mozok.click » Інформатика » Графічні й текстові об'єкти в публікації
Інформація про новину
  • Переглядів: 2641
  • Автор: admin
  • Дата: 14-09-2017, 06:00
14-09-2017, 06:00

Графічні й текстові об'єкти в публікації

Категорія: Інформатика

Ви вже навчилися додавати на сторінку текстові рамки і вводити й форматувати написи. Існують також інші типи об’єктів, які можуть використовуватись у публікаціях.

Типи об'єктів

Окрім текстової рамки, на сторінку публікації можна також додати такі об’єкти: рамку зображення, рамку візуалізації, таблицю, геометричну фігуру, багатокутник, відрізок, криву Безьє та довільну лінію.

Для додавання об’єкта в публікацію слід вибрати потрібну команду меню Вставка (рис. 16.1), або натиснути клавішу, яка зазначена в меню поруч із командою, або клацнути відповідну кнопку на панелі Засоби.

Кожен доданий об’єкт має такі властивості: координати за осями X і У; розміри (висота і ширина); кут повороту.Координатами об’єкта вважаються координати лівого верхнього кута його рамки. Початок координат знаходиться у лівому верхньому куті сторінки.

Щоб змінити властивості об’єкта, потрібно ввести значення у відповідні поля у вікні Властивості у розділі X, Y, Z. Як і для текстових рамок, ці властивості також можна змінити за допомогою миші: координати — переміщенням рамки об’єкта; розміри — перетягуванням маркерів на її сторонах; кут повороту — якщо клацнути кнопку

на панелі засобів,

то під час перетягування маркерів об’єкт буде обертатися відносно опорної точки, вибраної у вікні Властивості.

Змінити перекриття об’єктів можна за допомогою кнопок групи Рівень, розміщених у нижньому лівому куті панелі:

Робота з текстовими об'єктами

Ви, напевне, помічали, що багато статей на сторінках журналів чи газет займають декілька колонок, між якими містяться ілюстрації; починаються на одній сторінці, а закінчуються на інших.

Зв’язування текстових рамок

Якщо текст не вміщається в текстову рамку (рис. 16.2) — про це свідчитиме позначка (2) в її правому нижньому куті,— він може перетікати в іншу рамку. Для цього текстові рамки потрібно зв’язати.

Для встановлення зв’язку між текстовими рамками потрібно:

1) виділити рамку (1), в якій починається текст;

2) вибрати команду меню Об'єкт ^ Зв'язати текстові рамки — вказівник змінить вигляд (3);

3) клацнути другу текстову рамку (4).


Текст, який не вмістився в першій рамці, перетече в другу. І навпаки, при вилученні частини тексту з першої рамки, місце, що вивільнилося, заповнюватиметься текстом із другої рамки. Так само перетікання тексту відбуватиметься в разі змінення розмірів рамок.

Текстові «ланцюжки» можна продовжити (рис. 16.3): із другою рамкою зв’язати третю, з третьою — четверту і т. д.

Для того щоб у складному макеті побачити, як зв’язані між собою текстові рамки, слід вибрати команду меню Перегляд ^ Показати текстові ланцюжки. Між рамками з’являться стрілки, які показують напрямок перетікання тексту.

Автоматичне створення рамок

Рамки можна додати одночасно на всі сторінки публікації. Для автоматичного створення рамок потрібно вибрати команду Вставка ^ Рамки. На вкладках вікна, що з’явиться, слід налаштувати значення таких властивостей:

• Тип — вибрати текстову рамку чи рамку зображення;

• Розташування — визначити, на яких сторінках і як розмістити рамки;

• Розмір — вибрати один із варіантів або ввести значення ширини і висоти;

• Параметри — ввести число колонок та ширину проміжків між ними, зазначити необхідність зв’язування рамок. Також можна вибрати документ, який буде вміщено у створені рамки.


Таблиці

Для додавання таблиці потрібно:

1) вибрати команду Вставити таблицю;

2) з натиснутою лівою кнопкою миші виділити область для таблиці;

3) у вікні Вставити таблицю ввести число рядків і стовпців.

Після введення даних на сторінку буде додано таблицю.

У програмі Scribus до версії 1.4.6 таблиця являє собою згруповані текстові рамки. Для редагування вмісту клітинок їх слід розгрупувати, вибравши відповідну команду контекстного меню. Опрацювавши потрібні клітинки, їх всі потрібно виділити і знову згрупувати.

Робота з графічними об'єктами

Під час роботи з публікацією можна використовувати графічні об’єкти: рамки зображення, рамки візуалізації тощо.

Рамка зображення

Після того як рамку зображення буде додано на сторінку публікації, область, обмежена цією рамкою, буде перекреслена хрест навхрест. Це означає, що вона не містить зображення.

Для додавання в рамку зображення з файла потрібно:

1) двічі клацнути рамку;

2) у вікні вибору файла знайти потрібний файл;

3) підтвердити вибір — зображення з’явиться в рамці.

Додане зображення може виглядати по-різному — залежно від режиму масш-табування, який встановлюють у вікні Властивості в розділі Зображення (рис. 16.4).

Розрізняють вільне масштабування та масштабування за розмірами рамки.

Під час вільного масштабування зображення спочатку виводиться відповідно до його роздільної здатності, тому може виявитися, що видно лише його частину (рис. 16.5, а). Якщо зображення занадто велике, щоб побачити його повністю, слід змінити розміри рамки або масштаб за осями X і Y.

Під час масштабування за розмірами рамки зображення буде видно повністю. Але воно може спотворитися через непропорційне масштабування (рис. 16.5, б). Щоб цього уникнути, потрібно встановити прапорець Пропорційно (рис. 16.5, в).

Під час перетягування рамка змінюватиме розташування на сторінці разом із зображенням. Якщо ж двічі клацнути зображення, то можна його перемістити відносно рамки, а лічильники показуватимуть поточні значення масштабу і відносних координат.

Рамки візуалізації

Рамки візуалізації використовують для розміщення на сторінці об’єктів, створених за допомогою додаткового програмного забезпечення (подібно до того, як ви здійснювали додавання об’єктів на слайд шляхом вбудовування, див. § 13). Завдяки цьому виникає можливість отримувати найрізноманітніші зображення: математичні формули, графіки функцій, нотні записи тощо.

Геометричні фігури

Scribus має багато спільного з побудовою графічних примітивів у векторному редакторі, проте є й деякі особливості:

• при побудові фігура отримує прямокутну рамку, яка стає видимою лише під час редагування. Рамка використовується для масштабу-вання об’єктів та налаштування обтікання об’єкта текстом за рамкою;

• форми вибирають зі списку, який розкривається кнопкою

• форму багатокутника налаштовують у діалоговому вікні, яке відкривається подвійним клацанням на об’єкті;

• побудову кривої Безьє завершують натисканням клавіші Esc.

Обтікання об'єктів текстом

Якщо доданий об’єкт закриває частину тексту, слід для нього налаштувати обтікання текстом. Для цього у вікні Властивості в розділі Форма слід вибрати спосіб обтікання текстом (рис. 16.6).

Розглянемо ці способи:

• За формою в рамці (рис. 16.7, а) — текст обтікає об’єкт за його видимою формою;

• За обмежувальною рамкою (рис. 16.7, б) — як вам вже відомо, кожен об’єкт має прямокутну рамку, і саме за нею в цьому випадку виконується обтікання;

• За лінією контуру (рис. 16.7, в) — подібно до об’єктів векторного зображення кожен об’єкт публікації має контур. Але тут від його форми залежить не вигляд об’єкта, а обтікання текстом.

Щоб змінити форму контуру, потрібно двічі клацнути об’єкт — відкриється вікно Вузли з відповідними засобами. Якщо в ньому встановити прапорець Редагувати лінію контуру, то вузли контуру стануть доступними для змінення. До редагування контуру також можна перейти клацанням кнопки Змінити у вікні Властивості.

На рис. 16.7, в, через напівпрозору заливку трикутника видно, що за такого способу обтікання об’єкт може закривати частину тексту.

За лінією обрізки зображення — цей спосіб подібний до попереднього, але замість контуру для обтікання використовується так звана лінія обрізки зображення (вона зберігається у графічному файлі разом із зображенням). Така можливість є у форматах файлів JPG, TIFF тощо.

Питання для самоперевірки

1. Об’єкти яких видів можна додавати в публікацію?

2. Як побачити, які текстові рамки зв’язані між собою?

3. Як додати об’єкт на сторінку публікації?

4. Для чого призначено рамки візуалізації?

5. Які геометричні фігури можна додавати на сторінку?

6. В яких випадках налаштовують обтікання об’єкта текстом?

7. Які є способи обтікання об’єкта текстом?

8. Як виконати редагування контуру об’єкта?

Вправа 16

Доповнити інформаційний бюлетень «Розклад уроків» графічним зображенням.

1) Завантажте програму Scribus. Відкрийте файл з іменем Вправа 15.

2) Додайте до публікації тло. Для цього:

• додайте на сторінку рамку зображення;

• вставте в цю рамку зображення, запропоноване вчителем або підготовлене власноруч;

• установіть розміри рамки зображення за розмірами набірного поля;

• перемістіть зображення на задній план (рис. 1).

3) Для оформлення заголовка та назв днів тижня додайте об’єкти з групи Форми (рис. 2).

Примітка. Щоб літери краще вирізнялись на тлі, їх можна обвести

тонкою лінією. Для цього виділіть фрагмент тексту, у вікні Властивості в розділі Текст у групі Колір і ефекти

клацніть кнопку Обведення списку виберіть колір лінії (рис. 3).

4) Додайте на сторінку векторне зображення, скориставшись командою меню Файл ^ Імпортувати ^ Отримати векторний малюнок.

5) Обговоріть результат роботи з однокласниками.

6) Збережіть публікацію як шаблон у файлі з іменем Вправа 16 у відповідній папці. Завершіть роботу за комп’ютером.

Комп'ютерне тестування

Виконайте тестове завдання 16 із автоматичною перевіркою на сайті «Інтерактивне навчання».

 

 

Це матеріал з підручника Інформатика 9 клас Бондаренко

 


^