mozok.click » Інформатика » Анімація, відео та звук у презентаціях
Інформація про новину
  • Переглядів: 5003
  • Автор: admin
  • Дата: 14-09-2017, 05:56
14-09-2017, 05:56

Анімація, відео та звук у презентаціях

Категорія: Інформатика

Додавання анімаційних ефектів та мультимедіа надає презентації динамічності та дозволяє підкреслити ключові моменти змісту слайдів.

Додавання елементів анімації

Програма PowerPoint містить колекцію анімаційних ефектів, які можна застосувати як до окремих об'єктів слайдів, так і в процесі змінення слайдів під час показу.

Анімація об'єктів

Анімаційні ефекти, які можна додати до об'єкта, поділяють на такі групи: Вхід, Виділення, Вихід і Шляхи переміщення.

Щоб додати до об’єкта анімаційний ефект із груп Вхід (поява об’єкта на слайді), Виділення (поведінка об’єкта під час демонстрації слайда) або Вихід (зникнення об’єкта зі слайда), потрібно:

1) виділити потрібний об’єкт на вкладці Анімація, в групі Анімація вибрати команду Настроювана анімація (рис. 13.1) — з’явиться область завдань Настроювання анімації;

2) в області завдань розкрити меню Додати ефект, а потім один зі списків, що відповідають групам ефектів, наприклад Вхід (рис. 13.2), та вибрати потрібний ефект;

3) в області завдань (рис. 13.3) налаштувати такі параметри ефекту: момент його початку, напрямок і швидкість.Різні ефекти можуть мати різні параметри.

Для моменту початку можна вибрати один із варіантів: після клацання, з попереднім ефектом (або подією: появою слайдів, демонстрацією відео тощо), після попереднього ефекту (події).

Рух об’єкта по слайду можна налаштувати, задавши шлях переміщення.

Щоб налаштувати рух об’єкта по слайду, потрібно:

1) в області завдань Настроювання анімації розкрити меню Додати ефекти й вибрати групу Шляхи переміщення;

2) зі списку, що розкриється (рис. 13.4), вибрати потрібний готовий шлях або команду Намалювати користувацький шлях.

Готовий шлях можна додатково налаштувати. Для цього його слід виділити на слайді й перетягти круглі маркери, які при цьому з’явилися. Зелений трикутний маркер позначає початок шляху, а червоний — кінець.

На рис. 13.5 до об’єкта Хмара спочатку було додано шлях Праворуч (а), а потім змінено напрям здійснення ефекту (б).

Якщо початковий і кінцевий маркери розмістити за межами слайда, то під час перегляду об’єкт з’явиться з-за краю екрана, переміститься зазначеним шляхом і зникне з екрана.


Якщо шлях перемістити від об’єкта, то перед виконанням ефекту об’єкт, де б він не був, «перескочить» на початок шляху.

У підменю Намалювати користувацький шлях можна вибрати спосіб малювання шляху: Лінія, Крива, Полілінія, Мальована крива. Порядок побудови шляху в цих випадках не відрізняється від дій під час користування однойменними інструментами для додавання фігур.

Додаткове налаштування об'єктів

До кожного об’єкта можна додати декілька ефектів із кожної групи, цим самим визначаючи досить складну його «поведінку».

Кожен із ефектів, доданих до об’єкта, з’являється у списку в області завдань та позначається на слайді номером у квадратику ліворуч від об’єкта. На рис. 13.6 показано, що до об’єкта Усміхнене обличчя додано чотири ефекти.

Щоб змінити порядок виконання анімаційних ефектів, потрібно змінити їхню послідовність у списку в області завдань (перетягти на потрібні місця).

Щоб у ході роботи переглянути результат налаштування анімації на слайді, можна клацнути кнопку Перегляд унизу області завдань Налаштування анімації або запустити повноекранний перегляд із поточного слайда (Shift + F5).

Для додаткового налаштування параметрів анімаційного ефекту потрібно викликати контекстне меню на його рядку в списку і вибрати команду Параметри ефектів. З’явиться діалогове вікно, в якому можна змінити часові параметри вибраного ефекту, додати до об’єкта звуковий ефект, увімкнути затінення або приховання об’єкта після завершення анімації, налаштувати запуск ефекту клацанням іншого об’єкта тощо.

Анімація змінення слайдів (переходи)

Процес змінення слайдів можна налаштувати із застосуванням анімації. Ефект, доданий до слайда, визначає, як цей слайд з’являтиметься на екрані під час показу презентації.

Засоби для налаштування анімації змінення слайдів містяться на вкладці Анімація в групі Перехід до цього слайда (рис. 13.7).

Для додавання анімаційного ефекту потрібно:

1) виділити потрібний слайд або клацнути піктограму ефекту в полі (1). Бігунком (2) розкрити вікно, в якому доступно багато різних ефектів;

2) вибрати потрібний ефект;

3) налаштувати у відповідних списках (3) додаткові параметри ефекту: звук переходу і швидкість. За допомогою кнопки Застосувати до всіх ефект можна призначити для всіх слайдів презентації.

Додавання відеокліпів

У РошегРоїпї, окрім текстових і графічних об'єктів, є можливість додавати на слайд відеокліпи різної тривалості. Під час показу доповідач може зупиняти і поновлювати відтворення відео за допомогою миші.

Для додавання відеокліпа на слайд потрібно:

1) на вкладці Вставлення в групі Медіакліпи вибрати Фільм (рис. 13.8) або клацнути піктограму

в контейнері;

2) вибрати у вікні Вставлення фільму відеофайл і клацнути ОК;

3) у наступному діалоговому вікні зазначити, в який спосіб починатиметься відтворення відео: автоматично чи після клацання мишею — вікно відеокліпа з’явиться на слайді.

Одночасно в списку ефектів анімації

з’явиться запис (рис. 13.9), який відповідає запуску кліпа (1), і тригер (від англ. trigger — запускальний пристрій) для керування переглядом (2) клацанням миші.

Тригер забезпечує зупинення й продовження відтворення відео при послідовних клацаннях.

Запис для запуску відеокліпа можна переміщувати так само, як запис анімаційного ефекту, змінюючи момент початку відтворення відео. Якщо вилучити тригер, то в разі клацання вікна відеокліпа під час відтворення запису відбуватиметься перезапуск перегляду.

Додавання звукових ефектів

До презентації можна додавати загальне звукове тло (наприклад, мелодію) або мовний супровід. Вибрати спосіб додавання на слайд звукового файла можна з меню, що розкривається при натисканні кнопки Звук у групі Медіакліпи на вкладці Вставлення.

Розглянемо способи додавання звукових ефектів (рис. 13.10).

Звук із файла

Для додавання звуку із файла потрібно:

1) вибрати відповідну команду;

2) у стандартному вікні вибору файла, що з’явиться, зазначити, який файл додається, і підтвердити вибір;

3) у наступному діалоговому вікні вибрати, коли починатиметься відтворення звуку: автоматично чи після клацання мишею.

Звук із колекції кліпів

У всіх основних програмах Microsoft Office є можливість вставляти в документи зображення, звукові та відеофрагменти (так звані кліпи) з колекції. Частина кліпів зберігається на комп'ютері користувача, а більшість може бути звантажена з Інтернету.

Для додавання звуку із колекції кліпів потрібно вибрати відповідну команду. Коли з’являється область завдань Картинки (рис. 13.11), в ній слід знайти потрібний звуковий фрагмент.

Для прискорення пошуку звукового фрагмента потрібно:

1) у поле Шукати ввести ключове слово (наприклад, телефон, свист);

2) у списку Переглядати вибрати колекції, в яких здійснюється пошук;

3) у списку Шукати об'єкти зазначити, об’єкти яких типів треба шукати;

4) натиснути кнопку Почати.

Якщо пошук завершиться успішно, з’являться

піктограми знайдених звукових фрагментів. Далі слід клацнути на одній із піктограм і в діалоговому вікні вибрати, коли починатиметься відтворення.

Якщо ж клацнути кнопку праворуч від піктограми, то з’явиться меню для детальнішого керування даним фрагментом.

Записаний звук

Щоб додати мовний супровід до слайдів презентації, слід вибрати відповідну команду.

Щоб почати процес записування, слід у діалоговому вікні Запис звуку (рис. 13.12) ввести назву звукового фрагмента та клацнути кнопку

Кнопка

призначена для призупинення запису (його можна поновити, клацнувши знову кнопку запису), кнопка

для прослуховування записаного звуку.

Як наслідок, у всіх розглянутих випадках на слайді має з’явитися піктограма у вигляді гучномовця.

Вбудовування та зв'язування об'єктів

Завдяки технології OLE (англ. Object Linking and Embedding) можна додавати на слайд об’єкти, розроблені в інших програмах. Пригадайте, як ви додавали малюнки, відеокліпи тощо.

Додати об’єкт на слайд можна шляхом убудовування або створивши зв’язок із файлом, в якому об’єкт збережено. У другому випадку після зміни зв’язаного файла змінюється й об’єкт на слайді.

Об’єкт для вбудовування можна створити як в ході роботи над презентацією, не зберігаючи його в окремий файл, так і заздалегідь, додавши його потім на слайд із файла. Вбудований об’єкт зберігається у файлі презентації, збільшуючи його обсяг.

Для того щоб вбудувати об’єкт на слайд, потрібно на вкладці Вставлення в групі Текст вибрати команду Об'єкт — відкриється вікно Вставлення об'єкта (рис. 13.13).

Щоб вбудувати об’єкт, не зберігаючи його у файлі, потрібно:

1) вибрати команду Створити новий;

2) вибрати зі списку тип об’єкта (на рис. 13.13 — Bitmap Image);

3) клацнути кнопку ОК — запуститься програма (наприклад, графічний редактор), у якій створюють об’єкти вибраного типу;

4) створити об’єкт у середовищі програми;

5) закрити програму — об’єкт з’явиться на слайді.


У разі подвійного клацання об’єкт буде відкриватися цією самою програмою для редагування.

Якщо перемикачем вибрати команду Створити з файлу (рис. 13.14), то потім слід клацнути кнопку Огляд, вибрати файл, у якому зберігається об’єкт, і підтвердити вибір кнопкою ОК.

Щоб після змінення файла з об’єктом його вигляд оновився, потрібно поставити прапорець Зв'язати і клацнути кнопку ОК. Тепер під час відкривання презентації оновлюватимуться зв’язки з об’єктами, вбудованими з файлів. Якщо ж об’єкт змінився під час розробки презентації, то для оновлення цього об’єкта слід викликати його контекстне меню і вибрати команду Оновити зв'язок.

У разі перенесення презентації на інший комп’ютер або видалення файла з об’єктом цей об’єкт на слайді презентації не відображатиметься.

Питання для самоперевірки

1. На які групи поділяють анімаційні ефекти об’єкта?

2. Опишіть порядок дій додавання анімаційного ефекту до об’єкта.

3. Як створити для об’єкта довільний шлях переміщення?

4. Під час перегляду слайда об’єкт спочатку «стрибає» в інше місце, а потім рухається по кривій. Яка причина такої «поведінки»?

5. Як змінити порядок виконання анімаційних ефектів?

6. Як додати анімаційний ефект для зміни слайдів?

7. Опишіть порядок додавання відеокліпа на слайд.

8. Які є способи додавання звукових ефектів?

9. Як додати до слайда звуковий фрагмент, записаний із мікрофона?

10. Які можливості надає технологія OLE?

Вправа 13

1. Доповнити створену раніше презентацію анімаційними ефектами.

1) Запустіть програму PowerPoint, відкрийте файл з іменем Вправа 12.

2) Додайте на кожному слайді для заголовка однаковий аніма-ційний ефект на власний розсуд.

3) Додайте до малюнків на слайдах різні анімаційні ефекти.

4) Запропонуйте однокласникам оцінити презентацію, виправ-те недоліки, які вони помітять. Збережіть документ у файлі з іменем Вправа 13_1 у відповідній папці.

2. Розробити презентацію-мультфільм.

1) Використовуючи фігури, зобразіть на слайді міський або сільський пейзаж, рух хмар по небу, схід і захід сонця. Збережіть документ у файлі з іменем Вправа 13_2.

2) Доповніть презентацію звуковими ефектами з файла.

3) Додайте наприкінці презентації мовний супровід «Вправа 13_1. Робота <прізвище, ім’я>», прочитаний вами і записаний із мікрофона. Збережіть файл у відповідній папці. Завершіть роботу за комп’ютером.

Комп'ютерне тестування

Виконайте тестове завдання 13 із автоматичною перевіркою на сайті «Інтерактивне навчання».

 

Це матеріал з підручника Інформатика 9 клас Бондаренко

 


^