mozok.click » Географія » Наука. Освіта. Охорона здоров’я
Інформація про новину
  • Переглядів: 1494
  • Автор: admin
  • Дата: 31-01-2018, 04:16
31-01-2018, 04:16

Наука. Освіта. Охорона здоров’я

Категорія: Географія

Яким чином задовольняють потреби людей в освітніх послугах?

роль науки й освіти для СУСПІЛЬСТВА.

світ розвивається більшою мірою не за рахунок матеріального виробництва, а завдяки прогресу технологій, інформатизації,інноваційної діяльності. У світі дедалі зростає значення науки та освіти, які давно стали ознаками невідчутного капіталу — тим багатством, яке відіграє свою роль через певний час.Кошти, вкладені в науку й освіту, через 15-20 років дають високий дохід. Саме тому розвинені країни стимулюють розвиток цих сфер. У США, зокрема, створюють величезні науковіполіси, найвідомішим з яких є Кремнієва долина (мал. 230).

Ідея заснування Кремнієвої долини належить професоруСтенфордського університету Фреде-ріку Терману. В 1946 р. він запропонував створити на 8000 акрах землі ви-сокотехнологічну зону, де працювалиб підприємства, що розвивають новітнітехнології. Сьогодні в Кремнієвій долині зосереджені компанії, які створюютькомп’ютери та їх комплектуючі (особливо мікропроцесори), найновішепрограмне забезпечення, засоби мобільного зв’язку, біотехнології тощо. Виникнення і розвиток цього технологічного центру пов’язані з зосередженнямпровідних університетів, великих містна відстані менше години їзди, джерелфінансування нових компаній, а такожіз кліматом середземноморського типу.Географічно Кремнієва долина охоплюєдолину Санта-Клара, місто Сан-Хосе танавколишні громади, південну частину півострова Сан-Франциско і південьСхідної Затоки. Користуючись інтернет-ресурсами, дізнайтесь, які університетий найвідоміші компанії працюють натериторії цього наукового полісу.ПРІОРИТЕТ освіти Й НАУКИ В УКРАЇНІ. У XXI ст. триває перехід від індустріальних до науково-інформаційних технологій, які безпосередньо залежать від рівня розвитку освіти й науки. Освіченість населення нині є основним показником прогресу й передумовою подальшого розвитку країни.

В Україні функціонують близько 15 тис. дошкільних і 20 тис. загальноосвітніх (шкіл, ліцеїв, гімназій) навчальних закладів, у яких здобувають освіту майже 5 млн учнів. Діє розгалужена мережа вищих навчальних закладів (ВНЗ), які поділяються на ВНЗ І — ІІ рівнів акредитації (коледжі,технікуми, училища) та ВНЗ ІІІ-IV рівнів акредитації (академії, університети, інститути). Чисельність професорсько-викладацького складу становить 80 тис. осіб. Найбільшими університетськими центрами є Київ,Харків, Донецьк, Дніпро, Одеса, Львів. Кількість студентів на 10 тис. населення в більшості регіонів України коливається в межах від 2 до 9 осіб,в університетських центрах вона значно вища (табл. 32). Координує діяльність освітніх закладів України Міністерство освіти і науки України.


Науковий потенціал — це сукупність ресурсів і можливостей сфери науки, що дає змогу вирішувати господарські завдання. Складовими наукового потенціалу є наукові кадри, інформаційна база, кошти, матеріально-технічна база. Від наукового потенціалу країни залежить розміщення наукомістких видів господарства та невиробничої сфери.

В Україні науково-дослідні центри зосереджені переважно у великих економічних і культурних центрах: Києві, Харкові, Дніпрі, Одесі, Львові. Загальна кількість наукових працівників перевищує 500 тис. осіб.Діяльність наукових установ в Україні координує Національна академіянаук (НАН) (мал. 231) та фахові академії.

ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я. Система охорони здоров’я в Україні має триступінчасту структуру. Надання медичних послуг забезпечується на місцевому (локальному), регіональному (обласному) та національному рівнях. У нашій країні діють понад 2500 медичних закладів здебільшого державної форми власності, у яких працюють близько 200 тис. лікарів.На 10 тис. населення припадає більш як 45 лікарів, що відповідає європейським нормам. Нині триває реформа охорони здоров’я, спрямована наполіпшення медичного обслуговування населення.


ДІЛОВИЙ ЩОДЕННИК

1. Наука, освіта, охорона здоров’я е складовими соціальної сферинаціональної економіки. Вони належать до її третинного сектора.

2. Освіта є найрентабельнішим напрямом соціальної сфери.

3. Найбільшими науково-освітніми центрами є Київ, Харків, Дніпро,Одеса, Львів.

4. Система охорони здоров’я в Україні має розгалужену мережу медичнихзакладів і належним чином задовольняє потреби населення.

ЗНАЮ, розумію, вмію пояснити

1. Схарактеризуйте структуру третинного сектора національної економікиУкраїни. Яке місце в ньому посідають освіта й наука?

2. Побудуйте стовпчикову діаграму, яка відображала б кількість осіб, що відвідують дошкільні й загальноосвітні навчальні заклади.

3. Дайте визначення поняття «науковий потенціал».

4. Доведіть, що освіта є пріоритетним напрямом третинного сектора економіки.

5. Дізнайтеся детальніше на офіційному сайті Міністерства охорони здоров’я(МОЗ) України (мал. 232) про особливості медичної реформи в нашій країні.Висловіть свою думку.

 

Це матеріал з підручника Географія 9 клас Надтока, Топузов

 


^