mozok.click » Біологія » Еволюція органічного світу. Розвиток еволюційних поглядів. Докази еволюції
Інформація про новину
  • Переглядів: 6877
  • Автор: admin
  • Дата: 4-08-2017, 10:35
4-08-2017, 10:35

Еволюція органічного світу. Розвиток еволюційних поглядів. Докази еволюції

Категорія: Біологія

У попередніх класах ви ознайомилися з особливостями будови й життєдіяльності багатьох груп живих організмів. Пригадайте основні групи рослин і тварин, які ви вивчали в попередніх класах. Чи існує зв'язок між особливостями будови й життєдіяльності цих організмів? Які з них є найбільшими за кількістю видів?

Розвиток поглядів на походження видів живих істот

Питання походження видів живих організмів завжди цікавило людей. Спочатку його намагалися розв’язати в межах релігійних поглядів. Але з формуванням наукової системи знань було запропоновано кілька теорій, які пояснюють це явище.

Автором першої наукової теорії, яка пояснювала походження різних видів живих організмів, став Ж.-Б. Ламарк. Але ця теорія мала досить багато недоліків. Теорія Ч. Дарвіна була створена пізніше, і вона була обґрунтована набагато краще.

 

Історичні етапи розвитку еволюційних уявлень

Період

Учені, які працювали в цей період

Події в науці

Давні часи — епоха середньовіччя

Демокріт, Геракліт, Лукре-цій

Поява перших еволюційних поглядів, ідей про можливість еволюційних процесів

1500-1800

К. Лінней, К. Вольф,

П. Паллас, Ж. Бюффон

Накопичення матеріалів про різноманітність живих організмів. Формування сучасної науки. Створення сучасної систематики

1800-1858

Ж.-Б. Ламарк (мал. 37.1), Ж. Кюв'є, Е. Дарвін,

Ж. Сент-Ілер

Створення перших наукових еволюційних теорій. Активні дискусії креаціоністів та еволюціоністів

1859-1940

Ч. Дарвін (мал. 37.2),

А. Воллес, Т. Гекслі (мал. 37.3), Г. Мендель, Г. де Фріз, М. Вавилов

Період становлення і розвитку класичного дарвінізму. Еволюція, за Дарвіном, полягає в безперервних пристосувальних (адаптаційних) змінах видів. Вона відбувається на основі спадкової мінливості під дією боротьби за існування, результатом якої є природний добір. Відкриття і перевід-криття законів менделівської генетики

1940 — наш час

С. Четверіков, Ф. До-бжанський, Дж. Холдейн, М. Тимофєєв-Ресов-ський, Р. Фішер, Дж. Гулд (мал. 37.4)

Створення й розвиток синтетичної теорії еволюції, розвиток молекулярної біології, дослідження життєдіяльності організмів на молекулярному й субклітинному рівнях, значна кількість нових палеонтологічних знахідокПроцес еволюції та еволюційні теорії

Говорячи про еволюційні теорії, слід пам’ятати один важливий момент. Еволюція й еволюційна теорія не є тотожними поняттями. Еволюція — це процес змін живих організмів, який стає причиною появи їх нових форм. І цей процес ми можемо спостерігати й відтворювати в експериментах.

Еволюційна теорія — це пояснення механізмів цього процесу. Так, теорія Ж.-Б. Ламарка пояснювала еволюційні зміни внутрішнім прагненням організмів до прогресу. А за теорією Ч. Дарвіна, причиною цих змін був природний добір. Обидві теорії пояснювали реальні факти змін живих організмів, але різними способами.

Палеонтологічні докази еволюції

Палеонтологія — це наука, що вивчає вимерлі організми, які колись жили на нашій планеті. За триста років свого існування вона докладно вивчила історію життя попередніх епох. 

Спочатку вдалося встановити послідовність розвитку життя, а потім і час, коли відбувалися ці події.

Усі дані палеонтології свідчать, що чим давнішими були геологічні породи, тим більш примітивні організми залишали в них свої рештки. Тобто з плином часу живі організми на нашій планеті ускладнювалися. Палеонтологам удалося простежити еволюційний розвиток усіх основних груп живих організмів (мал. 37.5).

 


 

Молекулярно-генетичні докази еволюції

Поява сучасних молекулярно-генетичних методів дозволила відсте-жувати еволюційні події, які не залишили слідів у палеонтологічному літописі. Органічні молекули не зберігаються у викопному вигляді тривалий час. Але вони відтворюються в живих організмах. Таким чином інформація про минулі події зберігається в живих клітинах.

Для виявлення цієї інформації беруть різні організми та порівнюють молекули, які вони виробляють (нуклеїнові кислоти й білки).

Оцінивши ступінь відмінності та подібності, можна з'ясувати, який вигляд мали молекули спільного предка цих організмів. Також можна побудувати дендрограму — схему, що відображає родинні зв’язки організмів та час існування їх спільного предка (мал. 37.6).

Крім молекулярно-генетичних та палеонтологічних, існують й інші докази еволюції. Це анатомо-морфологічні та ембріологічні (схожість будови та індивідуального розвитку організмів в межах однієї систематичної групи). А єдність хімічного складу та основних процесів перетворення речовин у клітинах є гарним біохімічним доказом.

Еволюція — це об’єктивний процес, який ми спостерігаємо в природі й можемо відтворити в експерименті. Еволюційні теорії пропонують пояснення механізмів цього процесу. Існує багато палеонтологічних і молекулярно-генетичних доказів еволюції. Результатом еволюційних процесів стала різноманітність сучасних живих організмів.

ПереВірте сВої знання

1. Поясніть, як розвивалися погляди на появу живих істот. 2. У чому різниця між еволюцією та еволюційною теорією? 3. Наведіть приклади палеонтологічних доказів еволюції. 4. Наведіть приклади молекулярно-генетичних доказів еволюції. 5*. Знайдіть сліди еволюційних змін у вашому організмі. 6*. Запропонуйте пояснення того, що досі значна частина видів живих організмів не описана вченими.

 

Це матеріал з підручника Біологія 9 клас Задорожний нова програма

 


^