mozok.click » Географія » Добувна промисловість України
Інформація про новину
  • Переглядів: 3986
  • Автор: admin
  • Дата: 10-01-2018, 08:39
10-01-2018, 08:39

Добувна промисловість України

Категорія: Географія

Який вид палива використовують для опалення будинку, де ви живете?

ДОБУВНА ПРОМИСЛОВІСТЬ ЯК СЕКТОР НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ. Добувна промисловість України є одним з основних секторів національної економіки. Вона постачає кам’яне вугілля, залізну й марганцеву руди, нерудну сировину (флюси, вапняки, вогнетриви) для чорної металургії, яка є основою вітчизняного експорту та створює вироби з металів, необхідні для машинобудування, транспорту й будівництва.

За роки незалежності України видобування більшості видів мінеральної сировини істотно скоротилось, так само як і їхні запаси. Серед нових великих потенційних запасів слід виділити поклади сланцевого газу. Його дві великі ділянки в Донецькій і Львівській областях мають значні, ще не достатньо вивчені потенційні промислові поклади газу.

ОСНОВНІ Й ПЕРСПЕКТИВНІ РАЙОНИ ВИДОБУВАННЯ КАМ’ЯНОГО ВУГІЛЛЯ, НАФТИ, ПРИРОДНОГО ГАЗУ В УКРАЇНІ. У найближчому майбутньому Україна й надалі імпортуватиме значну частину паливної сировини.

Нафти й природного газу в Україні видобувають значно менше від обсягів їхнього споживання. Виділяють три нафтогазові регіони: Східний, Західний і Південний (знайдіть їх на карті шкільного атласу).

Промислові запаси природного газу оцінюються майже в 600 млрд м3,

нафти — 100 млн т. Найбільше її видобувають у Східному регіоні. Найменш вивченими є шельф Чорного й Азовського морів. Обсяг запасів природного газу в Україні зростає з глибиною залягання (мал. 55). Широкомасштабні геологопошукові роботи проводяться на шельфі навколо о. Зміїний та у Глинсько-Солохівському газонафто-носному районі.В Україні розробляють такі найбільші родовища нафти: Охтирське й Качанське (Сумська), Гнідинцівське й Прилуцьке (Чернігівська), Сагай-дацьке, Зачеплівське, Радченківське, Глинсько-Розбишівське, Харківців-ське (Полтавська), Долинське, Бит-ків-Бабчинське, Посічнянське (Івано-Франківська), Козіївське, Юліївське (Харківська), Бургуватівське, Борис-лавське (Львівська область). Найбільше природного газу видобувають у

Харківській (9,7 млрд м3), а нафти — у Сумській областях (0,9 млн т).

Більшість кам’яного вугілля в Україні видобувають приватні шахти — 33 млн т (2015). Майже 3/4 всього видобутку вугілля дають шахти, що належать Донбаській паливно-енергетичній компанії. 80 % вітчизняного вугілля спалюють на теплових електростанціях України. Енергетичне вугілля спочатку видобувають на шахтах, потім на збагачувальних фабриках очищують до відповідних стандартів.

Головними проблемами є вичерпа-ність запасів у шахтах і зосередження промислових запасів у тонких вугільних пластах, що часто мають нерівномірне залягання та високий вміст сірки й золи.

Відкриваємо Україну

Найбільші обсяги видобутку дає Національна акціонерна компанія «На-фтогаз України», яка контролює 42,7 % родовищ природного газу й 11,4 % нафти в державі.


Відкриваємо Україну

Нафтопровід Одеса-Броди — найбільший трубопровід, уведений в експлуатацію за роки незалежності (у 2001 р.). Його експлуатаційна довжина — 674 км, проектна потужність — 14,5 млн т нафти на рік.

З 1 т кам’яного вугілля можна отримати горючого газу, якого достатньо для опалення 75 квартир протягом однієї доби.

У Донецький і Луганський областях розташовано 66,8 % усіх запасів

кам’яного вугілля, тому Донбас лишається основним регіоном з його видобування в Україні. Кам’яне вугілля в Донбасі видобувають переважно на глибині 700 м, при цьому понад 4/шахт є вибухо-, газо- й метанонебезпечними.

Майже третину всього видобутку вугілля в державі дають 10 шахт, що належать компанії «ДТЕК Павлоградвугілля» (м. Павлоград Дніпропетровської області). Тут зосереджено 1/4 всіх промислових запасів кам’яного вугілля в Україні. Ця частина Донбасу має найбільші перспективи для нарощення обсягів видобування.

Великі шахти Донбасу залишаються основними виробниками вугілля в державі. Перспективними є шахта імені Героїв космосу (м. Павлоград Дніпропетровської області), яка видобуває 11,3 %, і шахтоуправління «Покровське» (м. Покровськ Донецької області) — 10,8 % від загального видобутку вугілля в державі.

У Львівсько-Волинському басейні зосереджено лише 2,4 % усіх запасів кам’яного вугілля в Україні. Вугілля цього басейну характеризується підвищеною зольністю й вологістю та незначними за запасами й товщиною пластами. Його збувають у межах Західної України. Головними споживачами є Бурштинська й Добротвірська теплові електростанції.

Оскільки обсяги видобування коксівного вугілля для потреб чорної металургії не достатні, його довозять переважно з Казахстану, Польщі, Росії. «Систем Капітал Менеджмент» також завозить вугілля з власних шахт у США. З метою покриття дефіциту антрациту в Україні останніми роками збільшились його закупівлі в Австралії, ПАР, Росії.

Основні шляхи покриття дефіциту палива в Україні

Активізація геологорозвідувальних робіт у перспективних районах видобування палива на суходолі й шельфі держави.

Відкриття нових лав на шахтах з видобування енергетичних марок вугілля в Західному Донбасі.

Упровадження технології вилучення метану з вугільних пластів. Відновлення видобування бурого вугілля в Україні.

Модернізація трубопровідного транспорту України.

Упровадження енергоощадних технологій у всі види діяльності.


ЗАПАМ’ЯТАЙТЕ: СТИСЛО ПРО ГОЛОВНЕ

Добувна промисловість України є одним з основних видів економічної діяльності. В Україні більшість запасів мінеральних паливних енергетичних ресурсів припадає на кам’яне вугілля. Найбільші його поклади в Донбасі.

Найбільше природного газу видобувають у Харківській області, а нафти — у Сумській області.

Широкомасштабні геол ого пошукові роботи на шельфі в зоні тектонічних розломів дозволять збільшити запаси паливної сировини.

Знаю і вмію обґрунтувати

1. Схарактеризуйте ресурсозабезпеченість України нафтою, природних газом і кам’яним вугіллям.

2. Чому більшість кам’яного вугілля в Україні використовують в енергетиці?

3. Поясніть, чому з глибиною зростає обсяг прогнозованих запасів природного газу в Україні (мал. 55).

4. За даними, розміщеними на офіційному сайті Державного підприємства «Львіввугілля», обчисліть ресурсозабезпеченість вугільних шахт у Львівсько-Волинському басейні.

5. За малюнками53 і54 на с. 84-85установіть, якими продуктами перероблення нафти й кам’яного вугілля ви користуєтеся щодня.

Працюю з картою

Позначте на контурній карті:

■ основні родовища нафти та природного газу в Україні;

■ основні підприємства з видобування вугілля, укажіть, яке вугілля вони видобувають.

Шукаю в ІнТернеТі

Знайдіть за допомогою інтернет-ресурсів відомості про нові родовища нафти та природного газу в Україні. Нанесіть їх на контурну карту й поясніть, до яких тектонічних структур вони належать.

Генерую ідеї

Дізнайтеся, які природні ресурси використовують для обігріву приміщення вашої школи. Розробіть та обґрунтуйте заходи зі зменшення витрат енергоносіїв у вашому навчальному закладі.

 

Це матеріал з підручника Географія 9 клас Гільберг

 


^