Сортировать статьи по: дате | популярности | посещаемости | комментариям | алфавиту
Інформація про новину
 • Переглядів: 13607
 • Автор: admin
 • Дата: 8-10-2017, 22:25
 • 0
8-10-2017, 22:25

Український національний рух у 60-90-х роках XIX століття

Категорія: Історія України

Наприкінці 60-х років XIX століття в умовах певного послаблення антиукраїнської політики влади відбувалося відновлення громадівського руху, але вже у формі напівлегального. Центром його відродження знову став Київ, де були зібрані значні інтелектуальні сили. Поряд із колишніми громадівськи-ми діячами з’явилася талановита молодь — М. Зібер, О. Русов, С. Подолинський та інші.

Інформація про новину
 • Переглядів: 18853
 • Автор: admin
 • Дата: 8-10-2017, 22:21
 • 0
8-10-2017, 22:21

Український національний рух у 50-60-х роках XIX століття

Категорія: Історія України

Друга половина XIX ст. як у Європі, так і на українських землях характеризувалася організаційним оформленням та виробленням ідейних засад визвольних рухів, що виникли в першій половині XIX ст.

Інформація про новину
 • Переглядів: 20800
 • Автор: admin
 • Дата: 8-10-2017, 21:35
 • 0
8-10-2017, 21:35

Місто і село в Україні в другій половині XIX століття: життя в пореформену добу

Категорія: Історія України

Упродовж другої половини XIX ст. кількість населення дев’яти губерній Наддніпрянщини збільшилася з 13,5 до 23,5 млн осіб. Це надзвичайно швидке зростання було безпосереднім результатом демографічного вибуху в європейських країнах протягом другої половини XIX ст. Особливо швидкими темпами збільшувалася кількість населення Півдня і Сходу українських земель, де відбувався бурхливий розвиток промисловості.

Інформація про новину
 • Переглядів: 31618
 • Автор: admin
 • Дата: 8-10-2017, 21:30
 • 0
8-10-2017, 21:30

Особливості модернізації промисловості та сільського господарства України в другій половині XIX століття

Категорія: Історія України

Реформи 60-70-х років XIX ст., попри їх обмеженість, створили умови для економічного розвитку українських земель та зробили можливим здійснення (хоча й із запізненням) індустріалізації. Її темпи в пореформений період були дуже високими. Особливо це відчувалося в Наддніпрянській Україні, де лише за кілька років сформувалися цілком нові галузі промисловості.

Інформація про новину
 • Переглядів: 8651
 • Автор: admin
 • Дата: 8-10-2017, 21:24
 • 0
8-10-2017, 21:24

Ліквідація кріпацтва та реформи 60-70 років XIX століття

Категорія: Історія України

Наприкінці 50-х рр. XIX ст. Наддніпрянська Україна була найбільш розвиненим в економічному відношенні регіоном Російської імперії. Проте подальшому економічному зростанню краю все більше заважали залишки кріпосницьких відносин. Розвиток промисловості стримували відсутність ринку вільнонайманої робочої сили та вузький попит на промислову продукцію.

Інформація про новину
 • Переглядів: 4598
 • Автор: admin
 • Дата: 8-10-2017, 21:08
 • 0
8-10-2017, 21:08

Наддніпрянська Україна в системі міжнародних відносин в другій половині XIX століття

Категорія: Історія України

Протягом XIX ст. українські землі, як і раніше, залишалися об’єктом міжнародної політики. Проте розгортання українського національно-визвольного руху впливало на поширення серед європейських політиків розуміння того, що чимало українців прагнуть змінити підвладне становище свого народу.

У другій половині XIX ст. зовнішня політика Російської імперії непокоїла країни Європи, передусім Пруссію.

Інформація про новину
 • Переглядів: 34928
 • Автор: admin
 • Дата: 8-10-2017, 01:25
 • 0
8-10-2017, 01:25

Розвиток театру, музики, образотворчого мистецтва та архітектури в Україні кінця XVIII - першої половини XIX століття

Категорія: Історія України

Театральне мистецтво здавна користувалося популярністю на українських землях. У першій половині XIX ст. в Наддніпрянщині в поміщицьких маєтках за тогочасною модою з’являлося чимало театрів, де грали актори-кріпа-ки. Серед найвідоміших були кріпацькі театри в селі Кибинці на Полтавщині в маєтку Д. Трощинського та селі Качанівка на Чернігівщині в поміщика Г. Тарновського. До його маєтку на театральні вистави приїздили М. Гоголь, М. Маркевич, М. Максимович та інші. 

Інформація про новину
 • Переглядів: 24707
 • Автор: admin
 • Дата: 8-10-2017, 01:24
 • 0
8-10-2017, 01:24

Культура України кінця XVIII - першої половини XIX століття. Розвиток освіти, науки та літератури

Категорія: Історія України

Основним змістом змін, що відбувалися в культурному розвитку цього періоду, було становлення модерної української культури. Цей процес значною мірою співвідносився з українським національним відродженням. Суттєвий вплив на розвиток культури мало перебування України під владою Австрійської та Російської імперій. 

Інформація про новину
 • Переглядів: 6962
 • Автор: admin
 • Дата: 7-10-2017, 17:56
 • 0
7-10-2017, 17:56

Європейська революція 1848-1849 років на західноукраїнських землях

Категорія: Історія України

У лютому 1848 р. у Франції спалахнула революція. «Весна народів», як її називали сучасники, швидко поширилася на італійські та німецькі землі, Австрійську імперію. Унаслідок перемоги березневого повстання 1848 р. імператор погодився надати своїм підданим демократичні свободи та оголосив вибори до першого загальноімперського конституційного рейхстагу (нижньої палати парламенту), який мав прийняти нові закони.

Інформація про новину
 • Переглядів: 10060
 • Автор: admin
 • Дата: 7-10-2017, 07:35
 • 0
7-10-2017, 07:35

Початок українського національного відродження

Категорія: Історія України

Умови, у яких відбувалося українське національне відродження на західноукраїнських землях, були набагато складнішими, ніж у Наддніпрянщині, де зростанню національної свідомості сприяла пам’ять про Гетьманщину.

^