mozok.click » Біологія » Урок 60. Захист та збереження біосфери, основні заходи щодо охорони навколишнього середовища
Інформація про новину
  • Переглядів: 2476
  • Автор: admin
  • Дата: 7-08-2017, 09:59
7-08-2017, 09:59

Урок 60. Захист та збереження біосфери, основні заходи щодо охорони навколишнього середовища

Категорія: Біологія, Розробки уроків

Мета: сформувати поняття «біорізноманіття»; ознайомити з основними заходами щодо охорони навколишнього середовища, типами природоохоронних територій; розкрити механізми захисту та збереження біосфери; розвивати увагу, пам’ять, мову, логічне мислення, уміння працювати в групі, висловлювати власну думку, порівнювати, аналізувати й узагальнювати інформацію, встановлювати причинно-наслідкові зв’язки; виховувати дбайливе ставлення до всього живого, товариські відносини; формувати науковий світогляд, екологічне мислення, інтерес до предмета.

Обладнання: фотографії національних парків світу, заповідників та інших природоохоронних територій.

Тип уроку: комбінований урок.

Місце уроку в навчальній темі: поточний.

Міжпредметні зв'язки: природознавство, географія, екологія.

Компетентності, які формуються в учнів: уміння вчитися, спілкуватися державною мовою, соціальна, комунікативна, загальнокультурна, здоров’язбережувальна, науково-природнича, екологічна грамотність. 

Дидактичні й розвивальні завдання та способи їх реалізації на різних етапах уроку

етап уроку

Завдання

реалізація завдання

Вивчення нового матеріалу

Сформувати поняття «біорізноманіття», визначити його ознаки; розвивати увагу, пам’ять

Словникова робота за текстом § 52

Ознайомити з основними заходами щодо охорони навколишнього середовища; розкрити механізми захисту та збереження біосфери; розвивати уміння встановлювати причинно-на-слідкові зв’язки

Опрацювання тексту § 52

Ознайомити з основними типами природоохоронних територій; розвивати вміння працювати в групі, аналізувати й узагальнювати інформацію

Складання схеми за таблицею § 52

Етап уроку

Завдання

Реалізація завдання

Закріплення

вивченого

матеріалу

Поглибити та закріпити знання про вплив антропогенного чинника на різні екосистеми й біосферу в цілому; обґрунтувати необхідність захисту біосфери

Проект. Виявлення рівня антропогенного впливу в екосистемах своєї місцевості

Поглибити й закріпити знання про захист та збереження біосфери, основні заходи щодо охорони навколишнього середовища

Запитання 3-5 після § 52

Підбиття підсумків

Узагальнити знання учнів про біорізноманіття та його охорону

Запитання 1-2 після § 52

Домашнє завдання

Удосконалювати знання про захист навколишнього середовища, охорону біосфери

Опрацювати § 52, тести після § 52 — усно

 

 

Це матеріал з міні-конспекта уроків до підручника Біологія 9 клас К. М. Задорожний 

 


^