Сортировать статьи по: дате | популярности | посещаемости | комментариям | алфавиту
Інформація про новину
 • Переглядів: 10936
 • Автор: admin
 • Дата: 12-02-2018, 19:20
 • 0
12-02-2018, 19:20

Напівпровідникові прилади та їх застосування

Категорія: Фізика

Термо- і фоторезистори. Прилади, дія яких ґрунтується на використанні залежності опору напівпровідника від температури, дістали назву терморезисторів (або термісторів).

Інформація про новину
 • Переглядів: 7902
 • Автор: admin
 • Дата: 12-02-2018, 19:17
 • 0
12-02-2018, 19:17

Електропровідність напівпровідників

Категорія: Фізика

Власна і домішкова провідності напівпровідників. Як відомо з курсу фізики 9 класу до напівпровідників належать речовини, що за питомим опором займають проміжне місце між провідниками й ізоляторами (діелектриками). До напівпровідників належить значно більше речовин, ніж до провідників і діелектриків разом. Напівпровідниками є ряд хімічних елементів (Силіцій, Германій, Селен тощо) та деякі оксиди, сульфіди, телуриди.

 

Інформація про новину
 • Переглядів: 17126
 • Автор: admin
 • Дата: 12-02-2018, 19:16
 • 0
12-02-2018, 19:16

Струм у вакуумі та його застосування

Категорія: Фізика

Електричний струм у вакуумі. Найважливішими приладами в електротехніці першої половини XX ст. були прилади (мал. 68), в яких використовувався електричний струм у вакуумі (електронні лампи (вакуумні діоди та тріоди), електронно-променеві трубки та ін.).

 

Інформація про новину
 • Переглядів: 2119
 • Автор: admin
 • Дата: 12-02-2018, 19:14
 • 0
12-02-2018, 19:14

Термоелектричні явища

Категорія: Фізика

Робота виходу електронів з металу. У 1961 р. Я. І. Френкель висунув гіпотезу для пояснення природи сил, які утримують електрони в металах. Він припустив, що електрони, обертаючись навколо ядер атомів, утворюють негативно заряджений шар на поверхні металу, а розміщені глибше ядра атомів утворюють позитивно заряджений шар. 

Інформація про новину
 • Переглядів: 17932
 • Автор: admin
 • Дата: 12-02-2018, 19:13
 • 0
12-02-2018, 19:13

Електричний струм у металах

Категорія: Фізика

Класична та квантова теорії провідності металів. Численні експерименти з електрики, виконані різними вченими у ХІХ-ХХ ст., дали багатий матеріал для створення науково обґрунтованої теорії електричної провідності металів. Вона дістала назву класичної електронної теорії електро провідності металів. Її основи були закладені німецьким фізиком ІІаулем Друде і розвинуті нідерландським фізиком Гендріком Лоренцем, тому цю теорію інколи називають теорією Друде-Лоренца.

Інформація про новину
 • Переглядів: 18355
 • Автор: admin
 • Дата: 12-02-2018, 19:12
 • 0
12-02-2018, 19:12

Розгалужені кола. Правила Кірхгофа

Категорія: Фізика

Правила Кірхгофа. Розглянемо електричне коло постійного струму, в якому є точки з’єднання декількох провідників (наприклад точки а і d на мал. 39). Ці точки називають вузлами, або точками розгалуження. Відповідно електричні кола такого вигляду називають розгалуженими.

Інформація про новину
 • Переглядів: 9827
 • Автор: admin
 • Дата: 12-02-2018, 19:07
 • 0
12-02-2018, 19:07

Електрорушійна сила. Закон Ома для повного кола

Категорія: Фізика

Енергетична характеристика джерела струму. Як ми уже з'ясували, для тривалого існування електричного струму в колі потрібне джерело, в якому постійно відбувається розділення електричних зарядів, у результаті чого підтримується стала різниця потенціалів. Будь-яке джерело постійного струму має два полюси: полюс із високим потенціалом - позитивний - і з найнижчим потенціалом - негативний.

Інформація про новину
 • Переглядів: 2386
 • Автор: admin
 • Дата: 12-02-2018, 19:05
 • 0
12-02-2018, 19:05

Електричний струм

Категорія: Фізика

Електричний струм. Ми з’ясували, що в електричному полі рухомі носії зарядів у провіднику переміщуються під дією поля, поки не вирівняються потенціали усіх точок провідника. Проте, якщо у двох точках провідника якимось чином штучно підтримувати різні потенціали, то всередині провідника поле існуватиме. 

Інформація про новину
 • Переглядів: 10358
 • Автор: admin
 • Дата: 12-02-2018, 19:04
 • 0
12-02-2018, 19:04

Енергія електричного поля

Категорія: Фізика

Енергія зарядженого конденсатора. Як і будь-яка система заряджених тіл, конденсатор має енергію. Для того щоб зарядити конденсатор, потрібно виконати роботу, що витрачається на розділення позитивних і негативних зарядів. Згідно із законом збереження енергії ця робота дорівнює енергії конденсатора А - We1.

Інформація про новину
 • Переглядів: 19118
 • Автор: admin
 • Дата: 12-02-2018, 19:03
 • 0
12-02-2018, 19:03

Використання конденсаторів у техніці

Категорія: Фізика

Види конденсаторів. Конденсатори широко використовуються в електро-і радіотехніці. Залежно від технічних вимог виготовляють конденсатори різного типу. За призначенням їх поділяють на чотири види: а) нерегульовані, або постійної ємності; б) регульовані, або змінної ємності; в) електролітичні; г) ва-ріконди, в яких електроємність залежить від напруги.

^