mozok.click » Географія » Видобування вугілля, нафти та природного газу в Україні
Інформація про новину
  • Переглядів: 3535
  • Автор: admin
  • Дата: 30-01-2018, 14:59
30-01-2018, 14:59

Видобування вугілля, нафти та природного газу в Україні

Категорія: Географія

Який рівень забезпеченості паливними ресурсами має Україна?

основні Й ПЕРСПЕКТИВНІ РАЙОНИ ВИДОБУВАННЯ КАМ’ЯНОГО ВУГІЛЛЯ, НАФТИ, ПРИРОДНОГО ГАЗУ В УКРАЇНІ. Територія України багата на окремі види паливних ресурсів. Їх розміщеннянасамперед пов’язане з геологічною будовою. Паливні ресурси мають осадове походження, тому приурочені до чохлів давніх і молодих платформ,а також до крайових гірських прогинів.

Поклади кам’яного вугілля зосереджені в Донецькому й Львівсько-Волинському кам’яновугільних басейнах України.

Вони є доволі значними й мають високу якість сировини.

Проте складними є умови видобування вугілля (мал. 72).

Назвіть основні види паливної сировини, що їх видобувають в Україні.

Визначте за картою (мал. 69), чи достатній рівень забезпечення паливними ресурсами має Україна?Поклади нафти й природного газу в Україні обмежені. Нафтою себе країна забезпечує лише на 8 % потреби, природним газом — на 20-25 %.80 % загального видобутку нафти й газу дає Дніпровсько-Донецький(Східний) басейн. Дуже виснаженим є Прикарпатський (Західний) басейн, він поступово втрачає своє значення. Найперспективнішим вважають Причорноморсько-Кримський басейн (Південний), з родовищ якоговидобувають природний газ. На території цього басейну тривають пошуки нафти, особливо на шельфі Чорного моря (мал. 69).

ВУГІЛЬНА ПРОМИСЛОВІСТЬ. Основний вугільний басейн — Донецький (Донбас) площею понад 40 тис. км2. На його території зосереджено близько 300 шахт. Видобуток вугілля здійснюється в підземний спосіб.Глибина шахт іноді сягає 1 км. Потужність пластів незначна. Усе це дужездорожчує донецьке вугілля. Але за своєю якістю воно не має аналогів анів Україні, ані в Європі. Основні родовища: Донецьке, Єнакіївське, Червоно-армійське, Стахановське, Краснодонське, Павлоградське та ін.

Вугільні шахти зосереджені в центральній і північній частинах Донецької та південній частині Луганської областей. Коксівне вугілля видобувають переважно в центральній частині Донецької області (у районі Єнакієвого, Горлівки, Макіївки, Донецька, Костянтинівки та інших міст) (мал. 71), а також у Краснодонському та Кадіївському районах Луганської області. В Антрацитівському, Лутугинському й Алчевськомурайонах Луганської області видобувають більше енергетичного вугілля.

Собівартість донбаського вугілля висока. Однак на великих сучасних шахтах вона лише трохи вища за середню собівартість видобутку вугілля в Кузнецькому кам’яновугільному басейні (найпотужніший у Росії).

Видобування кам’яного вугілля на Донбасі нині здійснюється лише на окремих підприємствах і не в повному обсязі. Усе це спричинено воєнними діями, спровокованими агресивною політикою Російської Федерацієї щодо України. Виняток становлять підприємства, віддалені від зони конфлікту й розташованіна території Дніпропетровської області, — це шахти Павлодарського та Першотравенського родовищ.


Поміркуйте над особливостями функціонування українських шахт.

На заході України розташований Львівсько-Волинський кам’яновугільний басейн. Видобування вугілля тут здійснюється в шахтний спосіб. Глибина його залягання менша, ніж наДонбасі, але потужність пластів незначна. Головні родовища:Нововолинське та Червоноградське. Працюють 15 шахт. Значнучастину вугілля Львівсько-Волинського басейну використовують Бурштинська та Добротворська теплові електростанції.

Мал. 72. Схема

розташування

шахти

НАФТОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ. В Україні нині є три нафтогазоносні регіони: Західний, Східний, Південний. Нафтова промисловість представлена нафтовидобувним та нафтопереробним підвидами, які сформувалися на Прикарпатті ще на початку ХІХ ст. Наприкінці ХІХ — на початку ХХ ст. цей район був відомим у світі центром нафтовоїпромисловості. Сьогодні запаси нафти старих промисловихрайонів Західної України майже вичерпалися. Не спроможний забезпечити потреб країни й Східний нафтогазоноснийрегіон, тому розпочато геологічну розвідку шельфової зониЧорного й Азовського морів. Останніми роками видобуваютьпромислову нафту в Причорноморській низовині. Південний нафтогазоносний регіон є найперспективнішим длявидобування нафти й газу в Україні.

Нині більшість українського «чорного золота» видобувають з родовищ, що розташовані в лівобережній частині України. Нафтогазові управління працюють у Чернігівськійобласті на базі Гнідинцівського та Прилуцького родовищ, уСумській — на основі Охтирського й Качанівського, у Полтавській — на базі Сагайдацького, Зачепилівського, Радчен-ківського родовищ.

Видобуток нафти вітчизняними підприємствами становить близько 4-5 млн т із необхідних 40 млн т на рік. Тому Україна єдосить значним імпортером нафти й нафтопродуктів.

ГАЗОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ. Це досить молода й перспективна промисловість, яка почала розвиватись в Україні з 50-х років ХХ ст. На її підприємствах видобувають близько20 млрд м3 газу щороку, що становить 20-25 % власних потреб країни.

У Східному нафтогазоносному регіоні наявні найбільші запаси природного газу в Україні. Їх виявлено поряд з покладами нафти в Дніпровсько-Донецькій западині. Це найбільшав Україні газоносна область, вона дає 93,8 % загального видобутку газу в країні. Основні родовища природного газу — уХарківській (Шебелинське, Хрестищенське, Кегичівське, Дру-желюбівське й Західнохрестищенське), Сумській (Рибальське,Качанівське), Полтавській (Солохо-Диканське), Дніпропетровській (Перещепинське) та Чернігівській (Гнідинцівське) областях. Найбільше (80 %) усіх запасів природного газу в Українізосереджено в Шебелинському родовищі (мал. 73). На другомумісці за запасами газу — Західнохрестищенське газоконденсатне родовище, яке експлуатується з 1970 р. На третьому —Гнідинцівське нафтогазоконденсатне родовище (мал. 74) —одне з найпродуктивніших в Україні (діє з 1960 р.). Загалом уДніпровсько-Донецькій западині виявлено 111 газових родовищ, запаси газу яких становлять 785,4 млрд м3.

У Південному нафтогазоносному регіоні відкрито й експлуатуються 17 газових родовищ із загальними запасамигазу близько 14,3 млрд м3. Найбільші з них — Голіцинське,Джанкойське, Глібовське, Оленівське.

Щороку визначається баланс споживання природного газу в Україні.

Так, у 2009 р. загальне його споживання становило 51,9 млрд м3. На потреби населення використано 17,8 млрд м3,підприємств теплокомунальної енергетики — 10,5 млрд м3, бюджетних організацій — 1,05 млрд м3, промисловихпідприємств — 19,3 млрд м3. Дізнайтеся, якими були ці показники в наступніроки (див. статтю «Баланс споживання природного газу в Україні» у Вікіпе-дії). Скільки газу було імпортовано, аскільки — власного видобутку? Якийвисновок можна зробити? За рахунокчого, на вашу думку, можна скоротитиобсяги споживання природного газупобутовими й промисловими споживачами?

Таблиця 9. Основні родовища паливних корисних копалин

Назва

Басейн, область або регіон

Родовища

Кам’яне

вугілля

Донбас

Донецьке, Єнакіївське, Червоноармійське, Макіївське, Краснодонське, Павлоградське, Петропавлівське та ін.

Львівсько-Волинський

Нововолинське, Червоноградське, Забузьке, Сокальське та ін.

Буре вугілля

Дніпровський

Бандурівське, Морозівське, Семенівсько-Олексан-дрівське, Синельниківське та ін.

Нафта і природнийгаз

Східний

Нафтові: Глинсько-Розбишівське, Леляківське, Гнідин-цівське, Качанівське, Радченківське; газові: Шебелинське, Хрестищенське, Єфремівське,Качанівське, Гнідинцівське

Західний

Нафтові: Битків-Бабчинське, Долинське, Орів-Улич-нянське; газові: Рудаківське, Дашавське, Калуське

Південний

Газові: Глібовське, Тетянівське, Фонтанівське, Джан-койське, Голіцинське та ін.

Озокерит

Західний

Бориславське, Трускавецьке, Дзвиняцьке

Торф

Торфовидобування ведеться в 14 областях України,в основному на Поліссі

Турське, Ратківське, Поліське, Супоївське та ін.

Горючі сланці

Кіровоградська, Черкаська

Бовтиське

шляхи покриття ДЕФІЦИТУ ПАЛИВА В УКРАЇНІ. Одним зі шляхів подолання дефіциту палива в Україні є використання повногоспектру паливних ресурсів. Тому для нашої країни, за відсутності потужних запасів нафти й природного газу, важливим є використання буроговугілля, горючих сланців, торфу.


Підготуйте короткий виступ про перспективи видобування сланцевого газу в Україні (мал. 75).

Україна має великі поклади бурого вугілля (мал. 76). Основні його запаси зосереджені в Дніпровському басейні. Тут розвідано 80 родовищ, дев’ять з яких розробляються. Буре вугілля має нижчу теплотворну здатність, ніж кам’яне, проте воно використовується як паливо для окремихтеплоелектростанцій та опалення житлових і нежитлових приміщень.

Торф (мал. 77) в Україні здавна видобувають на Поліссі. Із середини 90-х років XX ст. його перестали використовувати як паливо. Тепер торф вважають цінним органічним добривом. Поклади горючих сланцівв Україні є дуже незначними. Найбільшим сланцевим родовищем є Бов-тиське (Кіровоградська область).

Розміщення родовищ паливних корисних копалин пов’язане з історією геологічного розвитку й тектонічною будовою території. Україна з паливних ресурсів найкраще забезпечена кам’яним і бурим вугіллям.Водночас країна відчуває гострий дефіцит нафти та природного газу, томузначну частину їхніх обсягів імпортує.

Другим шляхом подолання проблеми дефіциту палива є використання сланцевого газу (мал. 75). Україна є перспективною в цьому плані.

Третім шляхом розв’язання проблеми дефіциту палива є застосування нових прогресивних технологій використання енергії: сумісного спалювання, піролізу, біоенергетичної технології, анаеробного зброджування.

ДІЛОВИЙ ЩОДЕННИК

1. Промисловість України е енергозалежною.

2. Україна не покриває своїх потреб у нафті й природному газі, томуімпортує значні обсяги цієї сировини.

3. У нашій країні видобувають чимало кам’яного вугілля, але собівартість його є високою. Видобування цієї сировини на Донбасі утруднене воєнними діями, спровокованими Росією.

ЗНАЮ, розумію, вмію пояснити

1. Назвіть найбільші родовища паливної сировини в Україні. Позначте їх на контурній карті.

2. Назвіть основні кам’яновугільні басейни нашої країни.

3. Схарактеризуйте історію розвитку паливної промисловості в Україні.

4. Оцініть перспективи вугільної промисловості в Україні сьогодні.

5. Яка з промисловостей (нафтова, газова, вугільна) є для України найперспек-тивнішою? Відповідь аргументуйте.

6. Як розв’язати проблему дефіциту паливних ресурсів в Україні?

Проведіть ДОСЛІДЖЕННЯ

Проблеми й перспективи освоєння родовищ нафти й природного газу на шельфі Чорного та Азовського морів

1. Позначте на контурних картах шельфові зони Чорного й Азовського моріві родовища нафти та природного газу, наявні в них.

2. Опрацювавши відповідні джерела географічної інформації, окресліть проблеми освоєння цих родовищ.

3. Визначте основні перспективи розробки зазначених родовищ.

 

Це матеріал з підручника Географія 9 клас Надтока, Топузов

 


^