mozok.click » Географія » Поширення мінеральних ресурсів у світі
Інформація про новину
  • Переглядів: 1858
  • Автор: admin
  • Дата: 10-01-2018, 08:38
10-01-2018, 08:38

Поширення мінеральних ресурсів у світі

Категорія: Географія

Які мінеральні ресурси ви знаєте? Як їх використовують?

КЛАСИФІКАЦІЯ МІНЕРАЛЬНИХ РЕСУРСІВ ЗА ВИКОРИСТАННЯМ.

Мінеральні ресурси за використанням поділяють на три великі групи: паливні, металеві, неметалеві (мал. 49). Їх розподіл у світі зумовлено геологічною будовою й тектонікою. Тому вони нерівномірно поширені на Землі. Ділянка земної кори, на якій унаслідок геологічних і тектонічних

процесів відбулося накопичення певної мінеральної речовини, що за якістю, кількістю та умовами залягання придатна для промислової розробки, називають родовищем певного мінерального ресурсу.

Мал. 49. Класифікація мінеральних ресурсів за використанням

Сучасна добувна промисловість представлена великими промисловими підприємствами з видобування та первинного оброблення корисних копалин. Більшість великих нових промислових покладів мінеральної сировини у світі розташована у віддалених районах. Саме тому вони потребують розбудови спеціальної інфраструктури з доставки сировини споживачам. Лише в окремих розвинених країнах світу в господарсько освоєних районах розробляють промислові поклади мінеральної сировини. До таких країн належить й Україна. У більшості розвинених країн Європи припинено видобування корисних копалин через вичерпність їхніх покладів зі значним вмістом корисних речовин, наявність значно дешевших їхніх іноземних аналогів, негативний вплив на екологічний стан довкілля.ЗАБЕЗПЕЧЕНІСТЬ СВІТУ МІНЕРАЛЬНИМИ РЕСУРСАМИ. Ресурсозабезпеченість — це співвідношення між наявністю природних ресурсів та їх використанням. Що більша площа країни, то більша ймовірність знайдення на її території покладів різноманітних корисних копалин і більшими є обсяги їх видобування.

Існує кілька способів визначення ресурсозабезпеченості. Один з них оцінює забезпеченість ресурсами на основі врахування їх щорічного споживання (видобутку):

Одиницею виміру ресурсозабезпеченості в цьому разі є роки (кількість років надійного забезпечення споживачів цим видом ресурсів). Це важлива інформація, що дає змогу оцінювати перспективи використання тих чи інших ресурсів. Такий спосіб розрахунку ресурсозабезпеченості застосовують для невідновних ресурсів.

Величину ресурсозабезпеченості розраховують на певний рік. Для порівняння країн світу застосовують також перерахунок відповідних запасів за вартістю кожного з видів сировини.

У промислове використання залучили майже всі хімічні елементи

таблиці Менделєєва. Нині ресурсозабезпеченість промисловими покладами металів, що найбільше використовують, коливається в межах 13-131 року. Тому важливо збирати металобрухт для виплавки металів.

Важливе значення у збільшенні промислових запасів має геологічна розвідка корисних копалин. У другій половині ХХ ст. розвідані промислові запаси зросли в 11 разів. Нині можливе одночасне вилучення з надр цілого комплексу корисних копалин. Це значно підвищує ефективність

використання мінеральних ресурсів, зменшує відвали та відходи. Тривале видобування мінеральних ресурсів призводить до виснаження найбільш доступних їхніх ресурсів у розвинених країнах світу. Тому, наприклад, у Бельгії та Франції припинено видобування кам’яного вугілля, адже завезене з ПАР, Австралії, Бразилії значно дешевше та якісніше.

Людство у ХХ ст. видобуло корисних копалин більше, ніж за всю свою попередню історію існування.

Карту розміщення промислових родовищ корисних копалин в Україні можна проглянути на офіційному сайті Державного науково-виробничого підприємства «Державний інформаційний геологічний фонд України».


ЗАБЕЗПЕЧЕНІСТЬ УКРАЇНИ МІНЕРАЛЬНИМИ РЕСУРСАМИ.

Україна посідає 12 місце у світі за вартістю підтверджених видобувних запасів корисних копалин у своїх надрах. На території нашої держави поширені всі класи мінеральних ресурсів. Проте їхнє розміщення є доволі нерівномірним. В Україні зосереджені світового значення родовища залізної (1-е), марганцевої (2-е) і титанової руд (4-е за рутилом і 7-е за ільменітом), брому (5-е), калію (9-е), урану (10-е місце у світі за запасами відповідних корисних копалин), які вже тривалий час розробляють.

Господарська освоєність території, наявність значних кваліфікованих трудових ресурсів і промислових запасів мінеральної сировини, тривалий розвиток добувної промисловості дає всі підстави стверджувати, що в Україні склалися винятково сприятливі умови для подальшого розвитку цього виду економічної діяльності.

В Україні розвідано 3 923 родовища 97 видів корисних копалин промислового значення. Експлуатують 35,5 % з них. Вітчизняне видобування значної частини мінеральної сировини, що використовують в економіці України, є недостатнім для нормального функціонування її промисловості. Тому імпортують різні види мінералів.

Пригадайте з курсу географії 8 класу, де в Україні розташовані родовища залізної та марганцевої руд, ільменіту, калію, урану.

Найбільші за обсягами поклади корисних копалин в Україні світового значення — залізної руди й кам’яного вугілля — видобувають у великих

промислових масштабах із 60-х років ХІХ ст., коли відповідні центри добувної промисловості було з’єднано між собою залізничним сполученням. (Назвіть ці басейни.)

Через тривале широкомасштабне видобування мінеральної сировини ресурсно забезпечення України доступними для видобування запасами не дуже велике. Більшість розвіданих родовищ перебуває на стадії переходу до виснаження ресурсів.


ЗАПАМ’ЯТАЙТЕ: СТИСЛО ПРО ГОЛОВНЕ

Мінеральні ресурси — основа функціонування промисловості світу.

Обсяг і структура їх видобування визначають ресурсозабезпеченість країн світу, а промислові запаси — можливості розвитку добувної промисловості.

У сучасній економіці застосовують майже всі хімічні елементи.

Геологічна й тектонічна будова території зумовила різне поширення мінеральних ресурсів у світі та в Україні.

Що більшою за площею є країна світу, то різноманітніші на її території поклади корисних копалин.

Україна належить до країн світу з найбільшими запасами корисних копалин.

Знаю і вмію обґрунТуваТи

1. Поясніть, як ви розумієте термін «ресурсозабезпеченість». Як його визначають?

2. Зазначте, які запаси металів першими вичерпаються у світі.

3. Чому Україна не повністю забезпечена всіма видами корисних копалин?

4. Поясніть, чому в Україні зосереджені найбільші у світі поклади залізної руди.

5. Чому не експлуатують усі промислові родовища мінеральних ресурсів в Україні?

Жрауюю з карніою

За допомогою карт шкільного атласу:

■ складіть таблицю розподілу родовищ корисних копалин за їхніми видами по континентах;

■ поясніть, чому в ПАР зосереджено основні запаси золота та платини у світі.

Генерую ідеї

За допомогою інтерактивної карти родовищ корисних копалин в Україні, що розміщена на офіційному сайті Державного інформаційного геологічного фонду, встановіть, які види корисних копалин видобувають у вашій області.

Мал. 50. Логотип Державного інформаційного геологічного фонду України

 

Це матеріал з підручника Географія 9 клас Гільберг

 


^