mozok.click » Інформатика » Робота з об'єктами графічного зображення
Інформація про новину
  • Переглядів: 3812
  • Автор: admin
  • Дата: 14-09-2017, 05:50
14-09-2017, 05:50

Робота з об'єктами графічного зображення

Категорія: Інформатика

Векторний графічний редактор Inkscape має широкі можливості для створення написів, що дозволяє зробити малюнки більш інформативними, та оформлення ілюстрованих публікацій.

Робота з текстовими об'єктами

Графічне зображення може супроводжуватися текстом. Щоб додати напис до зображення, потрібно:

1) вибрати інструмент

2) клацнути лівою кнопкою миші потрібне місце на зображенні;

3) увести текст у текстове поле.

За допомогою панелі параметрів інструмента Текст можна змінити властивості символів, абзаців тощо. Розмір напису можна змінити за допомогою інструмента Стрілка. Додаткові команди для роботи з написом містяться в меню Текст. Діалогове вікно для детальнішої роботи з текстом відкривається командою меню Текст ^ Текст та шрифт.

Над текстовими об’єктами можна виконати певні дії.

• Змінити розташування символів один відносно одного

Для тексту (рис. 9.1) було вибрано: шрифт — СаІїЬгї, розмір — 30, накреслення — жирне, колір штриха — оранжевий, заповнення — блакитне. Далі виділено літеру «А», змінено кольори штриха і заповнення. У поле Вертикальний зсув на панелі параметрів інструмента Текст уведено значення -2.

Розташувати текст уздовж контуру

Для розташування тексту вздовж спіралі (рис. 9.2) виділено разом напис і спіраль, вибрано команду меню Текст ^ Розмістити по контуру. Зі зміною форми контуру відповідно змінюється вигляд тексту.Оформити текстовий блок

Для оформлення текстового блоку текст треба ввести в один рядок, виділити текстовий об’єкт і об’єкт, у який цей текст буде вміщено, та вибрати команду Текст ^ Огорнути в рамку (рис. 9.3).

Копіювання та клонування об'єктів

У малюнках часто використовують однакові елементи, які зручно створювати копіюванням.

Наведений орнамент складається з повторюваних зображень квітки і листка (рис. 9.4).

Для здійснення операцій із копіями об’єкта використовують кнопки

розташовані на панелі команд, і команди меню Зміни.

Для отримання копії об’єкта його треба виділити і клацнути кнопку Дублювання

або вибрати команду меню Зміни ^ Дублювати. Копія розташується поверх початкового об’єкта і буде виділена. Після цього її можна перетягнути в інше місце.

Для отримання декількох копій потрібно клацнути кнопку

відповідну кількість разів.

Кожна створена копія є незалежним об’єктом.

Якщо треба одночасно змінювати низку однакових об’єктів (наприклад, добирати кольори до створеного візерунка для вишивання хрестиком), слід скористатися не копіями (наразі — копіями різнокольорових хрестиків), а клонами.

Клон — це копія, що зберігає зв’язок із початковим об’єктом. Колір, розмір, положення, ширина штриха та інші властивості клона змінюються разом із початковим об’єктом.

Для отримання клона об’єкта треба виділити об’єкт і клацнути кнопку

на панелі команд або викликати команду меню Зміни > Клонувати > Створити клон.

Щоб розірвати зв’язок між клоном і початковим об’єктом, клон потрібно виділити й клацнути кнопку

на панелі команд. Після цього клон стає незалежним об’єктом.


Вирівнювання об'єктів

Векторні зображення зазвичай створюють із об’єктів (прямокутників, кругів, ліній тощо), які потім потребують упорядкування один відносно одного.

Створюючи орнамент, скопійовані об’єкти не завжди вдається розмістити рівно (рис. 9.5, а). У графічному редакторі Inkscape є можливість їх швидко вирівняти та розподілити рівномірно (рис. 9.5, б).

Щоб вирівняти об’єкти, їх потрібно виділити і скористатися командою меню Об'єкт -» Вирівняти... або кнопкою на панелі команд.

Далі з’явиться вікно Вирівняти та розподілити... (рис. 9.6), у якому команди проілюстровано відповідними піктограмами. Детальнішу інформацію можна отримати у спливних підказках.

У групі Вирівнювання в полі Відносно потрібно вибрати об’єкт -якір, відносно якого буде здійснюватися вирівнювання. Це може бути не тільки сторінка, але й найбільший або найменший із виділених об’єктів тощо.

Під час виконання команд вирівнювання об’єкт-якір залишається нерухомим, а решта об’єктів зміщується відповідним чином.

У групі Розставити містяться команди для рівномірного розміщення об’єктів у різний спосіб.

Щоб під час перетягування точно розмістити об’єкти один відносно одного, слід увімкнути сітку командою меню Перегляд ^ Сітка сторінки. Тепер під час перетягування мишею вказівник прилипатиме до найближчого перетину ліній (вузла) сітки.

Параметри сітки (відстань між лініями, колір тощо) налаштовуються у вікні, що відкривається командою Зміни ^ Налаштування, на вкладці Інтерфейс ^ Сітки.

Для керування прилипанням до інших елементів (контурів, рамок об’єктів тощо), зокрема, для тимчасового вимкнення цього режиму, треба скористатися кнопками панелі керування прилипанням.

Якщо на екрані ця панель відсутня, слід вибрати команду меню Перегляд ^ Показати/Сховати і клацнути назву панелі.

Питання для самоперевірки

1. Як користуватися інструментом Текст ?

2. Як змінити колір штриха для символа в тексті?

3. У яких випадках використовують копіювання об’єктів?

4. Що називають клоном?

5. Як розірвати зв’язок між клоном і оригіналом? Навіщо це потрібно?

6. Опишіть засоби, доступні у вікні Вирівняти та розподілити.

7. Як вирівняти виділені об’єкти за верхнім краєм?

8. Виділено 10 кругів різних розмірів. Як вирівняти правий край великих кругів за лівим краєм найменшого?

9. Як встановити між виділеними об’єктами однакові проміжки по горизонталі?

10. Запропонуйте алгоритм побудови наведеного на рисунку орнаменту.


Вправа 9

1. Створіть текстовий об’єкт за зразком (рис. 1) і збережіть у файлі з іменем Вправа 9_1 у відповідній папці.

2. Побудуйте візерунок для вишивання хрестиком за поданим планом, забезпечте можливість добирати кольори готового візерунка.

1) Запустіть програму Inkscape. Увімкніть сітку, прилипання вказівника до сітки, прилипання до вузлів у вершинах. Установіть відстань між лініями сітки — 0,5 см.

2) Побудуйте три квадрати, розмір яких дорівнює одній клітинці сітки. Задайте їм різні кольори заповнення, вимкніть штрих.

3) Створіть клони квадратів і побудуйте з них візерунок. Змінюючи колір початкових квадратів, слідкуйте за клонами: вони мають також змінювати колір.

Примітка. Якщо випадково замість клона у візерунок буде вставлено початковий квадрат, то, щоб швидко відшукати його, виділіть один із клонів і натисніть Shift + D.

4) Змініть форму одного з квадратів: його клони теж мають змінити форму (рис. 2).

Примітка. Якщо режим прилипання до сітки заважатиме змінювати форму об’єктів, вимкніть його.

5) Розташуйте поряд із початковими об’єктами текст, розміщений у рамці, — рекомендації щодо підбирання кольорів та форми візерунка.

6) Збережіть зображення у файлі з іменем Вправа 9_2 у відповідній папці. Завершіть роботу за комп’ютером.

Комп'ютерне тестування

Виконайте тестове завдання 9 з автоматичною перевіркою на сайті «Інтерактивне навчання».

Практична робота 2

Створення простих векторних зображень

Завдання: побудувати графічне зображення за зразком та описом, використовуючи різні графічні примітиви.

Обладнання: комп’ютер зі встановленим векторним графічним редактором Inkscape.

Під час роботи з комп’ютером дотримуйтеся правил безпеки.

1. Запустіть програму іпкБсаре. Побудуйте зображення равлика (рис. 1) за наведеним планом.

1) Створіть новий документ і побудуйте спіраль, яка зображує черепашку равлика.

2) Для імітування об’ємності черепашки додайте ще одну спіраль (із білим розмитим штрихом).

3) Побудуйте замкнений контур, що зображує тіло равлика.

4) Скоригуйте форму побудованої лінії.

5) Додайте до зображення інші елементи.

6) Зробіть копію малюнка і змініть кольори окремих елементів. Збережіть зображення у файлі з іменем Практична робота 2_1 у відповідній папці.

2. Побудуйте зображення рушника (рис. 2) із простим геометричним

орнаментом, використовуючи клонування об’єктів.

1) Створіть новий документ. Побудуйте прямокутник (полотно рушика) та квадратик червоного кольору для орнаменту.

2) Зробіть клони квадратика для одного рядка.

3) Виділіть усі клони і вирівняйте вздовж горизонтальної прямої, розмістивши на однаковій відстані один від одного.

4) Зробіть копію рядка квадратиків і розмістіть біля протилежної сторони прямокутного полотна. Перевірте, чи змінення кольору початкового квадрата впливає на клони.

5) Побудуйте на кінцях полотна рушника зображення бахроми з клонів одного відрізка.

6) Змініть форму початкового відрізка так, щоб бахрома була хвилястою. Збережіть зображення у файлі з іменем Практична робота 2_2 у відповідній папці. Завершіть роботу за комп’ютером.

Зробіть висновок: у чому полягає різниця між копіюванням і клонуванням; які переваги надає використання клонів.

 

Це матеріал з підручника Інформатика 9 клас Бондаренко

 


^