mozok.click » Географія » Структура машинобудування України
Інформація про новину
  • Переглядів: 9100
  • Автор: admin
  • Дата: 31-01-2018, 01:41
31-01-2018, 01:41

Структура машинобудування України

Категорія: Географія

Які чинники впливають на формування територіальної структури машинобудування?

СТРУКТУРА МАШИНОБУДУВАННЯ. Жодна промисловість не має такої розгалуженої структури, як машинобудування. Воно поділяється на 58 підвидів, тому на схемі (мал. 149) подані лише основні видові групи. Така розгалужена структурасвідчить про те, що українське машинобудування має значнийпотенціал для розвитку. У разі відповідного фінансування, залучення інвестицій машинобудівний комплекс зможе запрацювати ефективно й навіть бути конкурентоспроможним на європейському ринку.

ВАЖКЕ МАШИНОБУДУВАННЯ. Ця видова група об’єднує виробництво гірничо-шахтного, підйомно-транспортного металургійного й енергетичного устаткування. Для важкого машинобудування характерні низька трудомісткість, висока металомісткість, низька транспортабельність продукції. Більшістьпідприємств мають повний виробничий цикл, який охоплює всіетапи: заготовку, обробку, складання. Вони випускають продукцію невеликими серіями й навіть індивідуального призначення. Основні центри важкого машинобудування розташованіна Донбасі та Придніпров’ї.

Провідним видом важкого машинобудування є гірничошахтний, що об’єднує п’ять науково-дослідних установ і сім заводів. Україна здатна розробляти нові моделі гірничої ташахтної техніки і продукувати верстати для підземноговидобування, перфоратори, бурильні головки, окремі видипневматичних бурильних установок, бурові штанги.

Найголовніші підприємства: Криворізький, Дніпровський заводи гірничо-шахтного обладнання, Барвінківський і Ясину-ватський машинобудівні заводи.

Завод «КриворіжНДІрудмаш» є провідним гірничо-рудним підприємством. На ньому працюють кілька тисяч робітників та інженерів. За останні роки завод упровадив у серійне виробництво 12 нових виробів(мал. 150).ЕНЕРГЕТИЧНЕ ТА ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНЕ МАШИНОБУДУВАННЯ.

На цих підприємствах виготовляють різноманітні електродвигуни, турбіни, енергетичні котли й електротехнічне устаткування. Найпотужнішим підприємствами є «Турбоатом» (Харків). Важливими центрами є такожКраматорськ, Дніпро, Монастирище (Черкаська область).

обороННА промисловість. З 21 оборонної технології в Україні розробляють 17. П’ятнадцять років тому в нашій країні виготовляли тільки 3 % необхідних для озброєння кінцевих зразків продукції. Крімцього, на 80 % обсяг виробництва залежав від постачання комплектуючих (за світовими стандартами допускається тільки 40 %). Але останнім

часом вдалося перепрофілювати цілий ряд підприємств. Відтак Україна вже випускає стрілецьку зброю власного виробництва (Вінницьке НВО «Форт»). Головним підприємством є завод ім. Малишева (м. Харків), який спеціалізується наважкому озброєнні.

На основі аналізу карти (мал. 151) визначте основні центри провідних видів машинобудування України.

Ключовим підприємством енергетичного машинобудування вУкраїні є харківський завод «Турбо-атом». Його продукція експортуєтьсядо 40 країн. Завод випускає всі видиенергетичного обладнання дляТЕС, АЕС і ГЕС. За час його існування тут було виготовлено 164 турбінирізної потужності для 24 АЕС, щорозташовані в різних країнах світу.Завод випустив 18 турбін для чотирьох АЕС України. Для ТЕС зробленопонад 400 турбін. Нині «Турбоатом»освоює виробництво нових турбін таобладнання для АЕС.


ТРАНСПОРТНЕ МАШИНОБУДУВАННЯ. В Україні розвиваються всі види транспортного машинобудування:тепловозобудування, вагонобудування, суднобудування, літакобудування, автомобілебудування. Вони є доволі неоднорідними як за принципами розміщення, так і за рівнем розвитку (мал. 151).

Тепловози виготовляють у Харкові, вагони в Кременчуку, Кам’янському, а залізничні цистерни — у Маріуполі. Тепловозобудування та вагонобудування потребують значної кількості металу й розташовуються в районах металургійних баз.

СУДНОБУДУВАННЯ. Україну вважають країною з високим рівнем розвитку суднобудування, проте воно зазнає нині не найкращих часів. Загалом воно охоплює 51 виробниче танауково-виробниче підприємство. Серед них вісім суднобудівних заводів,найбільші з яких розміщені в м. Миколаєві — це головний суднобудівнийцентр країни. Проте, на жаль, його підприємства на сьогодні випускаютьлише невеликі морські судна та баржі (мал. 152). Важливими центрами єтакож Херсон, Київ.

АВТОМОБІЛЕБУДУВАННЯ. Це дуже перспективна промисловість України. Ймовірно, саме вона однією з перших вийде на прогресивний рівень функціонування. Підприємства плідно працюють із зарубіжними партнерами з Італії, Німеччини, Республіки Корея, Китаю.

Центрами виробництва легкових автомобілів є Запоріжжя та Луцьк. Хоча складальні підприємства функціонують і в інших містах: Сімферополі. Ізмаїлі, Одесі. Центром виробництва вантажних автомобілів є Кременчук, автобусів — Львів.Виробництво автотранспорту потребує значної кількості агрегатів, вузлів, деталей. Тому функціонують підприємства, наяких виготовляють компоненти автомобілів та запчастини:

Київ, Одеса, Чернігів.

АВІАЦІЙНА Й АЕРОКОСМІЧНА ПРОМИСЛОВІСТЬ.

В авіапромисловості України працюють 39 підприємств.

Іще 28 виготовляють агрегати, вузли, бортове електро- та радіообладнання. Абсолютна більшість (78 %) робітниківаерокосмічної промисловості працюють на 10 великих підприємствах, п’ять з яких — авіабудівні (це київський завод«Авіант», Харківський авіаційний завод, запорізький«Мотор Січ», київський завод «Артем», харківський «Фед»).

Загальні потужності виробництва дають змогу Україні ввійти до ряду великих аерокосмічних держав (мал. 153).

сільськогосподарське машинобудування та виробництво тракторів. Підприємства

дарського машинобудування виготовляють комбайни, сівалки, жниварки, устаткування для тваринництва та кормовиробництва.

Зернозбиральні комбайни випускають у Херсоні, Олександрії, бурякозбиральні — у Дніпрі, Тернополі. Значними центрами сільгоспмашинобудування є Кропивницький, Одеса, Львів, Біла Церква, Ніжин, Бердянськ, Умань.

Найбільшим центром тракторобудування України є Харків. Підприємства розташовані як у самому обласному центрі, так і в інших містах Харківщини. Тракторні деталі й агрегати виготовляють у Києві, Кропив-ницькому, Вінниці, Мелітополі.

виробництво медичної техніки.

машинобудування невисокий. Це стосується передусім якості й асортименту продукції. Медичне обладнання випускають 67 підприємств. Нині ця промисловість занепадає.

радіоелектронна промисловість. До 1991 р. в Україні майже не виробляли технічних засобів зв’язку. Унаслідок процесів конверсії налагоджено виробництво багатьох видів продукції. Зокрема, на Дніпровському машинобудівному заводі почали випускати цифрові електронніАТС, які за якістю та економічністю не поступаються світовим аналогам.На Роменському заводі АТС, виробничому об’єднанні «Моноліт» (Харків), Львівському заводі телеграфної апаратури випускають комутаційнеобладнання для сільської місцевості та невеликих міст. Виробничі потужності Черкаського заводу телеграфної апаратури, заводів «Прожектор» (Малин) і «Нева» (Хмельницький) дають змогу цілком забезпечитителефонну мережу України цифровими системами передачі. На Тернопільському радіозаводі «Оріон» виробляють засоби зв’язку для потреб залізниці (мал. 154). В Україні діють конструкторське бюро радіозв’язку

й підприємство «Мусон», які випускають засоби радіозв’язку для морського транспорту та глобальної морської системи безпеки.

Київське науково-виробниче об’єднання «Електронмаш» на базі процесорів Pentium розпочало випускати нові комп’ютери. Разом із електромеханічним заводом «Магніт» (Канів) воно виробляє комп’ютерну техніку на базі процесорів Intel. Налагоджено також випуск вітчизняних електронних контрольно-касових апаратів (до 200 тис. на рік) (мал. 155),автоматизованих робочих місць з оформлення паспортів для потреб МВСУкраїни.

Повний спектр комп’ютерних систем в Україні виробляє компанія «Навігатор» під торговою маркою Impression Electronics (мал. 156).


 

ДІЛОВИЙ ЩОДЕННИК

1. Найбільші центри важкого машинобудування України — Харків, Кривий Ріг, Краматорськ; автомобілебудування — Запоріжжя, Київ, Львів;сільськогосподарського машинобудування — Дніпро, Херсон, Кро-пивницький, Біла Церква, Тернопіль; суднобудівні центри — Миколаїві Херсон; приладобудування — Київ, Львів, Ужгород.

2. Більшість підприємств важкого машинобудування охоплюють усіосновні етапи машинобудівного виробничу циклу: заготовку, обробку, складання.

3. Транспортне, енергетичне та сільськогосподарське машинобудування можуть стати перспективними напрямами машинобудування заумов сприятливої економічної ситуації та державної підтримки.

ЗНАЮ, розумію, вмію пояснити

1. Схарактеризуйте структуру машинобудування України.

2. Центром яких видів машинобудування є Харків? Підготуйте розповідь промашинобудівні підприємства Харкова та Дніпра.

3. Яка роль транспортного та сільськогосподарського машинобудуванняв економіці країни?

ПРАКТИЧНА РОБОТА 7

Позначення на контурній карті України центрів виробництва транспортних засобів та пояснення чинників їх розміщення

Мета: Засобами практичної діяльності закріпити знання про розташування машинобудівних центрів на території Украни.

1. Визначте техніко-економічні особливості та принципи розміщення підприємств автомобілебудування в Україні.

2. На контурній карті пунсонами відповідних кольорів позначте такі основніцентри виробництва:

синім — легкових автомобілів; жовтим — автобусів і тролейбусів;червоним — вантажних автомобілів;зеленим — автодвигунів і запасних частин;фіолетовим - залізничних потягів, вагонів та цистерн;блакитним — літаків;бузковим — морських суден.

3. Проаналізуйте територіальну структуру автомобілебудування.

 

Це матеріал з підручника Географія 9 клас Надтока, Топузов

 


^