mozok.click » Geografie » Externalizarea
Інформація про новину
  • Переглядів: 708
  • Автор: admin
  • Дата: 2-04-2018, 18:10
2-04-2018, 18:10

Externalizarea

Категорія: Geografie

Amintiţi-vă, ce înseamnă corporaţii multinaţionale.

Care este esenţa informatizării economiei mondiale?

EXTERNALIZAREA. Orice afacere implică multe părţi - atât pe cele, care sunt legate direct cu specializarea sa, cât şi pe cele care nu au legătură cu ea. In acelaşi timp, un număr de operaţiuni este obligatoriu pentru activitatea antreprenorială: introducerea contabilităţii, transportul de mărfuri, utilizarea software-ului etc. Pentru performanţa lor, antreprenorul poate încadra în personalul său lucrători cu specialităţi corespunzătoare, dar nu este profitabil (mai ales dacă firma lui nu este mare, iar un astfel de lucru e temporar). Dar şi marile companii nu întotdeauna sunt cointeresate să întreţină departamente întregi de angajaţi, care nu se ocupă cu lucrul de bază. Activitatea marilor CTN a devenit atât de complicată, încât lor le este dificil să verifice, din ofisul central, procesele, care aparţin activităţii de bază a companiilor. La rezolvarea acestei probleme ajută externalizarea.

Externalizarea - transferul unei companii pe baza contractului anumitor procese de afaceri sau funcţiilor care nu sunt de bază la serviciu altei companii, care se specializează în domeniul relevant.

O asemenea companie externă se numeşte contractor. Pe lângă servicii şi suport, care au caracter unic, epizodic sau întâmplător, externalizarea oferă suport profesional funcţionării neîntrerupte a sistemelor individuale şi a infrastructurii pe baza acordului pe termen lung (cel puţin 1 an).

Principiul de bază al externalizării: „îmi rezerv de la compania mea doar ceea, ce pot face mai bine decât alţii. Companiilor externe le dau ceea, ce ele pot face mai bine decât mine.” Cel mai des se externalizează: conducerea contabilităţii, curăţirea încăperilor şi teritoriilor înconjurătoare, organizarea alimentării lucrătorilor, instruirea tinerilor angajaţi, serviciile de transfer de bani, întreţinerea şi repararea echipamentelor, serviciile de automobile şi de securitate, serviciile informaţionale şi altele. Se poate de transferat la externalizare orice tip de activitate care se desfăşoară în cadrul unei companii. Externalizarea este posibilă nu numai în domeniul serviciilor, ci şi în producţia de materie. Un exemplu este fabricarea produselor de tehnologie înaltă: compania privată americană concepe produsul (telefon, cip, procesor, tabletă etc.), dar îl produce la fabrica din China, unde se prelucrează diverse produse pentru zeci de alte firme după contract. Acest lucru este benefic, deoarece organizaţia de către această companie a producerii şi a utilizării forţei sale de muncă în general poate fi nerentabilă.

AVANTAJELE EXTERNALIZĂRII. Externalizarea are mai multe avantaje: 1) asigurarea neîntreruperii afacerilor: procesul afacerilor nu este transferat pentru externalizare la o anumită persoană, dar companiilor care duc responsabilitate de respectarea obligaţiilor sale din acord faţă de client; 2) posibilitatea concentrării depline asupra tipului activităţii de bază al companiei; 3) minimizarea riscurilor proprii ca rezultat al îndeplinirii sarcinilor de către profesionişti; 4) reducerea cheltuielilor

companiei; 5) folosirea echipamentului profesional şi specializat al tehnologiilor firmei contractorului; 6) acces imediat la personalul calificat al firmei contractorului; 7) termen rapid de îndeplinire a lucrului: firma care a dat comandă primeşte un rezultat rapid, tară să intervină în procesul de realizare a lucrului. încadrându-se în externalizare, compania merge la un pas gândit, deoarece aceasta simplifică activitatea ei. Dar, desigur, transmiterea anumitor funcţii prevede şi disponibilitatea unor riscuri.EXTERNALIZAREA TEHNOLOGIILOR INFORMAŢIONALE ÎN LUME.

După cum ştiţi deja, una dintre principalele direcţii de dezvoltare a lumii moderne este informatizarea. Utilizarea tehnologiilor informaţionale are scopul de a primi, a prelucra, a păstra şi a transmite informaţia, volumul căreia permanent creşte. Domeniul tehnologiilor informaţionale include dezvoltarea de software şi hardware şi oferă o gamă largă de servicii de instalare a lor, integrare în sistem, şi de asemenea servicii înrudite educaţionale, consultative şi de telecomunicaţii. Pe piaţa mondială a tehnologiilor informaţionale lider e regiunea Americii de Nord (SUA, Cana-da), care cu mult întrece regiunile Asiatico-Pacifică şi Europeană (des. 182).

Cea mai perspectivă direcţie în acordarea serviciilor informaţionale a devenit externalizarea tehnologiilor informaţionale (externalizarea IT). Aceasta reprezintă mai mult de 2/3 din toate contractele încheiate pe piaţa mondială a externalizării în general. La serviciile de externalizare IT apelează din ce în ce mai multe companii, deoarece, în activitatea lor, domeniul de utilizare al tehnologiilor informaţionale se extinde în continuu. Clienţi ai externalizării tehnologiilor informaţionale în toată lumea sunt corporaţiile multinaţionale industriale, băncile mari, organizaţiile guvernamentale, întreprinderile mici şi mijlocii. Principalele domenii de externalizare a tehnologiilor informaţionale la nivel mondial sunt serviciile financiare (aproape un sfert din contracturi), energetica şi diverse ramuri ale producţiei materiale (des. 183).

Cei mai mari furnizori de servicii de externalizare-IT sunt companiile înregistrate în SUA (IBM, Dell, Cognizant, CSC

etc.), Canada (CGI), Irlanda (Accenture), Franţa (Capgemini) şi altele. In acelaşi timp, aproape în fiecare al patrulea acord încheiat pe piaţa mondială a serviciilor externalizării-IT, executanţii sunt specialişti din India. Această ţară un timp îndelungat se află în fruntea clasamentului atractivitătii ţărilor cu externali-zare-IT (des. 184); aici lucrează o mare parte de angajaţi ai companiilor exter-nalizării tehnologiilor informaţionale din America de Nord şi Europa (de exemplu, două treimi din colectivul companii Cognizant, de aproape 220 de mii de lucrători); au creat companiile sale de externalizare, care concurează cu liderii pieţii mondiale a serviciilor externa-lizării tehnologiilor informaţionale (Wip-T'o, HCL, Infosys etc.). Dintre cele zece centre, cele mai mari, de acordare a serviciilor de externalizare în lume, în anul 2016, erau 6 oraşe indiene (Bangalor; Mumbai, Deli, Cennai, Hyderabad, Puna). Poziţii semnificative pe piaţa mondială a externalizării tehnologiilor informaţionale ocupă de asemenea China şi ţările Asiei de Sud-Est. 


Brusc creste volumul activităţii contractorilor tehnologiilor informaţionale în ţările Europei Centrale şi de Est, în America Latină.

Poziţiile Europei pe piaţa mondială a externalizării

După datele clasamentului Tholons, în 2014 Kievul a ocupat locul 55 între primele o sută de oraşe din lume - furnizori de servicii de externalizare, iar Lviv - locul 96. însă, în anul următor cercetătorii au exclus oraşele ucrainene din clasament, luând în considerare instabilităţile politice şi economice din ţară şi o probabilitate mare de război pe teritoriul ţării. Cele mai mari centre dintre oraşele europene după clasament în 2016 au fost Cracovia, Dublin, Praga (locurile 9,10 şi 14 respectiv). Budapesta, Varşovia, Brno. în general, din suta de oraşe ale clasamentului 20 de oraşe sunt europene.

DEZVOLTAREA EXTERNALIZĂRII-IT ÎN UCRAINA. în ultimele decenii se extinde piaţa externalizării tehnologiilor informaţionale în Ucraina. Dacă în anul 2003 volumul pieţii a fost de 110 milioane de dolari SUA, în 2016 cifra a depăşit 3 miliarde de dolari. După câştigurile valutare din volumul total al exportului Ucrainei serviciile tehnologiilor informaţionale ocupă al treilea loc după produsele metalurgice şi agricole. Principalele beneficii ale dezvoltării software-ului constau în faptul că pentru creşterea producţiei, nu sunt necesare investiţii semnificative ale activelor de bază, deoarece principalul activ al industriei tehnologiilor informaţionale- factorul uman — programiştii. După datele Asociaţiei IT din Ucraina, ţara noastră ocupă locul al patrulea în lume după numărul de specialişti certificaţi (după Statele Unite ale Americii, India, Rusia).


 

Acest lucru indică prezenţa imensului potenţial în dezvoltarea ramurei. In Ucraina se numără mai mult de 100 de mii de „aitisnici”, si fiecare dintre ei generează aproximativ 30 de mii de dolari SUA pe an. Preţurile mici pe servicii şi un număr mare de angajaţi profesionişti este principalul avantaj al Ucrainei.

în clasamentul mondial al ţărilor

după indexul de externalizare atractivă Ucraina în anul 2016 s-a clasat pe locul 24. După volumul externalizării tehnologiilor informaţionale ea ocupă poziţia de lider printre ţările Europei Centrale şi de Est, unde principalii săi concurenţi sunt: Polonia, România, Belarus, Ungaria şi Cehia. Astăzi în Ucraina lucrează peste o mie de companii-IT, mai mult de 100 de centre de cercetare şi mai mult de 2000 de companii start-up. Printre ele multe firme mici, care oferă o gamă largă de servicii pentru întreprinderile mici şi mijlocii. 13 companii din Ucraina sunt în top 100 de furnizori de servicii de externalizare în lume (a. 2017). Aceastea sunt şi companii internaţionale cu reprezentanţi în Ucraina, şi proiecte ale tehnologiilor informaţionale locale: ELEKS, N-iX, SoftServe, Miratech, Sigma Software, Softengi, Program-Ace. Cei mai mari clienţi ai Ucrainei sunt SUA (45 % din totalul comenzilor), Marea Britanie, Canada, Australia.

Companiile-IT care se ocupă cu externalizarea sunt în toate regiunile din Ucraina. Cele mai multe companii mari sunt în Kiev, Harkiv, Lviv, Odesa şi Dnepr, mai puţine în Viniţa, Ivano-Frankivsk, Cercaşi, Zaporojie.

Răspândite în Ucraina, sunt şi serviciile freelancer. Acesta e lucrul angajaţilor din afara companiei, fără a semna cu ei contracte pe termen lung. Ucraina este printre lideri în Europa după dezvoltarea de software pe baza de freelancer.

ÎNTREBĂRI Şl ÎNSĂRCINĂRI

1. Ce este externalizarea?

2. Numiţi avantajele externalizării.

3. Care este esenţa externalizării tehnologiilor informaţionale?

4. Care sunt ţările lider pe piaţa mondială a serviciilor-IT şi a externalizării-IT.

. Care sunt perspectivele dezvoltării externalizării în Ucraina?

în clasamentul mondial al ţărilor după atractivitatea externalităţii Ucraina, în anul 2016 s-a ridicat cu 17 poziţii faţă de anul 2014, în acelaşi timp rămânând în urma mai multor ţări din Europa Centrală şi de Est. Ce factori, după părerea voastră, contribuie la dezvoltarea sferei interne a tehnologiilor informaţionale, şi care împiedică dezvoltarea ei?

Întrebări şi însărcinări

de autoevaluare a cunoştinţelor

# »

Capitolul IV. Sectorul terţiar al economiei

1. Alegeţi varianta corectă referitor la transportul din Ucraina.

A cel mai mare cost de transportare îl are transportul aerian B transportarea între Marea Neagră şi Herson aparţine marelui cabotaj C un rol important în relaţiile economice interne îl joacă transportul fluvial D principalul neajuns al transportului de conducte - dependenţa de vreme

2. Numiţi portul ucrainean pe Marea Azov.

A Izmail B Berdeansk C Herson D Feodosia

3. Care autostrădă în Ucraina are întindere meridională?

A Kiev-Harkiv B Kiev-Odesa C Kiev-Kovel D Kiev-Lviv

4. Alegeţi grupul de mărfuri care ţine poziţia de lider în structura de mărfuri a exporturilor în Ucraina.

A ţesături, îmbrăcăminte, încălţăminte B metale feroase, oţel, laminate C îngrăşăminte, materiale plastice, fibre D aeronave, nave, tractoare

. Găsiţi varianta incorectă privind comerţul exterior al Ucrainei.

A volumul exporturilor de servicii este mai mare decât volumul exporturilor de mărfuri B saldo-ul comerţului de servicii întotdeauna este pozitiv

C în importul mărfurilor domină maşinile, mijloacele de transport şi echipamentele D principalul partener de mărfuri al Ucrainei dintre asociaţiile internaţionale este UE

6. Faceţi concordanţa între regiunile Ucrainei şi obiectele turistice situate pe teritoriul lor.

A Ternopil 1 Sviatoghirska Lavra

B Volan 2 Castelul Luţk

C Cerkasî 3 Parcul dendrologic„Sofiivka"

D Zaporijia 4 Peştera Cristalină

Parcul Naţional „Lunca Mare"

7. Aşezaţi în ordine numele ţărilor după tonajul flotei maritime comerciale, începând cu cea mai mare.

A China B Ucraina C Panama D Liberia

8. Aşezaţi în ordine tipurile de transport ale Ucrainei în ceea ce priveşte contul de mărfuri, începând de la cel mai mare:

A rutier B feroviar C fluvial D prin conducte

9. Ce rol joacă ştiinţa şi educaţia în societate?

10. Care sunt avantajele externalizării?

 

Source: Manual de geografie pentru clasa a 9 Boiko

 


^