mozok.click » Інформатика » Макети слайдів. Діаграми
Інформація про новину
  • Переглядів: 5277
  • Автор: admin
  • Дата: 14-09-2017, 05:55
14-09-2017, 05:55

Макети слайдів. Діаграми

Категорія: Інформатика

Макет слайда являє собою схему розміщення об’єктів на слайді й визначає місце розташування заголовка, підзаголовків, малюнків, таблиць, відеофрагментів тощо.

Макет слайда

Вибір макета залежить від типу об'єктів, які будуть розміщуватися на слайді. Швидко підібрати доцільний варіант розміщення об'єктів допоможе використання готових макетів слайдів, убудованих у PowerPoint. Щоб вибрати готовий макет слайда, потрібно:

1) виділити один або декілька слайдів;

2) на вкладці Основне в групі Слайди розкрити список Макет (рис. 12.1);

3) клацнути потрібний макет.

Після того, як готовий макет вибрано, на слайді з’являться контейнери у вигляді пунктирних рамок (рис. 12.2), усередині яких можна розташовувати текст, графічні та мультимедійні об’єкти. Кожен із цих контейнерів має налаштовані параметри форматування тексту.Для введення тексту в контейнер будь-якого типу достатньо клацнути на вільному місці всередині нього і після появи курсора ввести текст.

Контейнер для заголовка вилучати небажано, оскільки під час налаштування гіперпосилань наявність заголовка у списку слайдів полегшить роботу.

Комбінований контейнер дозволяє розміщувати текст або дані одного з інших типів. У центрі контейнера містяться піктограми типів об’єктів.

Клацанням певної піктограми в контейнер додається відповідний об'єкт:

Піктограма

Тип об'єкта

Опис

Таблиця

Відкривається вікно Вставка таблиці для введення числа рядків і стовпців

Діаграма

Відкривається вікно Вставка діаграми

Рисунок

SmartArt

Відкривається вікно Вибір рисунка SmartArt

Малюнок із файла

Відкривається вікно Вставлення рисунка — стандартне вікно вибору файла

Кліп із колекції

Відкривається область завдань Картинка для вибору кліпу з колекції

Відео з файла

Відкривається вікно Вставлення фільму — стандартне вікно вибору файла

Після додавання об’єкта контейнер зникає з екрану, після вилучення — стає видимим (можна знову розмістити об’єкт). Щоб вилучити контейнер, його слід виділити, клацнувши пунктирну рамку, та натиснути кнопку Delete.


Теми оформлення слайдів презентації

У текстовому процесорі значну частину роботи допомагають автоматизувати стилі. Подібні засоби є і в програмі PowerPoint.

На вкладці Конструктор у групі Теми міститься колекція тем оформлення — готових наборів властивостей основних об'єктів презентації. Їх піктограми ілюструють тло слайда, колірну схему та формат тексту тем оформлення (рис. 12.3).

Щоб застосувати тему оформлення до слайдів, слід викликати контекстне меню на певній піктограмі й вибрати варіант (рис. 12.4).

За першого варіанту тему оформлення буде застосовано до всіх слайдів, які мають таку саму тему оформлення, що й виділені слайди.

Слайди, яким призначено особливу тему оформлення, в подальшому не змінюватимуть вигляду, навіть якщо до всієї презентації застосувати іншу тему оформлення.


Додавання діаграм

Програма PowerPoint надає можливість створювати і додавати діаграми, що дозволяє унаочнити табличні числові дані (у 8 класі ви створювали діаграми в табличному процесорі).

Для додавання діаграми на слайд потрібно:

1) на вкладці Вставлення у групі Зображення вибрати команду Діаграма

або клацнути в комбінованому контейнері піктограму

2) у вікні Вставлення діаграми, що відкрилося, вибрати тип діаграми і клацнути кнопку ОК.

Після цього відкриється вікно табличного процесора з таблицею демонстраційних даних. Після введення в таблицю потрібних даних (рис. 12.5, а) безпосередньо на слайді з’явиться побудована за ними діаграма (рис. 12.5, б). У разі змінення даних вигляд діаграми також змінюється.

Питання для самоперевірки

1. Що являє собою макет слайда?

2. Які контейнери може містити макет слайда?

3. Як вибрати для слайда один із готових макетів?

4. Чому небажано вилучати зі слайда контейнер для заголовка?

5. Як змінити тему оформлення слайдів?

6. Тему оформлення слайдів презентації змінено, проте деякі слайди свого вигляду не змінили. Поясніть чому.

7. Як додати на слайд діаграму?

Вправа 12

1. Вибрати макети і тему оформлення слайдів презентації.

1) Запустіть програму PowerPoint, відкрийте файл з іменем Вправа 11.

2) Доберіть для слайдів презентації різні макети.

3) Застосуйте до презентації одну з тем оформлення.

4) Змініть тему оформлення останнього слайда.

5) Змініть тему оформлення всіх слайдів, поспостерігайте за слайдом, до якого застосовано особливу тему оформлення.

6) Зробіть висновок, збережіть документ у файлі з іменем Вправа 12_1 у відповідній папці.

2. Відшукати в Інтернеті дані про середню місячну температуру протягом року у вашому населеному пункті. Підготувати презентацію із діаграмою, яка ілюструє ці дані. Зберегти документ у файлі з іменем Вправа 12_2 у відповідній папці.

3. Користуючись довідковою системою, з'ясувати, як створюють об’єкти SmartArt.

Комп'ютерне тестування

Виконайте тестове завдання 12 із автоматичною перевіркою на сайті «Інтерактивне навчання»

 

Це матеріал з підручника Інформатика 9 клас Бондаренко

 


^