Сортировать статьи по: дате | популярности | посещаемости | комментариям | алфавиту
Інформація про новину
 • Переглядів: 3075
 • Автор: admin
 • Дата: 12-02-2018, 22:51
 • 0
12-02-2018, 22:51

Атомне ядро

Категорія: Фізика

Протонно-нейтронна модель атомного ядра. Історія ядерної фізики почала свій відлік з 1896 року. У цьому році Анрі Беккерель відкрив явище радіоактивності, яке не можна було пояснити на основі тогочасних уявлень про будову атома.

 

Інформація про новину
 • Переглядів: 15672
 • Автор: admin
 • Дата: 12-02-2018, 22:50
 • 0
12-02-2018, 22:50

Квантові генератори та їх застосування

Категорія: Фізика

Спонтанне і вимушене випромінювання. Як ми знаємо, перехід квантової системи (атома, йона, молекули) з одного енергетичного стану в інший супроводжується випромінюванням або поглинанням кванта електромагнітного випромінювання. Досі ми говорили лише про такий механізм випромінювання (теплового випромінювання, люмінесценції)

Інформація про новину
 • Переглядів: 5766
 • Автор: admin
 • Дата: 12-02-2018, 22:49
 • 0
12-02-2018, 22:49

Рентгенівське випромінювання

Категорія: Фізика

Відкриття і властивості рентгенівського випромінювання. Наприкінці XIXст. загальну увагу фізиків привернув газовий розряд під малим тиском. У газорозрядній трубці виникав потік частинок невідомої природи. Оскільки свій початок воно брало на катоді трубки, проміння називали катодним. Пізніше було з’ясовано, що катодне проміння - це потік електронів.

Інформація про новину
 • Переглядів: 2977
 • Автор: admin
 • Дата: 12-02-2018, 22:48
 • 0
12-02-2018, 22:48

Спектри теплового випромінювання та люмінесценції

Категорія: Фізика

Теплове випромінювання та люмінесценція. Випромінювання тілами електромагнітних хвиль (світіння) може здійснюватись за рахунок різних видів енергії. Найпоширенішим видом випромінювання є теплове - випромінювання електромагнітних хвиль за рахунок внутрішньої енергії тіл. Чим вища температура тіла, тим швидше рухаються атоми.

Інформація про новину
 • Переглядів: 1667
 • Автор: admin
 • Дата: 12-02-2018, 22:47
 • 0
12-02-2018, 22:47

Фізичні основи побудови періодичної системи хімічних елементів Д. І. Менделєєва

Категорія: Фізика

Квантові числа. На уроках хімії у 8 класі ви вже ознайомились із будовою електронної оболонки атома. Вмієте записувати електронні конфігурації атомів, знаєте, що властивості хімічних елементів періодично повторюються, оскільки періодично повторюється будова зовнішніх енергетичних рівнів у їх атомах. 

Інформація про новину
 • Переглядів: 2467
 • Автор: admin
 • Дата: 12-02-2018, 22:46
 • 0
12-02-2018, 22:46

Основні положення квантової механіки

Категорія: Фізика

Поняття про квантову механіку. Теорія Бора з досить високою точністю пояснила весь спектр атома Гідрогену, проте застосування її до складніших атомів не давало таких блискучих результатів. По своїй суті вона була спрямована на вирішення конкретної проблеми: обґрунтування стабільності атома та пояснення лінійчатих спектрів. Незважаючи на це, теорія Бора у розвитку фізики відіграла значну роль - вона стала поштовхом для розвитку квантової механіки. 

Інформація про новину
 • Переглядів: 1437
 • Автор: admin
 • Дата: 12-02-2018, 22:45
 • 0
12-02-2018, 22:45

Хвильові властивості матерії

Категорія: Фізика

Гіпотеза де Бройля. У 1923 р. французький фізик Луї де Бройль(1892-1987) розширив уявлення про корпускулярно-хвильовий дуалізм. Усвідомлюючи існуючу у природі симетрію, він використав принцип симетрії і висловив таку гіпотезу. Оскільки світло поводить себе в одних випадках як хвиля, а в інших - як частинка, то й об’єкти природи, які ми вважаємо частинками (електрони та інші матеріальні тіла), мали б мати хвильові властивості.

 

Інформація про новину
 • Переглядів: 3626
 • Автор: admin
 • Дата: 12-02-2018, 22:44
 • 0
12-02-2018, 22:44

Експериментальне підтвердження постулатів Бора

Категорія: Фізика

Досліди Д. Франка і Г. Герца. Першими експериментами, що підтвердили теорію Бора, стали досліди, проведені Д. Франком та Г. Герцем у 1913 р. Ідея дослідів була така. Якщо через газ пропускати потік електронів певної енергії, то відбуватимуться зіткнення електронів з атомами, внаслідок чого енергія електронів буде змінюватись. 

Інформація про новину
 • Переглядів: 3735
 • Автор: admin
 • Дата: 12-02-2018, 22:43
 • 0
12-02-2018, 22:43

Модель атома Резерфорда-Бора

Категорія: Фізика

Історія вивчення атома. Відкриття складної будови атома - найважливіший етап становлення сучасної фізики, який позначився на її наступному розвитку. Багато часу та зусиль учених різних країн світу знадобилося, щоб сформувалисьсучасніуявлення пробудову атома. Після перших експериментів можна було робити висновки про складну будову атома і наявність в його структурі електричних зарядів.

Інформація про новину
 • Переглядів: 2964
 • Автор: admin
 • Дата: 12-02-2018, 22:42
 • 0
12-02-2018, 22:42

Явища, що пояснюються квантовими властивостями світла

Категорія: Фізика

Ефект А. Комптона. До експериментів, які були проведені на початку 20-х років XX ст. і підтвердили квантову природу світла, належить ефект Комптона, названий так на честь його відкривача А. Г. Комптона (1892-1962). Комптон вивчав розсіювання короткохвильового випромінювання різними речовинами, зокрема розсіювання фотонів рентгенівського випромінювання на вільних електронах у графіті та парафіні.

^