Сортировать статьи по: дате | популярности | посещаемости | комментариям | алфавиту
Інформація про новину
 • Переглядів: 8771
 • Автор: admin
 • Дата: 4-08-2017, 12:31
 • 0
4-08-2017, 12:31

Адаптації — результат еволюційного процесу. Основні положення сучасної теорії еволюції

Категорія: Біологія

У попередніх класах ви ознайомилися з особливостями будови й життєдіяльності багатьох груп живих організмів. Пригадайте, чи існує зв'язок між особливостями будови й життєдіяльності рослин і тварин.

Інформація про новину
 • Переглядів: 7488
 • Автор: admin
 • Дата: 4-08-2017, 10:40
 • 0
4-08-2017, 10:40

Вид. Критерії виду. Механізми видоутворення

Категорія: Біологія

Пригадайте фактори еволюції, з якими ви ознайомилися. Назвіть їх. Чому ці фактори діють саме на популяції? Що таке природний добір і чим він відрізняється від інших еволюційних факторів?

Інформація про новину
 • Переглядів: 10878
 • Автор: admin
 • Дата: 4-08-2017, 10:39
 • 0
4-08-2017, 10:39

Еволюційні фактори

Категорія: Біологія

Еволюційні фактори — це явища та процеси, які змінюють генофонд популяції. Зміни в генофонді популяцій із часом можуть накопичуватися, й особини в популяції починають дедалі більше відрізнятися від своїх предків. Так і відбувається еволюція.

Існує кілька факторів еволюції.

Інформація про новину
 • Переглядів: 6465
 • Автор: admin
 • Дата: 4-08-2017, 10:38
 • 0
4-08-2017, 10:38

Популяції живих організмів та їхні основні характеристики. Популяція як одиниця еволюції

Категорія: Біологія

Пригадайте, з якими групами живих організмів ви ознайомилися в курсі біології. Чим вони між собою відрізняються? У яких середовищах живуть ці організми? Яким чином вони живляться?

Інформація про новину
 • Переглядів: 6944
 • Автор: admin
 • Дата: 4-08-2017, 10:35
 • 0
4-08-2017, 10:35

Еволюція органічного світу. Розвиток еволюційних поглядів. Докази еволюції

Категорія: Біологія

У попередніх класах ви ознайомилися з особливостями будови й життєдіяльності багатьох груп живих організмів. Пригадайте основні групи рослин і тварин, які ви вивчали в попередніх класах. Чи існує зв'язок між особливостями будови й життєдіяльності цих організмів? Які з них є найбільшими за кількістю видів?

Інформація про новину
 • Переглядів: 17786
 • Автор: admin
 • Дата: 4-08-2017, 10:32
 • 0
4-08-2017, 10:32

Методи генетичних досліджень. Сучасні методи молекулярної генетики

Категорія: Біологія

Вивчаючи цю тему, ви ознайомилися з основними закономірностями спадковості й мінливості живих організмів. Пригадайте, які речовини і структури є матеріальною основою спадковості. Як працюють механізми захисту ДНК від пошкоджень?

Інформація про новину
 • Переглядів: 5294
 • Автор: admin
 • Дата: 4-08-2017, 10:31
 • 0
4-08-2017, 10:31

Спадкові захворювання людини. Генетичне консультування

Категорія: Біологія

У попередньому параграфі ви ознайомилися з мутаційною мінливістю. Які типи мутацій вам відомі? Які фактори називають мутагенними? Які мутагенні фактори становлять загрозу для людини?

Інформація про новину
 • Переглядів: 3288
 • Автор: admin
 • Дата: 4-08-2017, 10:28
 • 0
4-08-2017, 10:28

Мутації

Категорія: Біологія

Ви вже дізналися, як може порушуватися структура ДНК і як клітини із цим борються. Які типи порушень структури ДНК вам відомі? Які існують механізми репарації ДНК? Чому для клітини важливо зберігати ДНК неушкодженою?

Інформація про новину
 • Переглядів: 10433
 • Автор: admin
 • Дата: 4-08-2017, 10:26
 • 0
4-08-2017, 10:26

Форми мінливості. Модифікаційна (фенотипова) та комбінативна мінливість

Категорія: Біологія

Ви вже ознайомилися з такою наукою, як генетика. Пригадайте, що вивчає генетика. Які закономірності описують закони Г. Менделя? Як між собою взаємодіють гени? До яких наслідків призводить кросинговер?

Інформація про новину
 • Переглядів: 4656
 • Автор: admin
 • Дата: 4-08-2017, 10:24
 • 0
4-08-2017, 10:24

Генетика статі й успадкування, зчеплене зі статтю

Категорія: Біологія

Ви вже вивчали особливості будови й утворення статевих клітин. Представники якої статі утворюють сперматозоїди, а якої — яйцеклітини? Пригадайте, які переваги надає наявність у живих організмів різних за будовою статевих клітин і, відповідно, двох статей.

^