mozok.click » Geografie » Organizarea economică socială si spaţială
Інформація про новину
  • Переглядів: 214
  • Автор: admin
  • Дата: 2-04-2018, 16:46
2-04-2018, 16:46

Organizarea economică socială si spaţială

Категорія: Geografie

Amintiţi-vă, cum se formează aglomerarea urbană.

Care este forma principală de organizare spaţială a economiei la nivel mondial?

FORME DE ORGANIZARE SOCIALĂ A PRODUCŢIEI. Producţia socială are diferite forme de organizare. Printre acestea se numără concentrarea, dispersia, combinarea, specializarea, cooperarea, aglomerarea.

Concentrarea - acumularea crescândă a volumului de producţie sau a furnizării de servicii de către unele întreprinderi. Aceasta se exprimă prin crearea întreprinderilor mari, care permit utilizarea mai eficientă a echipamentelor şi prin urmare se ajunge la creşterea productivităţii muncii.

în acelaşi timp, în diferite activităţi concentrarea producţiei are limite clare, pentru că în ceea ce priveşte eficienţa economică, întreprinderile au dimensiuni optime. Aceste dimensiuni variază în diferite stadii de dezvoltare tehnologică. Dacă la începutul anilor 70 ai sec. XX era considerată optimă fabrica de metalurgie, unde erau topite cel puţin 4 milioane de tone de oţel pe an, deja peste 10 ani, cifra a fost de 700 mii de tone.

Concentrarea excesivă a producţiei duce la apariţia companiilor-gigant care nu îndeplinesc condiţiile evidente ale economiei. Ele nu pot reacţiona la modificările cererii, acestea nu se pot reorienta cu uşurinţă pentru a confecţiona produse competitive. De aceea, în actualele condiţii este prezentată o altă formă de organizare a producţiei - dispersia, adică răspândirea, împrăştierea. Activarea acestei forme este cauzată de dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii şi implicarea în producţie a tehnologiilor de înaltă performanţă, care pot fi utilizate pentru întreprinderi mici.

Dispersia se manifestă în plasarea pe scară largă a întreprinderilor mijlocii şi mici, răspândirea lor chiar şi în sate.Specializarea - este emiterea la o întreprindere a unui tip de producţie. Acest lucru ajută la îmbunătăţirea calităţii, creşterea productivităţii, reducerea costurilor de producţie. Există mai multe tipuri de specializare a producţiei, în condiţiile specializării pe obiect a întreprinderilor, ele emit produsul final, gata pentru consum sau de uz, de exemplu, bomboane - la fabrica de cofetărie, tractoare - la uzina de tractoare. în cazul specializării pe detalii (de componente) întreprinderile produc doar piese individuale (produse din cauciuc, circuite integrate), dispozitive sau componente pentru completarea produselor finite

(motoare, echipamente electrice, unităţi de hard disk („HDD”), structuri de construcţii, etc.). Specializarea treptată (sau tehnologică) - este punerea în aplicare a etapelor individuale ale procesului tehnologic de către întreprinderi independente. In inginerie, acestea sunt fabricile de turnătorii şi fabricile de asamblare, în industria aluminiului - minele, care produc materie primă, fabrici de munte, uzine de producere a aluminiului cu produse semifinite, companii de aluminiu care topesc metalul format.

Cooperarea este stabilirea legăturilor productive între firmele specializate, care lucrează împreună pentru fabricarea produsului final. Ea a devenit larg răspândită în inginerie. De exemplu, pentru producerea unui automobil sau avion sunt necesare piese, componente şi unităţi care se produc la sute de diferite întreprinderi specializate. Apoi, toate oferă aceste detalii la uzina de asamblare, care eliberează produsul finit.

Combinarea este împreunarea, la o întreprindere, a tuturor etapelor prelucrării anumitor materii prime până la fabricarea produselor finite, precum şi alte industrii care, sau prelucrează producţia primară a producătorului general, sau utilizează deşeurile ei. Combinarea asigură prelucrarea completă a materiilor prime. Combinatele sunt mai des întâlnite în petrochimie, metalurgie, industria textilă, industria de prelucrare a lemnului. Combinatul de extragere a minereurilor de fier, de exemplu, extrage, zdrobeşte şi produce semifabricat pentru combinatul metalurgic. Acesta, la rândul său, topeşte fontă, oţel. Pe lângă producţia de bază aceste combinate produc diverse materiale de construcţii din deşeurile de minerit, se ocupă cu îmbogăţirea şi topirea minereurilor.

Concentrarea şi combinarea producţiei dă naştere unor mari centre de producţie în anumite zone.

In schimb, aglomerarea duce la extinderea teritorială a centrelor de producţie, complexitatea lor şi formarea de aglomerări. Din clasa a 8-a, voi cunoaşteţi conceptul de aglomerare urbană (totalitatea aşezărilor urbane formate în jurul unui sau mai multor oraşe mari în urma instalării între aşezări a legăturilor intense, inclusiv de producţie). Anume relaţiile de producţie între un grup de aşezări, aflate la mici distanţe, stau la baza aglomerării industriale.


 

FORME DE ORGANIZARE SPAŢIALĂ A ECONOMIEI. După cum ştiţi deja, principalele forme de organizare spaţială a activităţii economice a societăţii la nivel mondial sunt economiile naţionale (gospodăriile naţionale). Acestea, la rândul lor, au o organizare spaţială internă. Principalele forme ale economiei spaţiale la nivel naţional sunt zonele sau regiunile economice. De exemplu, în Ucraina distingem zona de Sud (a Mării Negre), de Nord-Est, Centrală şi alte zone economice,

fiecare dintre care combină economia mai multor regiuni; Rusia distinge două zone economice - de Vest (combină regiunile economice ale părţii Europene a ţării) şi de Est (partea Asiatică).

Semnele caracteristice ale zonei economice sunt:

• strânsa legătură cu cea mai mare aşezare amplasată pe teritoriul său, care reprezintă şi nucleul economic al acestei zone;

• disponibilitatea anumitor specializări economice.

Specializarea regiunii economice o formează acele întreprinderi, produsele sau serviciile cărora sunt prevăzute pentru nevoile populaţiei şi economia ţării. Specializarea defineşte „faţa” regiunii în domeniul economiei naţionale. De exemplu, nucleul economic al Zonei de Vest din Ucraina este oraşul Lviv, dar se specializează regiunea în producţia de tramvaie, electronică de consum, de pregătire şi de prelucrare a lemnului, de activităţi turistice.

întreprinderile de diferite producţii sunt situate diferit una faţă de alta (aproape sau la distanţă), pe localităţi (în interiorul lor sau în afara acestora), după bazele de resurse ale materiilor prime şi teritoriile cu resurse de muncă (în centrul lor sau mai aproape de periferie) şi altele. In unele cazuri, întreprinderile sunt plasate câte una, iar în altele - în grupuri.

Aceste grupuri formează combinaţii teritoriale. întreprinderile pot combina sau pot avea comune alimentarea cu electricitate, apă sau gaz, sau relaţiile industriale (asigurarea reciprocă a pieselor, materialelor, produselor intermediare). Aşa apar elementele economiei teritoriale, care formează structura ei teritorială. Structura teritorială a economiei - este totalitatea elementelor teritoriale aranjate într-un oarecare fel, care, într-un mod sau altul, interacţionează reciproc.

Structura teritorială a economiei este strâns legată de locuirea populaţiei, de reţelele de transport, precum şi de caracteristicile mediului natural ale acestui teritoriu. Elementele structurii teritoriale pot avea diferite forme: punctate, liniare, nodale, sectorale, areale. în special, activităţile sectorului primar - agricultură, silvicultură, pescuit, minerit, care interacţionează strâns cu mediul, sunt, în majoritate, forme areale: zone agricole şi forestiere, zone de cherestea, zone de pescuit si zone ale bazinelor miniere ş.a.

Cele mai multe întreprinderi industriale sunt situate în localităţi şi formează elementele punctate şi sectoriale ale structurii teritoriale.

Punctul industrial - este o întreprindere situată într-un anumit punct (de obicei, în localitate) (des.19.). De exemplu, un oraş cu o fabrică de zahăr sau un sat cu o întreprindere de prelucrare a lemnului.

Centrul industrial - concentrare într-o comunitate a mai multor companii, care, de cele mai multe ori, nu au legătură între ele. Un exemplu ar fi un oraş mic, cu o întreprindere de conservare a legumelor, o fabrică de confecţionare a instrumentelor, o fabrică de îmbrăcăminte, o tipografie.


Sector industrial - concentrare a mai multor întreprideri, de multe ori interdependente, cu acelaşi tip de activitate în câteva localităţi apropiate. De exemplu, un sector constructor de maşini este format din întreprinderea principală

(de asamblare) şi din mai multe fabrici care furnizează piese de schimb, componente, unităţi şi sunt situate în localităţile din apropiere.

Nodul industrial - este, de obicei, un oraş mare sau un grup de oraşe aflate la distanţe mici, cu un număr mare de întreprinderi (şi de dimensiuni mari), dintre care unele sunt legate între ele. In Ucraina, de exemplu, noduri industriale s-au format în jurul unor centre regionale si altor oraşe mari.

Aglomerare industrială -

concentrarea teritorială a întreprinderilor în diverse activităţi industri-ale sub forma unor centre si noduri

industriale pe o suprafaţă relativ mică. în aglomerare distingem nucleul - o metropolă sau un alt oraş foarte mare, care este cel mai mare nod industrial din această zonă. Alte elemente teritoriale sunt legate de nucleu prin reţele extinse de comunicaţii şi prin relaţii industriale. La fel ca aglomerările urbane, cele industriale pot avea nu unul, ci mai multe nuclee. în Ucraina, de exemplu, s-au format aşa aglomerări industriale: Kiev, Harkov, Dnipro-Kamyanska, Doneţk-Makiyivka, Odesa, Zaporozhye, Lvyv.

Zonă industrială - o suprafaţă mult mai mare, ce combină aglomerările, nodurile şi centrele industriale şi are o specializare industrială clară. De exemplu, zona industrială Pridneprovsk în Ucraina specializată în dezvoltarea energiei electrice, metalurgiei, industriei chimice şi de inginerie.

Structura teritorială de transport este formată din aşa elemente, cum ar fi liniile de transport (de exemplu, căile ferate, drumurile, râurile navigabile), punctele de transport (staţie de cale ferată pe un fir separat, dig pe râu), nodurile de transport (staţii în locurile de ramificare sau intersecţie a căilor ferate).

Elementele structurii teritoriale ale economiei pot fi specializate şi diversificate. Elementele specializate reflectă o combinaţie teritorială de întreprinderi în anumite tipuri de activităţi economice (zona de cereale, punct de prelucrare a sfeclei de zahăr, centrul industriei alimentare, sector al industriei constructoare de automobile, nod petrochimic, nod de cale ferată, autostradă). In schimb, elemente diversificate sunt formate din întreprinderi cu mai multe tipuri de activităţi (centru industrial constructor de maşini şi chimic, nod industrial metalurgic, constructor de maşini şi chimic, nod de transport fluvial şi feroviar, nod industrial şi de transport, magistrală de transport feroviar, fluvial şi rutier).

ÎNTREBĂRI Şl ÎNSĂRCINĂRI

1. Care este diferenţa dintre concentrarea şi dispersia producţiei? în ce condiţii apar acestea?

2. Care sunt tipurile de specializare a producţiei? în ce constau ele?

3. Prin ce sunt legate între ele specializarea şi cooperarea producţiei?

4. Care sunt beneficiile economice ale combinatelor? în ce industrii acestea sunt întâlnite?

. Ce este zona industrială (economică)? Daţi exemple de zone din Ucraina.

6. Daţi exemple de elemente ale structurii teritoriale a transporturilor.

Gândiţi-vă dacă există o relaţie între elementele structurii teritoriale a economiei şi formele de aşezare umană. Argumentaţi opinia.

ACTIVITATE ÎN GRUP

Aflaţi cum sunt formate elemente de structură teritorială a economiei: grupul 7 - centre industriale; grupul2 - componente industriale; grupul 3 - aglomerare industrială.

Daţi exemple de astfel de elemente şi arătaţi-le pe hartă.

 

Source: Manual de geografie pentru clasa a 9 Boiko

 


^