mozok.click » Інформатика » Складені векторні зображення
Інформація про новину
  • Переглядів: 5656
  • Автор: admin
  • Дата: 14-09-2017, 05:52
14-09-2017, 05:52

Складені векторні зображення

Категорія: Інформатика

Під час побудови зображення, що складається з різних об’єктів, часто виникає потреба в опрацюванні декількох об’єктів як одного цілого. Розглянемо засоби Inkscape, які дозволяють це зробити.

Групування об'єктів

Для групування об’єктів треба їх виділити і скористатися командою меню Об'єкт ^ Згрупувати або кнопкою

панелі команд.

Згруповані об’єкти можна переміщувати й масштабувати як єдине ціле. Кожен з об’єктів має власні штрих і заповнення. У разі групування єдиний контур не утворюється.

Для здійснення операцій над окремими об’єктами групи потрібно увійти в групу, двічі на неї клацнувши.

Після внесення змін слід вийти з групи, двічі клацнувши за її межами.

Якщо в групу не входити, то зміни властивостей штриха і заповнення впливатимуть на всі об’єкти групи.

Для розгрупування об’єктів виділеної групи слід вибрати відповідну команду меню Об'єкт ^ Розгрупувати або клацнути кнопку

Операції над контурами. Об'єднання контурів

Як відомо, кожен об’єкт має контур, який визначає його форму. Виконуючи різні операції над контурами об’єктів, можна отримати нові можливості для створення зображень.

Ознайомимося з операціями, які виконують над контурами.

операція виконується над двома або більше виділеними об’єктами. У точках перетину контури об’єктів з’єднаються, і новий об’єкт міститиме всі ділянки, що належали хоча б одному з них.

операція виконується над двома виділеними об’єктами. Зникнуть верхній об’єкт і та частина нижнього, яку він закривав.На рис. 10.1 зображено об’єкт у вигляді білого квадрата із зірчастим отвором. Щоб отримати такий об’єкт, потрібно:

1) створити квадрат і зірку;

2) розмістити зірку поверх квадрата там, де має бути отвір;

3) виділити квадрат і зірку разом;

4) викликати команду меню Контур ^ Різниця (рис. 10.2).

операція виконується над двома або більше виділеними об’єктами. Залишиться тільки ділянка, що належала одночасно всім об’єктам. Якщо такої спільної ділянки немає, то всі виділені об’єкти зникнуть.

операція

виконується над двома об’єктами, що перекривають один одного. Зникнуть ті ділянки об’єктів, що є спільними.

операція виконується над двома виділеними об’єктами. Нижній об’єкт розрізається лініями контуру верхнього об’єкта. Утворюються окремі об’єкти із замкнутими контурами, а верхній об’єкт зникає.

На рис. 10.3 до двох квадратів, що накладаються, виконали операцію Виключне АБО

і отримали один об’єкт із квадратним отвором (рис. 10.3, а).

Потім намалювали круг, виділили обидва об’єкти й виконали операцію


Круг зник, а основний об’єкт виявився розділеним на три об’єкти (рис. 10.3, б): один раніше закривав круг, а два інші утворилися з квадрата поділом у точках самоперетину його контуру.

— операція виконується над двома виділеними об’єктами. Контур нижнього об’єкта виявляється розрізаним на частини в точках перетину з контуром верхнього об’єкта. У всіх отриманих об’єктів відсутнє заповнення, і контури окремих частин можуть бути незамкненими.

У результаті об’єднання контурів двох або більше об’єктів утворюється один об’єкт (його контур складений із контурів початкових об’єктів).

На рис. 10.4 зображено чотири прямокутники, що мають спільне градієнтне заповнення. Такого ефекту можна досягти, якщо виділити всі прямокутники і скористатись інструментом Градієнт

Для того ж щоб мати змогу регулювати градієнт одночасно для всіх прямокутників, потрібно об’єднати контури відповідною командою меню

Контур

Об’єкт, утворений об’єднанням контурів, успадковує властивості штриха і заповнення від верхнього з початкових об’єктів.

Якщо контур об’єкта є складеним, тобто має декілька окремих частин, то його можна розділити на окремі об’єкти. Для цього слід виділити об’єкт і викликати команду меню

Упорядкування перекриття об'єктів

Як ми з’ясували, об’єкти, з яких складається зображення, можуть перекривати один одного. Об’єкт, створений останнім, розміщується на найвищому рівні, тобто закриває попередні. Під час побудови зображення не завжди вдається одразу правильно розташувати об’єкти. Іноді частини одного об’єкта, що мають бути видимими, закриваються (рис. 10.5, а).

Щоб змінити рівень розташування виділеного об’єкта, на панелі параметрів інструмента Стрілка слід вибрати потрібну кнопку:

Повернемося до рис. 10.5. Щоб змінити вигляд зображення а на зображення б, треба виділити місяць та вибрати команду Опустити на задній план.


Багатошарові зображення

Під час роботи зі складними зображеннями споріднені об’єкти розміщують на окремих шарах. Їх можна уявити як прозорі, накладені один на один, аркуші, на кожному з яких є певні об’єкти. Суміщенням шарів отримують цілісне зображення, яке називають багатошаровим (рис. 10.6).

Використання шарів надає можливість незалежно працювати над частинами зображення, блокувати готові частини зображення, розміщені на одному шарі, від випадкових змін тощо.

За допомогою команд меню Шар шари зображення можна додавати, перейменовувати, показувати, приховувати, блокувати, розблоковувати, змінювати взаємне розміщення шарів, а також переміщувати виділені об’єкти з одного шару в інший.

У рядку стану розміщено список шарів і кнопки керування видимістю й блокуванням поточного шару (рис. 10.7).

Зображення, під час побудови яких використано групування та розміщення об’єктів у шарах, називають складеними.

Питання для самоперевірки

1. Для чого об’єднують контури?

2. Як розділити складений контур на частини?

3. Як отримати доступ до операцій над контурами?

4. У чому різниця між операціями Ділення і Розрізати контур?

5. Чим відрізняються операції Групування об'єктів та Об'єднання контурів?

6. Як побудувати зображення, наведене на рисунку?

7. Які переваги надає використання шарів?

Вправа 10

1. Запустіть програму Inkscape. Побудуйте зображення персонажа Зірка (див. рисунок). Згрупуйте об’єкти.

Зробіть декілька копій із різними кольорами тла і вишикуйте їх у рядок. Збережіть малюнок у файлі з іменем Вправа 10_1 у відповідній папці.

2. Побудуйте прямокутник із зірчастим отвором. Збережіть малюнок у файлі з іменем Вправа 10_2 у відповідній папці.

3. Знайдіть в Інтернеті покроковий урок зі створення мозаїки з клонів об’єкта у графічному редакторі Inkscape та перегляньте.

4. Створіть багатошарове зображення на одну з тем: «Відпочинок біля моря», «Моє місто», «Моє село», «Футбольний матч».

Комп'ютерне тестування

Виконайте тестове завдання 10 із автоматичною перевіркою на сайті «Інтерактивне навчання».

Практична робота 3

Створення складених векторних зображень

Завдання: створити бланк грамоти для спортивних змагань за наведеним зразком (див. рисунок), використовуючи об’єкти різних типів та операції над ними (копіювання, групування, розподіл за шарами тощо).

Обладнання: комп’ютер зі встановленим векторним графічним редактором Inkscape.

Хід роботи

Під час роботи з комп’ютером дотримуйтеся правил безпеки.

1. Запустіть програму Inkscape. Оформіть тло грамоти. Для цього побудуйте замкнену криву, що має три вузли (тло); додайте градієнтне заповнення.

Примітка. Для налаштування параметрів градієнтного заповнення скористайтесь інструментом Градієнт.

2. Додайте написи та побудуйте горизонтальні лінії.

3. Створіть орнамент на основі намальованої зірки та розмістіть вертикально.

4. Побудуйте емблему Олімпійські кільця.

5. Додайте елементи оформлення на власний розсуд.

6. Результат збережіть у файлі з іменем Практична робота 3 у відповідній папці. Завершіть роботу за комп’ютером.

Зробіть висновок: як створити складене векторне зображення з об’єктів різних типів; як виконують операції над об’єктами.

 

Це матеріал з підручника Інформатика 9 клас Бондаренко

 


^