mozok.click » Трудове навчання » Проектування майбутньої професійної діяльності
Інформація про новину
  • Переглядів: 1243
  • Автор: admin
  • Дата: 5-01-2018, 06:32
5-01-2018, 06:32

Проектування майбутньої професійної діяльності

Категорія: Трудове навчання

Пригадай, що тобі вже відомо про:

  • професії, які обрали твої батьки;
  • професію вчителя (людей цієї професії ти зустрічаєш постійно).

А чи знаєш ти:

  • Чому потрібно вже зараз думати про майбутню професію?
  • Як правильно обрати майбутню професію?
  • Від чого залежить вибір професії?
  • Як можна визначити схильність до певної професії?

Сутність поняття «професія». Професії в різних галузях людської діяльності. З розвитком людського суспільства відбувається невпинний розвиток праці, а з ним — і виникнення всіляких професій. Якщо ще в XVII ст. існувало приблизно 200 професій, то в наш час їх уже понад 40 000. Однак не всі вони користуються однаковим попитом.

Світ професій дуже різноманітний, складний і постійно зазнає змін. Унаслідок науково-технічного прогресу чимало професій зникає, а натомість з’являються нові. З глобальним розвитком Інтернет-технологій з’явилися такі професії, як копірай-тер (займається написанням на замовлення текстів різного характеру), контент-менеджер (виконує наповнення сайтів матеріалами), веб-дизайнер (здійснює розробку дизайну сайтів), веб-майстер (виконує адміністрування, підтримку й оновлення сайту), Інтернет-коуч (займається консультуванням або навчанням людей «онлайн»).

Професія — рід трудової діяльності людини, яка володіє комплексом теоретичних знань і навичок, набутих у ході спеціальної підготовки.

Розвиток сучасних відносин у світі сприяє появі таких професій, як медіа-планер (фахівець, який планує рекламну кампанію організації), трейдер (організатор зовнішньої та внутрішньої торгівлі), ріелтер (фахівець з роботи з нерухомістю), андерайтер (спеціаліст зі страхування), РИ-менеджер (фахівець, який займається розробленням іміджу організації), фахівець бек-офісу (займається оформленням документації компанії), промоутер (фахівець із просування товару або послуги), мерчен-дайзер (займається просуванням та розповсюдженням товарної продукції), декларант (фахівець з роботи на митниці), інтерв’юєр (проводить соціологічні опитування і соціальні дослідження).Водночас є професії, які з роками не втрачають актуальності та продовжують користуватися неабияким попитом. Насамперед це лікарі (люди продовжують хворіти) та педагоги (усім людям потрібно навчатися). Так само упродовж багатьох років користуються повагою професії кухаря та будівельника, без яких ми не уявляємо комфортного та різноманітного життя. Люди, які обрали професії музиканта, художника, письменника, надають нам можливість духовно збагачуватися та отримувати естетичну насолоду.

Вихователем і вчителем потрібно народитися; ними керує природжений такт.

Адольф Фрідріх Дістервег, німецький педагог і політик Медик посідає в межах будь-якого суспільства, будь-якої цивілізації зовсім особливе становище: він повсюдно є предметом суспільної уваги і майже завжди незамінний.

Поль-Мішель Фуко, французький філософ, історик,

теоретик культури

Заміна людей на машини вже усунула необхідність у багатьох категоріях працівників, а, за оцінкою Мінпраці США, 65 % сьогоднішніх школярів у 2025 р. займатимуть такі робочі місця, які ще навіть не придумані.

Мотиви вибору професії. Вибір професії — це дуже важливий крок у житті людини. Його необхідно здійснити відповідально, спираючись на знання, отримані в результаті численних досліджень, самоаналізу та рефлексії.

Вибір професійної діяльності важливий насамперед для самої людини, тому що обрання професії за покликанням є джерелом натхнення та доброго самопочуття. Людина, яка працює відповідно до своїх здібностей, здорова в морально-психологічному плані. Сам процес праці викликає в неї почуття задоволення, піднесення творчих сил. У такої людини переважає добрий настрій, загальний позитивний тонус життя.

Також це впливає на продуктивність праці, оскільки правильно обрана професія сприяє швидкому набуттю працівником трудових навичок, виробленню в нього творчого підходу до праці.

Таким чином, до вибору професії потрібно підходити зважено і свідомо. Для цього необхідно:

• мати уявлення про різні сфери діяльності;

• знати особливості обраної професії;

• уміти зіставляти себе і професію;

• знати потреби в професіях.

З огляду на це, можна вивести формулу вибору професії:

де хочу — урахування інтересів, бажань; можу — можливості;

маю — якості, необхідні для успішного оволодіння професією; потрібно — потреби суспільства.

Для зміцнення інтересу до професії важливим є систематичне глибоке вивчення предмета праці. За таких умов інтерес переростає у схильність — бажання займатися певним видом діяльності, удосконалюючи вміння й навички, накопичуючи знання й досвід.

Інтерес до професії — позитивне ставлення до певного виду праці, прагнення до пізнання, діяльності в обраній галузі.

Інженер — людина, здатна взяти теорію і приробити до неї колеса.

Леонард Луїс Левінсон, американський письменник

З інтересами та схильностями тісно пов’язані здібності людини, які поділяють на загальні та спеціальні.


Здібності — властивості особистості, які є умовами успішного здійснення певного роду діяльності.

Залежно від того, наскільки особисті здібності, якості та фізичний стан людини відповідають вимогам певної професії, можна визначити придатність до неї, тобто професійну придатність.

Коли людина не відповідає вимогам певної професії, то йдеться про її професійну непридатність. Основні причини цього:

• недостатній розвиток якогось функційного органу (наприклад, людина, яка не розрізняє кольори, не може бути водієм);

• невідповідність за станом здоров’я (наприклад, за наявності захворювань серця протипоказане освоєння будівельних професій);

• невідповідність за професійно важливими якостями.

Розглянемо вимоги до деяких професій. Коли будеш ознайомлюватися з ними, подумай, чи відповідаєш ти їм і що потрібно робити, аби їм відповідати. Варто зазначити, що професійна придатність не є вродженою, вона формується в процесі трудової діяльності. Це особливо стосується тих людей, які мають надзвичайно велике бажання оволодіти обраним видом праці й наполегливі в досягненні своєї мети.

Професійна придат

ність — відповідність людини вимогам обраної професії.

Вимоги до професій

Професія

Вимоги

Дипломат

(міжнародні

відносини)

Високий інтелектуальний рівень, широкий світогляд Знання іноземної мови Прагнення до саморозвитку

Швидка орієнтація та адаптація в незнайомій ситуації

Високий рівень самоконтролю

Логічне мислення, аналітичні здібності

Уміння вести переговори, гнучкість

Уміння майстерно висловлювати свої думки

Уміння викликати прихильність інших людей до себе

Професія

Вимоги

Історик (мистецтвознавець, культуролог)

Інтерес до гуманітарних наук Хороша пам’ять на дати, факти, імена і події Ретельність, готовність до рутинної роботи, посидючість Аналітичний склад розуму

Політолог

Аналітичні здібності

Логічне мислення

Організаторські здібності

Комунікабельність

Грамотне усне і письмове мовлення

Декоратор-

дизайнер

Наочно-образне мислення Уміння малювати Наявність художнього смаку Творчий підхід

Ювелір

Художній (естетичний) смак Висока увага, точність, акуратність

Фізична сила (для первинної обробки металу і каменю) Готовність до монотонної праці

Журналіст

Допитливість, активність, широкий світогляд Грамотне і логічно вибудуване мовлення Уміння шукати й аналізувати інформацію Уміння самостійно ставити і вирішувати завдання Спостережливість, увага Творче і нестандартне мислення Комунікативні навички Навички написання текстів

Телеведучий

Допитливість, активність, широкий світогляд Грамотне і логічно вибудуване мовлення Привабливі зовнішні / голосові дані Комунікативні навички

Програміст

Бажання самовдосконалюватися Терпіння і витримка

Уміння швидко адаптуватися і постійно вивчати щось нове Уміння об’єктивно оцінювати можливості технологій та їх використання в кожному конкретному випадку

Актор

Артистизм

Здатність до імпровізації

Емоційна чутливість, емпатія (уміння відчувати стан і переживання іншої людини)

Ерудованість, хороша пам’ять

Уміння працювати в команді

Спостережливість

Прагнення до постійного розвитку

Професія

Вимоги

Лікар швидкої та невідкладної медичної допомоги

Бажання допомогти

Уміння швидко приймати виважені рішення в ситуації невизначеності Відповідальність Стійкість до стресу

Здатність до тривалої концентрації уваги

Логіст

Аналітичний склад розуму Комплексне і стратегічне мислення Відповідальність, пунктуальність

Здатність до розподілення уваги та швидкої зміни діяльності Стійкість до стресу Організаторські здібності

Уміння вести переговори, гнучкість, дипломатичність Знання в області економіки, фінансів і права Знання інформаційних технологій Знання іноземних мов

Кухар

Добра зорово-рухова координація Фізична витривалість Уміння концентрувати увагу Почуття часу

Висока чутливість до відтінків запаху і смаку

Уява і естетичний смак

Охайність

Ріелтор

Ерудованість Широкий світогляд Активна життєва позиція Уміння працювати з людьми Винахідливість і наполегливість

Нотаріус

Відповідальність

Чесність

Психологічна стабільність

Скрупульозність

Терпіння

Суддя

Досконале знання юриспруденції

Уміння поводитись у нестандартних ситуаціях

Уміння розбиратися в людях

Уважність до дрібниць

Володіння інтуїцією

Готовність брати на себе велику відповідальність

Не професія обирає людину, а людина — професію.

Сократ, давньогрецький філософ

Позитивне ставлення до професії також залежить від усвідомлення її соціально значущої мети, що сприяє швидшому виникненню професійних інтересів.

Самооцінка профпридатності у виборі професії. Вибираючи професію, дуже важливо здійснювати адекватну самооцінку професійної придатності. Для цього необхідно займатися самопізнанням, самоаналізом та здійснювати активне випробування себе в різних видах діяльності.

Потрібно розуміти, що дуже часто зробити об’єктивну самооцінку заважає занадто позитивне, некритичне ставлення до себе, яке не дає змоги сприймати себе адекватно.

Самопізнання — процес усвідомлення і накопичення людиною уявлень про особливості своєї життєдіяльності та особистості.

Типи професій. Залежно від об’єкта чи предмета праці, а також від того, з чим або з ким працює людина, усі професії поділяють на п’ять типів: «людина — природа», «людина — техніка», «людина — людина», «людина — знакова система», «людина — художній образ».

Типи професій

Назва

Предмет (об’єкт) праці

Приклади професій

Людина — природа

Тваринні та рослинні організми, біологічні процеси

Зоотехнік, агроном, овочівник, лаборант хіміко-бактеріологічного аналізу, біолог

Людина — техніка

Технічні об’єкти, матеріали, види енергії, об’єкти неживої природи

Столяр, токар, слюсар, металург, архітектор, водій, кухар, пілот, інженер

Людина — людина

Люди

Учитель, продавець, перукар, менеджер, офіціант, лікар, стюардеса

Людина — знакова система

Умовні знаки, коди, цифри, мови

Програміст, конструктор, перекладач, літературний редактор, бухгалтер, топограф

Людина — художній образ

Художній образ, способи його побудови

Артист, композитор, музикант, візажист

Ніхто не пожне міцної слави від будь-якого покликання, якщо працю за цим покликанням не вважатиме за найсолодшу, більшу від самої слави, втіху.

Григорій Сковорода, український філософ і письменник

Залежно від мети праці, професії поділяють на гностичні, перетворювальні та вишукувальні.

Класи професій

Назва

Мета праці

Приклади професій (спеціальностей)

Гностичні

професії

Розпізнати, дізнатися, оцінити, перевірити, розрізнити

Лаборант хіміко-бактеріологічного аналізу, санітарний лікар, нормувальник, літературний критик, коректор, слідчий, експерт, контролер відділу технічного контролю

Перетворювальні професії

Перетворити, перемістити, обробити, організувати

Учитель, слюсар, кравець, водій, художник з розпису по тканині, токар

Вишуку-вальні професії

Сконструювати, дослідити, винайти, розшукати, створити

Закрійник, конструктор, композитор, художник, дизайнер інтер’єру, перу-кар-модельєр, візажист

Також визначають групи професій залежно від умов праці.

Групи професій

Назва

Приклади професій (спеціальностей)

Праця в умовах звичайного (побутового) мікроклімату

Економіст, бухгалтер, перукар, продавець, артист

Праця на відкритому повітрі в режимі різкого перепаду температури, вологості

Пожежник, тракторист, будівельник, двірник, агроном

Праця в незвичайних умовах: під водою, на висоті, під землею, а також в умовах підвищеної температури, у цехах зі шкідливими умовами виробництва

Водолаз, шахтар, спелеолог, сталевар, коваль, льотчик, працівник хімічної промисловості, промисловий альпініст

Праця з підвищеною моральною відповідальністю (за здоров’я та життя людини; за великі матеріальні або суспільні цінності)

Учитель, спортивний тренер, інкасатор, касир, поліцейський, лікар, суддя

Тестування для виявлення схильності до певного типу професій. У

наш час кількість професій справді величезна, і якщо ти справді стоїш перед вибором, але не знаєш, яку саме професію обрати, то тест з профорієнтації приблизно вкаже сферу діяльності, до якої ти маєш найбільшу схильність.

Визначення типу майбутньої професії (за методикою Є. Клімова) Інструкція. Прочитай наведені твердження. Якщо погоджуєшся з ними, то перед цифрою в таблиці постав знак « + », якщо ні — постав перед цифрою знак «—». Якщо в тебе виникли сумніви, то закресли цифру.

з/п

Твердження для самооцінки

1

природа

2

техніка

3

знак

4

мистецтво

5

людина

1.

Легко знайомлюся з людьми

       

1

2.

Охоче і тривалий час можу майструвати

 

1

     

3.

Люблю ходити в музеї, театри, на виставки

     

1

 

4.

Охоче і тривалий час можу проводити обчислення, креслити

   

1

   

5.

Охоче і тривалий час можу доглядати за рослинами, тваринами

1

       

6.

Із задоволенням спілкуюся з однолітками чи малюками

       

1

7.

Із задоволенням доглядаю за рослинами, тваринами

1

       

8.

Зазвичай роблю мало помилок у письмових роботах

   

1

   

9.

Мої вироби викликають інтерес у товаришів, однокласників

 

2

     

10.

Люди вважають, що в мене є художні здібності

     

2

 

11.

Охоче читаю про рослини, тварин

1

       

12.

Беру участь у виставах, концертах

     

1

 

13.

Охоче читаю про будову механізмів, приладів, машин

 

1

     

14.

Тривалий час можу розгадувати задачі, ребуси, кросворди

   

2

   

15.

Умію налагоджувати стосунки між людьми, які конфліктують

       

2

16.

Вважаю, що в мене є здібності до роботи з технікою

 

2

     

17.

Людям подобається моя художня творчість

     

2

 

18.

У мене є схильності до роботи з рослинами і тваринами

2

       

з/п

Твердження для самооцінки

1

природа

2

техніка

3

знак

4

мистецтво

5

людина

19.

Можу чітко викладати свої думки в письмовій формі

   

2

   

20.

Майже ніколи і ні з ким не сварюся

       

1

21.

Результати моєї технічної творчості схвалюють незнайомі люди

 

і

     

22.

Не докладаючи зусиль, засвоюю іноземні мови

   

1

   

23.

Мені часто трапляється нагода допомагати навіть незнайомим людям

       

2

24.

Тривалий час можу займатися музикою, малюванням, читати книги

     

1

 

25.

Можу впливати на хід розвитку рослин і тварин

2

       

26.

Полюбляю вивчати будову механізмів, приладів

 

і

     

27.

Мені зазвичай вдається схилити людей до своєї точки зору

       

1

28.

Охоче спостерігаю за рослинами і тваринами

1

       

29.

Охоче читаю науково-популярну, критичну, публіцистичну літературу

   

1

   

30.

Намагаюся зрозуміти секрети майстерності та випробовую свої сили в музиці, живописі

     

1

 

Результати

         

У кожному стовпчику полічи алгебраїчну, тобто з урахуванням знаків, суму, закреслені цифри не рахуй. Запиши в рядок «Результати». Найбільші отримані суми (за кількома стовпчиками) вказують на той тип професії, який для тебе найбільш прийнятний. Малі від’ємні суми вказують на типи професій, яких тобі краще уникати під час вибору. Максимальна кількість балів у кожному стовпчику — 8.

Роби те, до чого народжений.

Григорій Сковорода

Професії в живописі


Практична робота

Дослідження професії

Мета роботи: здійснити дослідження обраної професії.

Матеріали, інструменти: довідкова література, комп’ютери, Інтернет.

Послідовність виконання роботи

1. Вибери професію для дослідження.

2. Визнач значення й місце професії в суспільстві, проаналізуй соціальний попит щодо неї.

3. Визнач предмет і продукт праці обраної професії.

4. Досліди умови праці в цій професії.

5. Здійсни аналіз знань та вмінь, потрібних для оволодіння даною професією.

6. Визнач режим праці та відпочинку.

7. Досліди вплив професії на особистість.

8. Визнач вимоги до особистісних якостей людей, які обирають цю професію.

9. Розглянь шляхи здобування професії.

10. Оформи результати дослідження у вигляді презентації.

1. Що розуміють під поняттям «професія»?

2. У чому виявляється інтерес до професії?

3. Яке значення мають здібності у виборі професії?

4. Що таке професійна придатність?

5. Які основні причини професійної непридатності?

6. Які існують типи професій?

Теми пошукових, дослідницьких та інформаційних проектів: «Найбільш затребувані професії нашого регіону».

«Професії за покликанням».

«Найбільш оплачувані професії в Україні».

«Чому всі професії заслуговують на повагу?»

«Професії ХХІ століття».

«Чи байдуже суспільству, які професії ми обираємо?»

«Які професії користуватимуться попитом через 10, 50, 100 років?»

Гра «Відгадай професію». У кожній парі оберіть та самостійного дослідіть кілька професій. Потім по черзі розповідайте про вимоги до них та відгадуйте, про яку саме професію йдеться.

Об’єднавшись у групи, вивчіть потребу в професіях у певному географічному регіоні. Кожен учасник групи збирає інформацію про окрему галузь людської діяльності (наприклад: медицина, освіта, будівництво, мас-медіа тощо). Після проведених досліджень зробіть колективний висновок щодо професій, на які є попит у даному регіоні.

1. Проаналізуй, які професії та чому обрали твої родичі та знайомі.

2. Збери інформацію про професію твоїх батьків.

3. Склади список професій, про які ти бажаєш дізнатися більше.

4. Знайди інформацію про професії, які зникли.

Праця — це головне в житті. Від усіх неприємностей , від усіх лих можна знайти лиш один порятунок — у праці.

Ернест Хемінгуей, американський письменник

ТЕСТИ ДЛЯ САМООЦІНКИ Вибери одну правильну відповідь.

1. Яке явище не є перевагою автоматизації виробництва?

А зменшення обсягів браку продукції

Б зростання відповідальності за збереження тривалості робочого дня В збільшення прибутку Г зменшення вартості продукту

2. Основною складовою промислових роботів є

А монітор Б електродвигун В клавіатура Г маніпулятор

3. Що не належить до негативних факторів роботизації виробництва?

А відсутність позитивного економічного ефекту Б недостатньо висока надійність роботизованих комплексів В праця в небезпечному для життя людини середовищі

Г значні витрати на створення математичного та програмного забезпечення

4. Не існує пристроїв автоматичного

А збереження Б захисту В керування Г регулювання

5. У якому році з’явився термін «біоніка»?

А 1920 Б 1960 В 1980 Г 2000

6. Гасло біоніки:

А «Від природи до техніки — один крок»

Б «Нова техніка від природи»

В «Живі прототипи штучних систем — ключ до нової техніки»

Г «Живі прототипи техніки»

7. Ідея застосування знань про живу природу для розв’язання інженерних задач належить

А Альберту Ейнштейну В Томасу Едісону

Б Рудольфу Дізелю Г Леонардо да Вінчі

8. Основний метод біоніки — це метод

А морфологічного аналізу В фокальних об’єктів

Б функційних аналогій Г комбінування

9. Чим займається копірайтер?

А розробкою дизайну сайтів В наповненням сайтів матеріалами

Б промоцією продукції Г написанням текстів на замовлення

10. Якого типу професій не існує?

А людина — природа В людина — техніка

Б людина — суспільство Г людина — знакова система

11. До якої групи слід віднести професію вчителя?

А праця в умовах звичайного мікроклімату

Б праця на відкритому повітрі за різких перепадів температури і вологості В праця в незвичайних умовах

Г праця з підвищеною моральною відповідальністю

12. Професійна придатність — це

А відповідність вимогам обраної професії Б бажання займатися певною діяльністю В інтерес до якоїсь професії

Г можливість займатися певною професійною діяльністю За кожну правильну відповідь — 1 бал.

 

 

Це матеріал з підручника Трудове навчання 9 клас (дівчата) Пелагейченко, Біленко

 


^