mozok.click » Geografie » Producţia alimentară în lume
Інформація про новину
  • Переглядів: 918
  • Автор: admin
  • Дата: 2-04-2018, 17:49
2-04-2018, 17:49

Producţia alimentară în lume

Категорія: Geografie

Amintiţi-vă, ce tipuri de cereale sunt cultivate în diferite regiuni ale lumii.

Ştiţi ce alimente prevalează în regimul alimentar al populaţiei din diferite regiuni ale lumii?

IMPORTANŢA INDUSTRIEI ALIMENTARE. Industria alimentară satisface nevoile oamenilor cu alimente. De dezvoltarea sa depinde nivelul de trai al populaţiei, securitatea alimentară a ţării, dezvoltarea pieţelor produselor alimentare interne si externe. Prin urmare, industria alimentară într-o anumită măsură, este dezvoltată în toate ţările. Aceasta influenţează în mod semnificativ funcţionarea altor componente ale economiei naţionale si a activităţii economice externe a ţărilor. Industria alimentară este strâns legată de agricultură şi piscicultură, de pescuit maritim, de condiţiile de depozitare, oferind materii prime de origine vegetală sau animală, depozitarea pe termen lung a produselor semifinite şi finite, refrigerate şi congelate. Industria constructoare de maşini oferă industriei alimentare echipamente tehnologice şi maşini de ambalare automate; industriile hârtiei, sticlei, metalurgică şi chimică - containere; industria de imprimare - cu

proiectarea corespunzătoare, iar publicitatea, transportul şi comerţul - oferă deplasarea mărfurilor către utilizatorul final. Deseurile din industria aii-

mentară sunt utilizate în agricultură, industria uşoară si industria farmaceutică.

Industria alimentară acoperă câteva zeci de tipuri de activităţi industriale, utilizarea diferitelor materiale şi procese de aplicare. Cele principale sunt prezentate în des. 141. Unele producţii aparţin celor de bază, produsele cărora necesită o prelucrare ulterioară (făină, cereale, producţia de zahăr, pasteurizarea laptelui etc.), altele produc produse semifinite pentru gătire rapidă, la domiciliu, sau de a produce alimente potrivite pentru consum (panificaţie şi produse de patiserie, unt şi produse lactate, mezeluri, conserve de peşte, conserve, etc.). 

Industria alimentară mondială satisface nevoile de zi cu zi a oamenilor în producţie de mare volum de diverse sortimente (de exemplu, brânza are mai

mult de două mii de soiuri). Această gamă de produse este actualizată în mod constant, produsele capătă noi calităţi de consum. La aceasta lucrează sute de mii de producători mici şi mijlocii. în acelaşi timp, în industria alimentară s-au dezvoltat companii naţionale şi corporaţii internaţionale puternice - cum ar fi cunoscutele corporaţii multinaţionale Nestle, Coca-Cola, Unilever (des. 142). Fiecare companie deţine sute de întreprinderi din diferite ţări, după volumul vânzărilor acestea sunt printre cele mai mari CTN din lume (celui mai mare producător mondial de produse alimentare companiei elveţiene Nestle îi aparţin 450 de întreprinderi din 83 de ţări ale lumii). Activităţile acestor CTN promovează gusturi alimentare similare în diferite ţări, deşi fiecărei ţări îi este ine-renţă bucătăria naţională şi unele tradiţii gastronomice. în contextul globa-lizării se urmăreşte întrepătrunderea activă de bucătării naţionale, ajutată de migraţia internaţională.

Cu orientarea structurii alimentare spre un stil de viaţă sănătos (mişcările „Pentru stil de viaţă sănătos”, „Pentru alimente ecologice”, „Alimente dietetice” etc.), în ţările dezvoltate, s-a creat producţia de alimente noi, de fabricare a produselor de specialitate. Compania Nestle, care utilizează numai materii prime naturale de cea mai înaltă calitate a câştigat recunoaşterea la nivel mondial de producător de alimente de cea mai înaltă calitate.

FACTORII DE LOCAŢIE. Plasarea industriei alimentare depinde de factorii materiei prime şi de consumator.

Către zonele de producţie a materiei prime tind acele întreprinderi care utilizează materiile prime care nu por fi transportate la distanţe mari (perisabile) sau materii prime în cantităţi mari. Acestea sunt fabricile de zahăr, ulei, conserve de legume, unt, lapte, peşte. Spre consumatori tind întreprinderile, în care costul transportului de materii prime este mai mic decât transportul produselor finite. Acestea sunt industriile produselor de panificaţie, produselor de cofetărie,

lactatelor, de fabricare a berii. Unele producţii sunt plasate ţinând cont şi de factorul materiei prime şi de cel al consumatorului (măcinarea făinei, industria cărnii).

In industria alimentară este dezvoltată specializarea după etapele procesului tehnologic: etapele iniţiale mai aproape de materia primă, iar următoarele -de consumător. De exemplu, producţia de concentrat de tomate se află direct în zonele agricole, iar producţia de pastă de tomate şi suc - în zonele de consum. Această diviziune teritorială a procesului se poate observa, de asemenea, la ceai, zahăr, industria vinului. Fabricile de ceai şi cele de ambalare a ceaiului, fabricile producătoare de zahăr prim şi zahăr rafinat, fabricile primare de vinificaţie şi cele secundare sunt plasate în locaţii diferite, chiar şi în diferite ţări. întreprinderile care lucrează cu semifabricate importate - produse agricole primare tratate, sunt plasate în principal în porturi, în oraşele mari sau aglomeraţii, în apropierea nodurilor feroviare.


GEOGRAFIA PRODUCŢIEI INDUSTRIEI ALIMENTARE. în diferite ţări şi regiuni ale lumii, industria alimentară modernă se bazează pe materii prime locale şi de import. în Europa, pe propria materie primă operează industria de carne din Danemarca şi Germania, industria producătoare de unt din Olanda şi Belarus, producătoare de brânză din Elveţia şi Franţa, de zahăr din Polonia şi Marea Britanie, de ulei din Italia şi Ucraina, de vin din Franţa şi Spania. O mare parte din produsele fabricate de aceste ţări sunt exportate. în acelaşi timp, ţările europene produc zahăr, ciocolată, cafea şi alte produse alimentare din materii prime importate - cea mai mare parte din ţările în curs de dezvoltare, în Statele Unite ale Americii, Canada, care au materii prime uriaşe, industria alimentară se dezvoltă propriile materii prime; doar un număr mic de companii care utilizează materii prime importate şi semifabricate. De aceea, acolo există o orientrare pronunţată a produselor alimentare şi a băuturilor spre zonele agricole specializate spre oraşele mari şi megalopolisuri. Un loc special în industria alimentară a ţărilor dezvoltate economic este ocupat de Australia şi Noua Zeelandă. Aceste ţări au zone agricole specializate mari şi relative consumatori puţini, astfel încât oferă pe piaţă mondială materii prime agricole şi produse ale ei de prelucrare primară.

în majoritatea ţărilor în curs de dezvoltare, toate stadiile de prelucrare industrială le trece o mică parte din producţia agricolă. Niveluri ridicate ale industriei alimentare le au ţările precum China, India, Turcia, Argentina, Brazilia, Uruguay, Mexic, ţările nou industrializate din Asia. în multe ţări în curs de dezvoltare, domină prelucrarea primară a materiilor prime agricole (de multe ori prin utilizarea forţei de muncă manuală), iar produsele lor sunt exportate în ţările dezvoltate, unde au loc etapele finale de prelucrare.

Producţia mondială a zahărului este de aproape 170 de milioane de tone pe an, cea mai mare parte (peste 75 %) este produsă din trestie de zahăr, restul - din sfecla-de-zahăr. Cei mai mari producători (des. 144) şi, în acelaşi timp, exportatori de zahăr sunt ţările „cu trestii” - Brazilia, India, Thailanda, Mexic, Guatemala şi

ţările europene - Franţa, Germania, producătoare de sfeclă de zahăr. în acelaşi timp, SUA, China, Indonezia, având volume nu mici de producţie, se numără printre cei mai mari consumatori şi importatori de zahăr.


în producţia oleaginoaselor în lume domină uleiul de palmier şi uleiul de soia (des. 145). în general, în lume, în 2015 au fost produse aproape 180 de milioane de tone de ulei de diferite specii. Liderii producţiei sale sunt Indonezia, China, Malaezia şi ţările UE. Indonezia şi Malaezia sunt cei mai mari furnizori de ulei de palmier pe piaţa mondială, Argentina şi Brazilia — din soia, Canada — din rapiţă şi Ucraina şi Rusia - din floarea-soarelui. Printre cei mai mari importatori de ulei — India, China, ţările UE.

în ultimele decenii producţia de

carne este în creştere din lume. în struc-

tura producţiei sale predomină carne de porc şi de pasăre (des. 47 la pag. 72).

Printre regiunile liderilor mondiali în producţia de carne sunt Asia, Europa şi America de Nord, iar între ţări - China,

Statele Unite ale Americii, Brazilia, ţările UE (des. 48). Cei mai mari exportatori de produse din carne sunt Australia, Noua Zeelandă, Danemarca, Olanda, Statele Unite ale Americii.

Producţia mondială de lapte şi produse lactate este în creştere deoarece în creştere este şi consumul în ţările în curs de dezvoltare. Cei mai mari producători de lapte din lume sunt Statele Unite ale Americii, India, ţările UE, China, Brazilia, iar principalii producători de produse lactate - companiile ţărilor dezvoltate economic, de exemplu companiile franceze Lactalis şi Danone. în special, Lactalis este lider mondial în producţia de mărci cunoscute de brânzeturi President, Galbani si Parmalat. Compania face aceste produse în mai mult de 40 de ţări şi le vinde în 80 de ţări.

în producţia de cafea, ceai, cacao între producătorii culturilor agricole şi consumatori majori de produse finite s-a format o specializare tradiţională în cadrul organizaţiilor internaţionale ale exportatorilor şi importatorilor acestor produse. Producătorii (ţările în curs de dezvoltare) furnizează materii prime prelucrate primar şi consumatorii (cea mai mare parte din ţările dezvoltate economic) o adaptează la propriile nevoi şi de multe ori devin puternici exporteri de produse finite (SUA, Marea Britanie, Elveţia, Italia, Spania, Olanda, Austria). în acelaşi

timp, ţările-producătoare de frunze de ceai acţionează ca furnizori semnificativi ai ceaiului negru şi verde terminat (India, Sri-Lanka, Kenya, China, Indonezia).

Producţia vinului în general este răspândită în optzeci de ţări convenţional împărţite în producători de vin din Lumea Veche (Europa şi Orientul Mijlociu) şi din Lumea Nouă (alte regiuni). Principalele zone de producţie a vinului din lume sunt concentrate în subtropicalele mediteraniene sau în vecinele latitudini temperate. Cei mai mari producători de vin sunt ţările din Sudul şi Vestul Europei - Italia, Franţa şi Spania, care produc aproximativ jumătate din volumul global anual de vin.

în industria berii lideri sunt China, SUA, Brazilia, Germania, Mexic, Rusia. Companiile americane, britanice, olandeze şi daneze controlează piaţa mondială de bere. Tendinţa modernă în producţia băuturilor este creşterea cererii pentru băuturi nealcoolice. Compania alimentară americană Coca-Cola este cel mai mare producător mondial de concentrate, siropuri şi băuturi răcoritoare. Compania furnizează produsele sale în mai mult de 200 de ţări.

ÎNTREBĂRI Şl ÎNSĂRCINĂRI

1. Care sunt principalele componente ale industriei alimentare.

2. Ce factori influenţează plasarea întreprinderilor industriei alimentare?

3. Arătaţi pe hâtră principalele ţări producătoare de zahăr.

4. Ce ţări sunt cei mai mari producători de lapte şi produse lactate?

Care sunt CTN care operează în producţia industriei alimentare?

 

Source: Manual de geografie pentru clasa a 9 Boiko

 


^