mozok.click » Інформатика » Проектування та розробка презентації
Інформація про новину
  • Переглядів: 4867
  • Автор: admin
  • Дата: 14-09-2017, 05:53
14-09-2017, 05:53

Проектування та розробка презентації

Категорія: Інформатика

Ви вже працювали з різними електронними документами і знаєте, що презентація є мультимедійним документом. В ній можна об’єднувати текст, малюнки, звук, відео, анімацію.

Етапи розробки презентації

Розробка презентації включає кілька етапів. Розглянемо їх докладно.

1. Визначення теми й мети презентації. Слід чітко сформулювати тему й мету презентації, що дозволить визначити цільову аудиторію, зміст і форму подання матеріалу.

2. Добір матеріалу та розподіл за слайдами. Слід розробити сценарій презентації, визначити кількість і структуру слайдів, підготувати потрібні тексти, малюнки, анімацію, відео, звук тощо.

Далі робота продовжується в середовищі редактора презентацій.

3. Вибір стильового оформлення слайдів. Залежно від теми та мети презентації можна використати теми оформлення з колекції PowerPoint або розробити власне оформлення.

4. Розміщення матеріалів на слайдах. Залежно від виду та обсягу інформаційних матеріалів для кожного слайда можна вибрати готову розмітку або налаштувати власну.

5. Додавання анімаційних і/або звукових ефектів. Для надання презентації динамічності та підкреслення ключових моментів змісту можна застосувати звукові та анімаційні ефекти (рух або видозміни об'єктів на екрані, анімована зміна слайдів).

6. Попередній перегляд презентації. Під час попереднього перегляду презентації слід звернути увагу на оформлення слайдів та їх послідовність, завантаженість текстом, налаштувати анімовану зміну слайдів тощо та доопрацювати презентацію у разі потреби.

7. Збереження презентації. Якщо роботу не завершено, для її збереження потрібно вибрати формат файла Презентація PowerPoint (*.pptx). Завершену роботу доцільно зберегти у форматі Демонстрація PowerPoint (*.ppsx). Такі файли відкриваються відразу в режимі перегляду.

8. Демонстрація презентації.

Якщо над створенням презентації працює декілька розробників (наприклад, під час роботи над колективним проектом), то деякі з перелічених етапів можуть відбуватися одночасно.Вимоги до презентації

Для того щоб презентація відповідала задуму автора і добре сприймалася аудиторією, потрібно дотримуватись певних вимог. Розглянемо їх.

Текстове наповнення має бути простим, лаконічним, особливо якщо презентацію передбачається демонструвати на екрані для великої кількості людей. Їхня увага повинна концентруватися на доповідачі.

Якщо в доповіді наводяться числові дані, то для унаочнення до слайдів бажано додавати діаграми, схеми тощо.

Вміст презентації (текстові, графічні, мультимедійні об’єкти слайда) краще структурувати за принципом «один слайд — одна ідея». При цьому потрібно враховувати відповідність змісту й оформлення, що допомагає унаочнити матеріал.

Використовуючи інформаційні матеріали (зображення, текст, звук, відео тощо) з Інтернету та інших джерел, слід пам’ятати про авторське право, робити посилання на автора і джерело.

Доцільний дизайн (колірна схема, розташування і розміри об’єктів, вибір шрифтів тощо) надає презентації цілісності. Тло слайдів (однорідне, візерунчасте, малюнок чи фотографія), розташування основних елементів (заголовка, текстових блоків, зображень) не повинні помітно відрізнятися в межах презентації.

Великі текстові фрагменти (від 15 слів) відвертають увагу, а дрібний шрифт (менший за 20 пт) при читанні вимагає додаткових зусиль.

Стильове оформлення слайдів покращує загальне сприйняття презентації аудиторією. Для всіх слайдів зазвичай використовують однакову тему оформлення. Особливе оформлення можуть мати титульний та кінцевий слайди, а також слайди із заголовками окремих розділів.

Щоб привернути увагу до важливої інформації, до окремих слайдів також можна застосувати особливе оформлення.

Анімаційні та звукові ефекти додають динамічності та яскравості. Застосування анімації обумовлено призначенням презентації.

Найчастіше анімацію й звукові ефекти застосовують у презентаціях рекламного або розважального характеру. Для презентацій навчальної або ділової спрямованості достатньо, щоб анімаційні ефекти підкреслювали найважливіші факти; від звукових ефектів при цьому можна відмовитися.


Структура презентації

Розробка структури презентації полягає у визначенні загальної кількості слайдів та орієнтовного наповнення кожного слайда. Слід пам’ятати, що слайди не мають бути перевантажені інформацією — ані текстовою, ані графічною. Для донесення змісту виступу тривалістю 10-15 хвилин та збереження уваги аудиторії достатньо створити 10-15 слайдів.

Кількість слайдів слід звести до мінімальної: наприклад, слайд 1 — титульний (назва, дані про виконавця); слайди 2-8 — власне презентація; слайд 9 — заключний (висновки); слайд 10 — подяка за увагу.

Можливості середовища редактора презентацій не обмежуються режимами редагування слайдів і сортувальника слайдів, які ви вже використовували. Якщо матеріал між слайдами чітко розподілено на другому етапі, то основу майбутньої презентації можна підготувати в режимі структури (рис. 11.1). Для цього достатньо з клавіатури набрати заголовок слайда та натиснути клавішу Enter, — одночасно з цим створиться слайд.

У програмі MS Word ви користувалися інструментами для змінення рівня елемента багаторівневого списку. У режимі структури кнопки керування відступом діють аналогічно:

понизити рівень заголовка (заголовок слайда стане елементом списку на попередньому слайді);

підвищити рівень заголовка (заголовок другого рівня стане заголовком окремого слайда).

—_ V»  ···

Елементи дизайну презентації

Під час створення презентації особливу увагу слід приділити дизайну та стильовому оформленню слайдів. Саме вони надають презентації індивідуальності та покращують її візуальне сприйняття.

У ході роботи над презентацією можна налаштувати параметри сторінки, колірної схеми, шрифтів, ефектів для фігур і тла. Всі засоби, які дозволяють це зробити, містяться на вкладці Дизайн.

Розробляючи дизайн слайда, слід добирати таке взаємне розташування об’єктів та колірну схему, яке дозволяє правильно розставити смислові акценти на слайді.

Для оформлення презентації не варто використовувати багато кольорів (достатньо трьох). Їх гармонійне поєднання сприяє кращому сприйманню матеріалу аудиторією. Зокрема, текст легше сприймається, коли літери і тло відрізняються за тоном і яскравістю (рис. 11.2).

Підбираючи шрифти, потрібно пам’ятати, що не всі вони однаково добре читаються, особливо з екрану (рис. 11.3). Не слід використовувати декоративні шрифти зі складною формою літер (вони будуть доречними, наприклад, у презента-ції-фотоальбомі).

Створену презентацію можна оцінити за низкою різних критеріїв (рис. 11.4).


Питання для самоперевірки

1. У чому відмінність презентації від текстового документа?

2. Об’єкти яких типів може містити презентація?

3. Назвіть етапи розробки презентації.

4. Назвіть основні формати файлів, з якими працює програма PowerPoint 2007. У чому полягає різниця між ними?

5. Яких вимог слід дотримуватися під час створення презентації?

6. Виходячи з яких міркувань слід добирати оформлення слайдів?

7. На що слід зважати, використовуючи зображення з Інтернету?

8. Опишіть процес створення презентації в режимі структури.

9. Як швидко створити слайди, якщо відомі їхні заголовки?

10. Назвіть критерії оцінювання презентації.

Вправа 11

1. Дослідити особливості роботи з презентацією в режимі структури.

1) Запустіть програму PowerPoint та в режимі структури створіть презентацію (наприклад, про музичні або спортивні уподобання). На першому слайді на другому рівні структури введіть назви розділів презентації. За потреби створіть нижчі рівні структури (див. рис. 11.1). Перегляньте отримані слайди.

2) Відшукайте в Інтернеті два-три малюнки, що відповідають темі, і додайте до слайдів.

3) Спробуйте понизити в структурі рівень заголовка одного зі слайдів із малюнком. Зробіть висновок.

4) Збережіть документ у файлі з іменем Вправа 11 у відповідній папці. Завершіть роботу за комп'ютером.

2. Розробити презентацію на тему «Етапи створення презентації». Запропонувати однокласникам оцінити її колірну схему.

Комп'ютерне тестування

Виконайте тестове завдання 11 із автоматичною перевіркою на сайті «Інтерактивне навчання».

 

Це матеріал з підручника Інформатика 9 клас Бондаренко

 


^