mozok.click » Інформатика » Управління показом презентації
Інформація про новину
  • Переглядів: 8023
  • Автор: admin
  • Дата: 14-09-2017, 05:57
14-09-2017, 05:57

Управління показом презентації

Категорія: Інформатика

Нескладні презентації зазвичай мають лінійну структуру, за якої слайди демонструються в порядку їх розміщення у файлі у звичайному режимі чи в режимі сортувальника слайдів.

Довільні покази слайдів

Для більш гнучкого керування показом презентації слайди групують, створюючи довільні покази.

Довільний показ — це іменована послідовність слайдів презентації, призначених для показу. Один слайд може входити одночасно в декілька довільних показів.

У презентації для захисту проекту, наприклад із біології, можна створити довільні покази «Тварини», «Дерева», «Хвойні», «Листяні» тощо.

Довільні покази формують тоді, коли слайди презентації вже готові.

Щоб створити новий довільний показ, потрібно:

1) на вкладці Показ слайдів у групі Розпочати показ слайдів клацнути кнопку Настроюваний показ слайдів і вибрати команду Довільний показ;

2) у діалоговому вікні Довільний показ (рис. 14.1) клацнути кнопку Створити;

3) у вікні Визначення вибіркового показу (рис. 14.2) вибрати назву довільного показу та сформувати список слайдів, які до нього увійдуть.

При клацанні кнопки Додати назва слайда додається до списку вибраних слайдів, при клацанні кнопки Видалити — вилучається зі списку.

Для змінення послідовності слайдів у створюваному довільному показі призначено кнопкиВикористання гіперпосилань

Як і на веб-сторінках, гіперпосилання в програмі PowerPoint дозволяють під час перегляду презентації переходити до певного слайда, веб-сторінки тощо.

Гіперпосилання можна додати як до текстового, так і до графічного об'єктів.

Для створення гіперпосилання потрібно:

1) виділити потрібний об'єкт;

2) вибрати на вкладці Вставлення в групі Посилання команду Гіперпосилання (рис. 14.3);

3) у вікні Додавання гіперпосилання (рис. 14.4) у списку Зв'язати з вибрати, з чим буде пов'язане гіпер-посилання;

4) клацнути кнопку ОК.

Для додавання посилання для переходу на певний слайд (довільний показ) потрібно:

1) у вікні Додавання гіперпосилання (рис. 14.4) вибрати варіант місцем у документі;

2) вибрати назву слайда або довільного показу, який відкриватиметься при клацанні посилання.


У випадку коли потрібно, щоб після довільного показу перегляд презентації продовжився зі слайда, на якому клацнули гіперпосилання, слід установити прапорець Показати та повернутися.

Щоб змінити або видалити посилання, потрібно:

1) виділити об’єкт із посиланням (або встановити курсор у відповідному місці тексту);

2) вибрати команду Гіперпосилання;

3) у вікні Зміна гіперпросилання зробити потрібні налаштування або клацнути кнопку Видалити посилання;

4) клацнути кнопку ОК.

Елементи управління в презентації

Окрім гіперпосилання, з текстовим або графічним об’єктом можна пов’язати певну дію, яка виконуватиметься при клацанні на об’єкті або наведенні вказівника миші. Для цього слід виділити об’єкт і вибрати на вкладці Вставлення в групі Посилання команду Дія (див. рис. 14.3).

У вікні Настроювання дії потрібно вибрати одну зі вкладок: Після клацання мишею або При наведенні вказівника миші. Далі слід налаштувати дію, вибравши її зі списку Перейти за гіперпосиланням або призначивши запуск певної програми, встановленої на комп’ютері.

Серед фігур, які можна додати на слайд, є так звані кнопки дій (рис. 14.5), розміщені на вкладці Вставлення в групі Зображення. Як і гі-

перпосилання, кнопки дій дозволяють переходити по слайдах і виконують певну дію. Так, кнопка

(У кінець) призначена для переходу до перегляду

останнього слайда, кнопка

(Звук) — для початку відтворення звуку.

Варіанти показу презентації

Плануючи розробку презентації, слід ураховувати, як буде здійснюватися керування її показом.

Існує кілька способів показу презентації:

• керований доповідачем (повноекранний) — слайди змінює доповідач, користуючись мишею, пультом дистанційного керування або так званим поданням доповідача, зображеним на екрані іншого монітора;

• керований користувачем (віконний) — слайди виводяться у вікні, користувач змінює їх за допомогою смуги прокручування;

• автоматичний — змінення слайдів відбувається через певні проміжки часу, задані під час розробки.

Розробник презентації має вибрати один із перелічених способів, уточнити додаткові параметри у вікні, яке відкривається командою Показ слайдів ^ Настроювання показу слайдів.


Друк презентації

Залежно від потреби презентацію можна демонструвати на екрані або роздрукувати. У вікні Параметри сторінки можна вибрати один із типових розмірів екрана чи один зі стандартних форматів паперу відповідно.

Щоб роздрукувати презентацію, потрібно у вікні Друк зі списку режимів вибрати потрібний (рис. 14.6): Слайди — друкується по одному слайду на сторінці; Видачі — один або більше слайдів на сторінці із датою і номером сторінки; Нотатки — один слайд на сторінці й додані до нього нотатки; Структура — структура презентації у вигляді багаторівневого списку.

Питання для самоперевірки

1. Як створити довільний показ?

2. Що таке гіперпосилання?

3. До яких елементів презентації можна додати гіперпосилання?

4. Як додати до малюнка гіперпосилання?

5. Що таке кнопки дій?

6. Які є варіанти показу презентації?

Вправа 14

Сформувати до слайдів презентації довільні покази, додати гіпер-посилання.

1) Запустіть програму PowerPoint, відкрийте файл з іменем Вправа 13. У режимі структури на першому слайді створіть список із переліком категорій слайдів. Наприклад, якщо презентація з біології: «Тварини», «Свійські тварини», «Дикі тварини», «Дерева» тощо.

2) Додайте довільні покази, що відповідають цим категоріям.

3) На першому слайді зробіть гіперпосилання, призначені для перегляду довільних показів із поверненням на перший слайд.

4) На кожен зі слайдів, окрім першого, додайте кнопку дії для повернення на перший слайд. Перегляньте презентацію.

5) Збережіть документ у файлі з іменем Вправа 14 у відповідній папці. Завершіть роботу за комп'ютером.

Комп'ютерне тестування

Виконайте тестове завдання 14 із автоматичною перевіркою на сайті «Інтерактивне навчання».

Практична робота 4

Проектування та розробка презентацій за визначеними критеріями. Елементи керування презентаціями

Завдання: створити презентацію «Фізичні величини: довідник» із використанням елементів керування.

Обладнання: комп'ютер зі встановленим редактором презентацій PowerPoint, текстовим процесором.

Хід роботи

Під час роботи з комп’ютером дотримуйтеся правил безпеки.

1. Підготуйте довідковий матеріал про фізичні величини, які вивчались у різних розділах курсу фізики 7-9 класів (по дві величини з розділів «Механічні явища», «Теплові явища», «Електричні явища»).

2. Запустіть текстовий процесор і створіть таблицю за зразком:

Розділ

Назва

величини

Позна

чення

Оди

ниця

Означення

Механіка

Швидкість рівномірного руху

v

м/c

Відношення пройденого шляху і, який пройшло тіло, до часу t, за який цей шлях було пройдено

3. Запустіть програму PowerPoint, застосуйте до презентації тему оформлення на власний розсуд. На першому (титульному) слайді введіть заголовок «Фізичні величини», підзаголовок «довідник», додайте дані про розробника презентації: ваші прізвище, ім'я, клас.

4. Створіть другий слайд, додайте заголовок «Зміст» і створіть список розділів, за якими створюється довідник.

5. Створіть третій слайд, додайте відомості про одну з фізичних величин: уведіть заголовок слайда — назву фізичної величини; розмістіть решту даних про неї на власний розсуд, раціонально використовуючи площу слайда; передбачте місце для малюнка.

6. У режимі структури введіть список із п'яти фізичних величин.

7. На отриманих слайдах розмістіть дані про ці фізичні величини.

8. Для слайдів кожного розділу встановіть іншу тему оформлення.

9. Створіть довільні покази зі слайдів кожного розділу.

10. Додайте до елементів списку гіперпосилання на відповідні довільні покази. Передбачте повернення після довільного показу на слайд зі змістом.

11. На слайди, що містять дані про фізичні величини, додайте кнопки дій для переходів на слайд зі змістом.

12. Для кожної величини відшукайте малюнок, який, на вашу думку, її ілюструє, і додайте на відповідний слайд. Збережіть документ у файлі з іменем Практична робота 4 у відповідній папці. Завершіть роботу за комп'ютером.

Зробіть висновок: які переваги надає використання довільних показів, гіперпосилань та елементів керування переглядом.

Практична робота 5

Розробка презентацій з елементами анімації, відеокліпами, звуковими ефектами та мовним супроводом

Завдання: створити презентацію з мультимедійним вмістом. Обладнання: комп'ютер зі встановленим редактором презентацій PowerPoint, навушники, мікрофон.

Хід роботи

Під час роботи з комп’ютером дотримуйтеся правил безпеки. Завдання 1. Створити презентацію на тему «Принципи кодування векторного зображення» із застосуванням анімаційних і звукових ефектів.

1. Запустіть програму PowerPoint, уведіть заголовок «Векторне кодування», додайте об’єкт WordArt із вашим прізвищем та ім’ям.

2. Додайте до об'єктів слайда такі анімаційні ефекти, щоб при клацанні мишею заголовок зміщувався вгору, а об'єкт WordArt одночасно зменшувався і розташовувався в нижньому правому куті.

Підказка. До об’єкта WordArt слід додати два анімаційні ефекти: для переміщення шляхом та змінення розміру (із групи ефектів Виділення).

3. Додайте до одного з анімаційних ефектів звуковий ефект на власний розсуд.

4. За текстом підручника підготуйте повідомлення за темою презентації та додайте на слайд.

5. Налаштуйте анімаційні ефекти об’єктів на власний розсуд.

6. Знайдіть в Інтернеті малюнки, що ілюструють тему презентації, та додайте їх на слайд.

7. Перегляньте презентацію, доопрацюйте в разі потреби. Збережіть документ у файлі з іменем Практична робота 5_1 у відповідній папці.

Завдання 2. Створити презентацію на тему «Мої музичні вподобання» про творчість улюбленого виконавця (виконавиці) або музичного гурту.

1. На першому (титульному) слайді зазначте ім’я виконавця (назву гурту) і додайте фотографію, введіть дані про розробника презентації: ваші прізвище, ім’я, клас.

2. Налаштуйте анімаційні ефекти на власний розсуд.

3. Додайте звуковий фрагмент (10 с) із пісні обраного виконавця (гурту). Забезпечте автоматичне відтворення фрагмента до моменту переходу на наступний слайд.

4. На другому слайді розмістіть текстове повідомлення про творчість виконавця (гурту) і додайте мовний супровід, під’єднавши мікрофон і записавши особисто прочитаний текст.

5. На третьому слайді розмістіть відеокліп виконавця (гурту).

6. Перегляньте презентацію, доопрацюйте в разі потреби. Збережіть документ у файлі з іменем Практична робота 5_2 у відповідній папці. Завершіть роботу за комп’ютером.

Зробіть висновок: для чого використовують анімаційні та звукові ефекти; мультимедійний вміст яких видів можна додати до презентації.

 

Це матеріал з підручника Інформатика 9 клас Бондаренко

 


^