mozok.click » Інформатика » Знайомство з векторним графічним редактором
Інформація про новину
  • Переглядів: 9074
  • Автор: admin
  • Дата: 14-09-2017, 05:49
14-09-2017, 05:49

Знайомство з векторним графічним редактором

Категорія: Інформатика

Векторні зображення можна створювати в різних програмах, навіть у програмах офісних пакетів, наприклад Microsoft Office. Проте найбільше можливостей надають спеціалізовані векторні графічні редактори.

Векторний графічний редактор Inkscape

Редактор векторної графіки Inkscape є багатоплатформним, тобто одночасно виходять версії для різних операційних систем (Linux, Windows тощо), і розробляється під ліцензією GNU GPL.

Розглянемо головне вікно векторного графічного редактора Inkscape (рис. 8.1). Зверніть увагу на те, що панелі можуть бути розміщені по-іншому.

Побудова графічних примітивів

В inkScape можливість використовувати під час побудови малюнка різні об’єкти: групи примітивів, растрові зображення тощо. Проте основними об’єктами векторного зображення є графічні примітиви.Більшість кнопок, розміщених на панелі інструментів, призначені для побудови різних графічних примітивів: ліній, прямокутників, спіралей тощо. Якщо клацнути кнопку одного з інструментів, то на панелі параметрів інструментів з’являться значення його параметрів. У разі подвійного клацання відкриється вікно для додаткових налаштувань. Розглянемо інструменти Прямокутник, Еліпс, Многокутник і Спіраль. Щоб додати об’єкт за допомогою одного з них, потрібно:

1) вибрати інструмент, перемістити вказівник на робоче поле;

2) натиснути ліву кнопку миші і, слідкуючи за формою майбутнього об’єкта, здійснити перетягування;

3) відпустити кнопку миші.

Форму і розміри об’єкта можна змінити шляхом

перетягування маркерів — білих квадратиків або кружечків (рис. 8.2). Ознайомимося з дією маркерів та деякими особливостями об’єктів:

Інструмент

Дія маркерів

Приклад

Якщо перетягувати круглі маркери (спочатку вони суміщені), отримаємо округлені кути, якщо квадратні — змінимо розміри

Якщо перетягувати круглий маркер так, щоб вказівник був за межами еліпса, «виріжемо» сектор, а якщо в середині еліпса — «відріжемо» сегмент. Два інші маркери — для зміни розмірів

Додаткові налаштування дозволяють побудувати многокутники: правильні й неправильні, опуклі й зірчасті тощо.

Якщо за допомогою миші обертати два маркери на кінцях спіралі, збільшимо або зменшимо її довжину

Утримування натиснутими клавіш Ctrl, Shift або Alt дає додаткові можливості під час змінення форми об’єктів. Їхню дію описують підказки в рядку стану.

Якщо під час побудови прямокутника (або еліпса) будемо утримувати натиснутою клавішу Ctrl, сторони прямокутника (або осі еліпса) будуть відноситись як цілі числа (наприклад, 1:1, 2:1, 3:1). При відношенні 1:1 отримаємо квадрат (круг).

Перш ніж виконувати певні операції над об’єктами, їх слід виділити, скориставшись інструментом Стрілка

Щоб виділити окремий об’єкт, на нього слід клацнути. Навколо об’єкта з’явиться пунктирна прямокутна рамка, а біля неї — стрілки для змінення розмірів (рис. 8.3; див. нижче).


Щоб виділити декілька окремих об’єктів, їх слід клацнути по черзі, утримуючи натиснутою клавішу Shift.

Щоб виділити декілька об’єктів, розміщених поряд, слід:

1) поставити стрілку ліворуч і вище від них;

2) натиснути ліву кнопку миші і, не відпускаючи, перетягнути стрілку вправо і вниз, охопивши об’єкти в прямокутник;

3) відпустити кнопку.

У ході роботи буде видно прямокутник, який охоплює виділені об’єкти. Над виділеними об’єктами можна виконувати певні операції.

Щоб перемістити об’єкт, на нього слід навести вказівник й перетягнути мишею.

Для масштабування (змінення розмірів) об’єкта треба перетягнути відповідні стрілки (див. рис. 8.3).

Кутовими стрілками змінюють одночасно довжину і ширину, а бічними — лише один із розмірів.

Об’єкти можна обертати та нахиляти.

Якщо клацнути на об’єкті — стрілки змінять вигляд і з’явиться хрестик, що позначає центр обертання (рис. 8.4), який залишається нерухомим. Під час перетягування кутових стрілок об’єкт буде обертатись.

Центр також можна перетягти в інше місце.

Аналогічно виконується операція нахиляння об’єкта. За допомогою стрілок біля сторін прямокутника (рис. 8.5) можна зсовувати одні частини об’єкта відносно інших. Центр залишається нерухомим, як і під час обертання.

Кнопки fV;, розташовані на панелі параметрів інструмента Стрілка, дозволяють швидко обертати об’єкт на 90° за чи проти ходу годинникової стрілки.

Відобразити об’єкт відносно горизонтальної або вертикальної осі, яка проходить через центр обертання, дозволяють кнопки

розташовані на панелі параметрів інструмента Стрілка.

Штрих та заповнення графічних примітивів

Для змінення кольорів штриха та заповнення внутрішньої області об’єкта цей об’єкт потрібно виділити і клацнути на панелі команд кнопку Ц- або вибрати команду Об'єкт ^ Заповнення та штрих. Відкриється вікно (рис. 8.6).

1 — кнопки вибору типу заповнення

2 — регулятор прозорості кольору

3 — піпетка для вибору кольору

на зображенні

4 — регулятор прозорості об'єкта

5 — кнопки вибору способу заповнення

складних об'єктів

6 — перемикання режиму вибору кольору

7 — колесо кольорів

8 — числовий код кольору

(шістнадцятковий)

9 — регулятор розмиття об'єкта


Розглянемо основні елементи керування вікна Заповнення та штрих:

Кнопка

Тип заповнення

Приклад

Заповнення відсутнє, видно лише штрих

Суцільне заповнення вибраним кольором з урахуванням прозорості

Лінійний градієнт — плавний перехід від одного кольору до іншого або від зафарбованої ділянки до прозорої

Радіальний градієнт — плавний перехід кольорів від центра до країв фігури

Візерунок

На рис. 8.6 розглянемо вкладку Заповнення під час вибору кольору для суцільного заповнення з використанням колеса кольорів (7). У цьому режимі бажаний колір можна підібрати на основі колірної моделі HSB.

На вкладці Заповнення можна вибрати тон, клацнувши колесо кольорів, а потім вибрати насиченість і яскравість, клацнувши в трикутнику. Щоб заповнення було напівпрозорим, слід за допомогою регулятора (2) вибрати рівень його прозорості.

На екрані є можливість відразу спостерігати, як змінюються параметри кольору.

На вкладці Колір штриха можна налаштувати колір штриха об’єкта (вкладка містить подібні елементи керування).

На вкладці Стиль штриха можна задати товщину та інші параметри штриха (рис. 8.7).

Масштабування перегляду зображення

Під час роботи з малюнком може виникнути потреба краще роздивитись дрібні деталі малюнка або навпаки — побачити весь малюнок. Для керування масштабом призначено інструмент Масштаб

Вибравши його, слід клацнути в потрібному місці на зображенні лівою кнопкою миші — масштаб буде збільшено. Для зменшення масштабу слід клацнути правою кнопкою миші на вільному місці робочого поля.

Керувати масштабом зручно також кнопками на панелі команд:

На панелі параметрів інструмента Масштаб доступні додаткові можливості масштабування: масштаб за шириною сторінки, кнопки історії масштабування та ін.

Зміна масштабу жодним чином не впливає на малюнок, а змінює лише його розмір на екрані.

Інструменти для малювання ліній

Більшість малюнків, зокрема, у книжках і комп’ютерних іграх, складаються не лише з простих геометричних фігур, про які йшлося раніше, а й із криволінійних елементів складної форми (рис. 8.8).

Панель інструментів містить декілька інструментів для малювання ліній. Розглянемо два з них —

Інструмент Олівець призначено для малювання ліній довільної форми і відрізків.

Щоб намалювати криву лінію, потрібно:

1) вибрати інструмент;

2) натиснути ліву кнопку миші та, не відпускаючи її, рухом вказівника миші малювати лінію;

3) відпустити кнопку миші, щоб закінчити малювання кривої.

Якщо початок і кінець кривої збігаються, вона стає замкненою.

Щоб намалювати відрізок, потрібно вибрати інструмент і послідовно

клацнути мишею в початковій та кінцевій точках.

Інструмент Перо призначено для малювання ламаних ліній і ліній особливого типу — кривих Безьє, а також побудови на їхній основі складніших об’єктів.

На рис. 8.9. наведено об’єкт Спіро, а також його контур (червона лінія) — криву Безьє, на основі якої він побудований.

Вибравши інструмент Перо, для побудови лінії потрібно або послідовно клацати мишею точки в робочому полі — з’являтимуться прямолінійні сегменти, або виконувати перетягування з натиснутою лівою кнопкою миші — з’являтимуться криволінійні сегменти.

Щоб завершити малювання, треба двічі клацнути або, клацнувши початкову точку, зробити контур замкненим.

Форма кривої Безьє визначається положенням чотирьох точок: початкової, кінцевої і двох керувальних (рис. 8.10). Крива повністю вміщується в чотирикутнику з вершинами в цих точках.

Цікаво, що французький учений, математик і інженер П’єр Безьє розробив ці криві у 1968 році, проектуючи кузов автомобіля для компанії «Рено»

(Франція). Криві Безьє лягли в основу не тільки графічних, а й багатьох інших програм.

Робота з контурами

Контури, які є основою для побудови ліній і складніших об’єктів, складаються із сегментів, сполучених у вузлах.

Будова контуру

Розрізняють прості і складені контури. Простий контур може бути замкненим (рис. 8.11, а) або незамкненим (рис. 8.11, б). У незамкнено-

му контурі два вузли розташовуються на його кінцях, а в кожному з решти вузлів сполучаються по два сегменти.

Контур об’єкта також може бути складеним з декількох частин, не сполучених між собою (рис. 8.11, в).

Якщо вибрати інструмент Вузол і клацнути на одній із ліній, побачимо на ній або поруч із нею квадратики, які позначають вузли (вузлові точки).

Частину контуру, що сполучає два суміжні вузли, називають сегментом. Сегменти бувають двох видів: прямолінійні й криволінійні.

Для виконання більшості операцій вузли і сегменти слід виділяти. Щоб виділити вузол, на ньому потрібно клацнути, щоб виділити декілька вузлів — на них потрібно клацнути, утримуючи клавішу Shift. Щоб вибрати сегмент, треба виділити вузли на його кінцях.

Змінення форми контуру

Існує декілька способів змінити форму контуру:

якщо перетягнути один або декілька вузлів у інше місце, то зміниться форма прилеглих до них сегментів;

якщо перетягнути будь-яку точку контуру, то зміниться форма сегмента, якому належить ця точка.

Якщо виділити вузол, то біля нього з’являться один або два відрізки дотичних до кривої, кожен із керувальною точкою на кінці (круглим маркером). Маркери також з’являться у двох сусідніх вузлів (рис. 8.12). Якщо у виділеного вузла маркери не з’явилися, то вони з ним суміщені. Маркери можна «витягти» мишею, утримуючи клавішу Shift. Перетягуючи маркери, можна довільно змінювати форму відповідних сегментів.

Робота з вузлами

Розрізняють гладкі, симетричні й гострі вузли. Тип вузла можна розпізнати за «поведінкою» маркерів його керувальних точок (див. рис. 8.12). У гладкого вузла маркери завжди розміщені на одній прямій із вузлом, у симетричного — на одній прямій із вузлом і на однакових відстанях від нього, а в гострого вузла обидва маркери можна переміщувати незалежно.

На панелі параметрів інструмента Вузол розміщено кнопки операцій із вузлами. Ознайомимося з ними детальніше.

Щоб змінити тип вузла, його треба виділити й клацнути кнопку:

— зробити вузол гострим;

— зробити вузол гладким;

— зробити вузол симетричним.

Щоб змінити вид сегмента, його треба виділити й клацнути кнопку:

— зробити сегмент прямолінійним;

— зробити сегмент криволінійним.

Щоб додати нові вузли, слід виділити один або більше сегментів і клацнути кнопку

Після цього посередині кожного сегмента з’явиться новий вузол. Для швидкого додавання вузла в довільній точці контуру достатньо цю точку двічі клацнути.

Щоб вилучити вузли, слід їх виділити й клацнути кнопку

або

натиснути клавішу Delete — вузли зникнуть. Контур залишиться нерозривним (якщо він був таким до цього), форма контуру внаслідок вилучення вузлів може трохи змінитися.

Щоб з’єднати два кінцеві вузли контуру, їх треба виділити й клацнути

одну з кнопок:

— сегменти викривляться і сполучаться одним вузлом;

— між вузлами з’явиться новий сегмент.

Якщо треба з’єднати контури двох різних об’єктів, їх слід попередньо з’єднати в один складений контур. Щоб об’єднати два або більше контурів в один, об’єкти слід виділити й вибрати команду меню Контур

Об'єднати (або сполучення клавіш Ctrl + K).

Щоб розірвати контур, можна або вибрати сегмент і вилучити його кнопкою

або виділити вузол і клацнути кнопку

Якщо утворяться дві частини контуру, то вони утворять складений контур, тобто належатимуть одному об’єкту (див. далі).

Зобразимо вітрило човника (див. рис. 8.8). Інструментом Перо клацнемо по черзі у вершинах чотирикутника (рис. 8.13, а). Перший із отриманих вузлів у кінці побудови клацнемо ще раз, щоб контур був замкненим.

Інструментом Вузол виберемо контур та, утримуючи Shift, — усі чотири його вузли.

Клацнувши кнопку

зробимо всі сегменти

криволінійними: з’являться маркери керу-вальних точок (рис. 8.13, б).

Щоб отримати бажану форму контуру, перетягнемо маркери (рис. 8.14, а).

Відкривши кнопкою

вікно Заповнення та штрих, доберемо колір (блакитний), а потім вид заповнення (лінійний градієнт) (рис. 8.14, б).

Робота з файлами в Inkscape

Як і багато інших графічних редакторів, Inkscape дозволяє зберігати й відкривати для опрацювання файли різних форматів. Проте, якщо робота з малюнком не закінчена, то під час збереження слід вибрати тип файла Файл Inkscape SVG.

Для роботи з документами на панелі команд зібрано кнопки:

створити новий документ;

надрукувати документ;

відкрити наявний документ;

зберегти документ.

Щоб записати у файл растрову копію зображення, що опрацьовується, треба:

1) вибрати команду меню Файл ^ Експортувати як зображення PNG;

2) у діалоговому вікні зазначити параметри експорту, ім’я файла;

3) натиснути кнопку Експортувати.

Питання для самоперевірки

1. Назвіть елементи головного вікна Inkscape.

2. Що таке градієнт?

3. Як змінити товщину штриха графічного примітива?

4. Як змінити масштаб зображення на екрані?

5. Як за допомогою інструмента Перо отримати ламану лінію?

6. Які операції виконують інструментом Вузол?

7. Які є типи вузлів контуру?

8. Як додати на контурі новий вузол?

Вправа 8

1. Побудувати зображення, яке складається з графічних примітивів та змінити їхні параметри.

1) Запустіть програму Inkscape. Розгляньте головне вікно програми, знайдіть панелі: інструментів, команд, параметрів інструментів; палітру.

2) Установіть такий масштаб, щоб сторінку було видно повністю.

3) Побудуйте зображення телевізора (рис. 1):

• виберіть інструмент Прямокутник і побудуйте три примітиви: великий («корпус»), менший («екран») і найменший («ніжка»);

Примітка. Якщо щойно побудованої фігури не видно, можливо, увімкнено білий колір штриха і заповнення або прозорість.

• інструментом Еліпс побудуйте коло в центрі «екрана» телевізора і половину еліпса («опора»);

• викличте вікно Заповнення та штрих і змініть заповнення та штрих відповідно до рис. 1;

• додайте на «екран» спіраль.

4) Збережіть документ у файлі з іменем Вправа 8_1 у відповідній папці.

► 2. Побудувати зображення із використанням ліній довільної форми

та інших графічних примітивів за зразком (рис. 2).

1) Запустіть програму Inkscape. Користуючись інструментом Перо, побудуйте замкнену ламану (рис. 2, а), послідовно клацаючи її вершини.

2) Виберіть інструмент Вузол і клацніть ламану. Зробіть частину вузлів гладкими, виділяючи їх і користуючись кнопкою V’ щоб

отримати потрібну форму (рис. 2, б). За потреби перетягніть маркери вузлів.

3) Доберіть кольори штриха й заповнення, приблизно як на рис. 2, в.

4) Домалюйте решту елементів зображення (рис. 2, в): рот і ніс — інструментом Перо; очі — інструментом Еліпс.

5) Збережіть документ у файлі з іменем Вправа 8_2 у відповідній папці.

6) Експортуйте зображення у растровий файл dog.png, установивши ширину 400 пікселів.

Порівняйте обсяги отриманих файлів. Завершіть роботу за комп’ютером.

Комп'ютерне тестування

Виконайте тестове завдання 8 із автоматичною перевіркою на сайті «Інтерактивне навчання».

 

Це матеріал з підручника Інформатика 9 клас Бондаренко

 


^