mozok.click » Інформатика » Адресація в Інтернеті. Поняття ІР-адреси, доменного імені та URL-адреси
Інформація про новину
  • Переглядів: 3512
  • Автор: admin
  • Дата: 18-09-2017, 10:31
18-09-2017, 10:31

Адресація в Інтернеті. Поняття ІР-адреси, доменного імені та URL-адреси

Категорія: Інформатика

Пригадайте, яке максимальне десяткове число можна записати в 1 байт, 2 байти.

Як відомо, в разі об’єднання пристроїв в мережу суттєвого значення набуває їхня швидка й однозначна ідентифікація. Як ідентифікатор виступає так звана IP-адреса (від англ. Internet Protocol Address) (див. рисунок).

IP-адреса — унікальний ідентифікатор пристрою, підключеного до локальної мережі або Інтернету.

Найпоширенішою є IP-адреса стандарту IPv4. Швидкий розвиток мереж Інтернету приводить до вичерпання вільних адрес, тому з 2008 року введено новий стандарт IPv6.

IP-адреси є основним типом адрес, на підставі яких мережевий рівень протоколу IP передає пакети між мережами. IP-адреса призначається адміністратором під час конфігуру-вання комп’ютерів і маршрутизаторів.

IP-адреса складається з двох частин: номера мережі й номера вузла.

Коли мережа працює як складова частина Інтернету, то адреса мережі видається провайдером або регіональним ін-тернет-реєстратором (Regional Internet Registry, скорочено RIR).

Номер вузла в протоколі IP призначається незалежно від локальної адреси вузла. Маршрутизатор по визначенню входить відразу в кілька мереж, тому кожен порт маршрутизато-ра має власну IP-адресу. Кінцевий вузол також може входити в кілька IP-мереж. У цьому випадку комп’ютер повинен мати кілька IP-адрес, за числом мережевих зв’язків.

Таким чином, IP-адреса характеризує не окремий комп’ютер або маршрутизатор, а одне мережеве з’єднання.

Кількість адрес у мережі визначається тільки й виключно маскою підмережі.IP-адреса стандарту IPv4 складається з чотирьох однобай-тових чисел, розділених крапками (32-бітового двійкового числа). Кожне число може набувати значення від 0 до 255 включно. Це означає, що в цьому стандарті можна використовувати 2564 (4 млрд 295 млн) унікальних адрес. Наприклад: 198.162.5.7.

IP-адреса стандарту IPv6 складається з восьми двобайтових чисел, розділених двокрапками (128-бітового двійкового числа). Кожне число може набувати 65 535 значень. Загальна кількість адрес у цьому стандарті сягає 340 трильйонів.

Маска підмережі — бітова маска, яка визначає, яка частина IP-адреси вузла мережі належить до адреси мережі, а яка — до адреси самого вузла в цій мережі.

За допомогою маски підмережі можна визначити, що один діапазон IP-адрес буде в одній підмережі, а інший діапазон, відповідно, — в іншій підмережі.

Наприклад, вузол з IP-адресою 12.34.56.78 і маскою підмережі 255.255.255.0 знаходиться в мережі 12.34.56.0.

Щоб отримати адресу мережі, знаючи IP-адресу і маску підмережі, необхідно застосувати до них операцію кон’юнкції (логічне І) по кожному розряду.


Розглянемо приклад.

Приклад. IP-адреса: (192.168.1.2). Маска підмережі: (255.255.254.0).

Числові адреси вузлів дуже зручні для опрацювання обчислювальними пристроями. Але уявіть собі, що ви маєте запам’ятовувати десять-двадцать 32- або 128-бітових послідовностей. Так, значно зручніше використовувати адреси, які записані словами або скороченнями. Наприклад, на відміну від адреси 209.185.108.134 ми легко набираємо google.com.ua.

Доменне ім'я — це адреса ресурсу в мережі, яка записана з використанням слів або їх скорочень, розділених крапкою.

Для зручного користування інформаційними ресурсами їм надають унікальні адреси — URL (від англ. Uniform Resource Locator — уніфікований вказівник місцезнаходження ресурсу).

URL-адреса — стандартизована адреса інформаційного ресурсу в мережі, що складається з назви протоколу, за допомогою якого буде передаватися файл, шляху до файла на комп'ютері та імені самого файла.

URL-адреса має таку структуру:


Регіональні реєстратори (RIR) отримують номери автономних систем і великі блоки адрес в інтернет-корпорації із присвоєння імен та номерів (англ. Internet Corporation for Assigned Names and Numbers, ICANN), а потім видають номери автономних систем і блоки адрес меншого розміру локальним інтернет-реєстраторам (англ. Local Internet Registries, LIR).

Запитання для перевірки знань

Що таке IP-адреса?

Які стандарти IP-адрес ви знаєте?

Що таке маска підмережі?

Поясніть необхідність появи доменних імен.

Що таке URL-адреса? Яке її призначення?

Знайдіть відомості про особливі IP-адреси. Зробіть повідомлення.

Знайдіть відомості про URL-адресу. Хто запропонував використовувати URL-адреси?

 

Це матеріал з підручника Інформатика 9 клас Руденко (поглиблений рівень)

 


^