Сортировать статьи по: дате | популярности | посещаемости | комментариям | алфавиту
Інформація про новину
 • Переглядів: 9353
 • Автор: admin
 • Дата: 12-02-2018, 19:38
 • 0
12-02-2018, 19:38

Електрорушійна сила індукції

Категорія: Фізика

Закон електромагнітної індукції. Перейдемо до кількісного формулювання закону електромагнітної індукції. Індукційний струм Іх у замкненому провіднику опором R виникає під дією електрорушійної сили індукції

Інформація про новину
 • Переглядів: 12998
 • Автор: admin
 • Дата: 12-02-2018, 19:37
 • 0
12-02-2018, 19:37

Виникнення індукційного струму

Категорія: Фізика

Досліди М. Фарадея. Після відкриття Ерстеда, який довів, що навколо провідника зі струмом виникає магнітне поле, природно було поставити питання про можливість утворення електричного струму в провідниках за допомогою магнітного поля. Над розв’язанням цієї проблеми працював англійський фізик М. Фарадей. Наведемо деякі з його дослідів.

Інформація про новину
 • Переглядів: 3309
 • Автор: admin
 • Дата: 12-02-2018, 19:36
 • 0
12-02-2018, 19:36

Магнітні властивості речовини

Категорія: Фізика

Діа-, пара- і феромагнетики. Ще Ампер для пояснення магнітних властивостей речовини висунув гіпотезу про молекулярні струми, але до створення планетарної моделі атома ця гіпотеза залишалась не обґрунтованою.

Інформація про новину
 • Переглядів: 11571
 • Автор: admin
 • Дата: 12-02-2018, 19:34
 • 0
12-02-2018, 19:34

Дія магнітного поля на рухомі заряджені частинки

Категорія: Фізика

Рух зарядженої частинки в однорідному магнітному полі. Голландський учений Г. А. Лоренц пояснив існування сили Ампера тим, що магнітне поле діє на рухомі заряди в провіднику зі струмом. Оскільки ці заряди вирватись із провідника не можуть, загальна сила, яка діє на них, прикладена до провідника. Таким чином, сила Ампера є сумою сил, які діють на вільні заряди в провіднику зі струмом. 

Інформація про новину
 • Переглядів: 5259
 • Автор: admin
 • Дата: 12-02-2018, 19:33
 • 0
12-02-2018, 19:33

Дія магнітного поля на провідник зі струмом

Категорія: Фізика

Сила Ампера. Як ми вже з’ясували, провідники зі струмом взаємодіють через магнітне поле. Закон, який визначає силу взаємодії між елементами струму, називають законом Ампера. За традицією та вшановуючи пам’ять про заслуги вченого, вираз для магнітної сили, що діє на провідник зі струмом з боку магнітного поля, також називають законом Ампера, а силу - силою Ампера.

Інформація про новину
 • Переглядів: 8565
 • Автор: admin
 • Дата: 12-02-2018, 19:31
 • 0
12-02-2018, 19:31

Магнітне поле струму

Категорія: Фізика

Індукція магнітного поля. З’ясовуючи природу взаємодії провідників зі струмом, ми повинні, як і у випадку вивчення взаємодії заряджених тіл, дати відповідь на питання, яким чином передається взаємодія на відстані?

Інформація про новину
 • Переглядів: 12517
 • Автор: admin
 • Дата: 12-02-2018, 19:29
 • 0
12-02-2018, 19:29

Магнітна взаємодія провідників зі струмом. Закон Ампера

Категорія: Фізика

Електрична і магнітна взаємодії. Як ми знаємо, нерухомі електричні заряди взаємодіють між собою через електричне поле. Дослідимо характер взаємодії провідників, по яких тече струм.

Інформація про новину
 • Переглядів: 9875
 • Автор: admin
 • Дата: 12-02-2018, 19:24
 • 0
12-02-2018, 19:24

Технічне використання самостійного газового розряду та плазми

Категорія: Фізика

Різні види самостійного розряду та їх використання. Залежно від властивостей і стану газу, характеру і розташування електродів, а також від прикладеної до електродів напруги виникають різні види самостійного розряду, а саме: тліючий, коронний, іскровий та дуговий розряди.

Інформація про новину
 • Переглядів: 2551
 • Автор: admin
 • Дата: 12-02-2018, 19:22
 • 0
12-02-2018, 19:22

Електричний струм у газах

Категорія: Фізика

Механізм електропровідності газів. З курсу фізики 9-го класу нам відомо, що в природі гази є діелектриками, бо за цих умов у газах майже немає вільних носіїв заряду, рух яких міг би створити електричний струм. Проте, під зовнішнім впливом, наприклад високої температури, у газі з'являються заряджені частинки внаслідок відщеплення від атомів газу одного або декількох електронів.

Інформація про новину
 • Переглядів: 6376
 • Автор: admin
 • Дата: 12-02-2018, 19:21
 • 0
12-02-2018, 19:21

Електричний струм в рідинах та його використання

Категорія: Фізика

Електролітична дисоціація. Електроліз. Із курсів хімії та фізики 9-го класу ми дізнались, що речовини поділяються на електроліти і неелектро-літи. Електроліти характеризуються тим, що їхні розчини або розплави є провідниками електричного струму. Розчини або розплави неелектролітів не проводять електричного струму.

^