mozok.click » Правознавство » Верховна Рада України та Президент України в системі органів державної влади
Інформація про новину
  • Переглядів: 2444
  • Автор: admin
  • Дата: 8-09-2017, 08:29
8-09-2017, 08:29

Верховна Рада України та Президент України в системі органів державної влади

Категорія: Правознавство

ПРИГАДАЙТЕ! Які механізми стримувань і противаг передбачені в ході реалізації принципу поділу державної влади в Україні?

1. Які повноваження має Верховна Рада України

Єдиним представницьким органом усього українського народу та єдиним органом законодавчої влади в Україні є парламент — Верховна Рада України.

Відповідно до Конституції України, Верховна Рада України обирається народом України на основі загального, рівного та прямого виборчого права шляхом таємного голосування терміном на п’ять років. До складу Верховної Ради України входять 450 народних депутатів.

Народним депутатом України є обраний відповідно до Закону України «Про вибори народних депутатів України» представник українського народу у Верховній Раді України. Він уповноважений протягом строку депутатських повноважень здійснювати повноваження, передбачені Конституцією України та законами України.

Народним депутатом України може бути обраний будь-який громадянин України, який на день виборів досяг 21-річного віку, має право голосу та живе в Україні протягом останніх п’яти років. Не може бути обраним до Верховної Ради України громадянин, який має судимість за вчинення умисного злочину, якщо ця судимість не погашена і не знята у встановленому законом порядку.

Народні депутати України здійснюють свої повноваження на постійній основі.

Народні депутати України не можуть мати іншого представницького мандата, перебувати на державній службі, обіймати інші оплачувані посади, займатися іншою оплачуваною або підприємницькою діяльністю (крім викладацької, наукової та творчої), входити до складу керівного органу чи наглядової ради підприємства або організації, що має на меті отримання прибутку.Кожний народний депутат України має право на сесії Верховної Ради України звернутися із запитом до органів Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, керівників інших органів державної влади та органів місцевого самоврядування, а також до керівників підприємств, установ і організацій, розташованих на території України, незалежно від їх підпорядкування й форм власності. Керівники органів державної влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій зобов’язані повідомити народного депутата України про результати розгляду його запиту.

Повноваження народних депутатів України починаються з моменту складення присяги та припиняються разом із припиненням повноважень Верховної Ради України відповідного скликання. Порядок роботи Верховної Ради України встановлюється Конституцією України та Регламентом Верховної Ради України.

Регламент Верховної Ради України — документ про особливості парламентської процедури, який має силу закону та встановлює порядок:

• скликання й проведення сесій Верховної Ради

України, її засідань;

• формування органів державної влади;

• здійснення законодавчого процесу;

• здійснення контрольної діяльності;

• здійснення окремих видів діяльності Верховної Ради України, її органів і організацій, народних депутатів, посадових осіб тощо. Верховна Рада України працює сесійно.

Під час сесій відбуваються пленарні засідання, тобто засідання за участю всіх депутатів. Проходять також засідання комітетів Верховної Ради України, на яких здійснюється попереднє обговорення проектів законів. Згідно з Конституцією України, засідання Верховної Ради України відбуваються відкрито.

Із числа депутатів таємним голосуванням обирають Голову Верховної Ради, Першого заступника й заступника Голови Верховної Ради України. Голова Верховної Ради України веде засідання Верховної Ради, представляє Верховну Раду в Україні й поза її межами, підписує акти, прийняті Верховною Радою, організує підготовку документів до розгляду у Верховній Раді тощо.


До структури Верховної Ради України входять комітети Верховної Ради, які створюються для підготовчої роботи із законопроектами за напрямками діяльності. У разі потреби Верховна Рада України може створювати тимчасові спеціальні, слідчі та інші депутатські комісії для аналізу окремих проблем, конфліктів тощо.

Робочим органом Верховної Ради України є Секретаріат Верховної Ради України, де працюють наукові консультанти з різних галузей, фахівці та інші співробітники, які забезпечують роботу Верховної Ради.

Важливу роль у роботі Верховної Ради відіграють депутатські групи, які об’єднують депу

татів зі спільними поглядами з питань державного розвитку. Чимало груп, сформованих на партійній основі, об’єднують депутатів, які належать до однієї партії. Такі групи, сформовані за партійною ознакою, називають фракціями.

У Верховній Раді України за результатами виборів і на основі узгодження політичних позицій формується коаліція депутатських фракцій, до складу якої входить більшість народних депутатів України від конституційного складу Верховної Ради України.

Коаліція депутатських фракцій у Верховній Раді України формується протягом одного місяця від дня відкриття першого засідання Верховної Ради України, що проводиться після чергових або позачергових виборів Верховної Ради України, або протягом місяця від дня припинення діяльності коаліції депутатських фракцій у Верховній Раді України. Коаліція депутатських фракцій у Верховній Раді України, відповідно до Конституції, вносить пропозиції Президенту України щодо кандидатури Прем’єр-міністра України, а також кандидатур до складу Кабінету Міністрів України.

Верховна Рада України обирає членів Рахункової палати, яка контролює від її імені надходження та використання коштів Державного бюджету України. Верховна Рада України призначає також Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини й щороку заслуховує його доповідь про контроль за дотриманням та захистом прав і свобод людини в Україні.

Крім законодавчих, Верховна Рада України виконує й інші важливі функції, які закріплено в статті 85 Конституції України.

ПОВНОВАЖЕННЯ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ (стаття 85 Конституції України)

Повноваження, пов'язані із законодавчою функцією парламенту

• Внесення змін до Конституції України в межах і порядку, передбачених розділом XIII Конституції.

• Призначення всеукраїнського референдуму з питання про зміну території України.

• Прийняття законів.

• Визначення засад внутрішньої і зовнішньої політики.

• Затвердження Державного бюджету України та внесення змін до нього.

• Затвердження загальнодержавних програм економічного, науково-технічного, соціального, національно-культурного розвитку, охорони довкілля.

• Надання законом згоди на обов'язковість міжнародних договорів України та денонсація (розірвання) міжнародних договорів України.

• Затвердження законом Конституції Автономної Республіки Крим, змін до неї.

• Прийняття Регламенту Верховної Ради України

Повноваження, пов'язані з формуванням органів державної влади, призначенням посадових осіб

1. Призначення виборів:

• Президента України у строки, передбачені Конституцією України.

• Чергових та позачергових виборів до органів місцевого самоврядування.

• Позачергових виборів до Верховної Ради Автономної Республіки Крим.

2. Призначення на посади та звільнення з посад:

• Голови та інших членів Рахункової палати.

• Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини; заслуховування його щорічних доповідей про стан дотримання та захисту прав і свобод людини в Україні.

• Половини складу Ради Національного банку України.

• Половини складу Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення.

• Керівника апарату Верховної Ради України; затвердження кошторису Верховної Ради України та структури її апарату.

• Призначення на посади третини складу Конституційного Суду України.

3. Призначення за поданням Президента України:

• Прем'єр-міністра України, Міністра оборони України, Міністра закордонних справ України, вирішення питання про відставку Прем'єр-міністра України.

• Призначення на посаду та звільнення з посади за поданням Президента України Голови Служби безпеки України.

• Призначення на посаду та звільнення з посади Голови Національного банку України за поданням Президента України.

• Призначення на посади та звільнення з посад членів Центральної виборчої комісії за поданням Президента України.

4. Надання згоди на призначення Президентом України на посаду та звільнення з посади Президентом України Генерального прокурора; висловлення недовіри Генеральному прокуророві, що має наслідком його відставку з посади.

5. Призначення за поданням Прем'єр-міністра України інших (крім Міністра оборони України та Міністра закордонних справ України) членів Кабінету Міністрів України, Голови Антимонопольного комітету України, Голови Державного комітету телебачення і радіомовлення України, Голови Фонду державного майна України, звільнення зазначених осіб із посад, вирішення питання про відставку членів Кабінету Міністрів України

Повноваження, пов'язані зі здійсненням парламентського контролю

1. Щодо Президента України:

• Заслуховування щорічних та позачергових послань Президента України про внутрішнє і зовнішнє становище України.

Усунення Президента України з поста в порядку особливої процедури (імпічменту), встановленому статтею 111 Конституції України.

Прийняття рішення про направлення запиту до Президента України на вимогу народного депутата України, групи народних депутатів чи комітету Верховної Ради України, попередньо підтриману не менш як однією третиною від конституційного складу Верховної Ради України.

2. Щодо Кабінету Міністрів України:

• Розгляд і прийняття рішення щодо схвалення Програми діяльності Кабінету Міністрів України.

• Здійснення контролю за діяльністю Кабінету Міністрів України відповідно до Конституції України.

3. Щодо Верховної Ради Автономної Республіки Крим:

• Дострокове припинення повноважень Верховної Ради Автономної Республіки Крим за наявності висновку Конституційного Суду України про порушення нею Конституції України або законів України.

4. У сфері фінансів та економіки:

• Контроль за виконанням Державного бюджету України, прийняття рішення щодо звіту про його виконання.

• Затвердження рішень про надання Україною позик та економічної допомоги іноземним державам і міжнародним організаціям, а також про отримання Україною від іноземних держав, банків і міжнародних фінансових організацій позик, не передбачених Державним бюджетом України, здійснення контролю за їх використанням

Повноваження у сфері зовнішньої політики, оборони та безпеки

• Оголошення за поданням Президента України стану війни й укладення миру, схвалення рішення Президента України про використання Збройних Сил України та інших військових формувань у разі збройної агресії проти України.

• Затвердження загальної структури, кількості, визначення функцій Збройних Сил України, Служби безпеки України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, а також Міністерства внутрішніх справ України.

• Схвалення рішення про надання військової допомоги іншим державам, про направлення підрозділів Збройних Сил України до іншої держави чи про допуск підрозділів збройних сил інших держав на територію України.

• Затвердження протягом двох днів із моменту звернення Президента України указів про введення воєнного або надзвичайного стану в Україні або в окремих її місцевостях, про загальну або часткову мобілізацію, про оголошення окремих місцевостей зонами надзвичайної екологічної ситуації

Інші повноваження

• Утворення й ліквідація районів, установлення й зміна меж районів і міст, віднесення населених пунктів до категорії міст, найменування й перейменування населених пунктів і районів.

• Затвердження переліку об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації; визначення правових засад вилучення об'єктів права приватної власності.

• Установлення державних символів України

2. Якими повноваженнями наділений Президент України


ЗАВДАННЯ. Ознайомтеся зі статтями нормативно-правових актів. Визначте, як за період незалежності змінював

ся статус Президента України. Як ви вважаєте, із чим це пов'язано?

Згідно з Конституцією України, Президент України є главою держави, гарантом її суверенітету та територіальної цілісності, дотримання Конституції, прав і свобод людини й громадянина. Президент України не входить до складу виконавчої влади, а має особливі повноваження в державі завдяки системі противаг і стримувань. Президент відіграє важ

ливу роль у житті держави, має представляти інтереси народу. Тому Конституцією передбачено, що громадяни України обирають Президента на основі загального, рівного, прямого виборчого права таємним голосуванням терміном на п’ять років.

Конституцією України встановлено відповідні вимоги до кандидата на посаду Прези

дента. Так, йому має виповнитися 35 років, він зобов’язаний проживати в Україні протягом останніх десяти років, мати право голосу, бути громадянином України й володіти державною мовою. Одна й та сама особа може

бути обрана Президентом України не більше ніж два строки підряд. Президент України не має права займатися будь-якою іншою оплачуваною або підприємницькою діяльністю, не може мати іншого представницького мандата.

ПОВНОВАЖЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Повноваження, пов'язані з гарантуванням державного суверенітету, територіальної цілісності України, дотриманням Конституції України, прав і свобод людини та громадянина

• Забезпечує державну незалежність, національну безпеку і правонаступництво держави.

• Має право звернення до Конституційного Суду України про відповідність Конституції України чинних міжнародних договорів України або тих міжнародних договорів, що вносяться до Верховної Ради України для надання згоди на їх обов'язковість.

• Має право звернення до Конституційного Суду України про відповідність Конституції України (конституційність) законів та інших правових актів Верховної Ради України; актів Президента України; актів Кабінету Міністрів України; правових актів Верховної Ради Автономної Республіки Крим

Повноваження, пов'язані з представництвом держави в зовнішній та внутрішній сфері

• Звертається з посланнями до народу та із щорічними й позачерговими посланнями до Верховної Ради України про внутрішнє і зовнішнє становище України.

• Представляє державу в міжнародних відносинах.

• Приймає рішення про визнання іноземних держав.

• Призначає та звільняє глав дипломатичних представництв України в інших державах і при міжнародних організаціях; приймає вірчі й відкличні грамоти дипломатичних представників іноземних держав

Повноваження, пов'язані з участю в законодавчому процесі

• Має право законодавчої ініціативи у Верховній Раді України.

• Призначає всеукраїнський референдум щодо змін до розділу І «Загальні засади», розділу III «Вибори. Референдум» і розділу ХШ «Внесення змін до Конституції України» Конституції України, проголошує всеукраїнський референдум за народною ініціативою.

• Підписує закони, прийняті Верховною Радою України.

• Має право вето щодо прийнятих Верховною Радою України законів (крім законів про внесення змін до Конституції України) із наступним поверненням їх на повторний розгляд Верховної Ради України.

• Зупиняє дію актів Кабінету Міністрів України з мотивів невідповідності цій Конституції з одночасним зверненням до Конституційного Суду України щодо їх конституційності.

• Скасовує акти Ради міністрів Автономної Республіки Крим

Повноваження у сфері відносин із Верховною Радою України

• Призначає позачергові вибори до Верховної Ради України у строки, встановлені Конституцією України.

• Припиняє повноваження Верховної Ради України, якщо:

1) протягом одного місяця у Верховній Раді України не сформовано коаліцію депутатських фракцій;

2) протягом 60 днів після відставки Кабінету Міністрів України не сформовано персональний склад Кабінету Міністрів України;

3) протягом 30 днів однієї чергової сесії пленарні засідання не можуть розпочатися

Повноваження, пов'язані із забезпеченням національної безпеки й оборони

• Є Верховним Головнокомандувачем Збройних Сил України.

• Очолює Раду національної безпеки і оборони України.

Вносить до Верховної Ради України подання про оголошення стану війни та в разі збройної агресії проти України приймає рішення про використання Збройних Сил України та інших утворених відповідно до законів України військових формувань.

• Приймає відповідно до закону рішення про загальну або часткову мобілізацію та введення воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях у разі загрози нападу, небезпеки державній незалежності України.

• Приймає в разі необхідності рішення про введення в Україні або в окремих її місцевостях надзвичайного стану

Повноваження, пов'язані з утворенням та формуванням органів державної влади, інших органів

• Вносить за пропозицією коаліції депутатських фракцій у Верховній Раді України подання про призначення Верховною Радою України Прем'єр-міністра України

в строк не пізніше ніж на 15-й день після отримання такої пропозиції

• Вносить до Верховної Ради України подання про призначення:

1) Міністра оборони України, Міністра закордонних справ України;

2) Голови Служби безпеки України.

• Призначає на посади третину складу Конституційного Суду України.

• Призначає на посади та звільняє з посад:

1) половину складу Ради Національного банку України;

2) половину складу Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення.

• Призначає на посаду та звільняє з посади за згодою Верховної Ради України Генерального прокурора.

• Створює в межах коштів, передбачених у Державному бюджеті України, для здійснення своїх повноважень консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи й служби

Інші повноваження

• Присвоює вищі військові звання, вищі дипломатичні ранги та інші вищі спеціальні звання і класні чини.

• Нагороджує державними нагородами; установлює президентські відзнаки та нагороджує ними.

• Приймає рішення про прийняття до громадянства України та припинення громадянства України, про надання притулку в Україні.

• Здійснює помилування

Свої повноваження Президент України виконує до вступу на посаду новообраного президента. Його повноваження можуть бути припинені достроково в разі:

1) відставки;

2) неспроможності виконувати свої повноваження за станом здоров’я;

3) усунення з поста в порядку імпічменту;

4) смерті.

У разі дострокового припинення повноважень Президента України його обов’язки тимчасово покладаються на Голову Верховної Ради України.

ВИСНОВКИ

• Верховна Рада України є єдиним представницьким органом усього українського народу та єдиним органом законодавчої влади в Україні. Основним напрямком діяльності Верховної Ради України є прийняття законів, однак вона здійснює й низку інших повноважень.

• Президент України є главою держави і не входить безпосередньо до жодної з гілок влади. Йому на

дані широкі повноваження у сфері гарантування державного суверенітету, територіальної цілісності України, дотримання Конституції України, прав і свобод людини та громадянина, представництва держави в зовнішній та внутрішній сфері, законодавчого процесу, утворення та формування органів державної влади, інших органів.

2. Заповніть таблицю «Формування органів державної влади Верховною Радою України та Президентом України».

Верховна Рада України

Президент України

Призначення:

Внесення до Верховної Ради України подання про призначення:

Призначення за поданням Президента України:

Призначення за згодою Верховної Ради України:

Надання згоди на призначення Президентом України:

Призначення:

Призначення за поданням Прем'єр-Міністра України:

3. Проведіть міні-дослідження. Проаналізуйте найновіші повідомлення телевізійних новин, газет та офіційних сайтів мережі Інтернет і підготуйте інформацію про ті питання, над якими зараз працює Верховна Рада України.

 

Це матеріал з підручника Основи правознавства 9 клас Святокум поглиблений рівень

 


^