mozok.click » Географія » Зональна спеціалізація сільського господарства
Інформація про новину
  • Переглядів: 623
  • Автор: admin
  • Дата: 30-01-2018, 14:54
30-01-2018, 14:54

Зональна спеціалізація сільського господарства

Категорія: Географія

Пригадайте значення терміна «географічна зональність».

В Україні виокремлюють різні сільськогосподарські зони та райони, що різняться за спеціалізацією, залежно від природних умов: температур, зволоження, типів ґрунтів, рельєфу.

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ ЗОНИ. Поліська має невисокі температури, надмірне зволоження, кислі дерново-підзолисті ґрунти. Тут вирощують холодостійкі, вологолюбні, невибагливі до ґрунтів культури: жито, овес, гречку, горох, льон-довгунець, хміль, картоплю. У тваринництві переважає молочно-м’ясне скотарство, свинарство. Поліська зонаохоплює Волинську, Рівненську, переважну частину Житомирської тачастково Київську, Чернігівську та Сумську області. Основні напрямисільськогосподарської спеціалізації: виробництво молока, м’яса, льоноволокна, вирощування картоплі та зерна — відповідно 1/3 та 1/10 загальноукраїнських обсягів.

Лісостепова зона має досить високі температури, достатнє зволоження, нейтральні, переважно чорноземні ґрунти.

Тут вирощують теплолюбні, вологолюбні, вибагливі до ґрунтів культури: пшеницю, ячмінь, коноплі, цукровий буряк (мал. 55). У тваринництві переважає м’ясо-молочне скотарство, свинарство та ставкове рибництво. Розвиваються шовківництво і бджільництво. Лісостепова сільськогосподарськазона частково охоплює Львівську, Чернівецьку, Івано-Франківську, Київську, Чернігівську, Сумську, Кіровоградськуобласті, а Хмельницька, Тернопільська, Черкаська, Полтавська, Харківська області повністю лежать у її межах.Степова характеризується високими температурами, недостатнім зволоженням, нейтральними, здебільшого чорноземними ґрунтами. Тут вирощують теплолюбні, посухостійкі, вибагливі до ґрунтів культури: пшеницю, кукурудзу, просо,квасолю, соняшник, тютюн, коноплі, кавуни та дині (мал. 56),на зрошенні — рис і сою. Також розвиваються садівництво,овочівництво та виноградарство. У тваринництві переважаютьскотарство, свинарство та вівчарство. Степова сільськогосподарська зона охоплює всі південні області — Одеську, Миколаївську, Херсонську, Запорізьку, Дніпропетровську, Донецьку,Луганську й частково Кіровоградську та АР Крим.

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ РАЙОНИ. В пати й Кримські гори, а також приміські сільськогосподарські райони.

Провідним видом діяльності сільського господарства в Карпатах і Кримських горах є тваринництво. В умовах гірського рельєфу розвиваються вівчарство, скотарство, а такожвиноградарство та садівництво. Карпатські гірські полонини та кримські яйли — сприятлива місцевість для випасу

овець, коней і великої рогатої худоби. Південноузбережна смуга Криму використовується в сільському господарстві незначною мірою через брак земельних ресурсів. Тут в умовахсубтропічного клімату вирощують виноград елітних сортів(мал. 57) та лікарські трави.

На околицях Ялти розташоване урочище Магарач, де працює відомий на весь світ Інститут виноградарства і виноробства. Тутбули створені найкращі кримськісорти винограду.

Спеціалізація приміських сільськогосподарських районів зорієнтована на споживача. Розвинені овочівництво, ягідництво, молочне скотарство, свинарство, птахівництво. Головною продукцією приміських районів є молоко та молоко-продукти, м’ясо птиці, яйця й парникова продукція (огірки, помідори,петрушка, кріп).


СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО У СВОЄМУ РЕГІОНІ. Кожний адміністративний регіон має свої традиції ведення сільського господарства. Полтавщина та Черкащина відзначаються високим рівнем виробництвасвинини. Наприклад, у Полтаві проводиться щорічне свято сала.

Гірські райони Карпат є зоною вівчарства, а на полях Херсонської й Миколаївської областей вирощують багато баштанних культур та овочів.


ДІЛОВИЙ ЩОДЕННИК

1. В Україні виокремлюють сільськогосподарські зони та райони, щорізняться за своєю спеціалізацією залежно від природних умов.

2. Сільськогосподарськими зонами в Україні є: Поліська, Лісостепова таСтепова.

3. Сільськогосподарськими районами в Україні є: Карпати й Кримськігори та приміські райони.

4. Спеціалізація приміських районів зорієнтована на споживача.

ЗНАЮ, розумію, вмію пояснити

1. Схарактеризуйте основний принцип територіальної спеціалізації сільськогогосподарства України.

2. Зіставте сільськогосподарську спеціалізацію Полісся, Лісостепу, Степу. Данізанесіть до накресленої в зошиті таблиці 6.

Таблиця 6

Сільськогосподарська зона

Полісся

Лісостеп

Степ

Спеціалізація рослинництва

     

Спеціалізація тваринництва

     

3. Назвіть основні напрями спеціалізації сільського господарства гірських районів Карпат і Криму.

4. Чим характеризуються приміські сільськогосподарські райони?

5. Яку сільськогосподарську продукцію виробляють у вашій місцевості?

6. Назвіть головну сільськогосподарську культуру своєї області.

7. Під керівництвом учителя виконайте учнівський проект «Овочівництво та садівництво у моїй області».

 

Це матеріал з підручника Географія 9 клас Надтока, Топузов

 


^