Сортировать статьи по: дате | популярности | посещаемости | комментариям | алфавиту
Інформація про новину
 • Переглядів: 5687
 • Автор: admin
 • Дата: 12-02-2018, 22:41
 • 0
12-02-2018, 22:41

Застосування фотоефекту

Категорія: Фізика

Внутрішній фотоефект. У 1873 р. англійські електрики А. Мей і У. Сміт, досліджуючи провідний кабель із селену, помітили, що під час освітлення його опір зменшується.

Інформація про новину
 • Переглядів: 5162
 • Автор: admin
 • Дата: 12-02-2018, 22:40
 • 0
12-02-2018, 22:40

Фотоефект

Категорія: Фізика

Досліди О. Г. Столєтова. Про явище фотоефекту ми вже неодноразово згадували.

Фотоефект - це явище взаємодії електромагнітного випромінювання з речовиною, в результаті якого енергія фотонів передається електронам речовини й останні переходять у новий енергетичний стан.

Інформація про новину
 • Переглядів: 4102
 • Автор: admin
 • Дата: 12-02-2018, 22:39
 • 0
12-02-2018, 22:39

Тиск світла

Категорія: Фізика

Дослід Лебєдєва. Вперше висловив припущення про існування тиску світла Й. Кеплер у 1619 р., пояснюючи цим тиском відхилення хвостів комет, які наближались до Сонця. У 1873 р. Дж. Максвелл теоретично розрахував силу тиску сонячного випромінювання на чорну поверхню, розташовану перпендикулярно до сонячних променів.

Інформація про новину
 • Переглядів: 2398
 • Автор: admin
 • Дата: 12-02-2018, 22:37
 • 0
12-02-2018, 22:37

Корпускулярно-хвильовий дуалізм світла

Категорія: Фізика

Принцип доповнюваності. Першим зрозумів важливість ідеї квантування А. Ейнштейн, який у 1905 р. з квантових позицій пояснив фотоелектричний ефект, за що йому було присуджено Нобелівську премію.

Інформація про новину
 • Переглядів: 3104
 • Автор: admin
 • Дата: 12-02-2018, 22:35
 • 0
12-02-2018, 22:35

Гіпотеза квантів Планка

Категорія: Фізика

Зародження квантової теорії. Вивчення явищ дифракції, інтерференції і поляризації світла привело до утвердження в кінці XIX ст. електромагнітної хвильової теорії світла. Експериментально було доведено, що світлові хвилі відрізняються від радіохвиль лише довжиною. Випромінювання електромагнітних хвиль у радіодіапазоні відбувається під час прискореного руху електронів.

Інформація про новину
 • Переглядів: 3202
 • Автор: admin
 • Дата: 12-02-2018, 22:32
 • 0
12-02-2018, 22:32

Елементи фотометрії

Категорія: Фізика

Фотометричні величини Фотометрія - розділ оптики, в якому розглядається вимірювання енергії, що переноситься електромагнітними світловими хвилями.

Розрізняють енергетичні величини, що характеризують будь-яке випромінювання та фотометричні величини, які враховують зорові відчуття людини. 

Інформація про новину
 • Переглядів: 6069
 • Автор: admin
 • Дата: 12-02-2018, 22:31
 • 0
12-02-2018, 22:31

Оптичні прилади і системи

Категорія: Фізика

У 7 класі ми ознайомились з основними оптичними приладами, такими як мікроскоп, телескоп, труба Кеплера, фотоапарат, проекційний апарат тощо. Око людини теж можна віднести до оптичної системи. Коротко пригадаємо основні відомості про оптичні прилади та розкриємо нові поняття - аберації та роздільна здатність оптичних систем.

Інформація про новину
 • Переглядів: 3962
 • Автор: admin
 • Дата: 12-02-2018, 22:29
 • 0
12-02-2018, 22:29

Лінзи

Категорія: Фізика

У 7 класі ми вже ознайомились із лінзами та правилами побудови зображень, які отримують за їх допомогою. Пригадаємо основні поняття.

Лінзою називають прозоре тіло, обмежене з обох боків сферичними поверхнями (одна з поверхонь може бути плоскою).

Інформація про новину
 • Переглядів: 20229
 • Автор: admin
 • Дата: 12-02-2018, 22:28
 • 0
12-02-2018, 22:28

Заломлення світла

Категорія: Фізика

Закон заломлення світла. З принципу Ферма можна отримати і закон заломлення світлових променів (його ще називають законом Снеля).

Розглянемо випадок (мал. 243), коли першим середовищем є вакуум, в якому швидкість світла с, а другим - прозора речовина, швидкість світла в якій v (v < с).

Інформація про новину
 • Переглядів: 8164
 • Автор: admin
 • Дата: 12-02-2018, 22:27
 • 0
12-02-2018, 22:27

Відбивання світла. Дзеркала

Категорія: Фізика

Закон відбивання світла. Закон відбивання справджується для хвиль будь-якої природи. Нагадаємо його:

Падаючий промінь, відбитий промінь та перпендикуляр до межі поділу середовищ, поставлений в точці падіння, лежать в одній площині; кут відбивання дорівнює куту падіння.

^