mozok.click » Основи здоров'я » Глобальні загрози, породжені діяльністю людини. Розвиток екологічно доцільного мислення і поведінки. Екологічне законодавство
Інформація про новину
  • Переглядів: 2521
  • Автор: admin
  • Дата: 8-01-2018, 18:33
8-01-2018, 18:33

Глобальні загрози, породжені діяльністю людини. Розвиток екологічно доцільного мислення і поведінки. Екологічне законодавство

Категорія: Основи здоров'я

Ми не отримали Землю в спадщину від батьків, ми взяли її в борг у наших дітей.

(Із документа «Всесвітня стратегія охорони природи» Міжнародного союзу охорони природи)

Як ви розумієте цей вислів?

Сучасні глобальні екологічні загрози зумовлені антропогенним втручанням у природу задля задоволення зростаючої потреби людства в ресурсах. Відбувається забруднення землі, повітря, водойм, скорочення покладів корисних копалин — це наближає нас до глобальної екологічної катастрофи.

Проаналізуйте схему 21. Які з цих наслідків актуальні для вашої місцевості? Наведіть приклади відповідального ставлення особисто вашого, громади та влади до екологічних проблем місцевості.

Якщо не покращувати екологічну ситуацію і продовжувати техногенні зміни, то, за деякими прогнозами, у найближчі два-три десятиліття ми можемо втратити більш як мільйон видів рослин і тварин.Розвиток екологічно ДОЦІЛЬНОГО ЛЛИСЛЄННЯ

Провідні політики, науковці, громадські діячі усвідомлено закликають до кардинальної зміни технологічних процесів для збереження навколишнього середовища. Формування екологічно свідомого мислення та споживацької культури — це обов’язковий компонент становлення сучасної людини, громадянина планети Земля. Завдяки такому мисленню можна забезпечити раціональне природокористування, необхідний контроль експлуатації природи.

Кожен із нас має брати на себе відповідальність за використання будь-яких нових досягнень науки та інженерії у професійній діяльності та повсякденному житті.

ООН вибрала девізом XXI століття фразу Патріка Геддеса «Думай глобально, дій локально!» Це лаконічний і точний вислів про те, як слід поводитися під час екологічної кризи.

Сучасна світова спільнота у природокористуванні воліє дотримуватись принципу 3R (мал. 50), до якого нам теж слід дослухатися.

• Будьте стриманими у придбанні одягу, предметів домашнього вжитку тощо.

• Намагайтеся повторно використовувати посуд (наливати у меншу пляшечку воду для пиття з великої тощо), передавати одяг, який уже не носите, тим, кому він потрібен. У сільській місцевості відходи продуктів харчування та інші органічні залишки можна використовувати як компост.

• Сортуйте відходи, відділяйте для відправлення на переробку: пластмасу, папір, скляні пляшки, металічні вироби.


Екологічним слідом називають міру споживання поновлюваних природних ресурсів людиною, групою людей, країною (мал. 51, с. 159). Дослідивши свій екологічний слід, можна оцінити особистий споживацький об’єм: скільки родючої землі, чистої води та інших природних ресурсів необхідно для того, щоб забезпечити вас тим, що ви використовуєте, і тим, що викидаєте на смітник.

За бажанням пройдіть тест на розмір екологічного сліду (додаток, с. 187-188) та дізнайтесь свій споживацький об’єм. Порівняйте свій екологічний слід із слідами однокласників та зіставте дані, які ви отримали, з даними про ресурси Землі.

Екологічно свідома людина:

1. Споживає мудро. Купує тільки дійсно потрібні та якісні речі. Вислів «скупий платить двічі» тепер стосується й екології.

2. Відмовляється від одноразових пластикових пакетів та посуду. Пластик не розкладається природним шляхом. Тому краще носити із собою зручну багаторазову екоторбу.

ш 3. Береже воду. Вислів «закривайте кран, поки чистите зуби» має глибокий зміст: якщо так робити, то витрачається 1 л води, тоді як при відкритому крані витікає 6 л/хв.

4. Береже енергію. Вимкніть світло в приміщенні, якщо вас не буде в ньому довше ніж 15 хвилин. Використовуйте енергозберігаючу техніку (маркування А, А+), лампи, які служать довше і споживають менше енергії. Вимикайте з розетки непотрібну техніку. Таким чином ви заощадите до 40 % електроенергії.

5. Економить папір. Друкуйте з двох сторін аркуша, використовуйте чернетки. Економія 25 пачок паперу врятує одне зрубане дерево!

6. Віддає перевагу натуральній косметиці, а ще краще, органічній косметиці, яка не містить штучних добавок і продуктів нафтохімії.

7. Відмовляється від фастфуду, готує вдома. Вибирає місцеві та сезонні продукти харчування, під час вирощування яких не використовуються пестициди, витрачається менше води та енергії, не забруднюється ґрунт.

8. Вирощує квіти, саджає дерева й підтримує людей, які зберігають і захищають парки, сади, ліси.

Любіть природу. Ви відчуєте, що кожна ваша дія має силу!

Міжнародне екологічне право

Міжнародне екологічне право налічує тисячі нормативних документів (конвенцій, угод, протоколів), що регулюють суспільні відносини:

природоресурсні, щодо охорони та раціонального використання окремих видів природних ресурсів;

природоохоронні, щодо охорони особливо цінних та унікальних природних комплексів;

із забезпечення екологічної безпеки, щодо запобігання виникнення екологічних загроз.

Ще в грудні 1962 р. Генеральною Асамблеєю ООН було ухвалено резолюцію «Економічний розвиток і охорона природи» про природоохоронні заходи, що мають реалізовуватися паралельно з економічним розвитком. Це положення резолюції багато в чому збігається із сучасною концепцією сталого розвитку.

Визначною подією для розвитку екологічного права стала Конференція ООН 1972 р. в місті Стокгольмі (Швеція), у якій взяли участь 114 держав. Конференція прийняла Декларацію ООН із проблем навколишнього середовища і план дій. Ці документи не є юридично обов’язковими, але вони поклали початок багаторічній діяльності в галузі екологічного права. Далі міжнародною спільнотою були розроблені та прийняті інші важливі документи в галузі екології:

• Конвенція Організації Об’єднаних Націй із питань освіти, науки і культури (ЮНЕСКО) про охорону всесвітньої культурної і природної спадщини, 1972 р.;

• Конвенція про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення, 1973 р.;

• Конвенція про заборону військового або будь-якого ворожого використання засобів впливу на природне середовище, 1977 р.;

• Боннська конвенція про збереження мігруючих видів диких тварин, 1979 р.;

• Конвенція про транскордонне забруднення повітря на великі відстані, 1979 р.;

• Конвенція ООН із морського права, 1982 р.;

• Угода про тропічні ліси, 1983 р. та ін.

Цей перелік не є остаточним, удосконалення міжнародного екологічного законодавства триває.

Екологічне законодавство України

Україна ратифікує міжнародні документи, що стосуються екологічного права, та створює власне екологічне законодавство, яке містить загальні, специфічні та міжгалузеві закони.

Попрацюйте в групах. Розгляньте інфографіку (мал. 52).

1. Класифікуйте закони на: природоохоронні; природоресурсні; із забезпечення екологічної безпеки.

2. Оберіть один чи кілька законів та дослідіть їхню роль в екологічному законодавстві України.


 

1. Назвіть рівні та види загроз, породжених діяльністю людини, і відповідні заходи безпеки на національному і глобальному рівнях.

2. Із якими екологічними загрозами, породженими діяльністю людини, стикалася ваша родина, громада?

3. Визначте, скільки води використовує ваша родина протягом доби, місяця, року:

• порахуйте кількість кранів у домашньому господарстві;

• встановіть, скільки води в середньому витікає протягом доби через кожний із них. (Для цього можете виміряти об’єм води, що витікає з крана протягом однієї хвилини, скориставшись літровим посудом. Помножте одержане число на кількість хвилин, протягом яких члени родини приймають душ чи миють руки, посуд. Для вимірювання витрат води пральною чи посудомийною машиною прочитайте інструкцію або знайдіть інформацію в Інтернеті. Якщо встановлені лічильники води, то скористайтесь їх показниками на початку та в кінці дня.)

4. Поясніть принцип «Мислити глобально, діяти локально».

5. Наведіть приклади позитивних і негативних наслідків технічного прогресу.

6. Назвіть основні екологічні проблеми вашої місцевості та запропонуйте можливі шляхи їх вирішення.

7. Прочитайте уривок із статті (додаток, с. 189). Про які екологічні проблеми в ній ідеться? До чого може призвести в цій ситуації подальше втручання людини в природу? Що можна зробити на місцевому та національному рівнях для виправлення ситуації? Що для цього може зробити учень або учениця 9 класу?

 

Це матеріал з підручника Основи здоров'я 9 клас Гущина, Василенко, Колотій

 


^