mozok.click » Geografie » Producţia chimică şi industria prelucrării lemnului în lume
Інформація про новину
  • Переглядів: 908
  • Автор: admin
  • Дата: 2-04-2018, 17:41
2-04-2018, 17:41

Producţia chimică şi industria prelucrării lemnului în lume

Категорія: Geografie

Amintiţi-vă ce minerale sunt utilizate ca materii prime chimice.

Unde sunt ele răspândite în lume?

IMPORTANŢA INDUSTRIEI CHIMICE. Dacă secolul al XIX-lea a fost numit epoca oţelului şi aburilor de apă, prima jumătate a secolului al XX-lea - epoca de maşini, atunci, a doua jumătate a secolului al XX-lea este adesea menţionată ca epoca chimiei. în secolul XXI continuă dezvoltarea rapidă a industriei chimice. Este una dintre principalele tipuri de industrie la nivel mondial, care împreună cu cea energetică şi cu cea constructoare de maşini influenţează, în mod semnificativ, dezvoltarea economică a societăţii. Tehnologiile şi materialele chimice sunt utilizate pe scară largă în toate sectoarele economiei.

Industria chimică cuprinde tipurile de activităţi care, prin metodele prelucrării chimice a materiilor prime produc o varietate de produse chimice organice şi anorganice. în componenţa sa sunt incluse industria minieră chimică (producţia

de materii prime chimice); chimia de bază (producerea de săruri, acizi, baze, îngrăşăminte) şi sinteza chimia organică (producerea de substanţe chimice, materiale plastice - răşini sintetice, plasticul, fibre chimice, cauciuc sintetic şi prelucrarea lor în produse finite) (des. 113). Din industria chimica fac parte, de asemenea, industria farmaceutică, producţia reactivilor chimici, vopselelor si lacurilor, produselor chimice de uz casnic şi aşa mai departe.

Industria chimică are un număr de caracteristici care influenţează la dez-voltarea şi plasarea companiilor sale. în primul rând, este diversitatea de materii prime. Tehnologiile chimice moderne fac posibilă producerea unei varietăţi de produse din resurse minerale (petrol, gaze naturale, cărbune, şisturi, potasiu, sodiu şi alte săruri, fosfat, apatit, sulf, cretă, calcar), produse agricole, lemnoase, deşeuri din alte industrii (metalurgia feroasă şi neferoasă, prelucrarea petrolului, lemnului, industria alimentară) deşeuri de gospodărie şi chiar aer. 

O altă caracteristică a industriei chimice este varietatea de tehnologii utilizate. In acelaşi timp, procesele sale tehnologice se caracterizează prin consum semnificativ de energie şi de apă, riscul efectelor negative asupra mediului. FACTORII DE LOCAŢIE. La adaptarea producţiei industriei chimice influenţează mai mulţi factori. Ea face parte din tipurile de producţie cu un conţinut ridicat de materiale, ce condiţionează costul ridicat al materiilor prime pentru fabricarea produselor (ponderea costurilor materiilor prime în costul unor tipuri de produse finite variază de la 40 % până la 90 %). Unele producţii necesită cantităţi semnificative de apă (de exemplu, pentru producerea de fibre sintetice), pentru altele - combustibil şi electricitate (pentru producerea polimerilor). Prin urmare, un interes deosebit îl reprezintă regiunile, unde resursele de petrol şi gaze (materii prime) se combină cu hidroenergia sau regiunile miniere de cărbune ieftin, unde se află conducte de petrol şi gaze. Unele întreprinderi, producătoare de produse, care practic nu pot fi transporate pe distanţe lungi, sunt orientate spre consumator. Un factor important în plasarea şi dezvoltarea tuturor producţiilor industriei chimice este cel ecologic.

Prin urmare, după caracteristicile de plasare ale producţiei industriale chimice, se disting următoarele tipuri de producţie: cu orientare spre materiile prime, spre combustibil şi energie şi spre consumator. Orientate pe materiile prime sunt întreprinderile de minerit chimice, precum şi cele care utilizează materii prime netransportabile (gazele de cocs şi sulf) sau au indici ridicaţi ale cheltuielilor lor (producţia de sodă calcinată din sare, a îngrăşămintelor de potasiu din sarea de potasiu). Producerea de materiale polimerice se concentrează, în special, pe regiunile de extragere sau obţinere a materiei prime din petrol (gaze naturale, aşa-numite-lor gaze asociate, care sunt obţinute în timpul extragerii petrolului, hidrocarburi lichide şi gazoase, care sunt obţinute în timpul rafinării petrolului). Răşinile sintetice şi plasticul tot sunt produse din cărbune, parţial - din materie primă de lemn. Etapele tehnologice iniţiale ale acestor producţii sunt concentrate în apropierea surselor de materii prime, iar prelucrarea lor ulterioară este orientată spre locurile de consum a produselor finite.

Spre combustibil şi energie se orientează producţiile cu un grad ridicat de folosire a energiei - cauciuc sintetic, fibre chimice, anumite tipuri de plastic şi răşini sintetice.

Orientarea spre consumatori este tipică pentru companiile care produc produse ce nu pot fi transportate la distanţe mari (de exemplu, acidul sulfuric) sau care au un cost redus al materiilor prime (acid sulfuric din sulf natural, îngrăşăminte fosfat din fosfaţi). In special, producţia de acid sulfuric, pentru care este mult mai profitabil să fie adusă materia primă, decât să transporte produsele finite, tinde spre locurile de consum, în special spre centrele de producţie a îngrăşămintelor fosfatice. Principalele centre de producţie de fibre chimice au apărut în zonele de concentrare a industriei textile sau în apropierea acestora. Unele producţii (farmaceutice, polimerice, reactorilor etc.) şi producerea de substanţe chimice de uz casnic, care se concentrează pe bază de ştiinţă şi tehnologie şi pentru a asigura nevoile de zi cu zi ale oamenilor, se află în zonele dens populate şi oraşele mari.

FABRICAREA PRODUSELOR INDUSTRIEI CHIMICE ÎN LUME. Producţia mondială a îngrăşămintelor minerale depinde direct de disponibilitatea materiilor prime: a gazelor naturale (pentru a produce îngrăşăminte cu azot), a fosforului (îngrăşăminte fosfat) şi a potasiului (îngrăşăminte de potasiu). Accesibilitatea producătorilor la materiile prime de potasiu din lume este foarte limitată, la fos-fat — destul de limitată, în timp ce materiile prime pentru îngrăşăminte cu azot sunt uşor accesibile (cu excepţia gazului natural, materii prime sunt, de asemenea, produsele de la cocsificarea cărbunelui).

Producţia de îngrăşăminte minerale din lume este în continuă creştere, în anul 2014 a fost de peste 180 de milioane de tone. Cel mai mult se produc îngrăşăminte cu azot — 60 % din total. Lideri mondiali în producţia îngrăşămintelor minerale sunt China, Statele Unite ale Americii, India, Rusia (des. 114). China şi Rusia sunt,

de asemenea, printre cei mai mari producători ai îngrăşămintelor de potasiu (împreună cu Canada şi Belarus) şi îngrăşăminte fosfat (cu Statele Unite ale Americii şi Maroc). Cei mai mari consumatori de îngrăşăminte minerale sunt China, India, Statele Unite ale Americii, Brazilia.

De-a lungul ultimelor şase decenii, este în creştere rapidă producţia mondială de materiale plastice. La acest lucru contribuie eficienţa ridicată a producţiei şi a prelucrării, şi costul ieftin al produselor, diversitatea speciilor şi a domeniilor de aplicare. Utilizarea materialelor plastice a devenit unul dintre succesele globale ale dezvoltării industriale. Producţia plasticului şi a articolelor din plastic a crescut de la 1,5 milioane de tone în 1950 la peste 320 de milioane de tone în 2015. Aproximativ 25% din producţia totală de plastic la nivel mondial este fabricată în China, iar primele cinci ţări-lideri produc mai mult de jumătate din producţia mondială (des. 115).


 

Producţia fibrelor chimice din lume este, de asemenea, în creştere, în primul rând, datorită fibrelor sintetice, în timp ce producţia de fibre artificiale (din celuloză) este oarecum redusă. Liderul absolut printre producătorii de fibre este China (70% din total), care este aproape de 10 ori mai mare decât producţia SUA şi Indiei (luate împreună), care fac parte din primele trei ţări producătoare.

Producţia farmaceutică mondială este

foarte dinamică şi profitabilă. Companiile - producătorii de medicamente si leacuri - sunt în lista

celor mai importante companii chimice din lume: Johnson & Johnson, Bayer, Roche, Novartis (des. 116). Printre cei mai mari producători şi furnizori de produse farmaceutice din lume sunt Germania, SUA şi Elveţia. Primele zece ţări producătoare reprezintă peste 75 % din piaţa mondială totală de medicamente. Aici intră predominant ţările dezvoltate economic din Europa. Cele mai importante ţări „farmaceutice” sunt: Franţa, Italia, Marea Britanie, Irlanda, tarile Benelux. Un impact semnificativ asupra pieţei produselor farmaceutice are India.

GEOGRAFIA INDUSTRIEI CHIMICE MONDIALE. Schimbările fundamentale, în ceea ce priveşte materiile prime, tehnologiile de producţie, care au avut loc în ultimele decenii în industria chimică, au influenţat structura teritorială. în

trecut producţia chimică tindea la bazele de cărbune si otel, unde din deseurile de la cocsificarea cărbunelui primeau acizi, îngrăşăminte cu azot, coloranţi sintetici CRuhr în Germania, Silezia Superioară în Polonia, Donbas în Ucraina, Kuzbass în Rusia, Marile Lacuri industriale în SUA). Trecerea industriei chimice la noile materii prime - petrol şi gaze - a cauzat schimbări semnificative în distribuţia instalaţiilor sale de producţie: întreprinderile sunt construite în regiunile de petrol şi gaze, pe căile de transport de petrol şi gaze, în porturi, în care se pompează petrol şi gaze lichefiate. Prin urmare, cele mai multe zone ale industriei chimice au devenit statele atlantice

nord-estice, California si ţărmul Golfului Mexic în SUA, ţărmurile mărilor şi gurile de vărsare a râurilor navigabile din ţările Europei de Vest (Olanda, Belgia, Marea Britanie, Franţa), ţărmurile Pacificului din Japonia, China, ţările nou industrializate din Asia de Est.

Compania internaţională Procter & Gamble (SUA) este lider absolut pe piaţa de produse chimice de uz casnic, inclusiv detergenţi sintetici. Compania produce, de asemenea, produse igienice pentru femei şi copii, cosmetice. Branduri internaţionale bine-cunoscute sunt Ariel, Tide, Lenor, Comet, Fairy, Mr. Proper, Gala, Dax, Camay - un total de mai mult de 300 de mărci. Birourile sale regionale sunt disponibile în mai mult de 80 de ţări, în 45 dintre ele (inclusiv Ucraina), compania produce propriile sale produse, care sunt vândute în 140 de ţări ale lumii.

După producţia chimică lideri mondiali sunt SUA şi China, ponderea lor în volumul total de producţie a industriei chimice este, respectiv, de 19 şi 15 % (des. 117). Aproximativ un sfert din producţia mondială o reprezintă ţările UE,

cea mai mare parte dintre ele o are Germania. Dacă aflarea în frunrea clasamentului Statelor Unite ale Americii, Japoniei şi principalelor ţări occidentale era o tradiţie bine stabilită în a doua jumătate a secolului al XX-lea, apoi introducerea pe aceste poziţii a unor ţări din Asia {China, Coreea, India, Taiwan, Arabia Saudită) şi America Latină {Brazilia, Mexic) a avut loc la frontiera dintre secolele XX si XXI.

La nivel mondial s-au format trei regiuni puternice de concentrare a întreprinderilor industriei chimice: Asia, Europa, America de Nord.


 

Asia, care este regiunea cea mai dinamică a industriei chimice mondiale, a venit pe primul loc în producţia totală de produse chimice (peste 40 %). Nivelul ridicat de producţie chimică a devenit caracteristic pentru Japonia. China a devenit cel mai mare producător la o gamă de produse chimice - îngrăşăminte minerale, plastic, fibre chimice. Coreea de Sud - unul dintre cei mai importanţi furnizori de fibre chimice, răşini sintetice şi materiale plastice, India are volume semnificative de îngrăşăminte minerale, materiale plastice, produse farmaceutice. Puternici producători ai produselor chimice sunt, de asemenea, Taiwan, Thailanda, Singapore, Turcia, Indonezia, Malaezia, ţările Golfului Persic, Kazahstan.

Regiunea fostă lider în trecut - Europa împreună cu Rusia — produce acum mai puţin de o treime din industria chimică mondială. In acelaşi timp, patru din cele cinci mari companii chimice din lume, în ceea ce priveşte veniturile, sunt din Europa (des. 116). Lideri între ţări sunt Germania - unul dintre cei mai mari producători de răşini sintetice, materiale plastice, cauciuc, îngrăşăminte de potasiu şi medicamente, Franţa, Italia, Marea Britanie. Rusia este unul dintre liderii mondiali în producţia de îngrăşăminte minerale şi cauciuc sintetic. Mari producători de produse chimice sunt, de asemenea, Belgia, Olanda, Spania şi Polonia. Pentru Europa, este caracteristic un procent ridicat de producţie de înaltă tehnologie a produselor chimice şi orientarea sa exportalieră {Belgia, Olanda, Elveţia realizează pe piaţa externă mai mult de 3/4 din produsele chimice fabricate).

In America de Nord (SUA, Canada) se produce mai mult de 1/5 din producţia mondială a industriei chimice, în special, Statele Unite ale Americii - printre lideri în producţia tuturor tipurilor de produse chimice, Canada - lider mondial în producţia de potasiu.

INDUSTRIA PĂDURII ŞI PRELUCRĂRII LEMNULUI. Geografia mondială a industriei pădurilor şi prelucrării lemnului depinde direct de aşezarea resurselor forestiere. Cele mai mari volume de exploatare forestieră au Statele Unite ale

Americii, Rusia, Canada, Brazilia, China, care sunt cu mult înaintea următoarelor cinci ţări -

Suedia, Indonezia, India, Finlanda şi Germania. Aceste ţări sunt, de asemenea, lideri in producţia de cherestea.

în producţia de hârtie şi carton primele poziţii aparţin Chinei şi SUA (des. 118), după care cu mult în urmă sunt Japonia, Germania, Canada, Suedia, Finlanda. Dintre ţările centurei sudice a pădurilor, o contribuţie semnificativă la prelucrarea lemnului la nivel mondial o au Brazilia, Indonezia si Chile.

Principalii exportatori ai producţiei industriei pădurilor şi prelucrării lemnului sunt Canada,

Statele Unite ale Americii, tărie din Europa de Nord şi de Vest, Rusia. Recent, cresc exporturile de lemn (îndeosebi comercial) din ţările în curs de dezvoltare, în special din Malaezia, Indonezia, Thailanda, Papua-Noua Guinee, Gabon, Camerun. Cele mai multe produse ale industriei de prelucrare a lemnului sunt importate în SUA, China, ţările dezvoltate din Europa, Japonia, Coreea de Sud, India.

ÎNTREBĂRI Şl ÎNSĂRCINĂRI

1. Care sunt producţiile incluse în industria chimică? De ce ea are un impact semnificativ asupra întregii economii mondiale?

2. în ce constau caracteristicile industriei chimice?

3. Care sunt factorii care determină plasarea întreprinderilor industriei chimice. Daţi exemple de producţii orientate, în locaţia lor, spre materiile prime, spre consumatori, spre sursele de energie şi apă.

4. Care sunt modelele observate în locaţia întreprinderilor din industria pădurilor şi de prelucrare a lemnului din lume?

Numiţi ţările care sunt cei mai mari producători din lume de lemn şi hârtie. Arătaţi-le pe o hartă. Cum consideraţi, datorită căror factori au devenit lideri mondiali.

ACTIVITATE ÎN GRUP

Caracterizaţi regiunile de concentrare a întreprinderilor industriei chimice ale lumii. Ce ţări sunt lideri în fiecare dintre ele? Arată-le pe o hartă.

grupul 7 - Europa împreună cu Rusia; grupul2- Asia; grupul3- America de Nord.

 

Source: Manual de geografie pentru clasa a 9 Boiko

 


^