mozok.click » Інформатика » Виконання навчальних проектів
Інформація про новину
  • Переглядів: 3438
  • Автор: admin
  • Дата: 14-09-2017, 06:45
14-09-2017, 06:45

Виконання навчальних проектів

Категорія: Інформатика

Успіх у сучасному світі багато в чому визначається здатністю людини проектувати своє життя. Працюючи над проектами, ви вчитеся: виявляти і формулювати проблеми; проводити їх аналіз; розробляти план дослідження; знаходити необхідне джерело інформації; працювати з отриманою інформацією; застосовувати отриману інформацію для розв’язання поставлених завдань; проводити опрацювання результатів експерименту; формулювати висновки; виступати із захистом проекту.

Проект «Підготовка публікації»

У 8 класі на уроках інформатики ви вже виконували навчальні проекти. Пригадаємо на прикладі проекту «Підготовка публікації» основні етапи роботи над проектом.

1. Підготовка до роботи над проектом

Змоделюємо ситуацію, в якій виникає потреба в підготовці комп’ютерної публікації: готуючись до зустрічі з ровесниками з іншої школи, ви вирішили підготувати буклет про свій клас, а щоб він був якнайкращим, організували конкурс на краще оформлення.

2. Вибір теми

Виходячи з описаної ситуації формулюємо тему проекту: «Розробка комп’ютерної публікації „Наш клас”».

3. Постановка мети і завдання проекту

Обговоривши тему з учасниками проекту, приходимо до більш детальної постановки задачі:

Розробіть оформлення буклета за допомогою програми для підготовки публікацій БсгіЬиБ. Використайте 2-3 фотографії, малюнки, виконані власноруч за допомогою редактора векторної графіки. На етапі розробки макета замість текстових матеріалів використайте текст-заповнювач.

Така постановка задачі вже дозволяє уточнити тип проекту — колективний практико-орієнтований проект, та його тривалість — три уроки. Також тепер можна визначити засоби опрацювання даних, які будуть використовуватися на різних етапах роботи:

1) підготовка ескізу публікації (на папері, на дошці тощо);

2) підготовка ілюстрацій у середовищі векторного графічного редактора;

3) пошук в Інтернеті інформації про текст-заповнювач;

4) розробка макета в середовищі програми БсгіЬиБ.

4. Пошук інформації для проектуПід час розробки макета публікації складно оцінити її кінцевий вигляд, якщо немає текстового наповнення. Але на момент розробки макета основний текст не завжди буває готовим, тому використовують так званий текст-заповнювач: беззмістовний набір слів, розбитий на речення й абзаци. Найвідоміший із таких текстів — це перекручений уривок із філософського трактату Цицерона «Про межі добра і зла», який починається словами «Lorem ipsum...». Різні варіанти тексту-заповнювача (наприклад, для кириличних текстів) можна знайти в Інтернеті.

У Scribus текст-заповнювач у вибрану текстову рамку вставляють за допомогою команди меню Вставка ^ Текст-заповнювач.

В Microsoft Word і PowerPoint, починаючи з версії 2007, є функція lorem. Якщо набрати в рядку, наприклад, =lorem(4,5) і натиснути клавішу Enter, то в документі з'явиться 4 абзаци тексту по 5 речень у кожному.

5. Виконання завдань проекту

I. Підготовка ескізу публікації

Перш ніж починати роботу в середовищі програми для розробки публікацій бажано зробити на папері ескіз майбутнього буклета. Це дозволить краще уявити майбутню публікацію в цілому, з'ясувати, скільки і яких малюнків потрібно, які вони матимуть розміри, спланувати розташування текстових блоків тощо. Ескіз також можна зробити крейдою на дошці, а за наявності графічного планшета — на екрані комп’ютера.

Позначте на ескізі розташування заголовків, текстових блоків, фотографій, ілюстрацій, елементів оформлення.

II. Підготовка ілюстрацій

Для публікації потрібні малюнки різних видів: ілюстрації, елементи оформлення, написи (див. рисунок). Використовуйте різні об'єкти, застосовуйте фільтри. Готуючи написи та малюнки, подбайте, щоб вони були виконані в одному стилі.

ПІ. Розробка макета

1. Запустіть видавничу систему Scribus. Створіть публікацію за шаблоном 3-х сторінкова складка. Задайте горизонтальну орієнтацію аркуша, число сторінок — 2, увімкніть автоматичні текстові рамки і зазначте їхню кількість — 3.

2. Розмістіть додаткові текстові блоки відповідно до ескізу.

3. Вставте у текстові блоки текст-заповнювач. У потрібних місцях налаштуйте перетікання тексту з одного блока в інший.

4. Додайте заголовки (текстові та/або підготовлені у графічному редакторі).

5. Додайте ілюстрації. Налаштуйте для них обтікання текстом.

6. Надрукуйте буклет.

6. Підготовка до захисту проекту


Робота над проектом передбачає публічний захист результатів. Для того щоб на етапі захисту отримати додаткову інформацію, слід домовитись, що з боку глядачів мають прозвучати не лише загальні фрази, але й конструктивна критика. Для цього, наприклад, визначають жеребкуванням по одному опоненту з числа однокласників, які працювали в інших групах. Опонент має переглянути результат роботи групи перед захистом і підготувати критичні зауваження.

7. Презентація (захист) проектів

В описаному випадку захист може бути проведений у класі. Кожна з груп представляє однокласникам свій варіант публікації.

8. Аналіз результатів проектної роботи

На основі зауважень однокласників до розробленої публікації можуть бути внесені зміни.

Питання для самоперевірки

1. Наведіть приклади публікацій різних видів.

2. Об’єкти яких видів ви використали під час розробки публікації.

3. Яке призначення тексту-заповнювача?

4. Запропонуйте, як можна використати публікації різних видів у шкільному житті.

Вправа 41

1. Внесіть зміни до макета публікації, описаної в параграфі: змініть орієнтацію аркуша. Доберіть якнайкраще розміщення складників макета. За потреби додайте або вилучте окремі елементи.

2. Користуючись сайтом, на якому наведено добірки колірних гам для веб-дизайнерів (сооіоге.со, goo.gl/9RP1hD та ін.), зробіть дві копії публікації з різними колірними гамами.

3. Підготуйте для оформлення публікації два векторні малюнки на одну тему («Ми любимо читати», «Спортивний клас», «Наші подорожі» тощо). Дотримуйтесь однієї колірної гами.

Комп'ютерне тестування

Виконайте тестове завдання 41 із автоматичною перевір

кою на сайті «Інтерактивне навчання».

Навчальні проекти

Проект 1. Обчислення з різними типами даних

Предметно-змістовна область: інформатика.

Тип проекту: дослідницький та навчально-пізнавальний.

Мета: створити програму та дослідити залежність швидкості комп’ютерних розрахунків від типу числових змінних.

Ключове питання: як тип змінних впливає на швидкість комп’ютерних розрахунків.

Тематичні питання

• Які типи числових змінних існують у середовищі Lazarus?

• Коли доцільно зважати на алгоритми і типи даних для зменшення часу розрахунку (сортування, обчислень тощо)?

Форма подання результатів: електронні таблиці та діаграми, презентація, навчальні комп’ютерні програми.


Проект 2. Хостинг

Предметно-змістовна область: інформатика, інтернет-технології.

Тип проекту: інформаційний.

Мета: дослідити можливість створення сайтів за допомогою онлайн-конструкторів та створити рейтинг українських хостинг-провайдерів.

Ключове питання: які українські хостинг-провайдери найбільш придатні для розробки сайтів вебмайстрами-початківцями.

Тематичні питання

• Як виглядає рейтинг світових хостинг-провайдерів?

• Які існують CMS?

Форма подання результатів: електронні таблиці та діаграми, презентація, сайти.

Проект 3. Google-додатки

Предметно-змістовна область: інформатика, інтернет-технології Веб 2.0. Тип проекту: дослідницький.

Мета: дослідити можливості Google-додатків.

Ключове питання: які Google-додатки можуть стати в пригоді учню. Тематичні питання

• Які Google-додатки допомагають колективному опрацюванню інформації?

• Які Google-додатки дають змогу користувачеві розважитись?

Форма подання результатів: презентація; відеоматеріали.

 

Це матеріал з підручника Інформатика 9 клас Бондаренко

 


^