температури, тиску тощо), тривала депресія, відсутність життєвої енергії. Між здоров’ям і хворобою існує проміжний стан, коли людина ще не хворіє, але вже не є здоровою. Такий стан передує певним захворюванням, тому його важливо вчасно розпізнати і проконсультуватися з лікарем.

Знайдіть необхідну інформацію і дайте відповідь на запитання. Існує наукова позиція, що ґрунтується на пріоритеті (важливості, першості) цілого щодо його частин, яка називається холізм (від грец. holos — цілий, цілісний). Ще великий давньогрецький філософ Арістотель писав, що «ціле більше, ніж сума його частин». Холістичний підхід означає, наприклад, що людина як цілісність важливіша, ніж окремі частини, що її формують, хоча вони теж є необхідними. Як, на вашу думку, послідовники холістичного підходу сприймають здоров'я, враховуючи його фізичний, соціальний, психологічний, емоційний, моральний рівні?


Дотримання здорового способу життя

Головним чинником, що впливає на здоров’я людини, є здоровий спосіб життя.

Здоровий спосіб життя — це форми й способи повсякденної життєдіяльності людини, що зміцнюють її здоров’я. Основою будь-якого способу життя є принципи і правила поведінки, яких дотримується людина.

Здоров’я людини залежить від того, який спосіб життя вона веде: здоровий чи нездоровий. Для вибору способу життя потрібні знання, уміння, воля й активність.

Якщо людина веде здоровий спосіб життя, то вона:

• знає, які правила поведінки сприяють її благополуччю;

• вірить у те, що здоровий спосіб життя дасть позитивні результати;

• емоційно позитивно ставиться до життя, поважає себе.

Наслідки різних способів життя не завжди можна побачити відразу. Іноді вони виявляються лише через певний час. Наприклад, ви купили на вулиці хот-дог, з’їли його і вже ввечері вас знудило. Але якщо ви щодня вживаєте таку кількість їжі, що не відповідає вашим енергетичним витратам, результат у вигляді розладу обміну речовин та ожиріння виявиться лише через декілька років.

 

Знайдіть необхідну інформацію і дайте відповідь на запитання. Чому жодні побажання, накази та покарання не можуть змусити людину вести здоровий спосіб життя, зберігати й зміцнювати власне здоров'я?


Мотивація до здорового способу життя

Спосіб життя кожної людини визначають її ставлення до навколишнього світу, до себе, до свого здоров’я. Кожна людина має самостійно прийняти рішення, вибрати для себе спосіб життя, сама відповідати за його результати.

Залучення людини до здорового способу життя починається з формування в неї мотивації. Мотив — це внутрішня спонука особистості до того чи іншого виду активності (діяльності, спілкування, поведінки), пов’язаної із задоволенням певної потреби.

Мотивація до здорового способу життя може бути різною, наприклад, є мотив самозбереження: людина не робить тієї чи іншої дії, оскільки знає, що вона загрожує її здоров’ю й життю. Мотив може

бути пов’язаний із дотриманням правил, що існують у суспільстві. Мотивом також може бути одержання людиною задоволення від здоров’я.

Для того щоб ви обрали здоровий спосіб життя як головний чинник, що визначає ваше здоров’я, у вас мають бути:

• знання про особливості здорового способу життя;

• бажання бути здоровим і воля, щоб утілити це бажання в життя;

• усвідомлення цінності свого життя і здоров’я.

Знайдіть необхідну інформацію і розв'яжіть проблему. Коли йдеться про ваше здоров'я, то ви самі маєте сформувати свою мотивацію до здорового способу життя. Як це зробити? Так, це є проблемою. Розв'яжіть її, розглянувши ознаки здоров'я, хвороби та проміжних станів і з'ясувавши, якими можуть бути довгострокові й короткострокові наслідки різних способів життя.

Кожна людина бажає бути здоровою, сильною, упевненою в собі, зберігати якомога довше життєву енергію та активність. Але хотіти здоров’я й мати його — не одне й те саме. Багато хто вважає, що здоров’я — це ідеал, якого можна прагнути, але неможливо досягти. Так, серед нас немає ідеально здорових людей, але кожен має прагнути високої якості свого здоров’я завдяки здоровому способу життя. І, як виявилося, це постійна щоденна праця, яка вимагає певних інтелектуальних і вольових зусиль.

Знайдіть необхідну інформацію і дайте відповідь на запитання. Академік Микола Михайлович Амосов писав: «Щоб бути здоровим, потрібні власні зусилля, постійні й значущі. Їх нічим не можна замінити». Чи згодні ви з цим твердженням? Які зусилля мав на увазі Амосов? Чому їх нічим не можна замінити?

Опорні точки. Сучасне уявлення про здоров'я є інтегральним, його розглядають у зв'язку зі способом життя людини, її психічним станом і духовним розвитком. До поняття «здоров'я» додані моральний, інтелектуальний, емоційний, соціальний та інші компоненти.

Зберігати високий рівень здоров'я людині допомагає здоровий спосіб життя. Для вибору способу життя нам потрібні знання, уміння, воля й активність.

Запитання для повторення й обговорення

I рівень

1. Що є основою будь-якого способу життя?

2. Наведіть приклади ознак здоров'я й ознак захворювання.

3. На базі яких знань формується сучасне уявлення про здоров'я?

II рівень

4. Наведіть приклади мотивації до здорового способу життя.

5. Що потрібно людині для вибору способу життя?

6. Які складові здоров'я додані до фізичного здоров'я в сучасному уявленні про здоров'я?

III рівень

7. Із чого починається залучення людини до здорового способу життя?

8. Чому розуміння того, що таке здоров'я, було неоднаковим у різні часи в різних народів?

9. Чому здоров'я людини вважають сукупністю її можливостей?

IV рівень

10. Схарактеризуйте людину, яка веде здоровий спосіб життя.

11. Доведіть, що саме здоров'я дає людині можливість реалізувати свій інтелектуальний, моральний, духовний і фізичний потенціал.

12. Доведіть, що, завдаючи шкоди своєму здоров'ю, ви відмовляєтеся від певних життєвих перспектив.

Практичне завдання № 1

Аналіз свого способу життя та особистих цілей

Мета: навчитися аналізувати свій спосіб життя та особисті цілі.

Порядок виконання роботи

I. Аналіз мого способу життя.

1. Дайте відповідь на запитання: «Для чого я буду аналізувати свій спосіб життя?».

2. Проаналізуйте форми й способи своєї повсякденної життєдіяльності (чи дотримуєтеся ви розпорядку дня, чи робите зарядку, чи регулярно й повноцінно харчуєтеся, чи відповідає ваше харчування вашим енергетичним витратам, наскільки ви активні фізично, чи маєте шкідливі звички тощо).

Зробіть висновок, які форми й способи вашої повсякденної життєдіяльності сприяють зміцненню здоров’я, а які — ні.

3. Проаналізуйте принципи й правила власної поведінки, яких ви щоденно дотримуєтеся.

Зробіть висновок, які з них сприяють зміцненню здоров’я, а які — ні.

4. Дайте відповідь на запитання: «Чи можна вважати мій спосіб життя здоровим?». Якщо ні, то чому? Що треба зробити для того, щоб виправити ситуацію?

II. Аналіз моїх особистих цілей.

1. Дайте відповідь на запитання: «Для чого я буду аналізувати свої особисті цілі?».

2. Сформулюйте свою ціль. Ціль має бути вашою власною ціллю, тобто такою, що відповідає потребам і світогляду.

3. Проаналізуйте, чи є ця ціль для вас:

• актуальною (такою, що наразі є важливою);

• бажаною (такою, що ви її мрієте досягти);

• реалістичною (такою, яку ви в змозі втілити);

• конкретною (ви можете визначити послідовні кроки до її досягнення).

4. Дайте відповідь на запитання: «Чи вмію я ставити цілі й досягати їх? Якщо ні, то чому? Що треба зробити для того, щоб виправити ситуацію?».

III. Зробіть узагальнюючі висновки.

 

Це матеріал з підручника Основи здоров'я 9 клас О. В. Тагліна

 


^