mozok.click » Інформатика » Інтернет-ресурси для вивчення навчальних предметів
Інформація про новину
  • Переглядів: 8687
  • Автор: admin
  • Дата: 18-09-2017, 10:37
18-09-2017, 10:37

Інтернет-ресурси для вивчення навчальних предметів

Категорія: Інформатика

Назвіть основні види освітніх електронних ресурсів. За якими ознаками їх розрізняють? Чому в інформаційному суспільстві значну роль відіграє освіта?

Нині дедалі більшого поширення в мережі Інтернет набувають освітні та навчальні ресурси. Умовно їх можна розподілити на портали, де збирається інформація про навчальні заклади основної та додаткової освіти, позашкільні виховні установи, різні форми безперервної або дистанційної освіти, та ресурси, які надають допоміжні можливості освіти й самоосвіти в конкретних галузях знання. Їх основна аудиторія — учні й абітурієнти.

Освітні інтернет-ресурси — це ресурси освітнього характеру, розташовані у веб-просторі мережі Інтернет.

До таких ресурсів належать не тільки сайти та портали, а й інші електронні ресурси, які зберігають на веб-серверах у різних форматах (текстових, графічних, архівах, аудіо, ві-део тощо). Ознайомимося з деякими з них.

Найповнішим каталогом усіх існуючих освітніх сайтів та блогів є портал Освітні ресурси Інтернету (https://sites.google. com/site/osvitnires/). Каталог постійно оновлюється.

На сервері Еducational Network Ukraine (http://www.ednu. kiev./ua) представлені всі українські інформаційні ресурси, пов’язані з освітою: організації, вищі навчальні заклади, докладна інформація про системи освіти найбільш розвинених країн, огляд преси, виставки, конференції тощо. Крім того, існують веб-сторінки, які можуть стати в пригоді вчителям, студентам, учням тощо.

Особливу увагу слід звернути на сайт електронної бібліотеки Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (http:// www.nbuv.gov.ua). Вона є унікальним зібранням джерел інформації, яке містить книги, журнали, наукові праці, автореферати дисертаційних досліджень, образотворчі матеріали, рукописи, стародруки, газети тощо.

На Українському освітньому порталі (http://www.osvita.org. ua/) можна знайти рейтинг освітніх сайтів України, перелік освітніх ресурсів: реферати, колекції, музеї, словники, перекладачі, електронні бібліотеки тощо.Наукова світлиця (http://lecbank.jimdo.com) — україномовний сайт із невеликою базою лекцій з математики, фізики, хімії та української мови (рис. 1).

Термін «дистанційна освіта» використовують щодо широкого спектра освітніх програм і курсів. Задля забезпечення

ефективної взаємодії під час дистанційного навчання використовують цілий набір інструментів, включаючи інтерактивні комп’ютерні програми, електронну пошту та ін.

Безумовною перевагою дистанційної освіти є можливість незалежно від місцезнаходження слухача отримати доступ до лекцій викладачів найкращих університетів світу. Єдиною вимогою є наявність Інтернету. Все більшої популярності набувають відкриті онлайн-курси на платформах Prometheus, EdEra, EdX, Coursera.

Prometheus — це перший україномовний громадський проект (рис. 2) масових відкритих онлайн-курсів. Головною метою проекту є безкоштовне надання доступу до онлайн-кур-сів університетського рівня всім бажаючим, а також надання можливості публікувати та розповсюджувати такі курси провідним викладачам, університетам та компаніям. Крім того, Prometheus надає доступ до онлайн-курсів підготовки до ЗНО.

EdEra (https://www.ed-era.com) — ще один україномовний освітній ресурс. EdEra ставить на меті зробити освіту якісною та доступною і, на відміну від інших платформ, орієнтований саме на базову середню освіту. Автори створюють онлайн-курси повного циклу — від лекцій до книжок. Це проект незамінний для бажаючих добре підготуватися до складання ЗНО.

Сьогодні численні школи, некомерційні організації, корпорації та міжнародні організації пропонують або планують запровадити курси на ресурсі EdX. Станом на 2016 рік EdX має понад 3,5 млн користувачів, що є слухачами більше ніж 250 курсів в Інтернеті.

Coursera — проект у галузі масової онлайн-освіти, заснований професорами інформатики Стенфордського університету Ендрю Іном і Дафною Коллер. У його рамках існує проект із публікації освітніх матеріалів в Інтернеті у вигляді набору безкоштовних онлайн-курсів.


Запитання для перевірки знань

Дайте означення освітнім інтернет-ресурсам.

Які платформи для онлайн-курсів ви знаєте? Назвіть переваги дистанційної освіти.

Перегляньте перелік курсів на платформах Prometheus та Coursera. Які курси, на вашу думку, користуються найбільшим попитом? Обгрунтуйте ваш висновок.

Практична робота № 11

Тема. Сучасні сервіси Інтернету.

Завдання: розробити маршрут прогулянки за допомогою програми Google My Maps. Обладнання: комп'ютер із виходом у мережу Інтернет.

Хід роботи

Під час роботи з комп’ютером дотримуйтесь правил безпеки.

Наберіть у пошуковому рядку браузера Google My Maps. Викличте програму.

У вікні, що відкрилося, клацніть кнопку Створити карту.

За замовчуванням з’являється мапа з першим шаром Шар без назви, у правому кутку шару кнопка Параметри шару, яка дає змогу редагувати назву та видаляти шар (див. рисунок).

Відредагуйте назву шару «Моя улюблена прогулянка».

Виберіть на карті місце, де ви буваєте під час прогулянки. Виберіть із рядка інструментів Додати маркер, установіть маркер на потрібному місці. У вікні, що з’явилося, введіть назву вибраного місця та додайте короткий опис.

Додайте фотографію, натиснувши на значок фотоапарату. Можна або завантажити, або вказати URL-адресу вибраної в Ін-тернеті фотографії.

Виберіть колір та вигляд маркера. Для цього клацніть кнопку Стилі створеного маркера, яка розташована в правому кутку рядка маркера.

Повторіть пп. 5, 6 для наступних місць.

Виберіть на рядку інструментів кнопку Накреслити лінію.

Сполучіть вибрані місця лінією.

Аналогічно опису в п. 6 виберіть колір та товщину лінії.

Збережіть створену мапу.

Зробіть висновки: як можна використовувати власні створені карти; у яких галузях людської діяльності, на вашу думку, використовуються подібні карти; чи плануєте ви в подальшому створювати такі карти.


Практична робота № 12

Тема. І нтернет-ресурси для навчання.

Завдання: навчитися користуватися інтернет-ресурсами для навчання. Обладнання: комп'ютер із виходом у мережу Інтернет.

Хід роботи

Під час роботи з комп’ютером дотримуйтесь правил безп

Зареєструйтеся на сайті «Дистанційне навчання інформатики» (http://dystosvita. mdl2.com).

Зареєструйтеся на курс Старша школа Інформатика 10 клас.

Пройдіть тематичне тестування «Служби Інтернету».

Повідомте оцінку вчителю.

Перейдіть на сторінку «Робота з мульти-медіа».

Пройдіть тестування до розділу «Основи роботи з мультимедіа».

Повідомте оцінку вчителю.

Перегляньте існуючі курси на сайті «Дистанційне навчання інформатики».

У середовищі Microsoft Excel створіть таблицю з назвами курсів, які пропонуються на сайті, поставте позначки, які курси ви хотіли б вивчати.

Збережіть таблицю та надішліть її на вказану вчителем адресу.

Зробіть висновки: яка ваша думка щодо ідеї дистанційного навчання; які курси, на вашу думку, користуватимуться найбільшим попитом; які навички стануть у пригоді в майбутньому.

 

Це матеріал з підручника Інформатика 9 клас Руденко (поглиблений рівень)

 


^