mozok.click » Geografie » Construcţia maşinilor în lumea modernă
Інформація про новину
  • Переглядів: 577
  • Автор: admin
  • Дата: 2-04-2018, 17:43
2-04-2018, 17:43

Construcţia maşinilor în lumea modernă

Категорія: Geografie

Daţi exemple concrete de folosire a maşinilor şi echipamentelor în agricultură, industrie şi transport.

Care este principala materie primă pentru fabricarea de maşini şi echipamente?

ROLUL CONSTRUCŢIEI MAŞINILOR ÎN LUMEAMODERNĂ. Multe tipuri ale activităţii de producţie pentru crearea unei varietăţi de maşini şi echipamente pentru economie şi populaţie sunt combinate într-un singur grup - construcţia maşinilor. Denumirea a apărut în secolul al XIX-lea, cu toate că producţia de maşini a apărut în timpul revoluţiei industriale, care a început cu un secol mai devreme. Menţiuni scrise despre crearea şi aplicarea primelor maşini şi a mecanismelor sunt găsite în arhivele diferitelor societăţi ale lumii antice (de exemplu, şurubul lui Arhimede pentru ridicarea de apă) şi Evului Mediu. Mecanisme simple (ceasuri, arme, mori de şasiu etc.) au fost mult timp produse în ateliere meşteşugăreşti pentru nevoile locale. Numai cu începutul revoluţiei industriale, al cărei simbol a devenit motorul cu abur universal, al lui James Watt (1775), fabricarea de maşini şi echipamente, şi, ulterior, a altor produse industriale a dobândit proporţii fără precedent. La acest lucru a contribuit şi succesul industriei siderurgice, care a furnizat întreprinderilor constructoare de maşini noi clase de calitate ale otelului si ale altor metale.

Dezvoltarea construcţiei maşinilor este asociată şi cu realizările şi invenţiile ştiinţifice şi tehnice, iar descoperirile din domeniul ştiinţei şi tehnologiei, la rândul său, sunt imposibile fără echipamente noi produse de sectorul constructor de maşini. Revoluţia industrială apoi a continuat cu noi etape - revoluţia tehnică de maşini, tehnico-ştiinţifică, tehnologică, informaţională. Introducerea de noi tehnologii avansate, în special informaţionale, schimbă rapid producţia sectorului constructor de maşini: ceea ce ieri era considerat ca fiind nou, astăzi este înlocut cu ceva mai nou, care, la rândul său, mâine vor fi depăşite. Desigur, împreună cu întreprinderile actualizate continuă să funcţioneze fabrici, care au echipamente tehnologice tradiţionale, până când producţia este socotită ca fiind eficientă.

Deci, construcţia de maşini este o parte principală a industriei care defineşte progresul ştiinţific şi tehnic, prevede reorientarea tehnică a economiei, intensificarea şi mărirea efectivităţii întregii producţii sociale. Construcţia de maşini este ca un indicator care indică dezvoltarea socio-economică generală a ţării: cu cât mai mare este varietatea de produse a construcţiei de maşini, cu cât mai puternice sunt poziţiile sale pe piaţa internaţională, cu atât mai înalt este nivelul de dezvoltare a ţării şi apărarea sa. în ţările dezvoltate economic din produsele construcţiei de maşini reprezintă aproximativ 40 % din producţia industrială, iar în ţările nou industrializate - chiar şi mai mult, pentru că anume construcţia de maşini a fost baza industrializării acestora. în ţările în curs de dezvoltare, în multe ţări postsocialiste cu economii în tranziţie (inclusiv Ucraina), poziţia acestei ramuri este mult mai slabă. 

COMPONENŢA INDUSTRIEI CONSTRUCTOARE DE MAŞINI. Industria modernă constructoare de maşini este un set complex de tipuri de producţie. Astăzi ele reprezintă sute şi numărul lor este în creştere prin separarea industriilor

existente şi apariţia altor noi. De exemplu, cu mai mult de trei decenii în urmă, în industria globală nu era nici o producţie de calculatoare şi de echipamente periferice, iar astăzi este o colecţie de mai mult de zece industrii diferite de producţie, fără de

care oamenii moderni nu îşi pot imagina viata lor. Producţia de comunicaţii mobile

î > ?

a apărut şi mai târziu.

După clasificarea, care a fost adoptată în statisticile ONU si în multe ţări (in-clusiv Ucraina), toate producţiile industriei constructoare de maşini sunt combinate în 5 grupe (des. 121). Fiecare grup este format din mai multe producţii mai înguste, ce pot combina zeci de alte producţii. Aceste grupuri sunt producţiile de: 1) calculatoare, produse electronice şi optice; 2) echipamente electrice; 3) maşini şi echipamente (de uz general şi speciale);

4) autoturisme, remorci şi semiremorci;

) alte mijloace de transport şi echipamente.

O altă clasificare distinge în industria constructoare de maşini producţia de maşini grele, producţia generală de maşini , producţia de maşini medii şi producţia de maşini de precizie.


 

In multe fabrici moderne constructoare de maşini o suită de procese sunt făcute de către roboti. Există fabrici de

echipamente, fabrici de automobile, în care aproape toate operaţiile sunt automatizate. Roboţii sunt capabili să execute mai multe funcţii, mai eficient decât oamenii (des. 122).

Prin industria constructoare de maşini, uneori, se face referire şi la prelucrarea metalelor, repararea de maşini şi echipamente. Prelucrarea metalelor include prelucrarea metalelor primare şi producerea de semifabricate.

în ciuda diferitelor produse care fac parte din industria constructoare de maşini, procesele lor tehnologice sunt similare. Fabricile puternice producătoare de maşini grele, medii şi producţie generală au, în special, patru

ateliere de lucru: de turnare, de forjare, mecanice si de asamblare. In primul, piesele sunt turnate din metal, în al doilea - perforate sau forjate din lingouri sau laminate, în al treilea — ele sunt tratate si în al patrulea - se face produsul finit.

SPECIALIZAREA ŞI COOPERAREA ÎN INDUSTRIA CONSTRUCTOARE DE MAŞINI. Producţia industriei constructoare de maşini este formată din

mai multe piese şi ansambluri. Producerea lor la o uzină, este uneori imposibilă mai uşor şi mai ieftin este a produce piese individuale la diverse întreprinderi, de aceea fabricile constructoare de maşini au, în marea lor majoritate, specializare restrânsă. Pentru a elibera produse finite companiile stabilesc legături de cooperare (furnizarea de piese, componente, materiale şi materii prime). In asemenea legături pot fi antrenate zeci şi, uneori, sute de companii.

Specializarea industriei constructoare de maşini este reflectată nu numai în separarea producţiilor individuale, dar, de asemenea, şi în diviziunea clară a muncii între întreprinderile din cadrul aceleiaşi producţii. De exemplu, în producţia de vagoane unele fabrici produc vagoane grele de marfă, altele - vagoane pentru pasageri - moi, altele - vagoane pentru metrou. Ca urmare a diviziunii muncii în industria constructoare de maşini a fost stabilită o astfel de specializare (des. 123):

1) pe obiect - specializare pe produsul finit (cel mai frecvent răspândită în industriile constructoare de maşini energetice, de transport, agricole, la companii care produc o parte semnificativă de componente şi produsul final, caracteristică pentru atelierele de asamblare);

2) pe detalii (nodală) - emiterea de către unele întreprinderi a unităţilor, nodurilor, ansamblurilor destinate pentru producţia finală la alte uzine de asamblare, cum ar fi cutiile de viteze, motoarele din industria auto;

3) tehnologică (în stadii) - producţia articolelor turnate şi forjate, care sunt furnizate pentru prelucrarea ulterioară la alte companii de construcţie de maşini.


 

Cooperarea industriei constructoare de maşini combină companii interactive, care sunt situate sau pe un anumit teritoriu relativ mic, sau în diferite regiuni, sau chiar în ţări diferite. Astfel, apar sectoare ale industriei constructoare de maşini lo-cale, în cazul în care diferite fabrici specializate sunt implicate în comun în emiterea producţiei finite.

Ca exemple pot servi sectoarele construcţiei de automobile care au format în jurul oraşelor Dearborn (SUA) şi Toyota (Japonia). în aceste oraşe

există întreprinderi de asamblare, ale companiilor „Ford” şi „Toyota”. Cu toate acestea, în activitatea acestor companii, la fel ca multe alte companii multinaţionale (CTN), s-au format legături de cooperare în furnizarea de piese, componente, ansambluri între întreprinderile lor situate în diferite ţări.

FACTORII DE LOCAŢIE A ÎNTREPRINDERILOR. Plasarea întreprinderilor industriei constructoare de maşini practic nu depinde de mediul natural şi de resurse, pentru că produsele sale au o gamă largă de consumatori. De aceea această industrie este dezvoltată în toate regiunile lumii. Diferenţele constau în nivelurile de dezvoltare şi în setul de producţii ale industriei, semnificaţiile lor în diferite ţări. In unele, ele definesc specializarea, în altele - acoperă doar nevoile locale.

Importantă în plasarea întreprinderilor industriei constructoare de maşini este disponibilitatea forţei de muncă calificate, centrele de cercetare, consumatorii. Industria constructoare de maşini este acea ramură a industriei care necesită cele mai mari forţe de muncă şi tehnologii. Acest lucru este valabil mai ales la producţia instrumentelor, industria electrotehnică şi aerospaţială, precum şi la alte industrii care produc echipamente complicate. în continuă creştere sunt cerinţele privind forţa de muncă calificată, nivelul său de cultură a producţiei. Producţiile care necesită implicare ştiinţifică intensivă sunt orientate spre centrele ştiinţifice de cercetare şi descoperiri.

Apropierea de materiile prime (locurile de producţie a metalului) este importantă numai pentru o parte din industria constructoare de maşini grele (fabricare metalurgică, echipamente de minerit etc.). La amplasarea companiilor care produc produse ce sunt greu de transportat influenţează apropierea de consumator, iar factorul de plasare a întreprinderilor de asamblare, cu ramificaţii de cooperare cu alte centre, este poziţia avantajoasă economică şi geografică (în special de transport).

ÎNTREBĂRI Şl ÎNSĂRCINĂRI

1. Care este rolul industriei constructoare de maşini în economia globală de astăzi?

2. Numiţi grupele de producţie a industriei constructoare de maşini. Demonstraţi, că structura lor este ramificată.

3. Care sunt principalii factori de locaţie ai industriei constructoare de maşini?

4. Care este rolul specializării şi cooperării în industria constructoare de maşini?

. Spuneţi ce factori influenţează amplasarea întreprinderilor de construcţie a utilajelor grele.

6. Unde sunt plasate întreprinderile industriei constructoare de maşini agricole şi de transport?

Gândiţi-vă ce producţii ale industriei constructoare de maşini se dezvoltă mai dinamic.

 

Source: Manual de geografie pentru clasa a 9 Boiko

 


^