mozok.click » Історія України » Основні події в історії України з кінця XVIII до початку XX століття
Інформація про новину
  • Переглядів: 1130
  • Автор: admin
  • Дата: 20-09-2017, 16:38
20-09-2017, 16:38

Основні події в історії України з кінця XVIII до початку XX століття

Категорія: Історія України

1798 р. — видання в Петербурзі трьох частин «Енеїди» І. Котляревського 1805 р. — відкриття Харківського університету 1806—1812 рр. — російсько-турецька війна

1813—1835 рр. — селянський рух на Поділлі під проводом У. Кармелюка 1816 р. — заснування в Перемишлі «Товариства галицьких греко-католиць-ких священиків»

1817—1819 рр. — діяльність масонських лож у Києві, Одесі, Житомирі, Полтаві, Кам’янці-Подільському

20—30-ті рр. — XIX ст. — діяльність гуртка харківських романтиків 1819 р. — створення В. Лукашевичем у Полтаві таємного «Малоросійського товариства»

1821 р. — утворення в Тульчині таємного «Південного товариства»

1826 р., січень — повстання Чернігівського полку в Наддніпрянській Україні 1828—1829 рр. — російсько-турецька війна

30-ті рр. — XIX ст. — початок промислової революції на українських землях 1830—1831 рр. — польське визвольне повстання на Правобережній Україні

1833 р. — створення у Львові гуртка «Руська трійця»

1834 р. — заснування Київського університету

1836 р. — видання «Руською трійцею» альманаху «Русалка Дністровая» 1840 р. — видання в Петербурзі «Кобзаря» Т. Шевченка 1843—1844 рр., 1848—1849 рр. — селянські виступи під проводом Л. Кобилиці в Буковині

1846—1847 рр. — діяльність Кирило-Мефодіївського братства 1848—1851 рр. — діяльність у Галичині Головної руської ради 1848 р., червень — перший слов’янський конгрес у Празі 1848 р. — скасування панщини в Галичині та Буковині 1853—1856 рр. — Східна (Кримська) війна1855 р. — «Київська козаччина»

1856 р. — похід «у Таврію за волею»

1861 р., лютий — царський маніфест про скасування кріпосного права в Росії 1861 р. — створення в Києві «Української громади»

1861—1862 рр. — видання в Петербурзі журналу «Основа»

1863 р. — Валуєвський циркуляр 1863—1864 рр. — польське повстання

1865 р. — відкриття першої на українських землях залізниці Одеса — Балта 1865 р. — заснування в Одесі Новоросійського університету

1867 р. — перетворення Австрійської імперії на дуалістичну Австро-Угор-ську монархію

1868 р. — створення у Львові товариства «Просвіта»

1873 р. — створення Південно-Західного відділу Російського географічного товариства

1875 р. — відкриття університету в Чернівцях

1876 р. — Емський указ

80-ті рр. XIX ст. — завершення промислової революції на українських землях 1882 р. — вихід друком першого номеру часопису «Київська старовина» 1882 р. — створення в Єлисаветграді першої української професійної театральної трупи


1890 р. — утворення Русько-української радикальної партії (РУРП) — першої української політичної партії

1891 р. — виникнення таємного товариства «Братство тарасівців»

1895 р. — уперше до програми української політичної партії було введено положення про прагнення незалежної Української держави

1898 р. — створення Загальноукраїнської безпартійної організації (ЗУБО)

1899 р. — створення в Галичині Української національно-демократичної (УНДП) та Української соціал-демократичної (УСДП) партій

1900 р. — заснування Революційної української партії (РУП)

1902 р. — утворення Української народної партії (УНП)

1903 р. — відкриття пам’ятника І. Котляревському в Полтаві

1904 р. — утворення Української демократичної партії

1904 р. — утворення Української радикальної партії

1905 р. — утворення Української демократично-радикальної партії 1905 р. — вихід друком першої україномовної газети «Хлібороб»

1905— 1907 рр. — Перша російська революція

1906— 1911 рр. — Столипінська аграрна реформа

1908 р. — утворення Товариства українських поступовців (ТУП)


^