mozok.click » Geografie » Producţia ţesăturilor, îmbrăcămintei si încălţămintei în lume si în Ucraina
Інформація про новину
  • Переглядів: 1967
  • Автор: admin
  • Дата: 2-04-2018, 17:48
2-04-2018, 17:48

Producţia ţesăturilor, îmbrăcămintei si încălţămintei în lume si în Ucraina

Категорія: Geografie

Amintiţi-vă, ce culturi agricole sunt materie primă pentru producţia de textile.

Care este materia primă pentru producţia de pantofi?

CARACTERISTICILE PROCESULUI DE PRODUCŢIE ŞI FACTORII DE LOCAŢIE. Producţia de ţesături, articole de îmbrăcăminte, pantofi sunt cele mai vechi tipuri de activităţi industriale ale omenirii. Acestea fac parte din industria uşoară, care produce bunuri de larg consum şi acoperă: industria textilă (fabricarea de ţesături şi alte materiale textile), a îmbrăcămintei (fabricarea articolelor de îmbrăcăminte), blănurilor, încălţămintei, articolelor de mercerie (producţia bunurilor de larg consum: bagaje, genţi, curele etc.) (des. 136).

Industria textilă este împărţită în mai multe părţi, în funcţie de materia primă utilizată şi metoda de obţinere a produsului finit. Materiile prime pot fi de origine naturală - vegetale (bumbac, in, cânepă, iută, kenaf, ramie - urzică chineză), de la animale (lână, aţă de mătase din coconii fluturelui-omidă) sau din produse chimice (fibre artificiale şi sintetice). Produsele finale ale industriei textile sunt ţesăturile, ţesăturile tricotate si asa-numitele materiale netesute. Ma-terialele textile sunt obţinute prin ţesere, prin legarea firelor cu ajutorul unui război de ţesut special de legătură. In schimb tricotajul (pânza şi produsele finite - ciorapi, şosete, mănuşi şi articole de îmbrăcăminte) sunt confecţionate prin împletirea firelor. Ţesăturile şi tricotaleje pot fi uniforme (produse din fibre şi fire de un singur tip - bumbac, in, mătase, lână sau chimice) şi amestecate (de exemplu, un amestec de bumbac şi fibre sintetice). Materialele neţesute pot semăna în exterior cu ţesătura sau trico-tajul, dar pentru a le produce sunt folosite alte tehnologii (cum ar fi lipirea, legarea, coaserea, presarea materiilor prime, etc.). Ele sunt utilizate pe scară largă în gospodărie şi în producţie. 

Procesul de producţie a ţesăturilor cuprinde mai multe etape: 1) prelucrarea primară a materiilor prime —>2) filarea —»

3) ţesutul -> 4) decorarea (des. 137). Prima etapă este tipică pentru întreprinderile care folosesc materii prime naturale, şi constă în curăţarea de impurităţi si seminţe a materiei prime şi obţinerea din ea a unei mase fibroase. Prelucrarea primară mai ales este înfăptuită în locurile de producţie a materiei prime la fabricile de curăţare a bumbacului, de prelucrar a inului, de bobinare a mătasei şi de spălare a lânei. Rezultatul obtinut din filare este firul - fir

continuu de o anumită puterea şi grosime din fibre răsucite. La etapa ţesutului din fire se produc aşa-numitele ţesături dure de culoare gri, care încă nu este potrivită pentru consumul final. Numai după etapa finală a fabricării produselor textile - decorarea si lucrările de finisare

(albire, vopsire, imprimarea desenelor) -ţesătură capătă aspectul şi proprietăţile necesare: densitate, moliciune, strălucire şi altele. Uneori, toate etapele de producţie a ţeseturilor se combină într-o singură întreprindere - fabrica de textile. Există, de asemenea, unele companii care se concentrează pe unul sau mai multe etape de la fabricarea ţesăturilor: fabrici de filare, de tesut, de filatură si tesut, de decorare

sau de tesut si de decorare.

Plasarea industriei uşoare este

determinată de diverşi factori. Factorul

materiei prime de origine naturală (producţia agricolă) influienţează în mod semnificativ plasarea aproape a tuturor producţiilor industriei textile, în special companiile de prelucrare primară a inului, bumbacului, lânei, iutei, fibrelor de viermi de mătase şi prelucrarea pieilor pentru industria de încălţăminte si articole din

piele, prelucrarea blănurilor. In schimb, etapele finale de producţie de textile, îmbrăcăminte si încălţăminte au tendinţă

spre consumator şi disponibilitatea resurselor de muncă.

PRODUCŢIA ŢESETURILOR ÎN LUME. Anume de la industria textilă s-a început revoluţia industrială din Anglia în secolul al XVIII-lea, care a fost şi începutul epocii industriale. Pentru o lungă perioadă de timp producţia de ţesături a rămas producţia de frunte în majoritatea ţărilor industrializate după costul de producţie şi ocupare a forţei de muncă. Abia în secolul al XX-lea situaţia s-a schimbat în favoarea industriei grele.

In a doua jumătate a secolului al XX-lea s-au întâmplat schimbări cardinale în bază de materii prime din industria textilă mondială: materiile prime chimice treptat le înlocuiau pe cele naturale în producţia generală a ţesăturilor (tabelul 8). Acum, mai mult de 2/3 din

toate ţesuturile mondiale sunt con-

)

fecţionate din fibre sintetice (derivate din petrol, gaz sau cărbune) şi predomină substanţial cele artificiale (din celuloză vegetală).

Tabelul 8

Structura producţiei mondială de textile în funcţie de tipul de fibre în anii 1950-2015

Principalele ţesături care sunt produse în industria modernă mondială sunt: amestecate cu diferite tipuri de fibre sintetice, tricotate (cea mai mare parte sintetică) şi din bumbac. Ţesăturile din lână şi in reprezintă aproximativ 10% din piaţa mondială a ţesuturilor. Cu toate acestea, cererea pentru ţesături naturale din lume este semnificativă.

In ultimele decenii au existat schimbări semnificative în distribuţia industriei textile la nivel mondial, centrele de producţie a ţesăturilor s-au mutat din ţările dezvoltate spre ţările în curs de dezvoltare. Acest lucru se datorează prezenţei în ţările în curs de dezvoltare a forţei de muncă ieftine si numărului de consumatori, dar şi factorului de materii prime. Deoarece anume aceste ţări sunt cei mai mari producători de materii prime textile naturale (în principal - bumbac), iar un şir de ţări în curs de dezvoltare, au înregistrat progrese considerabile în producţia de fibre chimice.

După volumul tuturor tipurilor de ţesături, în general, şi pentru fiecare tip în parte, poziţia de lider mondial o deţine China. După producţia totală a tuturor ţesăturilor ea este cu mult înainte de India, SUA, Turcia, Coreea de Sud şi Japonia. Liderul între regiunile lumii pentru producţia de ţesături a devenit Asia, în care, în afară de ţările amintite, producătorii mari sunt Taiwan, Indonezia, Bangladesh, Vietnam, Pakistan. Lideri în alte regiuni, mai cu seamă în producţia de textile din bumbac sunt Italia, Brazilia, Egipt. Cei mai mari exportatori de ţesături de bumbac, pe lângă India şi China sunt Pakistan, Hong Kong, Taiwan şi Egipt.

Cercul ţărilor producătoare de ţesături artificiale, sintetice, de bumbac şi lână, este destul de mare, în timp ce producători de textile din in şi din iută în lume, sunt mult mai puţini. Producţia de in este larg răspândită în mai multe zeci de ţări, mai ales regiunele temperate ale ambelor emisfere (cele mai multe fibre de in şi ţesături din ele sunt produse în China, Franţa, Rusia, Belarus,

Marea Britanie), iar producţia de iută -în câteva ţări din Asia de Sud {India, Bangladesh). Producţia ambelor industrii este foarte puternică. Din ţesături de in se fac lenjerie de pat, haine, încălâţăminte, articole tehnice (prelată, furtunuri de incendiu etc.). Din ţesătura dură de iută se face îmbrăcăminte specială, iar din pânza groasă - saci pentru zahăr (zahărul în ei „respira”, iar pânza groasă de sac nu lasă să pătrundă umezeala). Din fibre de iută sunt produse de asemenea şi funiile, frânghiile, tapetele.

Mătase de lux

în cele mai vechi timpuri, matasa uşoară şi în acelaşi timp puternică era considerată un lux. Aceasta a fost folosită ca decor şi doar mai târziu a început să fie folosită la confecţionarea hainelor. Secretul de obţinere a firului de mătase, care este selectat de omizile viermilor de mătase, a fost descoperit de chinezi încă din mileniu III î.e.n., iar europenii l-au descoperit doar în secolul al V-lea,_

Mătasa naturală şi materia primă pentru ea cel mai mult este furnizată pe pieţele mondiale de ţările din Asia {China, India, Uzbekistan, Vietnam etc.), vechi tradiţii de a produce ţesături de mătase sunt în ţările europene {Franţa, Italia). Tendinţă globală este de a înlocui matasa cu ţeseturi sintetice mai ieftine, cu proprietăţi similare.


PRODUCŢIA DE ÎMBRĂCĂMINTE ŞI ÎNCĂLŢĂMINTE ÎN LUME. Aceste activităţi sunt foarte răspândite, întreprinderile lor sunt în toate ţările. Cu toate acestea, în ţările dezvoltate, în care forţa de muncă este destul de scumpă, practic nu există nici o fabrică mare de producţie de îmbrăcăminte în masă. Specializarea ţărilor dezvoltate este producţia îmbrăcămintei de modă, a produselor de lux. „Atelier de cusut” mondial, cu confecţionarea îmbrăcămintei în masă este în ţările asiatice cu muncitorii lor ieftini.

Centrele „industriei modei”, în lumea modernă tradiţional rămân la Paris cu casele sale de modă „Versace”, „Dior”, „Valentino”, „Nina Ricci”, „Chanel”; Roma şi Milano cu firmele de renume mondial „Gucci”, „Prada”, „Dolce & Gabbana”; New York cu casele de modă „Mihael Kors”, „Calvin Klein”, „Ralph Lauren”, „Donna Karan New York”; Londra, specializată în moda pentru tineri. La ele s-au alipit Los Angeles (Statele Unite ale Americii), Madrid şi Barcelona (Spania), Shanghai (China), Hong Kong, Tokyo şi în alte oraşe.

Tendinţe similare sunt caracteristice şi pentru industria de încălţăminte la nivel mondial: mutarea producţiei în masă în ţările în curs de dezvoltare (din Asia, America Latină), cu păstrarea în ţările dezvoltate economic drepturile de lideri în afacerile de modă. Printre firmele recunoscute „care dictează moda” se numără cele italiane, franceze, germane, engleze, daneze, americane. Principalii producători de încălţăminte între ţări sunt China, India, Italia, Republica Coreea, Rusia, Brazilia.

PRODUCŢIA DE ŢESĂTURI, DE ÎMBRĂCĂMINTE ŞI ÎNCĂLŢĂMINTE ÎN UCRAINA. Producţia industriei uşoare este răspândită pe întreg teritoriul Ucrainei. în a doua jumătate a secolului al XX-lea ele au fost reprezentate de mari giganţi, de fabrici mari şi mijlocii, de fabrici şi ateliere care produceau ţesături, fire, fire textile, tricotaje, îmbrăcăminte, blană, încălţăminte, mercerie.

Dezvoltarea şi plasarea lor a fost determinată de următorii factori: de consum, forţa de muncă, materii prime (producţie proprie de in, lână, fibre chimice, blană, piele şi materie primă importată: bumbac, lână, iută). Prin urmare, industria uşoară a funcţionat în toate centrele regionale, aproape în toate centrele raionale, în alte oraşe şi sate. Mai ales predominantă a fost fabricarea de îmbrăcăminte.

In tranziţia economiei Ucrainei la o economie de piaţă multe întreprinderi mari au fost supuse unor reforme şi au redus producţie sau chiar au încetat să funcţioneze. La aceasta au contribuit: lipsa unor volume mari de comenzi, dependenţa de materii prime scumpe importate, echipamente depăşite, lipsa de capital şi credite comerciale scumpe, concurenţa de lucru din partea producătorilor străini (în special din Asia) de produse ieftine şi altele. Cu toate acestea, o serie de întreprideri mici şi mijlocii de îmbrăcăminte şi încălţăminte au început să lucreze, concentrându-se pe pieţele externe şi utilizând investiţii străine (echipamente şi materii prime pe bază de comision). In oraşele mari, au apărut noi întreprinderi mici de proiectare şi de croitorie, care s-au concentrat asupra consumatorilor bogaţi.

în industria textilă internă dintre cele peste o sută cincizeci de foste întreprinderi de fapt real funcţionează aproximativ treizeci, dar şi acestea în activitatea lor se confruntă în mod constant cu probleme. Printre producătorii de ţeseturi de bumbac a rămas singurul combinat cu un ciclu de producţie complet - asociaţia „Texterno” din Ternopil. Partea principală a ţesăturilor din lână în Ucraina este produsă la combinatul din Cernigov, întreprinderi mici sunt, de asemenea, în Harkiv, Sumî, Boguslav (regiunea Kiev). Stofa de mătase din materii prime naturale (mătase brută) era produsă de combinatul din Kiev, iar din fibre chimice - în Cerkasî.

Până de curând, în Ucraina a acţionat în ciclul complet de producţie şi de prelucrare a inului: în Polesia au operat zeci de fabrici de in şi două combinate mari de in. în locul foştilor giganţi industriali se crează noi companii avansate tehnologic, care sunt mai adaptate la lumea globalizată: fabrici de producţie de fibre de in, ţeseturi tehnice şi prelucrarea industrială de cânepă (regiunile Jitomir şi Cernighiv). Cu fondurile investitorilor străini se construiesc fabrici de in în Kostantânivka regiunea Rivne, în Gluhov regiunea Sumî. Producţia industriei de in este axată în principal pe exporturi, în Volân se revigorează tehnica de a produce pânza de in delicat. Rochiile din ea întotdeauna au fost foarte apreciate, şi puteau să şi le permită doar doamnele nobile.

în Ucraina există multe întreprinderi ale industriei de tricotat. Ele produc pânză, îmbrăcăminte, lenjerie de corp, ciorapi. Cele mai mari centre de producţie

de tricotaje sunt Kiev, Harkov, Lvov, Jitomir, Mikolaiv, Cernăuţi, Ujgorod, Melitopol (regiunea Zaporojie), Cervonograd (regiunea Lviv).

Producţia de îmbrăcăminte este bine dezvoltată în centrele regionale şi marile oraşe ale ţării, dar cele mai puternice centre ale industriei de îmbrăcăminte şi a afacerilor în domeniul modei în Ucraina sunt oraşele Lviv si Kiev. Fabrici de cusut cu materie primă taxată funcţionează şi în localităţi mai mici, în special în Berdicev (regiunea Jitomir), Balta (regiunea Odesa), Tulcin (regiunea Viniţa), Brodi (regiunea Lviv) şi altele.


Pânza de in din Volân

Fabricată dintr-o clasă specială de in delicat, subdimensionat. Numai din acest tip de in se obţine un fir subţire, din care este împletită o pânză surprinzător de subţire, aproape transparentă şi totuşi trainică. Cercetătorii ucraineni au studiat mult timp modul în care putem realiza acest material ţesut âtît de transparent şi atât de trainic în acelaşi timp. Arta de a ţese pânza de muselină, care a fost cunoscută în Ucraina din secolul al XVI-lea, a dispărut practic la începutul secolului al XX-lea, iar despre inul delicat aproape că s-a uitat. în prezent, doresc să includă pânza de in din Volân în lista patrimoniului cultural UNESCO.

în mod similar este plasată şi producţia de încălţăminte. Cele mai mari centre sunt în marile oraşe: Kiev, Harkov, Odesa, Dnepr, Lviv, Zaporijia şi altele. In acelaşi timp, fabrici de încălţăminte sunt, de asemenea, în Kremenciug (regiunea Poltava), Voznesensk (regiunea Mikolaiv), Belgorod-Nistru (regiunea Odesa), Umani (regiunea Cerkasî), Terebovlia (regiunea Ternopil).

MEŞTEŞUGURILE POPULARE. în toate regiunile din Ucraina au fost mult timp dezvoltat meşteşugurile de ţesut tradiţionale. Cu fibre de in, cânepă şi de lână ţeseau haine, perdele, feţe de masă, pături din lână, aşternuturi pentru bănci, prosoape, covoare, saci etc. (des. 139, 140). Centrele ţesutului popular astăzi sunt fabricile de artă şi atelierele de lucru în Kroleveţ (regiunea Sumî), Boguslav şi Periaslav-Hmelniţk (regiunea Kiev), Reşetâliv şi Novai Sanjar (regiunea Poltava), Digtiaryah (regiunea Cernigov), Kosiv (regiunea Ivano-Frankivsk) etc. în Carpaţi, se practică chiar şi astăzi producţia artizanală de ţesături pentru propriile nevoi. Regiuni cunoscute prin ţesutul covoarelor sunt Volîn, Podilya, Guţulşcina, Kiev, Cernighiv, Poltava, Lviv.

ÎNTREBĂRI Şl ÎNSĂRCINĂRI

1. Ce tipuri de activităţi economice furnizează materii prime pentru fabricarea ţesăturilor şi încălţămintei?

2. Care sunt factorii care influenţează localizarea producţiei de ţesături, îmbrăcăminte şi încălţăminte.

3. Ce ţări sunt cele mai mari producătoare mondiale de ţesături de bumbac? Arată-le pe o hartă.

4. Care sunt centrele mondiale cunoscute ale„industriei modei"? în ce ţări au apărut?

. Ce producţii ale industriei textile sunt dezvoltate în Ucraina?

6. Demonstraţi că producţia de ţeseturi de in în Ucraina poate avea perspectivă.

7. Cum credeţi, ce măsuri ar trebui să fie luate pentru ca articolele de îmbrăcăminte din Ucraina să devină competitive pe piaţa mondială?

8. Prin ce meserii populare este celebră Ucraina? Arată pe hartă regiunile şi centrele de ţesături şi de covoare.

Aflaţi dacă în zona voastră s-au păstrat meserii populare asociate cu producţia de ţesături, haine, covoare, prosoape şi altele. Pregătiţi o prezentare pe una dintre aceste producţii.

PETRECEŢI UN STUDIU

Aflaţi dacă sunt în zona voastră întreprinderi locale de producţie a îmbrăcămintei. Faceţi un studiu economic şi geografic al uneia dintre ele, pentru a afla ce produse ne furnizează, ce materii prime foloseşte şi de unde vine ea, ce perspective are.

CĂUTAŢI ÎN INTERNET

Pe piaţa globală sunt prezentate, de asemenea, produse din abaka, agave şi ramie. Afla ce fel de materie primă este aceasta, modul în care este obţinută şi ce produse sunt fabricate din ea.

 

Source: Manual de geografie pentru clasa a 9 Boiko

 


^