mozok.click » Geografie » Serviciile financiare
Інформація про новину
  • Переглядів: 519
  • Автор: admin
  • Дата: 2-04-2018, 18:09
2-04-2018, 18:09

Serviciile financiare

Категорія: Geografie

Cum credeţi, există o legătură între activitatea ştiinţifică şi cea financiară? Prin ce se manifestă ea?

SERVICII FINANCIARE. în activităţile lor, întreprinderile, organizaţiile şi instituţiile, persoanele fizice, organizaţiile internaţionale acumulează resurse financiare care pot fi utilizate pentru extinderea producţiei, stimularea materială a angajaţilor pentru a răspunde nevoilor sociale. Relaţiile economice care apar între ele în distribuirea resurselor, dar si resursele băneşti sunt numite finanţe.

Aceste relaţii sunt însoţite de serviciile financiare, adică operaţiuni cu active financiare - bani, titluri de valoare, datorii şi aşa mai departe. Acestea sunt oferite de către intermediari - instituţii financiare şi întreprinzători particulari, care au dreptul de a acorda aceste servicii; pentru serviciile acordate, ei primesc plată. Din instituţiile financiare fac parte băncile, uniunile de credit, casele de amanet, companiile de încredere, companiile de asigurări, instituţiile de depozitare a pensiilor, fondurile de investiţii, firmele de brokeraj şi altele.

Finanţe (din ib. lat. - disponibilitate, venit) - un concept care reflectă relaţiile economice în crearea şi distribuirea de fonduri băneşti

Serviciile financiare includ: 1) emiterea actelor de plată, cărţi de credit, cecuri şi deservirea lor; 2) managementul trust al activelor financiare; 3) activităţi de schimb valutar; 4) împrumuturile de fonduri, în special, în condiţii de credit financiar; 5) acordarea garanţiei; 6) transferul de bani; 7) servicii în asigurări şi pensii; 8) tranzacţii cu valori mobiliare şi altele.

Serviciile financiare sunt fundamentul unei economii moderne. Piaţa

serviciilor financiare îndeplineşte funcţia de intermediar al fluxului de fonduri de la proprietarii lor către utilizatori. Comerţul cu servicii financiare este una dintre zonele cele mai dezvoltate în economia globală de astăzi. Ritmul de creştere este deosebit de mare în economiile care se confruntă cu o modernizare rapidă.BĂNCI. CREDITE. De obicei, în toate ţările, serviciile financiare sunt reglementate de bănci. Băncile - sunt instituţii, care efectuează tranzacţii de fonduri, acumulează fonduri băneşti şi alte obiecte de valoare, cumpără şi vând valută străină, împrumută bani în credit etc. Sistemul bancar, în cele mai multe ţări, are două niveluri. Pe primul nivel sunt băncile comerciale şi de stat care direct servesc clienţii pentru a obţine profit. Al doilea nivel îl formează banca centrală, care lansează în circulaţie bancnote noi, realizează politica monetară în ţară, organizează tranzacţiile interbancare, coordonează activităţile sistemului bancar în ansamblul său („banca băncilor”). Băncile centrale - sunt în cea mai mare parte instituţii de stat (de

exemplu, Banca Federală Germană, Banca Populară Chineză, Banca Naţională a Ucrainei). în Statele Unite ale Americii, rolul băncii centrale este îndeplinit de sistemul de bănci private - Sistema de rezervă federală.

Dintre serviciile financiare importante ale băncilor face parte şi creditarea. Credit - bani si valori materiale acordate de către creditor pentru debitor, folosind o rambursare prevăzută pe o durată fixă, cu plăţi de dobânzi. Creditarea promovează economia de piaţă: în unele zone economice, apar bani temporar disponibili, care devin sursa împrumutului, iar în altle -apare nevoia de creditare.

Creditul este împărţit în financiar, de mărfuri şi credit pentru valori mobiliare care atestă relaţiile de împrumut. în economia mondială există împrumuturi internaţionale, de care beneficiază statele, băncile de stat, întreprinderile etc., luate de la creditorii externi sau furnizate debitorilor străini. Creditori externi puternici, pe lângă băncile centrale şi comerciale ale ţărilor, sunt organizaţiile monetare şi financiare internaţionale - Fondul Monetar Internaţional (FMI), Banca Mondială (BM), Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BIRD), Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD) etc. Activează, de asemenea, şi cluburi ale creditorilor — la Londra şi Paris ce reglementează la nivel naţional pieţele financiare internaţionale, inclusiv de credit şi datorii. Clubul din Londra reglementează datoria externă privată, iar cel din Paris - de stat (sau prevăzută de stat).

CENTRELE MONDIALE ALE ACTIVITĂŢII FINANCIAR-BANCARE. După cum deja cunoaşteţi, multe oraşe mari ale lumii sunt aşa-numitele oraşe globale (mondiale), iar una dintre principalele caracteristici ale acestora este prezenţa instituţiilor financiare de importantă internaţională. Cele mai mari oraşe din lume sunt, de asemenea, şi cele mai mari centre financiare din lume, adică locurile de concentrare a băncilor, a instituţiilor specializate financiare şi de credit, ce înfăptuiesc operaţii valutare, de credit, de tranzacţii financiare, titluri de valoare şi aur. Centrele financiare au burse de valori mari - organizate în pieţe permanente unde se tranzacţionează valori mobiliare. Centrele financiare globale acţionează ca un fel de „inimă” a pieţelor financiare mondiale, contribuind la dezvoltarea economiei mondiale.

Tabelul 14 prezintă lista primelor 15 centre financiare din clasamentul mondial al competitivităţii. Acest rating este alcătuit o dată în jumătate de an de compania Z/Yen Group, care ia în considerare situaţia de afaceri, finanţele, infrastructura, capitalul uman şi reputaţia fiecărui centru. Cele mai multe centre financiare ale lumii, sunt în Europa, Asia şi America de Nord (des. 181). Cel mai mare număr de centre financiare care sunt incluse în acest clasament, le au SUA şi China (câte 6), Canada (4) Marea Britanie (3).

Tabelul 14

Rating-ul competitivităţii centrelor financiare din 27 martie 2017 şi 26 septembrie 2016

(în conformitate cu datele Z/Yen Group)

Primele cinci centre financiare ale lumii sunt: Londra, New York, Singapore, Hong Kong, Tokyo. Londra este cunoscut în primul rând, prin pieţele tranzacţiilor eurovalutare, valorilor de stoc, de aur. In New York, sediul central al băncilor de investiţii angajate în fuziuni şi achiziţii de companii. Singapore, acţionează ca stocul de baterie, Hong Kong -centrul de creditare internaţională.

Cele mai importante centre financiare - lideri în alte părţi ale lumii -sunt: Zurich (Elveţia) şi Luxemburg -în Europa de Vest, Varşovia (Polonia) şi Tallin (Estonia) - în Europa Centrală şi de Est, Dubai şi Abu Dhabi (EAU) -pentru Orientul Mijlociu, Mumbai (India) - Asia de Sud, Casablanca (Maroc) - în Africa, San Paulo — America de Sud.


IMPACTUL GLOBALIZĂRII ASUPRA PLASĂRII INSTITUŢIILOR FINANCIARE. în economia globală se simte activitatea activă a băncilor transnaţionale si creşterea rolului acestora în consolidarea capitalului bancar şi industrial. Băncile transnaţionale (BTN) - sunt sisteme mari financiare şi de credit, care sunt sprijinite de stat, cu

o reţea largă de misiuni străine, controlează operaţiile valutare şi ale creditului în piaţa mondială. In 2014, lider printre bănci, după volumul de active, a devenit o bancă din China, Industrial & Commercial Bank of China Limited.

Globalizarea financiară a devenit o parte integrantă a globalizării economiei mondiale. In ramura financiară procesul globalizării este mai simţit decât în alte domenii ale vieţii sociale. Datorită celor mai recente tehnologii de informaţii, intermediarii financiari (bănci, companii de asigurări etc.) sunt motoarele globalizării.

Sub influenţa globalizării, apar aşa tendinţe de dezvolatre a centrelor financiare globale: 1) consolidarea centrelor financiare (există speculaţii că New York, Londra şi Hong Kong, s-ar transforma într-un singur centru financiar global, cu norme comune de reglementare); 2) consolidarea rolului centrelor regionale din Asia, America Latină, Orientul Mijlociu şi Africa, care tind spre o redistribuire a sferelor de influenţă; 3) transformarea treptată a centrelor financiare ale lumii, în puternice complexe de informaţii analitice, organizatorice şi manageriale, care au un potenţial semnificativ de credit.

ŢARILE-OFŞORE. Ofşore - sunt ţările şi companiile care servesc pentru a atrage investiţii străine prin furnizarea de diverse beneficii, în special, în domeniul impozitării. Ţările, care creează cerinţe loiale de raportare a taxelor pentru antreprenorii străini înregistraţi pe teritoriul său, sunt numite zone ofşore. In cea mai mare parte, aceste cerinţe sunt minime sau inexistente. Compania care este înregistrată în această zonă şi se bucură de privilegii în domeniul impozitării, este o companie ofşore. De fapt, ofşore este compania care se deschide într-o ţară în care legislaţia evită impozitarea, iar proprietariilor săi, li se oferă ample posibilităţi de a ascunde implicarea în afaceri. In societatea multor ţări (inclusiv Ucraina), există convingerea larg răspândită că oamenii de afaceri din ofşore sunt

atraşi de posibilitatea de evaziune fiscală sau spălarea de „bani murdari.” Şi de multe ori acest lucru este tocmai asa.

Servicii ofşore

încă comercianţi vechi din Atena îşi ghidau afacerile lor astfel, încât să evite impozitarea: înconjurau oraşele în afara liniei desemnată prin lege pentru plătirea impozitelor. Ulterior, micile insule vecine, au devenit un refugiu pentru comerţul fără impozitare. Astăzi, pentru a crea o companie ofşore nu trebuie să faci nici un efort. Există multe companii care oferă rapid şi eficient servicii în acest domeniu.

Zone ofşore devin, de obicei, ţările mici, pentru care înregistrarea companiilor ofşore sau a întreprinzătorilor individuali este direcţia specializării internaţionale, care oferă o parte semnificativă a veniturilor valutare. Acestea sunt Panama si Belize în America Cent-rală, Liberia si Insulele Seiselles în Af-rica, ţările-pitice din Europa. Cele mai multe dintre statele insulare ofşore si teritoriile dependente situate în bazinul mării Caraibe. Guvernul Ucrainei a alcătuit o listă de 76 de ţări si teritorii în care impozitul pe venit este semnificativ mai mic decât în Ucraina. Mai mult de 30 dintre ele se încadrează în conceptul de tari ofsore.

Unele ţări ofşore au devenit puternice centre financiare din întreaga lume. De exemplu, Caiman şi insulele Bennude (posesiuni britanice din America de Nord), în clasamentul competitivităţii intră în al patrulea zece, iar insulele britanice din Jersey, Guernsey (situate în Canalul Mânecii) şi statul Liechtenstein — în al cincelea zece al centrelor financiare din lume. Acesta include, de asemenea, Insulele Virgine Britanice, Trinidad şi Tobago, Mauritius, Monaco, Malta, Cipru, Panama şi altele.

Banii în ofşore

Conform unui studiu realizat în 2015, cele mai mari 500 de corporaţii americane ţin în ofşore, mai mult de 2,1 miliarde de dolari din profituri. în cazul în care ei ar fi rambursaţi către SUA , corporaţiile ar trebui să plătească taxe suplimentare de 620 de miliarde de dolari. Cea mai mare sumă în conturile din străinătate o are CTN Apple - mai mult de 181 de miliarde de dolari. Este urmată de General Electric 119 miliarde de dolari, şi compania Microsoft - cu 108,3 miliarde de dolari.


SERVICIILE FINANCIARE ÎN UCRAINA. Astăzi, sistemul bancar din Ucraina este unul dintre elementele cele mai avansate ale mecanismului economic, deoarece reformarea sa a început mai devreme decât a altor sectoare. El este reprezentat prin Banca Naţională şi prin zeci de bănci comerciale. Printre acestea, câteva bănci de stat („Osciadbank” „Ukreximbank”), băncile parţial de stat şi private: cu capital ucrainean, străin (ING olandez, Deutsche Bank german, Credit Agricole francez, Kredobank polonez şi altele) sau mixt (austro-ucraineanul Raiffeisen Bank Aval”). Băncile comerciale au sucursale şi birouri în centre regionale si raionale, cele mai extinse reţele le au Oschadbank si Privat.

In ultimul timp, numărul de bănci ucrainene a scăzut în mod semnificativ. Băncile cu capital mic sau cele care au dat faliment, ori sunt în pragul falimentului, au fost alipite la alte bănci sau eliminate. Problematică a devenit activitatea, chiar şi a celei mai puternice bănci din ţară. Privatbank, prin urmare, guvernul l-a naţionalizat. Unele bănci mari din Ucraina sunt create cu investiţii rusesti. In condiţiile războiului hibrid purtat de Rusia împotriva Ucrainei, ţara noastră începe să le aplice sancţiuni restrictive. Aceasta afectează, de asemenea, întregul sistem financiar al Ucrainei.

Sistemul bancar din Ucraina are o importanţă destul de modestă pe pieţele financiare mondiale: activele totale ale sectorului bancar din Ucraina corespund la 0,4% din activele celei mai mari bănci din lume (a. 2015). Acest lucru indică spre poziţia pasivă a băncilor ucrainene de a participa la globalizarea activităţilor bancare, lipsa de competitivitate a băncilor autohtone şi necesită introducerea unor măsuri speciale de reformare a sectorului bancar intern.

Pentru a asigura un flux de fonduri în economie şi a stabiliza sistemul nostru financiar, guvernul nostru conlucrează cu instituţiile financiare internaţionale şi cu organizaţiile internaţionale. In special, Ucraina are fonduri valutare împrumutate de la FMI, BM, BMRD, BERD. Important pentru afaceri este atragerea investiţiilor străine - investiţii, trimise în mod direct la dezvoltarea producţiei. Volumul

investiţiilor atrase în economia Ucrainei a fost întotdeauna insuficient pentru nevoile sale, iar de când au început operaţiunile militare în estul ţării noastre a scăzut în mod semnificativ.

Printre cei mai mari investitori din Ucraina - ţările ofşore: Cipru, Insulele Virgine Britanice şi Belize. De cele mai multe ori capitalul, care provine din aceste ţări are origine ucraineană, deoarece a fost eliminat mai devreme din Ucraina prin intermediul companiilor ofşore. Ponderea tuturor celorlalte ţări în volumul total al investiţiilor în Ucraina este de 10-12 %. Investiţiile străine care vin în Ucraina din zonele ofşore, nu sunt însoţite de tehnologii de producţie inovatoare, metode moderne de organizare a afacerilor şi a celor mai bune practici de management.

ÎNTREBĂRI Şl ÎNSĂRCINĂRI

1. Descrieţi conceptul „finanţe".

2. Ce tipuri de activităţi cuprind serviciile financiare?

3. în ce constă sistemul bancar cu două nivele din cele mai multe ţări?

4. Ce este un împrumut? Care sunt creditele? Ce instituţii favorizează creditorii de comerţ exterior?

. Care sunt simptomele caracteristice ale oraşelor care sunt centre financiare mondiale? Dă exemple de aşa oraşe.

6. Ce sunt zonele ofşore? Daţi exemple de ţări ofşore.

7. Cum a influenţat globalizarea asupra locaţiei instituţiilor financiare din lume? Care au fost tendinţele centrelor financiare mondiale?

Care sunt după părerea dumneavoastră pricinele slăbirii sistemului bancar din Ucraina?

CĂUTAŢI ÎN INTERNET

Rating-ul competitivităţii centrelor financiare este în continuă schimbare. Utilizaţi sursele online (de exemplu, http: // www.longfinance.net/ programmes/global-financial-centres-index/publications.html), pentru a afla care sunt în prezent centrele aflate printre cei zece lideri mondiali.

 

Source: Manual de geografie pentru clasa a 9 Boiko

 


^