mozok.click » Біологія » Огляд основних еукаріотичних таксонів
Інформація про новину
  • Переглядів: 8130
  • Автор: admin
  • Дата: 4-08-2017, 12:42
4-08-2017, 12:42

Огляд основних еукаріотичних таксонів

Категорія: Біологія

У попередніх класах ви вивчали особливості будови й життєдіяльності багатьох груп еукаріотичних організмів. Які з представників еукаріотів є одноклітинними? Чим вони відрізняються від багатоклітинних організмів?

Система еукаріотів

Еукаріоти є найбільшим за кількістю видів доменом клітинних організмів. Їхня систематика досі є предметом дискусій. Деякі дослідники пропонують виділяти серед еукаріотів до 20 царств. Наприклад, одні вчені об’єднують усіх найпростіших в одну групу. У цьому випадку амеби, інфузорії та евглени вважаються представниками одного царства Протисти. А інші вчені поділяють найпростіших на кілька груп. У цьому випадку амеби, інфузорії та евглени будуть представниками різних царств. Пов’язано це з особливостями походження еукаріотів.

У процесі еволюції вони неодноразово включали у свої клітини внутрішньоклітинних симбіонтів. Ці симбіонти і стали такими орга-нелами, як мітохондрії та пластиди. А пластидами могли ставати не тільки різні ціанобактерії, але й різноманітні еукаріотичні водорості. Тому часто досить важко визначитися із систематичною приналежністю деяких груп еукаріотів.

Особливості основних груп еукаріотів

Для порівняння груп еукаріотів використовують такі характеристики, як наявність і склад клітинної стінки, кількість ядер у клітині, наявність пластид, одно- чи багатоклітинність, тип живлення.

Порівняльна характеристика деяких груп еукаріотів

 

Царство

Які організми включає

Особливості будови й життєдіяльності

Інфузорії

Не мають клітинної стінки. Є щільний покрив — пелікула, яка підтримує форму клітини. У клітинах по два ядра — маленьке (мі кро нуклеус) і велике (макрону-клеус). Гетеротрофи. Одноклітинні організми

Царство

Які організми включає

Особливості будови й життєдіяльності

Гриби

Справжні гриби

Мають клітинну стінку, яка містить хітин та, у деяких випадках, інші речовини.

У клітинах ядер зазвичай два, але буває й одне ядро і багато ядер. Гетеротрофи. Необхідні для життя речовини поглинають із навколишнього середовища через поверхню тіла. Переважно багатоклітинні організми, лише деякі групи (наприклад, дріжджі) є одноклітинними

Рослини

Водорості, вищі спорові, насінні рослини

Мають клітинну стінку, яка містить целюлозу й лігнін. У клітинах ядро зазвичай одне. Автотрофи. Потрібні для життя речовини поглинають із навколишнього середовища через поверхню тіла. Багатоклітинні, колоніальні або одноклітинні організми

Тварини

Членистоногі, молюски, черви, хребетні та інші тварини

Не мають клітинної стінки. У клітинах ядро зазвичай одне. Гетеротрофи. Потрібні для життя речовини поглинають із навколишнього середовища шляхом поїдання інших живих організмів, їх частин, залишків або продуктів життєдіяльності. Багатоклітинні організми

Тихоходка

Еукаріоти є найбільшим за кількістю видів доменом клітинних організмів. У процесі еволюції вони неодноразово включали у свої клітини внутрішньоклітинних симбіонтів. Ці симбіонти і стали такими органе-лами, як мітохондрії та пластиди.

 Перевірте свої знання

1. Хто такі еукаріоти? 2. Які групи еукаріотів ви знаєте? 3. Які особливості притаманні тваринам? 4. Порівняйте між собою гриби й рослини. 5*. Яке значення для людини мають представники домену Еукаріоти? 6*. Чому систематика еукаріотів викликає багато суперечок між ученими?

Узагальнюючі заВдання до теми «Біорізноманіття»

У завданнях 1-12 оберіть одну правильну відповідь.

1 ) Основні систематичні категорії запропонував:

а) Ч. Дарвін б) Ж.-Б. Ламарк в) Г. Мендель г) К. Лінней

2 ) Таксону тварин ряд відповідає таксон рослин:

а) порядок б) клас в) відділ г) родина

3 ) Таксону тварин тип відповідає таксон рослин:

а) порядок б) клас в) відділ г) родина

4 ) Схема, що відображає еволюційні зв’язки між таксонами, для

яких вона будується, — це:

а) генеалогічне дерево в) філогенетичне дерево

б) схема схрещування г) філогенія

5 ) Систему трьох доменів запропонував:

а) К. Воуз в) Ч. Дарвін

б) К. Лінней г) Г. Мендель

6 ) До домену Еукаріоти належить збудник:

а) грипу б) холери в) чуми г) малярії

7 ) Неклітинною формою життя є:

а) хламідія в) вірус грипу

б) гриб пеніцил г) дизентерійна амеба

8 ) Організми, клітини яких містять плазміди:

а) тільки бактерії

б) тільки бактерії та архебактерії

в) тільки архебактерії та еукаріоти

г) бактерії, архебактерії та еукаріоти

9 ) Організми, гени яких містять інтрони:

а) тільки бактерії

б) тільки бактерії та архебактерії

в) тільки архебактерії й еукаріоти

г) бактерії, архебактерії й еукаріоти

10 Організми, клітини яких містять ядра:

а) тільки бактерії

б) тільки бактерії та архебактерії

в) тільки архебактерії й еукаріоти

г) бактерії, архебактерії й еукаріоти

11 Організми, клітини яких мають два ядра та не мають клітинної стінки:

а) інфузорії б) гриби в) рослини г) тварини

12 Організми, клітини яких мають зазвичай одне ядро й клітинну стінку, що містить целюлозу:

а) інфузорії б) гриби в) рослини г) тварини

13 Напишіть назви груп еукаріотів, до яких належать організми, зображені на малюнках:

14 Установіть відповідність між збудниками захворювань та групами, до яких вони належать.

Збудники Групи

1 туберкульозу а) Бактерії

2 сказу б) Віруси

3 аскаридозу в) Еукаріоти

4 ботулізму

5 віспи

6 сонної хвороби

15 Поясніть, чому віруси виділено в окрему групу й не включено в домени бактерій або архебактерій.

16 Порівняйте між собою гриби й рослини. Укажіть риси схожості й відмінності.

Перевірте свої знання з теми «Біорізноманіття».

 

Це матеріал з підручника Біологія 9 клас Задорожний нова програма

 


^