Сортировать статьи по: дате | популярности | посещаемости | комментариям | алфавиту
Інформація про новину
 • Переглядів: 3607
 • Автор: admin
 • Дата: 7-08-2017, 09:46
 • 0
7-08-2017, 09:46

Урок 45. Еволюційні фактори. Механізми первинних еволюційних змін

Категорія: Біологія, Розробки уроків

Мета: ознайомити з основними факторами еволюції, видами природного добору на конкретних прикладах; сформувати поняття «еволюційні фактори», «дрейф генів», «хвилі життя», «ізоляція», «міграція», «природний добір», «стабілізуючий добір», «рушійний добір», «дизруптивний добір», «статевий добір»;

Інформація про новину
 • Переглядів: 2189
 • Автор: admin
 • Дата: 7-08-2017, 09:45
 • 0
7-08-2017, 09:45

Урок 44. Еволюція органічного світу (7 годин). Популяції живих організмів та їх основні характеристики

Категорія: Біологія, Розробки уроків

Мета: сформувати поняття «популяція», «еволюція»; ознайомити з особливостями популяцій різних видів живих організмів, їх основними характеристиками, структурою; розкрити значення популяції як елементарної одиниці еволюції; 

Інформація про новину
 • Переглядів: 3686
 • Автор: admin
 • Дата: 7-08-2017, 09:44
 • 0
7-08-2017, 09:44

Урок 43. Узагальнюючий урок з теми «закономірності успадкування ознак»

Категорія: Біологія, Розробки уроків

Мета: узагальнити й систематизувати знання учнів про закономірності успадкування ознак, генетику як науку, значення генетики для людини; розвивати пам’ять, увагу, логічне мислення, творчість, уміння аналізувати, узагальнювати та систематизувати інформацію, висловлювати власне судження, працювати в команді, стимулювати пізнавальну активність; 

Інформація про новину
 • Переглядів: 3295
 • Автор: admin
 • Дата: 7-08-2017, 09:42
 • 0
7-08-2017, 09:42

Урок 42. Сучасні методи молекулярної генетики

Категорія: Біологія, Розробки уроків

Мета: ознайомити із сучасними методами молекулярної генетики; розкрити значення молекулярних методів діагностики в сучасній генетиці; удосконалювати навички складання схем схрещування й розв’язування елементарних генетичних задач; 

Інформація про новину
 • Переглядів: 2744
 • Автор: admin
 • Дата: 7-08-2017, 09:41
 • 0
7-08-2017, 09:41

Урок 41. Спадкові захворювання людини. Генетичне консультування

Категорія: Біологія, Розробки уроків

Мета: ознайомити з особливостями генетики людини, з найбільш поширеними спадковими захворюваннями; розкрити значення медико-генетичного консультування; поглибити знання про вплив на потомство шкідливих звичок (тютюнокуріння, вживання алкоголю, наркотичних речовин); 

Інформація про новину
 • Переглядів: 3411
 • Автор: admin
 • Дата: 7-08-2017, 09:40
 • 0
7-08-2017, 09:40

Урок 40. Мутації: види мутацій, причини та наслідки мутацій

Категорія: Біологія, Розробки уроків

Мета: сформувати поняття «мутації», «мутагени»; ознайомити з видами мутацій, різноманітними класифікаціями мутацій; розкрити причини та наслідки мутацій; навести конкретні приклади мутацій; розвивати увагу, спостережливість, пам’ять, мову, мислення, уміння порівнювати, аналізувати й узагальнювати інформацію, встановлювати причинно-наслідкові зв’язки;

Інформація про новину
 • Переглядів: 948
 • Автор: admin
 • Дата: 7-08-2017, 09:38
 • 0
7-08-2017, 09:38

Урок 39. Форми мінливості

Категорія: Біологія, Розробки уроків

Мета: ознайомити з особливостями комбінативної та мутаційної мінливості, основними положеннями мутаційної мінливості; поглибити знання про форми мінливості, розкрити значення дослідів Гуго де Фріза у вивченні мутаційної мінливості; продовжувати формувати уявлення про значення знань про спадковість і мінливість у життєдіяльності людини;

Інформація про новину
 • Переглядів: 2092
 • Автор: admin
 • Дата: 7-08-2017, 09:37
 • 0
7-08-2017, 09:37

Урок 38. Форми мінливості

Категорія: Біологія, Розробки уроків

Мета: сформувати уявлення про форми мінливості, поняття «спадкова мінливість», «неспадкова мінливість», «модифікаційна мінливість»; ознайомити з особливостями модифікаційної мінливості; 

Інформація про новину
 • Переглядів: 2437
 • Автор: admin
 • Дата: 7-08-2017, 09:37
 • 0
7-08-2017, 09:37

Урок 37. Генетика статі й успадкування, зчеплене зі статтю

Категорія: Біологія, Розробки уроків

Мета: ознайомити зі способами визначення статі на прикладі різних тварин, особливостями успадкування, зчепленого зі статтю; розкрити механізм успадкування генів, зчеплених зі статтю;

Інформація про новину
 • Переглядів: 3048
 • Автор: admin
 • Дата: 7-08-2017, 09:36
 • 0
7-08-2017, 09:36

Урок 36. Поняття про зчеплення генів і кросинговер

Категорія: Біологія, Розробки уроків

Мета: сформувати поняття «зчеплене успадкування», «група зчеплення»; ознайомити з особливостями зчеплення генів, основними положеннями хромосомної теорії спадковості; розкрити роль Т. Х. Моргана у вивченні зчепленого успадкування ознак;

^