mozok.click » Podręczniki w języku polskim » Informatyka » Rozwiązywanie kompetentnych zadań. Wykonanie kolektywnego edukacyjnego projektu
Інформація про новину
  • Переглядів: 784
  • Автор: admin
  • Дата: 27-03-2018, 14:51
27-03-2018, 14:51

Rozwiązywanie kompetentnych zadań. Wykonanie kolektywnego edukacyjnego projektu

Категорія: Podręczniki w języku polskim » Informatyka

1. Jaki algorytm można zastosować do rozwiązywania zadań bez względu na trudności oraz przedmiotowego zastosowania?

2. Jaki etapy realizacji projektów znacie?

3. Z jakimi środkami wyszukiwania, opracowywania oraz przedstawienia wiadomości zapoznaliście w 9. klasie?

ROZWIĄZYWANIE KOMPETENTNYCH ZADAŃ

Przypomnijmy, kompetentne zadania — to zadania z różnych dziedzin działalności człowieka, które przeznaczono dla kształtowania umiejętności wykorzystania wiedzy na praktyce. Rozstrzygnięcie polega na rozwiązaniu niektórych problemów życiowych ze zastosowaniem wiedzy umiejętności oraz nawyków, które otrzymaliście na lekcjach różnych przedmiotów. Znaczna część tych zadań nie jest ograniczona zasięgiem przedmiotowym jednego edukacyjnego przedmiotu oraz jest między przedmiotowa.

Zadania, zaproponowane niżej, przewidują umiejętności wyszukiwania, doboru, krytycznej analizy potrzebnych wiadomości, ich opracowywania oraz przedstawienia IT technologii.

W 9. klasie na lekcjach informatyki poznaliście nowe środki oprogramowania: programy do zabezpieczenia wymiany danymi w sieciach komputerowych, wyszukiwanie oraz ochrona danych, tworzenie modeli komputerowych, opracowywanie komputerowych publikacji i obrazów wektorowych, rozmieszczenie danych w Internecie, opracowywanie danych w „chmurach” oraz w grupach itp. Udoskonaliliście swoją wiedzę i umiejętności programowania, opracowywania liczbowych danych i prezentacji. Podczas rozwiązywania kompetentnych zadań musicie demonstrować umiejętność korzystania z oprogramowania.

Już znacie etapy rozwiązywania kompetentnych zadań, przypomnijcie też oprogramowanie, które można wykorzystać na każdym z nich (rys. 10.1).

WYKONANIE KOLEKTYWNEGO EDUKACYJNEGO PROJEKTU

Jak już znacie, projektowa działalność uczniów polega na samodzielnym wyszukiwaniu oraz opracowywaniu wiadomości, potrzebnych do rozwiązywania niektórych problematycznych zadań, przygotowania sprawozdania o dokonanej pracy i ochronie wyników pracy wyszukiwawczej.

Właściwością wykonania projektów w 9. klasie jest praca kolektywna. Podczas realizacji kolektywnego (grupowego) projektu:

• formują się nawyki współpracy dla osiągnięcia wspólnego celu;

• spełnia się rozszerzone badanie pytań projektu: to co może zrealizować grupa ludzi, w większości przypadków ponad silę jednemu w pewnym zakresie czasu; 

• formowanie nawyków wykonywania różnych ról w grupie: kierownik -podległy, generator idei - realizacja idei, sprawozdawca itp.;

• formowanie umiejętności rozdzielać role w grupie z uwzględnieniem osobistości każdego uczestnika grupy, skierowanie na osiągnięcie celu projektu;

• w grupie realizującej projekt, mogą stworzyć się bardziej drobne grupy studiujące różne problemy oraz mogą mieć różne zdania stosownie idei realizacji projektu, jego prezentacji, - na podstawie takich różnorodności myśli oraz idei, organizuje się dyskusje podwyższające interes w osiągnięciu celu projektu itp.

Przypomnijmy etapy realizacji projektów:


 

KOMPETENTNE ZADANIA

Booktrailer (ang. book — książka, trailer — ciągnik, przyczepa) — krótki plik video za motywami książki, plik do książki, z pobudzającym celem do przeczytania książki.

1*. Ułóż z zastosowaniem mapy myśli plan przygotowania dnia zakończenia roku szkolnego 9. klasy. Przewidywane poprzednie opracowanie scenariusza, zaproszenie gości, zabezpieczenie słodkiego stołu i in.

2*. Stwórz prezentację dla uczestnictwa w konkursie booktrailerów z opowiadaniem o ulubionej książce. Dobierz tekst, obraz, fragmenty wideo. Zastosuj głosowe poparcie.

3*. Ułóż mapę myśli z przedmiotu podstaw zdrowia, odzwierciedlająca przedmiotowe badanie na temat Współczesne problemy bezpieczeństwa.

4*. Stwórz stronę internetową i umieść materiały projektu z przedmiotu podstaw zdrowia na temat Samoocena charakteru. Projekt samodzielnego wychowywania. Dla organizacji pracy grupy wykorzystaj Google Dysk.

5*. Stwórz mapę Google z wynikami wykonania projektu z biologii Ujawnienie poziomu antropogenicznego wpływu w ekosystemach miejsca zamieszkania. Opracuj stronę internetową dla rozmieszczenia materiałów projektu.

6*. Przygotuj mapę myśli z literatury ukraińskiej z motywami utworów Iwana Nieczuja-Lewickiego „Kajdaszowa rodzina”. Wyświetl w Mapie myśli główną ideę utworu, jego bohaterów.

7*. Stwórz film z deklamacją kolegami z klasy utworów poetów ukraińskich drugiej połowy XIX st. Rozmieść go na twoim kanale na YouTube.

8*. Stwórz mapę Google z wynikami wykonania badania ukraińskiej literatury Podróż T.G. Szewczenki do Ukrainy 1843 roku. Uwiadom nauczyciela oraz uczniów waszej klasy o dostępie do tej mapy.

9*. Stwórz publikację (biuletyn) na temat Rodzaje ekranizacji sztuk, gatunki sztuki filmowej według materiałów podręcznika ze sztuki dla 9. klasy oraz materiałami dodatkowymi z Internetu.

10*. Stwórz bukiet reklamowy jednego z przemysłowych przedsiębiorstw waszego kraju. Wykorzystaj dla przygotowania materiały z Internetu. Rozmieść bukiet na Google Dysk oraz organizuj jego omawianie z kolegami z klasy.

11*. Stwórz i rozmieść w Internecie na YouTube plik video Muzea i galerie rodzimego kraju.

12*. Stwórz za pomocą środków wektorowego redaktora zestaw logotypów przedsiębiorstw oraz organizacji twojego regionu (3-5 logotypów). Wykorzystaj podczas przygotowania prezentacji Poparcie ojczystego producenta.

13*. Stwórz mapę Google według wyników badania sztuki pięknej Muzea i galerie rodzimego kraju. Opracuj stronę internetową dla rozmieszczenia materiałów projektu.

14*. Stwórz mapę myśli z geometrii 9. klasy na temat Wielokąty. Długość koła, Pole koła,

15*. Stwórz prezentację do lekcji fizyki 9. klasy, Ukraina - kosmiczne państwo. Dołącz do jej tworzenia innych uczniów twojej klasy środkami biurowych web programów.


 

EDUKACYJNE PROJEKTY

Opracuj plan projektu edukacyjnego, wybierz jeden z obiektów badawczych odpowiednio do celu, środki opracowywania danych oraz formę przedstawienia wyników oraz wykonaj projekt z informatyki:

1. Temat: Sieć Internet.

Cel: uogólnić wiadomości o sieci Internet, historię, środki techniczne sieci, serwisy Internetu oraz znaczenie dla człowieka.

Forma podania wyników: mapa myśli.

2. Temat: Namaluj swoje marzenie.

Cel: Zbadać rodzaje grafiki komputerowej, środki dla budowy obrazów różnych rodzajów, stworzyć galerię rysunków umieszczając ją na stronie internetowej.

Forma podania wyników: Witryna.

3. Temat: Wernisaż modeli.

Cel: Przedstawić wzorce komputerowych modeli obiektów, stworzone z użyciem różnych programowych środków.

Forma podania wyników: prezentacja.

4. Temat: Galeria wykresów.

Cel: rozpatrzyć rodzaje wykresów dla wizualizacji liczbowych danych, stworzyć wzorce wykresów środkami środowiska programowania.

Forma podania wyników: publikacja.

5. Temat: Czy jest potrzebny samochodu kierowca?

Cel: zbadać wpływ technologii informacyjnych w produkcji samochodów oraz perspektywy przemysłu samochodowego, z poruszaniem się bez czło-wieka-kierowcy.

6. Temat: Informacyjne społeczeństwo - rozwój czy upadek?

Cel: wyjaśnić pozytywne oraz negatywne boki rozwoju współczesnego społeczeństwa.

7. Temat: Jak być udanym w społeczeństwie wiedz?

Cel: wyjaśnić wymagania do kompetencji człowieka we współczesnym społeczeństwie.

8. Temat: Moje prawa w sieciach publicznych.

Cel: zbadać właściwości stosowania ustawodawstwa na własność intelektualną oraz prawa autorskie podczas komunikacji w sieciach publicznych.

9. Temat: Fantastyka i Internet.

Cel: zbadać wykonanie się przepowiedni pisarzy-fantastów w środkach Internetu.

10. Temat: Co mi zagraża w Internecie?

Cel: zbadać ryzyka, powiązane z użyciem Internetu.

11. Temat: Serwisy Internetu: jak ich wykorzystujemy.

Cel: zbadać popularność serwisów Internetu wśród uczniów 9. klas oraz wyjaśnić przyczyny popularności.

12. Temat: Komputer i zdrowie.

Cel: zbadać wpływ współczesnych komputerów oraz komputerowych gadżetów na zdrowie człowieka, wyjaśnić środki profilaktyki negatywnego wpływu na zdrowie.

13. Temat: Siedem razy odmierz, jeden raz odetnij lub dlaczego potrzebne jest modelowanie.

Cel: Zbadać rolę modelarstwa w rozwoju współczesnych technologii.

14. Temat: Pajęczyna sieci komputerowych lub Jak studiować w Internecie.

Cel: zbadać oraz ułożyć listę zasobów Internetu dla studiowania, edukacji uczniów 9. klas.

15. Temat: Komputerowa zależność oraz uczniowie naszej szkoły.

Cel: przeprowadzić badanie czasu, który tracą uczniowie 9—11. klas szkoły na różny rodzaje prac z komputerem.

16. Temat: Idę kupować komputer.

Cel: zbadać od czego zależy wybór nowego komputera, propozycje na podstawie badań znaczenia właściwości komputera dla prac domowych ucznia 9. klasy.

17. Temat: Rodzinne archiwum: jak przechowywać pamięć pokoleń.

Cel: Zbadać pewność środków przechowywania danych (za materiałami komputerowych laboratoriów oraz badaczy) oraz środków programowych dla pewnego przechowywania oraz odnowienia danych.

18. Temat: Co prezentuje prezentacja?

Cel: zbadać środki tworzenia oraz opracowywania prezentacji, porównanie ich oraz wyznaczenie przypadków korzystnych ich tworzenia.

19. Temat: Publikacje w szkole.

Cel: zbadać jakie publikacje stwarzają nauczyciele i uczniowie w szkole oraz jakie środki wykorzystuje się. Zaproponować rekomendacje dotyczące optymalnego użycia środków tworzenia publikacji.

20. Temat: Wektorowa grafika w szkole.

Cel: Zbadać, do tworzenia jakich obrazów w szkole mogą wykorzystywać się środki wektorowej grafiki.

SERWISY CHMURA

 

Źródło: Informatyka podręcznik dla klasy 9 Rivkind

 


^