mozok.click » Основи здоров'я » Складові особистої гігієни. Гігієнічні процедури
Інформація про новину
  • Переглядів: 3950
  • Автор: admin
  • Дата: 9-01-2018, 10:22
9-01-2018, 10:22

Складові особистої гігієни. Гігієнічні процедури

Категорія: Основи здоров'я

На цьому уроці ви дізнаєтеся:

• про основні складові особистої гігієни;

• про правила особистої гігієни;

• про гігієнічні процедури.

Пригадайте!

Як взаємопов’язані чинники здорового способу життя?

Що таке гігієна й особиста гігієна. Гігієна — це наукова дисципліна та прак -тична галузь медичної науки, яка досліджує закономірності впливу навколиш -нього середовища на організм людини й громадське здоров’я з метою обґрунту -вання гігієнічних нормативів, санітарних норм і правил, а також профілактичних заходів. Вона забезпечує оптимальні умови для життєдіяльності людини, збере -ження й зміцнення її здоров’я та запобігання виникненню різних захворювань.

Згідно з міфологією стародавнього світу, Асклепій (Ескулап) (мал. 13), дав -ньогрецький бог лікування, син Аполлона, мав двох дочок — Панакею та Гігією.

Першу вважали покровителькою лікувальної медицини, другу — покровителькою медицини профілактичної. Саме від її імені утворене слово гігієна (з грецьк. той, хто приносить здоров’я) (мал. 13).

Особиста гігієна — це основа здорово -го способу життя, умова ефективної профі -лактики різних захворювань. Особиста гігі -єна ґрунтується на принципах збереження та зміцнення здоров’я шляхом дотримання гігієнічних вимог у повсякденному особис тому житті й діяльності людини. Вона спря -мована на профілактику хвороб, створення сприятливих умов для життя й хорошого самопочуття.

До сфери особистої гігієни належать гігієна тіла й порожнини рота, фізич -на культура, загартовування, запобігання шкідливим звичкам, гігієна одягу та взуття, гігієна відпочинку та сну тощо.Висловлюємо свою думку

Як ви розумієте вислів: «Гігієна ставить перед собою велику й благородну мету — зробити розвиток людини найдосконалішим, життя — енергійнішим, старіння — менш швидким, а смерть — найбільш віддаленою»? (Е. А. Парке, англійський учений).

Про значення догляду за тілом. Забезпечення чистоти тіла, догляд за шкі -рою та волоссям — основні правила особистої гігієни й норма життя кожної лю дини. Якщо людина стежить за своїм тілом, це покращує її здоров’я та робить привабливою для інших людей. На організм людини впливає багато чинників — як зовнішні (температура довкілля, електричні й магнітні поля, ультрафіолето ве випромінювання, хімічні речовини, мікроорганізми тощо), так і внутрішні (погане харчування, недостатня кількість вітамінів, низька рухова активність, шкідливі звички, недотримання режиму праці та відпочинку). Від того, як лю дина дбає про свій організм, як доглядає за своїм тілом, залежить її здоров’я. Тому особиста гігієна відіграє важливу роль у підлітковому та юнацькому віці. Предмети особистої гігієни мають бути індивідуаль ними, а засоби особистої гігієни треба до бирати відповідно до віку й особливостей організму.

Висловлюємо свою думку

Розгляньте малюнок 14 та обговоріть, як зображені чинники впливають на організм людини.

Які ще чинники впливу на здоров’я людини вам відомі? Назвіть їх.

Як доглядати за шкірою. Пригадаймо, яку роль відіграє шкіра у формуванні здоров’я людини.

Шкіра вкриває все наше тіло та є бар’єром між дов -кіллям і внутрішніми системами організму. На шкірі міститься декілька мільйонів терморецепторів, потових і жирових залоз. Вона бере безпосередню участь у про -цесах тепло - й газообміну. (Пригадайте вивчене з курсу біології). Забруднена шкіра швидко втрачає еластичність, стає джерелом неприємних запахів. Разом з тим шкіра, особливо чиста, має бактерицидні властивості, захищає організм від впливу несприятливих метеорологічних, механічних і хімічних чинників навколишнього середо вища.


 

Догляд за шкірою — необхідна умова для збереження її чистоти й нормального функціонування.

Залежно від типу шкіри (пригадайте вивчене раніше), для її миття треба ви -користовувати гарячу й холодну воду. Жирну шкіру потрібно частіше мити гаря -чою та теплою водою, а суху — теплою та холодною. Приймати душ треба щодня (мал. 15). Важливим засобом для підтримання чистоти тіла є мило, яке має бути якісним, жирним, з приємним запахом, давати багато піни. Якщо шкіра ніжна, краще користуватися милом рідко, а якщо жирна — навпаки. Для шкіри облич чя найсприятливішою є м’яка вода кімнатної температури. Обличчя обов’язково треба мити перед сном із метою очищення вивідних отворів шкірних залоз від різноманітних забруднень. (Пригадайте вивчене раніше).

Поміркуйте

Обговоріть подану інформацію.

Через шкіру за годину виділяється 10-20 мл поту. Під час важкої роботи або перегрівання ця кількість може зростати до 300-500 мл і більше. Щодоби шкіра дорослої людини виділяє 15-40 г шкірного жиру, до складу якого входять різні жирні кислоти, білки й інші речовини, відбувається злущення до 15 г лусочок ороговілого епідермісу. (Пригадайте вивчене раніше). Сукупність цих та інших речовин сприяє розмноженню на шкірі бактерій і грибків.

• Поясніть, що відбуватиметься з організмом людини, яка нехтує привилами особистої гігієни.

Про родимки на шкірі. Дуже часто саме родимки є першопричиною появи в людини такого небезпечного для життя захворювання, як меланома, або рак

шкіри. Родимка — це доброякісне новоутворення на тілі, що складається з незрілих або змінених клітин епідермісу (мал. 16). Родимки не загрожують жит -тю та здоров’ю людини, іноді це тільки косметичний дефект. Однак за певних обставин родимки раптом починають рости, проникаючи в глиб шкірного по криву й утворюючи метастази. На місці родимок формуються злоякісні клітини, які внаслідок більш інтенсивного обміну речовин дуже швидко діляться

й ростуть, породжуючи ракову пухлину. Родимки виникають як на обличчі, так і на закритих ділянках тіла, у пахових складках, на кінцівках тощо.

Запам 'аТайТе!

Родимки не можна в жодному разі видаляти домашніми засобами, перев’язувати або зрізати. Якщо у вас є родимки, треба бути обережними, щоб вони не зачіплювалися одягом, бретельками, ременем, сумочкою чи зазнавали постійного подразнення.

Лікарі розробили спеціальний тест для родимок, що дістав назву ABCD, який допомагає оцінити, коли родимки на тілі людини стають небезпечними, і виявити патологічно змінену родимку. (Детальніше про це ви дізнаєтеся з додатка 4, с. 174).

Якою має бути гігієна рук і ніг. Окремої уваги заслуговує гігієна рук і ніг (мал. 17). Руки треба мити з милом декілька разів на день. Кожна людина повин -на мати власний рушник (окремий для рук та окремий для ніг) або рушники од -норазового користування. Особливо ретельно треба мити між пальцями, куди можуть проникнути різноманітні хвороботворні грибки. Оскільки нігті є місцем накопичення мікроорганізмів, які поширюються на інші частини тіла, їх потрібно щоденно добре мити з милом, використовуючи щітку, частіше зрізати вільний край. Нігтям треба надавати овальної форми, а шкіру навколо нігтя зрізувати ма -нікюрними ножицями, уникаючи порізів.

Щоб тримати ноги в чистоті, їх необхідно щоденно мити теплою водою з ми -лом і добре витирати між пальцями. Суху шкіру ніг треба змащувати кремом. У разі інтенсивного потовиділення ноги потрібно протирати ліками, які вису -шують шкіру (за рекомендацією лікаря). Якщо потовиділення незначне, шкіру ніг можна протирати спиртом або одеколоном і посипати присипкою. Місця з грубою шкірою потрібно протирати пемзою. Нігті на ногах треба часто зрізувати по прямій лінії так, щоб лише вільний край був слабко заокруглений і м’які частини пальця не наростали на ніготь.

Гігієна волосся. Здорове волосся прикрашає людину, а головне — захищає голову від шкідливого впливу навколишнього середо вища. Стан волосся тісно пов’язаний із загаль -ним самопочуттям людини. Шкіра волосяної частини голови має багато потових і сальних залоз, тому волосся треба мити в міру забруд нення. Для цього необхідно використовувати теплу воду й мийні засоби. Вода для миття го -лови має бути м’якою. Сушити волосся потріб но обережно, витираючи м’яким рушником, а потім досушувати за кімнатної температури. Не рекомендується сушити волосся на сонці, біля електричної або газової плити, користува тися феном. Це пересушує волосся, воно втра -чає блиск, еластичність, стає ламким.

Важливо правильно розчісувати волосся: коротке — від коренів, а довге — від кінців, поступово пере -міщуючи гребінець угору (мал. 18). Гребінці та щітки мають бути індивідуальними, їх необхідно тримати в чистоті, ретельно мити й просушувати. Якщо після роз -чісування на гребінці кожного разу залишається декіль -ка волосин, це нормальне явище, адже волосся постій но поновлюється. Людина щоденно може втрачати до 100 волосин, які замінюються новими.

Правильний догляд за волоссям допомагає запобігти не тільки його випаданню, а й різноманітним захво рюванням.

Гігієна одягу та взуття. Одяг і взуття захищають людину від несприятливих метеорологічних чинників (холоду, спеки) і різних механічних ушкоджень.

Одяг має бути легким, вільним і м’яким, не подразнювати шкіру, адже це впливає на її кровообіг. Вибираючи одяг, треба враховувати кліматичні особ ливості місцевості, пору року, традиції та професію людини. Одяг не має шкоди -ти нормальним функціям організму, він має бути гарним і гігієнічним, адже від нього залежить зовнішній вигляд людини.

Призначення взуття — захищати ноги від несприятливих умов довкілля, тобто від охолодження, механічних ушкоджень, забруднень. Ось чому воно має відпо відати всім анатомо фізіологічним особливостям будови стопи, її формі, розміру, підтримувати амортизаційну й ресорну функції стопи, бути зручним, легким, пові тропроникним і водостійким, а також відповідати умовам праці, побуту та клімату.

Незручне взуття, стискаючи стопу, може порушувати нормальний крово -й лімфообіг, а також нормальну діяльність опорно - рухового апарату (мал. 19). Тож ніщо так не шкодить ногам, як неправильно підібране взуття. Воно є також причиною утворення мозолів, потіння ніг, викривлення пальців, виникнення за пальних процесів і плоскостопості. У вузькому й тісному взутті ноги швидше охолоджуються, що може призвести до загальної застуди. Підбори не повинні бути вищими за 2-3 см — це забезпечує оптимальну рівновагу між м’язами — згиначами й розгиначами стопи. В іншому випадку нога набуває нестійкого по ложення, центр маси тіла переміщується вперед, зміщуються внутрішні органи, унаслідок чого розвиваються різноманітні захворювання. Взуття на високих під

борах неприпустиме для дітей і підлітків, оскільки це може спричинити викривлення хребта, зміну нормальної форми таза.

Взуття потрібно просушувати й змащувати, збе рігати чистим, у сухому приміщенні, яке добре про вітрюється.

Гігієна порожнини рота. Значення гарної усміш -ки та зубів, що є окрасою людини, важко переоці нити. Здорові зуби мають велике оздоровче зна чення для організму. Незадовільний стан ротової порожнини сприяє проникненню інфекцій в орга

нізм. Найпоширенішим захворюванням зубів є карієс.

(Пригадайте вивчене раніше). Часто на зубах утворю -ються камені. Хвороби зубів можуть бути причиною ін -ших захворювань, зокрема крові, серця, легенів, нирок.

Запобігти захворюванням зубів можна, якщо вжи -вати відповідні гігієнічні заходи. Це насамперед раціо -нальний режим праці та відпочинку, збалансоване хар чування, відповідний догляд за ротовою порожниною (мал. 20). Після кожного приймання їжі потрібно полос -кати рот водою кімнатної температури, видаляти залиш ки їжі спеціальними індивідуальними зубочистками.

Для механічного очищення зубів від м’яких часток їжі та нейтралізації кислот, що утворюються в ротовій по рожнині, застосовують порошки й пасти. Чистити зуби краще порошком з очищеної крейди з додаванням аро матичних речовин. Зубна паста затримується між зубами та є місцем накопичення мікроорганізмів і залишків їжі. Щодня треба робити масаж ясен протягом 3—5 хв.


Запам'ятайте!

Не можна затискати в зубах металеві предмети, розколювати горіхову шкаралупу, гризти шматочки цукру, насіння тощо.

Працюємо разом

Об’єднайтесь у групи з умовними назвами «Лікар-педіатр», «Лікар-дерматолог», «Лікар-ортопед», «Лікар-стоматолог», «Лікар-онкодерматолог» і розгляньте запропоновані ситуації. Змоделюйте розвиток певної ситуації з позиції лікаря відповідного фаху та шляхи усунення її негативних наслідків.

Ситуація 1. Дівчина прочитала в книжці рецептів народної медицини, як позбутися родимки, та вирішила діяти, до того ж останнім часом родимка, яка так докучала їй, змінила колір і стала збільшуватися за розміром.

Ситуація 2. Чотирнадцятирічна дівчина невисокого зросту носить взуття на високих (до 12 см) підборах.

Ситуація 3. Хлопець після інтенсивних тренувань нехтує водними процедурами, а витирає тіло рушником і користується дезодорантом.

Ситуація 4. Хлопці побилися об заклад, хто з них більше розкусить горіхів.

Ситуація 5. Дівчина з великим (на її думку) розміром ноги носить взуття, на розмір менше.

Ситуація 6. Дівчина, побоюючись відвідування стоматолога, не розповідає батькам, що вона має проблеми із зубами.

Ситуація 7. Дівчина мріяла про гарне волосся, тож скористалася порадою реклами й почала використовувати новий шампунь.

Ситуація 8. Хлопець не дотримувався правил особистої гігієни й носив одні й ті самі шкарпетки протягом тижня.

Кроки до успіху

Німецький учений Г. К. Ліхтенберг писав: «Наші хвороби нам не шкодять, коли ми про них уже знаємо». Загальний стан вашого організму, здоров’я та тривалість життя залежать від того, як ви дотримуєтесь основних правил особистої гігієни. Вони досить прості й відомі вам:

1. Щодня, двічі на день, приймайте душ або ванну та міняйте нижню білизну.

2. Мийте руки перед їжею, після кожного відвідування туалету, контакту з тваринами, а також поїздки в громадському транспорті.

3. Користуйтеся особистими предметами (засобами для гоління, зубною щіткою, рушником, мочалкою) і, звичайно ж, нижньою білизною (трусами, шкарпетками тощо).

4. Слідкуйте за чистотою свого одягу, взуття.

5. Не користуйтеся чужим одягом і взуттям. У громадських душових, на пляжі — носіть власні гумові капці.

До сфери гігієни належить гігієна розумової діяльності, відпочинку, сну (про це йтиметься в наступних параграфах), а також режим дня, який визначає й регламентує всі складники життя людини. Саме тому режим дня треба організовувати так, щоб створювати хороші умови для оптимальної працездатності й підвищення опірності організму.

Доведіть, що ви знаєТе

1. Яке значення має гігієна для життя та здоров’я людини?

2. У чому полягає гігієна рук і ніг?

3. Як потрібно доглядати за ротовою порожниною?

Домашнє завдання

Обговоріть разом із батьками та близькими людьми вивчене на уроці. Підготуйте для молодших школярів коротку лекцію на тему «Особиста гігієна школяра».

Шукаємо інформацію до наступного уроку

Підготуйте повідомлення про біологічні ритми людини, використавши засоби масової інформації та Інтернет.

 

Це матеріал з підручника Основи здоров'я 9 клас Поліщук

 


^