mozok.click » Географія » Видобування металічних руд у світовому масштабі
Інформація про новину
  • Переглядів: 438
  • Автор: admin
  • Дата: 30-01-2018, 15:00
30-01-2018, 15:00

Видобування металічних руд у світовому масштабі

Категорія: Географія

Пригадайте, на які групи поділяються рудні мінеральні ресурси.

Основні закономірності розміщення родовищ металічних руд. У попередніх параграфах ви ознайомилися з особливостями залягання корисних копалин у товщах осадових гірських порід. Тепер розгляньмо алгоритм формування покладів руд корисних копалин. У складчастих областях у результаті землетрусів і вулканізму відбувається утворення корисних копалин магматичного походження. Ви вже знаєте про наявність такої закономірності розміщення корисних копалин.Проте ви маєте пам’ятати й про винятки, коли в горах, крім рудних корисних копалин, знаходять вугілля, нафту та газ, а на рівнинах — залізну руду, руди кольорових металів (мал. 78). Це пов’язано з глобальнимитектонічними процесами.Поміркуйте, яке значення для економіки країн має ступінь забезпечення залізними і мангановими рудами (мал. 78).

Основною закономірністю покладів рудних корисних копалин є те, що вони тяжіють до зон горотворення й вулканізму (це розташування родовищ у горах) і зон інтрузій — виливів та застигання речовини мантії(у районі тектонічних щитів платформ, тобто на рівнинах). Наприклад,родовища руд хрому розташовуються в гірській місцевості — у Малоазійському нагір’ї (Туреччина), вольфрамових руд — на Вірменському нагір’ї(Вірменія), а родовища залізних і манганових руд — на рівнині, у районіУкраїнського кристалічного щита (Україна).

ВИДОБУВАННЯ ЗАЛІЗНИХ І МАНГАНОВИХ РУД. До залізних руд належать магнезит, гематит, ґетит та ін. За вмістом заліза руди поділяють на багаті (вміст металу перевищує50 %), середні (25-50 %) та бідні (менш як 25 %).

Понад 10 тис. т залізних руд видобувають 42 країни світу. Найбільші за обсягами видобутку країни представлені в таблиці 10.

Таблиця 10. Видобуток залізної руди в країнах світу в 2010 р.

Як видно з таблиці, найбільші видобувники залізних руд розташовані рівномірно по території суходолу. Передусім це країни, що володіють значними запасами мінеральних ресурсів: Австралія, Бразилія (мал. 79),Китай, Росія. Значні обсяги залізних руд видобувають й в Україні.

Основними різновидами манганових руд є псиломелан, піролюзит, брауніт, манганіт (мал. 80). Вони мають високий вміст мангану, від 40до 70 %. Проте місця залягання цих руд розташовуються вкрай нерівномірно. Велика частина світових промислових запасів манганових рудприпадає на Україну (42,2 %), Південну Африку (19,9 %), Казахстан(7,3 %), Габон (4,7 %), Австралію (3,5 %), Китай (2,8 %) і Росію (2,7 %).У цих країнах здійснюється активне видобування манганових руд.


 

В Україні активне видобування манганових руд здійснюється в Нікопольському та Великотокмацькому родовищах, у Південній Африці —

Капському, у Грузії — Чіатурському родовищах. Значну кількість мангану видобувають у Канаді, Бразилії та Індії.

ВИДОБУВАННЯ РУД КОЛЬОРОВИХ МЕТАЛІВ. Руди кольорових металів є сировиною для кольорової металургії. Більшість із них видобувається в незначних масштабах, тому облік їх світового видобутку ведеться на тонни. Найбільше значення для світової економіки мають алюмінієві, мідні, свинцеві, цинкові й титанові руди (мал. 82). Особливо важливимє видобування благородних і рідкісноземельних металів. До алюмінієвихруд належать боксити (мал. 81) й алуніти. Боксити є основною сировиноюалюмінієвої промисловості. Спочатку вони переробляться на глинозем,а потім із криоліт-глиноземного розплаву отримують алюміній. Родовища бокситів сформувалися в умовах теплого вологого клімату, де тривають процеси глибокого хімічного вивітрювання гірських порід, тому вонипоширені здебільшого в зоні вологих тропіків і субтропіків. Найбільші запаси бокситів мають Гвінея (42 % світових запасів), Австралія (18,5 %),Бразилія (6,3 %), Ямайка (4,7 %), Камерун (3,8 %) та Індія (2,8 %). Заобсягами видобування (62 428 тис. т) у 2007 р. перше місце посіла Австралія, основні видобувні райони якої — Західна Австралія, північ Квінслен-ду та Північна територія. Значні обсяги бокситів (понад 18 000 тис. т)видобувають Бразилія, Індія, Китай, Гвінея.

Зіставте за картою (мал. 82) забезпеченість рудами кольорових металів США та Китаю.

Мідні руди мають багато різновидів: халькопірит, бор-нит, халькозин, самородна мідь. Мідь є найціннішим й одним з найпоширеніших кольорових металів. Найбільший споживач міді — електротехнічна промисловість, яка використовує цю руду як компонент силових кабелів, електричних, телефонних і телеграфних дротів, а також у генераторах, електродвигунах і комутаторах. Мідь широкозастосовується в автомобілебудуванні й будівництві, з неївиготовляють різноманітні сплави: латунь, бронзу, купро-нікель, мельхіор. Мідна руда переважно збагачується в місцях видобування, потім рудний концентрат відправляютьна міделиварний комбінат і далі — на рафінування з метоюотримання чистої червоної міді.

У 2000 р. загальні світові запаси міді оцінювали у 894,98 млн т, підтверджені — 664, 2 млн т. При цьому основні із цих покладів зосереджені в Америці. Більшою частиною запасів володіють три країни: Чилі, США, Перу. Значні поклади мають Австралія,Китай, Казахстан (мал. 83), Індонезія. Загалом видобування мідних рудздійснюється в 45 країнах світу.

Свинцеві й цинкові руди видобувають у 43 країнах світу.

За запасами свинцевих руд світовими лідерами є США, Австралія, Казахстан. Серед країн, що видобувають свинцеві й цинкові руди, чільні місця посідають Австралія, Канада,

США, Мексика, Марокко, Швеція.

«Кожний мобільний телефон заплямований кров’ю конголезців», — цей вислів побутує у світовій пресі, науці та й у побутових розмовах. Річ у тім, що нестабільність ринку рідкісноземельних металів, які єсировиною для створення сучаснихґаджетів, призвели до 1-ї, а потім 2-їконголезьких воєн у ДемократичнійРеспубліці Конго (ДРК). Втрати в нихпоступаються лише втратам у світових війнах. Бо саме в ДРК є величезніресурси рідкісноземельних металів. Інтерес до ресурсного ринку цієїкраїни виявляють 12 найпотужнішихекономік світу, що, у свою чергу, призводить до нестабільності в ДРК.


ВИДОБУВАННЯ РІДКІСНОЗЕМЕЛЬНИХ І БЛАГОРОДНИХ МЕТАЛІВ. У другій половині ХХ ст. розпочалося інтенсивне видобування руд рідкісноземельних металів: церію, літію, ніобію, танталу та ін. Ці ресурси широко використовують як сировинну базу для підприємств різних видів економічної діяльності. А кінцева продукція — чисті метали — єважливим ресурсом для точного машинобудування, електроніки й ракетно-космічної промисловості.

Ресурси руд рідкісноземельних металів є дуже обмеженими. Їх родовища розташовані в басейні річки Конго та різних регіонах Китаю. Китай володіє 95 % запасів рідкісноземельної сировини. Прогнозовані родовища її виявлено на території України — Український кристалічний щит і Приазов’я.Україна не видобуває цієї сировини. Тому щороку треба ввозити 115 т (2010 р.) руд рідкісноземельних металів.

Видобування благородних металів стимулюється не лише їхньою ресурсною корисністю, а й високою вартістю.Благородні метали поділяються на дві групи: коштовні (золото та срібло) і платинові (платина, осмій, іридій, паладій,родій та рутеній).

У 2008 р. було видобуто 2,33 тис. т золота. Світовими лідерами за цим показником є: Австралія, Ґана, Індонезія, Канада, Китай, Перу, Південна Африка, Росія, США., Узбекистан (табл. 11). На основі видобування й закупівлі золота формується золотий запас країни. В України він становить 40,4 тстаном на жовтень 2014 р.

Значні обсяги срібних руд видобувають у США, Мексиці, Таджикистані, Перу, Болівії, Канаді та Польщі.

Таблиця 11. Золотий запас окремих країн світу (у тоннах, їхня частка в загальному обсязі національних золотовалютних резервів — у відсотках)*

ДІЛОВИЙ ЩОДЕННИК

1. Родовища руд чорних і кольорових металів поширені в районах горотворення або інтрузій.

2. Китай, Австралія, Бразилія є світовими лідерами за обсягами видобування залізних руд.

3. Україна володіє найбільшими у світі запасами манганових руд.

ЗНАЮ, розумію, вмію пояснити

1. Які країни належать до світових лідерів з видобування залізних, мангановихта алюмінієвих руд? Позначте на контурній карті (різними кольорами) їхні найбільші родовища.

2. Схарактеризуйте забезпеченість країн світу мідними рудами та зазначтесвітових лідерів.

3. Які країни посідають чільні місця з видобування свинцевих і цинкових руд?

4. Розкажіть про забезпеченість країн світу рудами рідкісноземельних і благородних металів. Запропонуйте перспективу використання цих ресурсів.

5. Поясніть, чому доволі важливим є світовий ринок золота. Назвіть найбільшіза його видобутком країни.

6. Дізнайтеся про сучасний обсяг золотого запасу України. Визначте його динаміку порівняно з 2015 р.

 

Це матеріал з підручника Географія 9 клас Надтока, Топузов

 


^