Сортировать статьи по: дате | популярности | посещаемости | комментариям | алфавиту
Інформація про новину
 • Переглядів: 2172
 • Автор: admin
 • Дата: 24-01-2018, 13:20
 • 0
24-01-2018, 13:20

Об'єднання Німеччини

Категорія: Всесвітня історія

Пригадайте, з яких держав складалася Німеччина в середині ХІХ ст., які з них претендували на першість у процесі об’єднання країни.

Економічне піднесення країни. Після придушення революції політична реакція поширилася по всій Німеччині. У Пруссії запанував режим поліцейської сваволі. Демократичні і ліберальні газети були заборонені, політичні клуби і товариства закриті.

Інформація про новину
 • Переглядів: 1930
 • Автор: admin
 • Дата: 24-01-2018, 13:19
 • 0
24-01-2018, 13:19

Весна народів

Категорія: Всесвітня історія

Складіть логічні пари: республіка, Австрія, конфедерація, Велика Британія, імперія, Франція, конституційна монархія, Німецький союз.

У 1848-1849 рр. у країнах Західної і Центральної Європи спалахнули нові буржуазні революції. Вони охопили Францію, Німеччину, багатонаціональну Австрійську імперію та італійські держави.

Інформація про новину
 • Переглядів: 1398
 • Автор: admin
 • Дата: 24-01-2018, 13:14
 • 0
24-01-2018, 13:14

Франція і німецькі держави у 1815-1847 роках

Категорія: Всесвітня історія

Франція в період Реставрації. У 1814 р. на вимогу країн-перемож-ниць у Франції було відновлено династію Бурбонів. Але реставрація не означала повного відновлення існуючих раніше порядків і повернення Франції до старої абсолютної монархії. Навіть європейські монархи-реакціонери враховували можливість нового революційного вибуху.

Інформація про новину
 • Переглядів: 3670
 • Автор: admin
 • Дата: 24-01-2018, 13:10
 • 0
24-01-2018, 13:10

Велика Британія у першій половині XIX століття

Категорія: Всесвітня історія

Пригадайте матеріал 8-го класу і дайте відповідь: коли і за яких обставин в Англії відбувся промисловий переворот?

Економічний розвиток. У першій половині XІХ ст. Велика Британія стала наймогутнішою індустріальною та колоніальною державою світу. За рівнем промислового виробництва і торгівлі вона випередила інші країни світу. 

Інформація про новину
 • Переглядів: 3093
 • Автор: admin
 • Дата: 24-01-2018, 13:05
 • 0
24-01-2018, 13:05

Промислове піднесення Західної Європи. Початок становлення індустріального суспільства

Категорія: Всесвітня історія

Європа та Америка в добу революцій і національного об’єднання (1815-1870 рр.)

Найважливіші терміни та поняття розділу:

Індустріальне суспільство - суспільство, у якому завершено процес створення великої, технічно розвинутої промисловості та де найбільший внесок у вартість матеріальних здобутків вносять видобуток і переробка природних ресурсів, а також галузі промисловості.

Ідеологія - система ідей і поглядів (політичних, правничих, філософських, релігійних тощо), яка виражає корінні інтереси, ідеали якогось класу або іншої соціальної групи.

Лібералізм (від лат. liberalis — вільний) - ідейна течія, яка пропагує необхідність поступового реформування суспільства з метою досягнення повної реалізації індивідуальних цінностей і, передусім, максимальної особистої політичної і громадянської свободи людини. Гарантії забезпечення такої свободи - приватна власність та правова держава. Як течія, є, по суті, різновидом консерватизму, оскільки спрямований виключно на усунення перешкод індивідуальній свободі.

Нація (від лат. natio - плем’я, народ) - історична спільнота людей, яка характеризується спільністю території, культури, етнічних особливостей і характеру, економічних та соціальних зв’язків тощо. Складається з різних племен та народностей.

Карбонарії - члени таємного товариства в Італії в першій половині XIX ст., що боролись за національне звільнення і конституційний лад.

Інформація про новину
 • Переглядів: 3734
 • Автор: admin
 • Дата: 24-01-2018, 13:04
 • 0
24-01-2018, 13:04

Війни наполеонівської Франції. Віденський конгрес

Категорія: Всесвітня історія

Франція у період Консульства та Імперії. Переворот 9 листопада 1799 р. призвів до встановлення у Франції військової диктатури, що орієнтувалася на інтереси нової французької буржуазії і пов’язаного з нею командного складу республіканської армії. У диктатурі правлячі кола країни вбачали захист як від спроб реставрації монархії, так і від демократичних прагнень народних мас. 

Інформація про новину
 • Переглядів: 5352
 • Автор: admin
 • Дата: 24-01-2018, 13:02
 • 0
24-01-2018, 13:02

Велика французька революція кінця XVIII століття

Категорія: Всесвітня історія

Конституційна монархія - форма правління, за якої влада монарха обмежена конституцією.

«Праві» і «ліві» - поділ політичних течій, який походить з післяреволюційного (1789 р.) французького парламенту, де прихильники конституційної монархії розташувалися у правій частині залу, тоді як якобінці, що наполягали на революційних перетвореннях, - у лівій. Відтоді правими (або консерваторами, реакціонерами) прийнято вважати прихильників збереження існуючого ладу, а лівими - тих, хто виступає за необхідність радикальних змін.

Інформація про новину
 • Переглядів: 1343
 • Автор: admin
 • Дата: 24-01-2018, 13:00
 • 0
24-01-2018, 13:00

Місце Нового часу в історії

Категорія: Всесвітня історія

З курсу всесвітньої історії, який ви вивчали у 8-му класі, пригадайте, в якій країні світу в XVII ст. розпочався промисловий переворот і що цьому сприяло.

З кінця XVIII до початку XX ст. людство пережило багато важливих подій, які докорінно змінили політичну карту світу, суспільні відносини всередині окремих країн, сприяли появі нових ідеологічних та культурних течій, швидкому економічному зростанню, яке привело до утвердження в передових країнах Європи і США індустріального суспільства.

Інформація про новину
 • Переглядів: 2813
 • Автор: admin
 • Дата: 19-11-2017, 16:26
 • 0
19-11-2017, 16:26

Підручник Всесвітня історія 9 клас Коляда читати онлайн

Категорія: Всесвітня історія, Підручники

 Рік видання: 2017

 Видавництво: Аксіома

 Автор: І. А. Коляда

Інформація про новину
 • Переглядів: 1899
 • Автор: admin
 • Дата: 19-11-2017, 16:13
 • 0
19-11-2017, 16:13

Додатки до підручника Всесвітня історія 9 клас Коляда

Категорія: Всесвітня історія

УЗАГАЛЬНЮЮЧЕ ПОВТОРЕННЯ «СВІТ НАПРИКІНЦІ XVIII - У XIX СТ.»

^