Сортировать статьи по: дате | популярности | посещаемости | комментариям | алфавиту
Інформація про новину
 • Переглядів: 3755
 • Автор: admin
 • Дата: 1-02-2018, 18:00
 • 0
1-02-2018, 18:00

Особливості органічних сполук

Категорія: Хімія

Опанувавши матеріал параграфа, ви зможете:

• знати спільні та відмінні ознаки органічних і неорганічних речовин;

• розрізняти органічні та неорганічні речовини; основний і збуджений стан атома;

Інформація про новину
 • Переглядів: 6491
 • Автор: admin
 • Дата: 1-02-2018, 17:59
 • 0
1-02-2018, 17:59

Оборотні й необоротні реакції

Категорія: Хімія

Опанувавши матеріал параграфа, ви зможете:

• формулювати визначення понять «пряма реакція», «оборотна реакція»;

• розрізняти оборотні й необоротні реакції;

Інформація про новину
 • Переглядів: 8214
 • Автор: admin
 • Дата: 1-02-2018, 17:58
 • 0
1-02-2018, 17:58

Швидкість хімічної реакції, залежність швидкості реакції від різних чинників

Категорія: Хімія

Опанувавши матеріал параграфа, ви зможете:

• формулювати визначення понять «швидкість хімічної реакції», «хімічна кінетика»;

• характеризувати вплив різних чинників на швидкість хімічної реакції;

Інформація про новину
 • Переглядів: 16957
 • Автор: admin
 • Дата: 1-02-2018, 17:56
 • 0
1-02-2018, 17:56

Екзотермічні й ендотермічні реакції. Термохімічне рівняння

Категорія: Хімія

Опанувавши матеріал параграфа, ви зможете:

• знати й розуміти поняття «тепловий ефект хімічної реакції», «екзотермічні реакції», «ендотермічні реакції», «термохімічне рівняння»;

• розрізняти екзо- й ендотермічні реакції;

• характеризувати хімічні реакції за тепловим ефектом;

Інформація про новину
 • Переглядів: 4527
 • Автор: admin
 • Дата: 1-02-2018, 17:55
 • 0
1-02-2018, 17:55

Окисно-відновні реакції. Процеси окиснення, відновлення, окисники, відновники

Категорія: Хімія

Опанувавши матеріал параграфа, ви зможете:

• формулювати визначення понять «окисно-відновні реакції», «процес окиснення», «процес відновлення», «окисник», «відновник», «електронний баланс»;

• розрізняти окисно-відновні реакції та реакції, що відбуваються без зміни ступеня окиснення;

• характеризувати процес окиснення та відновлення; роль окисно-відновних процесів у довкіллі;

Інформація про новину
 • Переглядів: 4018
 • Автор: admin
 • Дата: 1-02-2018, 17:54
 • 0
1-02-2018, 17:54

Класифікація хімічних реакцій за кількістю та складом реагентів і продуктів реакцій

Категорія: Хімія

Опанувавши матеріал параграфа, ви зможете:

• називати ознаки класифікації хімічних реакцій; типи хімічних реакцій, класифікованих за зміною кількості та складу реагентів і продуктів реакцій;

• розрізняти ознаки класифікації; реакції сполучення, розкладу, заміщення й обміну;

• характеризувати хімічні реакції різних типів;

Інформація про новину
 • Переглядів: 10482
 • Автор: admin
 • Дата: 1-02-2018, 17:53
 • 0
1-02-2018, 17:53

Виявлення в розчині гідроксид-іонів і йонів гідрогену. Якісні реакції та їх застосування

Категорія: Хімія

Опанувавши матеріал параграфа, ви зможете:

• знати якісні реакції на аніони, за якими їх виявляють у розчинах електролітів;

• пояснювати якісні реакції, ознаки їх перебігу;

• наводити приклади рівнянь реакцій на якісне визначення в розчинах: хлорид-іонів, бромід-іонів, йодид-іонів, сульфат-іонів, ортофосфат-іонів, карбонат-іонів;

Інформація про новину
 • Переглядів: 12527
 • Автор: admin
 • Дата: 1-02-2018, 17:52
 • 0
1-02-2018, 17:52

Реакції обміну між розчинами електролітів, умови їх перебігу. Йонно - молекулярні рівняння хімічних реакцій

Категорія: Хімія

Опанувавши матеріал параграфа, ви зможете:

• розрізняти реакції обміну, що відбуваються в розчинах електролітів, умови їх перебігу, випадки, коли вони відбуваються;

• наводити приклади реакцій обміну;

• пояснювати причини перебігу реакцій йонного обміну, які відбуваються в розчинах електролітів; йонно-молекулярні рівняння;

• складати рівняння реакцій йонного обміну в розчинах електролітів;

Інформація про новину
 • Переглядів: 10263
 • Автор: admin
 • Дата: 1-02-2018, 17:50
 • 0
1-02-2018, 17:50

Ступінь електролітичної дисоціації. Сильні й слабкі електроліти. Поняття про pH розчину

Категорія: Хімія

Опанувавши матеріал параграфа, ви зможете:

• формулювати визначення понять «ступінь електролітичної дисоціації», «сильні електроліти», «слабкі електроліти», «рН розчину»;

• розрізняти сильні й слабкі електроліти; рН лужного, кислотного та нейтрального середовищ;

• характеризувати електроліти за ступенем дисоціації;

Інформація про новину
 • Переглядів: 3613
 • Автор: admin
 • Дата: 1-02-2018, 17:49
 • 0
1-02-2018, 17:49

Електролітична дисоціація кислот, основ, солей у водних розчинах

Категорія: Хімія

Опанувавши матеріал параграфа, ви зможете:

• формулювати визначення понять «кислоти», «основи», «солі» з погляду електролітичної дисоціації;

• розуміти поняття «ступінчаста дисоціація»;

• розрізняти катіони й аніони, утворені кислотами, основами, солями;

^