mozok.click » Хімія » Основні класи неорганічних сполук
Інформація про новину
  • Переглядів: 1159
  • Автор: admin
  • Дата: 1-02-2018, 17:10
1-02-2018, 17:10

Основні класи неорганічних сполук

Категорія: Хімія

 Повторивши матеріал параграфа, ви зможете:

• називати представників основних класів неорганічних сполук;

• наводити приклади назв і формул оксидів, кислот, основ, амфотерних гідроксидів і солей;

• класифікувати неорганічні сполуки за складом;

• порівнювати склад неорганічних сполук різних класів.

Світ неорганічних речовин є надзвичайно багатоманітним. Ці речовини мають різну форму, що залежить від їхнього складу, будови та властивостей. Запам’ятати всі неорганічні речовини практично неможливо. Проте якщо згрупувати їх за складом, будовою та властивостями, то можна передбачати, прогнозувати чи визначати за аналогією будь-яку з них, знаючи окремих представників. Саме тому в природничих дисциплінах, зокрема й у хімії, використовують класифікацію. Це полегшує засвоєння знань про речовини, виявляє внутрішні взаємозв’язки між ними, сприяє кращому розумінню явищ, пов’язаних з їхніми перетвореннями. Отже, класифікація дає змогу об’єднати речовини за спільними ознаками в певну систему, що вказує як на спорідненість, так і на відмінності між ними.

З такою системою ви ознайомилися у 8 класі в темі «Основні класи неорганічних речовин». Ця тема об’єднує відомі вам класи: оксиди, кислоти, основи, солі й амфотерні гідроксиди. Знаючи їхні властивості, легко зрозуміти, що під час хімічних реакцій вони проявляють здатність до перетворень. Унаслідок цього речовини одних класів перетворюються на речовини інших класів.

Оксиди — це складні речовини, до складу яких входять два хімічні елементи, один з яких — Оксиген у ступені окиснення -2.Як і кожний з названих класів, оксиди поділяють на групи, подібні за складом, будовою та властивостями. Класифікацію оксидів на основні, кислотні, амфотерні зображено на рисунку 1.

Пригадайте, які речовини називають оксидами. Наведіть приклади основних, кислотних та амфотерних оксидів і назвіть їх.

Також розрізняють солетворні й несолетворні оксиди. До солетворних належать основні, кислотні й амфотерні оксиди. Несо-летворними оксидами, тобто такими, що не виявляють ні основних, ні кислотних властивостей, є СО, SiO, N2O, NO (рис. 1).

Серед великого розмаїття неорганічних сполук виокремлюють клас кислот. Кислоти — це складні речовини, до складу молекул яких входять один або кілька атомів Гідрогену, здатних заміщуватися на йони металічних елементів, і кислотні залишки.

Найпоширенішими в природі є органічні кислоти: оцтова, лимонна, яблучна, щавлева, молочна. З неорганічних кислот найчастіше використовують хлоридну HCl, сульфатну H2SO4, нітратну HNO3, ортофосфатну H3PO4.

Кислоти класифікують за двома ознаками: за кількістю атомів Гідрогену в складі молекули кислоти й за вмістом Оксигену (рис. 2).

Наведіть приклади кислот, що зазначені в класифікації на рисунку 2 (с. 5).


Основи — складні речовини, до складу яких входять катіони металічних елементів й один або два гідроксид-аніони (гідроксильні групи). Основи вважають сполуками оксидів із водою, тому вони належать до гідроксидів. Основи класифікують за розчинністю у воді й за кількістю гідроксид-аніонів у складі формульної одиниці (рис. 3).

Наведіть приклади основ за класифікацією, зображеною на рисунку 3.

До четвертого класу речовин належать солі — складні речовини, утворені катіонами металічних елементів та аніонами кислотних залишків.

У 8 класі ви вивчали тільки середні солі, тобто продукти повного заміщення атомів Гідрогену в кислоті катіонами металічних елементів. Однак є й інші групи солей. Їх класифікацію зображено на рисунку 4.

Проаналізуйте склад зазначених у схемі (рис. 4) солей та поясніть походження назви кожної з наведених груп.

Амфотерні гідроксиди — тверді речовини немолекулярної будови. Їхня загальна формула ідентична загальній формулі основ:

До амфотерних належать гідроксиди, утворені елементами Берилієм, Алюмінієм, Цинком. До елементів, що проявляють змінну валентність, належать Ферум, Хром, Плюмбум. Кожному амфотерному гідроксиду відповідає амфотерний оксид. Наприклад: Zn(OH)2 -ZnO, Al(OH)3 - Al2O3, Be(OH)2 - BeO, Fe(OH)3 - Fe2O3, Sn(OH)2 -SnO. На відміну від основ, амфотерні гідроксиди проявляють подвійну хімічну природу. Взаємодіючи з кислотами, вони реагують як основи, а в реакціях з лугами — як кислоти.


ПІДСУМОВУЄМО ВИВЧЕНЕ

У класифікації неорганічних речовин виокремлюють такі основні класи: оксиди, кислоти, основи, солі, амфотерні гідроксиди. Оксиди — складні речовини, до складу яких входять два елементи, один з яких — Оксиген у ступені окиснення -2. Крім основних, кислотних та амфотерних оксидів, які є солетворними, окрему групу утворюють несолетворні оксиди.

Кислоти — складні речовини, до складу молекул яких входять один або кілька атомів Гідрогену, здатних заміщуватися на йони металічних елементів, і кислотні залишки. Кислоти класифікують за вмістом: а) атомів Гідрогену — одноосновні, двоосновні, триосновні;

б) Оксигену — оксигеновмісні й безоксигенові.

Основи — складні речовини, до складу яких входять катіони металічних елементів й один або два гідроксид-аніони. Основи класифікують за: а) розчинністю у воді (розчинні — луги та нерозчинні);

б) кількістю гідроксид-аніонів (одно-, двокислотні).

Солі — складні речовини, утворені катіонами металічних елементів та аніонами кислотних залишків. Крім середніх, є кислі, основні, подвійні, комплексні солі.

Амфотерні гідроксиди — складні речовини немолекулярної будови, що проявляють подвійну хімічну природу.

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

1. Сформулюйте визначення понять: а) «оксиди»; б) «кислоти»;

в) «основи»; г) «солі». Поясніть їхній склад. Наведіть приклади.

2. Назвіть речовини за хімічними формулами:

3. Класифікуйте речовини, подані формулами в завданні2, на основні класи.

ЦІКАВО ЗНАТИ

Харчова сода створює в організмі лужне середовище, у якому не можуть жити й розмножуватися ракові клітини, віруси та бактерії. Крім того, харчова сода сприяє підвищенню імунітету. Тому радять пити її водний розчин для профілактики й лікування онкологічних захворювань, пом’якшення кашлю під час застуди, використовувати для інгаляцій, відбілювання зубів, лікування грибкових захворювань і хвороб шлунково-кишкового тракту.

Увага! Пам’ятайте, що будь-яке застосування харчової соди з лікувальною метою треба узгодити з медиками. Потрібно знати й суворо дотримуватися правил уживання цієї сполуки, бо неправильне використання харчової соди може зашкодити організмові! (За матеріалами сайта http://uarp.org).

 

Це матеріал з підручника Хімія 9 клас Савчин

 


^